Suvannon Haloset

Halo­sen suku on yksi van­him­pia koil­lis­lap­pi­lai­sia suku­ja ja Hil­tus­ten jäl­keen var­hai­sin Suvan­toon aset­tu­neis­ta suvuis­ta. Paa­va­li Hil­tusen vävyk­si Suvan­toon muut­ta­neen Mat­ti Halo­sen (1703–1769) peri­mä­tie­to ker­too olleen läh­töi­sin Kemi­jär­ven Halo­sen­ran­nal­ta. Täs­sä läh­tö­hen­ki­lö­nä on hänen saman­ni­mi­nen pojan­poi­kan­sa, jon­ka nimeä Mat­ti­lan tila Suvan­nos­sa yhä kan­taa.

I Mat­ti Halo­nen, s. 14. 3. 1775 Sodan­ky­läs­sä, k. 30. 1. 1850 Sodan­ky­läs­sä. Talol­li­nen perus­ta­mal­laan Mat­ti­lan tilal­la Suvan­non kyläs­sä. Van­hem­mat: Mat­ti (1739–1791) ja Elsa Halo­nen (1742–1785).

Puo­li­so, ∞ 17. 7. 1802: Anna Halo­nen e. Ora­jär­vi, s. 15. 4. 1778 Sodan­ky­läs­sä, k. 1. 3. 1860 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Mat­ti, s. 5. 12. 1803 Sodan­ky­läs­sä, k. 5. 12. 1803 Sodan­ky­läs­sä,
 • Juho Mat­ti, s. 6. 1. 1809 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 3. 1888 Sodan­ky­läs­sä,
 • Anna Maria, s. 4. 1. 1812 Sodan­ky­läs­sä, k. 3. 5. 1871 Sodan­ky­läs­sä,
 • Elsa, s. 16. 2. 1819 Sodan­ky­läs­sä, k. 17. 2. 1819 Sodan­ky­läs­sä,
 • Eli­sa­bet, s. 28. 6. 1823 Sodan­ky­läs­sä, k. 18. 5. 1900 Sodan­ky­läs­sä.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1798–1805 (s. 100), 1806–1811 (s. 111), 1812–1823 (s. 142), 1824–1830 (s. 51), 1831–1837 (s. 45), 1838–1844 (s. 78), 1845–1858 (s. 70), Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1802 vihit­ty­jen luet­te­lo, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1803 kas­tet­tu­jen luet­te­lo, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1791 hau­dat­tu­jen luet­te­lo

II Juho Mat­ti Halo­nen (Matin poi­ka), s. 6. 1. 1809 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 3. 1888 Sodan­ky­läs­sä. Talol­li­nen Halo­sen tilal­la Suvan­non kyläs­sä.

Puo­li­so, ∞ 5. 4. 1835: Bri­ta Halo­nen e. Pyhä­jär­vi, s. 1. 1. 1813 Sodan­ky­läs­sä, k. 24. 5. 1888 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Anna Lii­sa, s. 9. 7. 1836 Sodan­ky­läs­sä, k. 16. 10. 1910 Sodan­ky­läs­sä,
 • Maria Kus­taa­va, s. 10. 3. 1839 Sodan­ky­läs­sä, k. 9. 12. 1909 Sodan­ky­läs­sä,
 • Bri­ta Matil­da, s. 22. 2. 1842 Sodan­ky­läs­sä,
 • Elsa Johan­na, s. 18. 1. 1845 Sodan­ky­läs­sä, k. 20. 8. 1845 Sodan­ky­läs­sä,
 • Karo­lii­na, s. 7. 9. 1846 Sodan­ky­läs­sä, k. 16. 10. 1918 Sodan­ky­läs­sä,
 • Juho, s. 23. 1. 1850 Sodan­ky­läs­sä, k. 7. 5. 1929 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Olli, s. 18. 3. 1853 Sodan­ky­läs­sä, k. 8. 12. 1936 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Elsa, s. 25. 7. 1857 Sodan­ky­läs­sä, m. 1883 Nor­jaan.

Puut­tu­via tie­to­ja: kah­den lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1831–1837 (s. 45), 1838–1844 (s. 78), 1845–1851 (s. 70), 1852–1858 (s. 71), 1859–1871 (s. 32), 1872–1881 (s. 25), 1901–1910 (s. 1286)

