Arkistot kuukauden mukaan: huhtikuu 2017

Palvelukatkos ja SSL-salaus

Suvus­to oli viime viikol­la muu­ta­man päivän tavoit­ta­mat­tomis­sa, mis­tä pahoit­telu­ni. Kävi­jöitä oli maalisku­us­sa niin paljon, että palvelun­tar­joa­jan aset­ta­ma liiken­neki­in­tiö ylit­tyi, ja suku­luet­teloiden sijaan suvusto.fi näyt­ti vain tylyn viestin ”Band­width Lim­it Exceed­ed”. Tästä syys­tä siirsin sivus­toni lop­pu­vi­ikos­ta toisen tar­joa­jan palve­limille, joil­la moisia kiin­tiöitä ei tun­neta, ja joka toi mukanaan toisenkin paran­nuk­sen: kaik­ki sivus­ton osoit­teet ovat nyt https-alkuisia, eli liikenne kul­kee SSL-ser­ti­fikaatil­la tur­vat­tua yhteyt­tä pitkin.