Vanhoja kuvia

Valtava määrä arvok­kaita muis­toja Suvus­tossa esitel­lyistä suvuista on tallessa vanhoina valo­ku­vina, joista luul­ta­vasti vasta pieni osa on pelas­tettu digi­taa­li­seen muotoon. Vielä pienempi osa, yhteensä noin sata kuvaa kahden eri suvun arkis­toista, on nyt koottu yhteen Flickr-kokoel­maksi, jonka toivon jatkossa täyden­tyvän talkoo­voimin.

Jos sinulla siis on skan­nat­tuna vanhoja kuvia, jotka liit­tyvät johonkin täällä julkais­tuista suvuista, ja joiden näke­mi­sestä muutkin voisivat ilahtua, ota reip­paasti yhteyttä. Jos olet julkaissut kuviasi jo jossain muualla, voin halu­tes­sasi linkittää albu­miisi Suvuston kuva­si­vulta. (26. 3. 2016 alkaen kuville ei enää ole omaa sivuaan suvusto.fissä, vaan valikon KUVAT-linkki vie suoraan Flickr-kokoel­maan.)

Suvusto-kokoelman kuvat on myös mahdol­lista tilata syöt­teenä.

Isoisovanhempani Anders (1888–1983) ja Tilma Karoliina Kuosku (1897–1993) lapsineen vuonna 1925

Isoi­so­van­hem­pani Anders (1888–1983) ja Tilma Karo­liina Kuosku (1897–1993) lapsi­neen vuonna 1925.

Vastaa