III Anna Lii­sa Tor­vi­nen e. Halo­nen (Juhon tytär), s. 9. 7. 1836 Sodan­ky­läs­sä, k. 16. 10. 1910 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 29. 1. 1865: Pek­ka Tor­vi­nen, s. 4. 12. 1822 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 6. 1894 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Lii­sa Johan­na, s. 18. 11. 1865 Sodan­ky­läs­sä, k. 28. 12. 1866 Sodan­ky­läs­sä,
 • Mat­ti, s. 3. 7. 1867 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 3. 1934 Lakewoo­dis­sa, Was­hing­to­nis­sa,
 • Ida, s. 20. 6. 1869 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 6. 1870 Sodan­ky­läs­sä,
 • Oska­ri, s. 22. 6. 1871 Sodan­ky­läs­sä, k. 10. 12. 1934 Sodan­ky­läs­sä,
 • Aukus­ti, s. 10. 5. 1874 Sodan­ky­läs­sä, k. 6. 9. 1947 Sodan­ky­läs­sä,
 • Sel­ma, s. 18. 2. 1880 Sodan­ky­läs­sä, k. 17. 6. 1944 Sodan­ky­läs­sä.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1824–1830 (s. 47), 1859–1871 (s. 131), 1872–1881 (s. 125), 1881–1891 (s. 509), 1891–1900 (s. 518), 1901–1910 (s. 1286), Gra­ve Concerns Ceme­te­ry Data­ba­se record 3466

IV Oska­ri Tor­vi­nen (Anna Lii­san poi­ka), s. 22. 6. 1871 Sodan­ky­läs­sä, k. 10. 12. 1934 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 3. 4. 1899: Bri­ta Tor­vi­nen e. Mäki­hal­va­ri (Kree­tan tytär), s. 25. 11. 1874 Sodan­ky­läs­sä, k. 4. 1. 1954 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Alii­na, s. 8. 5. 1901 Sodan­ky­läs­sä, k. 23. 12. 1985 Sodan­ky­läs­sä,
 • Ester, s. 28. 2. 1903 Sodan­ky­läs­sä, k. 8. 2. 1978 Sodan­ky­läs­sä,
 • Maria, s. 2. 1. 1905 Sodan­ky­läs­sä, k. 24. 4. 1905 Sodan­ky­läs­sä,
 • Iiva­ri, s. 10. 3. 1906 Sodan­ky­läs­sä, k. 22. 4. 1978 Sodan­ky­läs­sä,
 • Väi­nö, s. 13. 3. 1908 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 12. 1971 Sodan­ky­läs­sä,
 • Ossi, s. 9. 5. 1911 Sodan­ky­läs­sä, k. 6. 12. 1984 Sodan­ky­läs­sä,
 • Hel­mi, s. 29. 7. 1914 Sodan­ky­läs­sä, k. 3. 9. 1986 Sodan­ky­läs­sä.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1901–1910 (s. 1282), 1911–1920 (s. 524), 1921–1930 (s. 608), 1931–1940 (s. 1227), 1941–1950 (s. 948), 1951–1960 (s. 1099), hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län hau­tuu­maal­la, Sodan­ky­län vete­raa­ni­mat­rik­ke­li, Ulla Han­nu­la (via MyHe­ri­ta­ge)

V Alii­na Jän­kä­lä e. Olli­la e. Tor­vi­nen (Oska­rin tytär), s. 8. 5. 1901 Sodan­ky­läs­sä, k. 23. 12. 1985 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 24. 6. 1922: Juho Emil (Eeme­li) Jän­kä­lä e. Olli­la, s. 12. 7. 1895 Sodan­ky­läs­sä, k. 11. 1. 1975 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Anja Alii­na, s. 21. 12. 1922 Sodan­ky­läs­sä, k. 19. 3. 2004 Sodan­ky­läs­sä,
 • Sulo Armas, s. 14. 2. 1925 Sodan­ky­läs­sä, k. 11. 1. 1975 Sodan­ky­läs­sä,
 • Kai­no Eeme­li, s. 27. 7. 1927 Sodan­ky­läs­sä, k. 10. 7. 2006 Sodan­ky­läs­sä,
 • Kale­vi, s. 9. 8. 1930 Sodan­ky­läs­sä, k. 18. 8. 2008 Sodan­ky­läs­sä,
 • Osmo Ante­ro, s. 9. 9. 1941 Sodan­ky­läs­sä, k. 24. 7. 2013 Sodan­ky­läs­sä.

Per­heen suku­ni­mi muu­tet­tu 15. 10. 1949 Olli­las­ta Jän­kä­läk­si.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1921–1930 (s. 883), 1931–1940 (s. 940), 1931–1940 (s. 1260), 1941–1950 (s. 981), 1951–1960 (s. 1145), Sodan­ky­län vete­raa­ni­mat­rik­ke­li, hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län hau­tuu­maal­la, hau­ta­ki­vi Vuo­jär­ven hau­tuu­maal­la, Ulla Han­nu­la (via MyHe­ri­ta­ge)

VI Anja Alii­na Vuon­tis­vaa­ra e. Jän­kä­lä (Alii­nan tytär), s. 21. 12. 1922 Sodan­ky­läs­sä, k. 19. 3. 2004 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞: Vie­no Valt­te­ri Vuon­tis­vaa­ra, s. 20. 10. 1915 Sodan­ky­läs­sä, k. 31. 1. 1993 Sodan­ky­läs­sä. Lap­si:

