Rovasti Koiviston sukututkimukset

Sallan kirk­ko­herran Erkki Koiviston kokoamat sukusel­vi­tykset ovat aarre­aitta kaikille Itä-Lapin asutus­his­to­riasta kiin­nos­tu­neille. Ottaen huomioon, ettei teki­jä­noi­keus pidät­tele niiden vapaata levit­tä­mistä, Koiviston tutki­mukset ovat harras­te­lijan kannalta varsin hanka­lasti saata­villa. Lapin kirjas­toista kauko­lai­nat­tavat versiot ovat melkein kaikki mikro­fil­mejä, joilta luke­minen vaatii erikois­lait­teistoa.

Vain Savu­kosken, Sodan­kylän ja Pelko­sen­niemen sukuja koske­vista Koiviston käsi­kir­joi­tuk­sista on lainat­ta­vissa pape­rinen kopio. Olen digi­toinut sen sisällön, ja muiden vaivaa sääs­tääk­seni julkaisen sen nyt Suvus­tossa. Joku muu on näkö­jään ystä­väl­li­sesti tehnyt samoin Posion ja Kuusamon sukuja esit­te­le­ville Koiviston sivuille.

2 thoughts on “Rovasti Koiviston sukututkimukset

  1. Pekka Vitikka

    nämä rovasti erkki koiviston suku­tut­ki­mukset ei kyllä pidä kaikilta osin paik­kaansa, esim, ara suvun kohdalla , anders pehrsson ara s 14.9.1746 ,hönen isä on koivis­tolla pekka matin­poika s 1703, mutta kirkon­kir­jojen mukaan oikeampi isä on pekka jönsinpka s 1714, olen tätä mieltä . tarkas­ta­kaapa muutkin meneekö oikein

    pekka vitikka

Vastaa