Arkistot kuukauden mukaan: elokuu 2014

Rovasti Koiviston sukututkimukset

Sal­lan kirkko­her­ran Erk­ki Koivis­ton kokoa­mat suku­selvi­tyk­set ovat aar­reait­ta kaikille Itä-Lapin asu­tushis­to­ri­as­ta kiin­nos­tuneille. Ottaen huomioon, ettei tek­i­jänoikeus pidät­tele niiden vapaa­ta levit­tämistä, Koivis­ton tutkimuk­set ovat har­rasteli­jan kannal­ta varsin han­kalasti saatavil­la. Lapin kir­jas­toista kauko­lainat­ta­vat ver­siot ovat melkein kaik­ki mikro­filme­jä, joil­ta lukem­i­nen vaatii erikois­lait­teis­toa.

Vain Savukosken, Sodankylän ja Pelkosen­niemen suku­ja koske­vista Koivis­ton käsikir­joituk­sista on lainat­tavis­sa paper­i­nen kopio. Olen dig­i­toin­ut sen sisäl­lön, ja muiden vaivaa säästääk­seni julkaisen sen nyt Suvus­tossa. Joku muu on näköjään ystäväl­lis­es­ti tehnyt samoin Posion ja Kuusa­mon suku­ja esit­televille Koivis­ton sivuille.