 • Rau­ni Tel­ler­vo, s. 25. 12. 1948 Sodan­ky­läs­sä, k. 20. 1. 2013 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, mah­dol­li­set muut lap­set.

hau­ta­ki­vi Vuo­jär­ven hau­tuu­maal­la

V Ester Olli­la e. Tor­vi­nen (Oska­rin tytär), s. 28. 2. 1903 Sodan­ky­läs­sä, k. 8. 2. 1978 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 1. 7. 1922: Kus­tu Ree­ti Olli­la, s. 21. 8. 1897 Sodan­ky­läs­sä, kato­si 10. 3. 1940 Talis­sa, Vii­pu­rin maa­lais­kun­nas­sa. Lap­sia:

 • Eevi Maria, s. 21. 10. 1922 Sodan­ky­läs­sä, k. 3. 4. 1923 Sodan­ky­läs­sä,
 • Toi­ni Este­ri, s. 15. 3. 1926 Sodan­ky­läs­sä, k. 27. 5. 2000 Sodan­ky­läs­sä,
 • Esko Las­se, s. 19. 5. 1928 Sodan­ky­läs­sä, k. 25. 9. 2004 Sodan­ky­läs­sä.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1921–1930 (s. 885), 1931–1940 (s. 942), 1931–1940 (s. 1278), 1941–1950 (s. 1009), 1951–1960 (s. 1171), Ulla Han­nu­la (via MyHe­ri­ta­ge), hau­ta­ki­vi Vuo­jär­ven hau­tuu­maal­la

VI Toi­ni Este­ri Mar­jo­maa e. Olli­la (Este­rin tytär), s. 15. 3. 1926 Sodan­ky­läs­sä, k. 27. 5. 2000 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞: Väi­nö Mikael Mar­jo­maa, s. 30. 5. 1927, k. 11. 7. 1996 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, puo­li­son syn­nyin­paik­ka, mah­dol­li­set lap­set.

hau­ta­ki­vi Vuo­jär­ven hau­tu­maal­la

V Iiva­ri Tor­vi­nen (Oska­rin poi­ka), s. 10. 3. 1906 Sodan­ky­läs­sä, k. 22. 4. 1978 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 27. 4. 1933: Maria Kra­vil­da Tor­vi­nen e. Mäki­hal­va­ri (Tane­lin tytär), s. 16. 3. 1906 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 1. 1995 Sodan­ky­läs­sä. Lap­si:

 • Ten­ho Iiva­ri, s. 19. 7. 1933 Sodan­ky­läs­sä, k. 4. 1. 1995 Sodan­ky­läs­sä.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1931–1940 (s. 1227), 1941–1950 (s. 948), 1951–1960 (s. 1099), hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län hau­tuu­maal­la

V Väi­nö Tor­vi­nen (Oska­rin poi­ka), s. 13. 3. 1908 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 12. 1971 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 1. 11. 1936: Bert­ta Johan­na Tor­vi­nen e. Mäki­hal­va­ri, s. 16. 5. 1917 Sodan­ky­läs­sä, k. 15. 11. 1987 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Tuo­mas Aape­li, s. 12. 5. 1938 Sodan­ky­läs­sä, k. 4. 1. 2005 Sodan­ky­läs­sä.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1931–1940 (s. 1227), 1941–1950 (s. 948), 1951–1960 (s. 1101), hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län hau­tuu­maal­la

V Ossi Tor­vi­nen (Oska­rin poi­ka), s. 9. 5. 1911 Sodan­ky­läs­sä, k. 6. 12. 1984 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 2. 5. 1937: Emma Tor­vi­nen e. Pit­kä­nen, s. 18. 3. 1915 Sodan­ky­läs­sä, k. 17. 11. 1986 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Osmo Ola­vi, s. 8. 1. 1943 Sodan­ky­läs­sä, k. 8. 1. 1943 Sodan­ky­läs­sä.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1931–1940 (s. 1227), 1941–1950 (s. 948), 1951–1960 (s. 1099), Sodan­ky­län vete­raa­ni­mat­rik­ke­li, hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län hau­tuu­maal­la, Koti­seu­tu­ni Peräpohjola—Lappi (s. 962)

IV Aukus­ti Tor­vi­nen (Anna Lii­san poi­ka), s. 10. 5. 1874 Sodan­ky­läs­sä, k. 6. 9. 1947 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 10. 4. 1898: Sel­ma Tor­vi­nen e. Vaa­ra (Kus­taa­van tytär), s. 1. 2. 1877 Sodan­ky­läs­sä, k. 23. 2. 1942 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Aino Alii­sa, s. 7. 12. 1901 Sodan­ky­läs­sä, k. 18. 12. 1901 Sodan­ky­läs­sä,
 • Lyy­dia Augus­ta, s. 28. 1. 1903 Sodan­ky­läs­sä, k. 13. 5. 1907 Sodan­ky­läs­sä,
 • Aino Syl­via, s. 28. 7. 1904 Sodan­ky­läs­sä, m. 1928 Rova­nie­mel­le,
 • Lai­la Anna Sofia, s. 2. 10. 1907 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 2. 1920 Sodan­ky­läs­sä,
 • Mart­ta Eli­sa­bet, s. 16. 5. 1910 Sodan­ky­läs­sä, k. 7. 5. 1912 Sodan­ky­läs­sä,
 • Uuno Ilma­ri, s. 16. 1. 1913 Sodan­ky­läs­sä, k. 14. 1. 1975 Sodan­ky­läs­sä,
 • Eila Elma Tat­ja­na, s. 17. 8. 1916 Sodan­ky­läs­sä, k. 13. 12. 1993,
 • Vil­ho August Leo­nard, s. 29. 11. 1919 Sodan­ky­läs­sä, k. 19. 12. 1991 Sodan­ky­läs­sä,
 • Ven­la Lin­nea, s. 23. 11. 1922 Sodan­ky­läs­sä, m. 3. 5. 1945 Ruot­siin,
 • Vil­jo Pie­ta­ri, s. 7. 1. 1926 Sodan­ky­läs­sä, k. 22. 1. 1926 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: kah­den lap­sen kuo­lin­päi­vä, kol­men lap­sen kuo­lin­paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1901–1910 (s. 1282), 1911–1920 (s. 524), 1911–1920 (s. 531), 1911–1920 (s. 551), 1921–1930 (s. 627), 1931–1940 (s. 1264), 1941–1950 (s. 986), Sodan­ky­län vete­raa­ni­mat­rik­ke­li, hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län hau­tuu­maal­la, Mari­ta Lind­berg (via MyHe­ri­ta­ge)

V Uuno Ilma­ri Tor­vi­nen (Aukus­tin poi­ka), s. 16. 1. 1913 Sodan­ky­läs­sä, k. 14. 1. 1975 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 18. 5. 1937: Irja Dag­mar Tor­vi­nen e. Suo­ma­lai­nen, s. 15. 4. 1913 Sodan­ky­läs­sä, k. 7. 8. 1979 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Tuu­re Mar­kus, s. 9. 8. 1947 Sodan­ky­läs­sä, k. 15. 11. 1996 Sodan­ky­läs­sä,
 • Riit­ta Kaa­ri­na, s. 18. 3. 1952 Sodan­ky­läs­sä, k. 31. 3. 1952 Sodan­ky­läs­sä,
 • Esa Juha­ni, s. 8. 10. 1954 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 10. 1954 Sodan­ky­läs­sä.

Sodan­ky­län vete­raa­ni­mat­rik­ke­li, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1931–1940 (s. 1264), 1941–1950 (s. 986), 1951–1960 (s. 1194), hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län hau­tuu­maal­la

IV Sel­ma Simu­la e. Tor­vi­nen (Lii­san tytär), s. 18. 2. 1880 Sodan­ky­läs­sä, k. 17. 6. 1944 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 25. 12. 1903: Heik­ki August Simu­la, s. 30. 3. 1873 Rova­nie­mel­lä, k. 26. 4. 1962 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Vil­jam, s. 26. 6. 1904 Sodan­ky­läs­sä, k. 3. 3. 1980 Sodan­ky­läs­sä,
 • Anni, s. 18. 12. 1905 Sodan­ky­läs­sä, k. 29. 7. 1970 Sodan­ky­läs­sä,
 • Otto, s. 12. 9. 1907 Sodan­ky­läs­sä, k. 19. 4. 1989 Sodan­ky­läs­sä,
 • Tyy­ne Maria, s. 25. 6. 1909 Sodan­ky­läs­sä, k. 31. 8. 1916 Sodan­ky­läs­sä,
 • Mat­ti, s. 23. 2. 1911 Sodan­ky­läs­sä, k. 1. 4. 1977 Sodan­ky­läs­sä,
 • Hil­ja Hen­rii­ka, s. 27. 7. 1912 Sodan­ky­läs­sä, k. 3. 3. 1996 Sodan­ky­läs­sä,
 • Her­man, s. 27. 11. 1913 Sodan­ky­läs­sä, k. 1. 9. 1916 Sodan­ky­läs­sä,
 • Eeva, s. 24. 1. 1916 Sodan­ky­läs­sä, k. 9. 7. 1920 Sodan­ky­läs­sä,
 • Onni Alek­san­te­ri, s. 3. 6. 1917 Sodan­ky­läs­sä, k. 8. 7. 1920 Sodan­ky­läs­sä,
 • Lai­na, s. 25. 2. 1921 Sodan­ky­läs­sä, k. 13. 3. 1921 Sodan­ky­läs­sä.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1901–1910 (s. 1758), 1911–1920 (s. 1171), 1921–1930 (s. 631), 1931–1940 (s. 1271), 1941–1950 (s. 992), 1951–1960 (s. 1148), hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län hau­tuu­maal­la

V Vil­jam Simu­la (Sel­man poi­ka), s. 26. 6. 1904 Sodan­ky­läs­sä, k. 3. 3. 1980 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 22. 4. 1929: Anna Maria Simu­la e. Hut­tu­nen, s. 26. 1. 1908 Sodan­ky­läs­sä, k. 4. 5. 1987 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Tai­mi Maria, s. 2. 9. 1929 Sodan­ky­läs­sä, k. 29. 6. 1945 Sodan­ky­läs­sä,
 • Hilk­ka Val­pu­ri, s. 11. 9. 1930 Sodan­ky­läs­sä, k. 15. 4. 2001 Sodan­ky­läs­sä,
 • Nii­lo Ante­ro, s. 27. 1. 1932 Sodan­ky­läs­sä, k. 14. 4. 2010 Sodan­ky­läs­sä,
 • Nel­ly Sofia, s. 8. 9. 1933 Sodan­ky­läs­sä, k. 10. 1. 2018 Yli­tor­niol­la,
 • Paa­vo Ilma­ri, s. 7. 10. 1937 Sodan­ky­läs­sä, k. 1. 4. 2002 Sodan­ky­läs­sä,
 • Kau­ko Hen­rik, s. 21. 2. 1941 Sodan­ky­läs­sä, k. 11. 4. 2006 Sodan­ky­läs­sä.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1901–1910 (s. 1758), 1911–1920 (s. 1171), 1921–1930 (s. 631), 1931–1940 (s. 1271), 1941–1950 (s. 992), 1951–1960 (s. 1148), Sodan­ky­län vete­raa­ni­mat­rik­ke­li, hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län hau­tuu­maal­la, hau­ta­ki­vi Vuo­jär­ven hau­tuu­maal­la, Ikui​suus​.fi

V Anni Simu­la (Sel­man tytär), s. 18. 12. 1905 Sodan­ky­läs­sä, k. 29. 7. 1970 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 27. 12. 1925: Matias Alek­san­te­ri Simu­la, s. 19. 5. 1889 Sodan­ky­läs­sä, k. 4. 11. 1946 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Anja Val­pu­ri, s. 1. 5. 1926 Sodan­ky­läs­sä, k. 10. 5. 1926 Sodan­ky­läs­sä,
 • Aili Val­pu­ri, s. 25. 11. 1927 Sodan­ky­läs­sä, k. 20. 6. 1930 Sodan­ky­läs­sä,
 • Kat­ri Inke­ri, s. 25. 11. 1927 Sodan­ky­läs­sä, k. 6. 1. 1928 Sodan­ky­läs­sä,
 • Ahti Len­nu Matias, s. 9. 4. 1933 Sodan­ky­läs­sä, k. 5. 4. 2002 Sodan­ky­läs­sä,
 • Rei­jo Ilma­ri, s. 5. 3. 1939 Sodan­ky­läs­sä, k. 13. 4. 2002 Sodan­ky­läs­sä.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1941–1950 (s. 993), 1951–1960 (s. 1150), hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län hau­tuu­maal­la

V Mat­ti Simu­la (Sel­man poi­ka), s. 23. 2. 1911 Sodan­ky­läs­sä, k. 1. 4. 1977 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 21. 7. 1940: Hil­da Simu­la e. Mäki­hal­va­ri, s. 15. 7. 1919 Sodan­ky­läs­sä, k. 22. 10. 1976 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Pent­ti Ilma­ri, s. 13. 3. 1940 Sodan­ky­läs­sä, k. 3. 5. 2019 Sal­las­sa.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1941–1950 (s. 992), 1941–1950 (s. 967), 1951–1960 (s. 1123), hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län hau­tuu­maal­la, Koti-​Lappi 6. 6. 2019

III Maria Kus­taa­va Mar­ja­la e. Halo­nen (Juhon tytär), s. 10. 3. 1839 Sodan­ky­läs­sä, k. 9. 12. 1909 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 29. 3. 1863: Sven Juho (Vän­ni) Mar­ja­la e. Sat­tas­kan­gas, s. 4. 1. 1826 Sodan­ky­läs­sä, k. 20. 10. 1899 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Kris­tii­na Jemi­na, s. 7. 3. 1864 Sodan­ky­läs­sä, k. 18. 9. 1952 Sodan­ky­läs­sä,
 • Edi­ta Mar­ga­re­ta, s. 16. 1. 1867 Sodan­ky­läs­sä, k. 24. 4. 1938 Sodan­ky­läs­sä,
 • Johan­na Kus­taa­va, s. 14. 1. 1871 Sodan­ky­läs­sä, k. 29. 11. 1946 Sodan­ky­läs­sä,
 • Johan­nes, s. 18. 4. 1875 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 7. 1949 Sodan­ky­läs­sä,
 • Ben­ja­min, s. 3. 12. 1880 Sodan­ky­läs­sä, k. 16. 1. 1964 Sodan­ky­läs­sä,
 • Alek­san­te­ri, s. 1. 10. 1881 Sodan­ky­läs­sä, k. 6. 7. 1965 Hum­bold­tis­sa, Kali­for­nias­sa.

Lau­ri Kos­ki­mies, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1859–1871 (s. 93), 1872–1881 (s. 85), 1901–1910 (s. 1626), 1911–1920 (s. 1072), 1921–1930 (s. 843), 1931–1940 (s. 883), 1941–1950 (s. 1265), 1951–1960 (s. 1476), Fami​ly​Search​.org (VP4V-​W5D)

IV Kris­tii­na Jemi­na Pum­pa­nen e. Mar­ja­la (Marian tytär), s. 7. 3. 1864 Sodan­ky­läs­sä, k. 18. 9. 1952 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 14. 7. 1894: Iisak Pum­pa­nen, s. 24. 10. 1861 Sodan­ky­läs­sä, k. 17. 1. 1950 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Susan­na Vil­hel­mii­na, s. 11. 8. 1896 Sodan­ky­läs­sä, k. 27. 3. 1986 Sodan­ky­läs­sä,
 • Akse­li Alek­san­te­ri, s. 4. 3. 1898 Sodan­ky­läs­sä, k. 10. 8. 1969 Sodan­ky­läs­sä,
 • Edit Maria Johan­na, s. 18. 12. 1899 Sodan­ky­läs­sä, k. 16. 8. 1986 Sodan­ky­läs­sä,
 • Eevi Matil­da, s. 20. 6. 1902 Sodan­ky­läs­sä, k. 22. 5. 1903 Sodan­ky­läs­sä,
 • Eevi Kris­tii­na, s. 20. 4. 1904 Sodan­ky­läs­sä, k. 31. 1. 1977 Sodan­ky­läs­sä,
 • Sigrid, s. 15. 3. 1906 Sodan­ky­läs­sä, k. 15. 3. 1906 Sodan­ky­läs­sä.

Lau­ri Kos­ki­mies, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1901–1910 (s. 1716), 1911–1920 (s. 358), 1921–1930 (s. 421), 1931–1940 (s. 510), 1941–1950 (s. 495), 1951–1960 (s. 555), hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län hau­tuu­maal­la

V Susan­na Vil­hel­mii­na (Mii­na) Piek­ka­ri e. Pum­pa­nen (Jemi­nan tytär), s. 11. 8. 1896 Sodan­ky­läs­sä, k. 27. 3. 1986 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 4. 4. 1920: Art­tu­ri (Art­tu) Piek­ka­ri, s. 13. 2. 1890 Sodan­ky­läs­sä, k. 28. 4. 1967 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Nii­lo Kus­taa, s. 17. 7. 1921 Sodan­ky­läs­sä, k. 29. 1. 1943 sota­sai­raa­las­sa,
 • Jon­ne Iisak­ki, s. 20. 9. 1922 Sodan­ky­läs­sä, k. 19. 4. 1923 Sodan­ky­läs­sä,
 • Maria Johan­na, s. 30. 3. 1925 Sodan­ky­läs­sä, k. 21. 5. 1926 Sodan­ky­läs­sä,
 • Onni Ilma­ri, s. 8. 1. 1927 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 4. 1928 Sodan­ky­läs­sä,
 • Eero Alek­san­te­ri, s. 27. 4. 1930 Sodan­ky­läs­sä, k. 14. 3. 1986 Sodan­ky­läs­sä,
 • Eino Johan­nes, s. 13. 1. 1942 Sodan­ky­läs­sä, k. 13. 4. 1942 Sodan­ky­läs­sä.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1931–1940 (s. 501), 1941–1950 (s. 485), 1951–1960 (s. 587), hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län hau­tuu­maal­la

V Akse­li Alek­san­te­ri Pum­pa­nen (Jemi­nan poi­ka), s. 4. 3. 1898 Sodan­ky­läs­sä, k. 10. 8. 1969 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 27. 7. 1924: Maria Susan­na Pum­pa­nen e. Hää­ty­lä, s. 2. 1. 1904 Sodan­ky­läs­sä, k. 7. 4. 1988 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Eino Alek­san­te­ri, s. 8. 3. 1925 Sodan­ky­läs­sä, k. 14. 4. 1925 Sodan­ky­läs­sä,
 • Ante Johan­nes, s. 14. 8. 1926 Sodan­ky­läs­sä, k. 1. 12. 1926 Sodan­ky­läs­sä,
 • Mau­no Iisak­ki, s. 5. 10. 1927 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 12. 2004 Sodan­ky­läs­sä,
 • Mir­jam Jemii­na, s. 19. 2. 1932 Sodan­ky­läs­sä, k. 7. 8. 1937 Sodan­ky­läs­sä,
 • Eero Ola­vi, s. 2. 6. 1934 Sodan­ky­läs­sä, k. 7. 12. 2011 Sodan­ky­läs­sä,
 • Ant­ti Armas Akse­li, s. 24. 12. 1935 Sodan­ky­läs­sä, k. 22. 1. 2015,
 • Nii­lo Ilma­ri, s. 16. 5. 1938 Sodan­ky­läs­sä, k. 27. 6. 2010 Rova­nie­mel­lä,
 • Tuu­la Mar­jat­ta, s. 13. 11. 1946 Rova­nie­mel­lä, k. 20. 11. 1946 Rova­nie­mel­lä.

Puut­tu­via tie­to­ja: yhden lap­sen kuo­lin­paik­ka.

Esko Kujan­si­vu, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1921–1930 (s. 421), 1931–1940 (s. 510), 1941–1950 (s. 495), 1951–1960 (s. 555), Lapin Kan­sa 18. 7. 2010, Lapin Kan­sa 22. 2. 2015, hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län I hau­tuu­maal­la, hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län II hau­tuu­maal­la

V Eevi Kris­tii­na Han­nu­la e. Nie­me­lä e. Pum­pa­nen (Jemi­nan tytär), s. 20. 4. 1904 Sodan­ky­läs­sä, k. 31. 1. 1977 Sodan­ky­läs­sä.

1. puo­li­so, ∞ 15. 11. 1936: Toi­mi Gabriel Nie­me­lä, s. 18. 2. 1913 Sodan­ky­läs­sä, kaa­tui 20. 12. 1939 Suo­mus­sal­mel­la. Lap­sia:

 • Esko Iisak­ki, s. 11. 7. 1937 Sodan­ky­läs­sä, k. 28. 8. 1965 Sodan­ky­läs­sä,
 • Erk­ki Sanfrid, s. 2. 6. 1939 Sodan­ky­läs­sä, k. 15. 4. 1987 Sodan­ky­läs­sä.

2. puo­li­so, ∞ 19. 8. 1944: Eljas Han­nu­la (Adol­fii­nan poi­ka), s. 28. 3. 1900 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 12. 6. 1972 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Nii­lo Eljas, s. 19. 2. 1945 Himan­gal­la, k. 26. 2. 1945 Himan­gal­la.

2. puo­li­son 1. puo­li­so: Iida Val­pu Han­nu­la e. Sula­sal­mi, s. 16. 11. 1901 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 23. 3. 1945 Sal­las­sa.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1941–1950 (s. 448), 1951–1960 (s. 511), hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län II hau­tuu­maal­la

IV Edi­ta Mar­ga­re­ta Raja­la e. Mar­ja­la (Marian tytär), s. 16. 1. 1867 Sodan­ky­läs­sä, k. 24. 4. 1938 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 11. 4. 1897: Mat­ti Her­man Raja­la, s. 17. 6. 1870 Sodan­ky­läs­sä, k. 23. 11. 1947 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Johan­nes, s. 20. 6. 1898 Sodan­ky­läs­sä,
 • Olli Ben­ja­min, s. 26. 9. 1899 Sodan­ky­läs­sä, k. 4. 11. 1901 Sodan­ky­läs­sä,
 • Eino Arvid, s. 14. 8. 1901 Sodan­ky­läs­sä, k. 3. 11. 1901 Sodan­ky­läs­sä,
 • Otto, s. 3. 2. 1903 Sodan­ky­läs­sä, k. 30. 9. 1927 Sodan­ky­läs­sä,
 • Matias Eeli, s. 1. 1. 1905 Sodan­ky­läs­sä, k. 21. 2. 1905 Sodan­ky­läs­sä,
 • Eevert­ti, s. 7. 5. 1909 Sodan­ky­läs­sä, k. 10. 7. 1983 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: esi­koi­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Lau­ri Kos­ki­mies, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1882–1891 (s. 330), 1891–1900 (s. 334), 1901–1910 (s. 732), 1911–1920 (s. 144), 1921–1930 (s. 164), 1931–1940 (s. 209), 1941–1950 (s. 219), 1951–1960 (s. 428), hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län hau­tuu­maal­la

V Eevert­ti Raja­la (Edi­tan poi­ka), s. 7. 5. 1909 Sodan­ky­läs­sä, k. 10. 7. 1983 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 6. 1. 1935: Ines Alf­hil­da Raja­la e. Vuo­jär­vi, s. 21. 1. 1910 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 6. 1990 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Anja Mar­ga­re­ta, s. 1. 4. 1935 Sodan­ky­läs­sä, k. 8. 9. 2021 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1931–1940 (s. 209), 1941–1950 (s. 219), 1951–1960 (s. 428), hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län II hau­tuu­maal­la, Vil­le Hil­tu­nen

IV Johan­na Kus­taa­va Har­ju­la e. Mar­ja­la (Marian tytär), s. 14. 1. 1871 Sodan­ky­läs­sä, k. 29. 11. 1946 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 21. 12. 1890: Tane­li Har­ju­la e. Pum­pa­nen, s. 24. 2. 1864 Sodan­ky­läs­sä, k. 7. 12. 1949 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Tyy­ne Maria, s. 2. 1. 1893 Sodan­ky­läs­sä, k. 19. 10. 1967 Sodan­ky­läs­sä,
 • Iida Johan­na, s. 9. 12. 1895 Sodan­ky­läs­sä, k. 19. 12. 1977 Sodan­ky­läs­sä,
 • Eevi, s. 13. 2. 1898 Sodan­ky­läs­sä, k. 24. 12. 1919 Sodan­ky­läs­sä,
 • Hil­ma Sofia, s. 28. 7. 1900 Sodan­ky­läs­sä, k. 6. 8. 1962 Sodan­ky­läs­sä,
 • Bern­hard, s. 13. 5. 1903 Sodan­ky­läs­sä, k. 1. 2. 1981 Sodan­ky­läs­sä,
 • Hel­li Susan­na, s. 3. 6. 1906 Sodan­ky­läs­sä, k. 15. 10. 1999 Sodan­ky­läs­sä,
 • Anna Matil­da, s. 24. 2. 1909 Sodan­ky­läs­sä, k. 7. 3. 1943 Sodan­ky­läs­sä,
 • Otto Alek­san­te­ri, s. 12. 1. 1912 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 11. 1981 Sodan­ky­läs­sä,
 • Kree­ta, s. 18. 2. 1915 Sodan­ky­läs­sä, k. 21. 10. 1915 Sodan­ky­läs­sä.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1882–1891 (s. 556, 557, 560, 575), 1891–1900 (s. 584), 1901–1910 (s. 1218), hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län hau­tuu­maal­la, Lau­ri Kos­ki­mies, Sirk­ka Manth­ri­rat­na

V Iida Johan­na Mat­ta­nen e. Har­ju­la (Johan­nan tytär), s. 9. 12. 1895 Sodan­ky­läs­sä, k. 19. 12. 1977 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 21. 3. 1926: Kus­tu Her­man Mat­ta­nen, s. 26. 11. 1884 Sodan­ky­läs­sä, k. 22. 2. 1954 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Jou­ni, s. 29. 3. 1929 Sodan­ky­läs­sä, k. 29. 11. 2004 Sodan­ky­läs­sä,
 • Matias Her­man, s. 24. 8. 1933 Sodan­ky­läs­sä, k. 5. 3. 1934 Sodan­ky­läs­sä,
 • Heik­ki Pert­ti Aslak, s. 30. 3. 1942 Sodan­ky­läs­sä, k. 8. 10. 1942 Sodan­ky­läs­sä.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1931–1940 (s. 580), 1941–1950 (s. 591), 1951–1960 (s. 1201), hau­ta­ki­vi Una­rin hau­tuu­maal­la, Sirk­ka Manth­ri­rat­na

V Bern­hard Har­ju­la (Johan­nan poi­ka), s. 13. 5. 1903 Sodan­ky­läs­sä, k. 1. 2. 1981 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 24. 6. 1933: Enna Matil­da Har­ju­la e. Siir­to­la, s. 8. 11. 1913 Sodan­ky­läs­sä, k. 3. 5. 1999 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Aimo Ben­jam, s. 20. 1. 1936 Sodan­ky­läs­sä, k. 4. 5. 2010 Sodan­ky­läs­sä,
 • Ant­ti Johan­nes, s. 24. 11. 1940 Sodan­ky­läs­sä, k. 11. 5. 1959 Sodan­ky­läs­sä,
 • Eino, s. 12. 12. 1941 Sodan­ky­läs­sä, k. 9. 11. 1942 Sodan­ky­läs­sä.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1941–1950 (s. 446), 1951–1960 (s. 509), hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län hau­tuu­maal­la

V Hel­li Susan­na Toi­vo­la e. Har­ju­la (Johan­nan tytär), s. 3. 6. 1906 Sodan­ky­läs­sä, k. 15. 10. 1999 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 23. 6. 1932: Eino Alek­san­te­ri Toi­vo­la, s. 14. 1. 1909 Sodan­ky­läs­sä, k. 8. 11. 1964 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Anne­li Susan­na, s. 1. 1. 1935 Sodan­ky­läs­sä, k. 7. 5. 1956 Sodan­ky­läs­sä,
 • Kai­sa Kaa­ri­na, s. 18. 4. 1939 Sodan­ky­läs­sä, k. 16. 7. 1953 Sodan­ky­läs­sä,
 • Eeva-​Liisa, s. 13. 3. 1947 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 8. 2011 Sodan­ky­läs­sä.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1941–1950 (s. 424), 1951–1960 (s. 485), hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län hau­tuu­maal­la, Sirk­ka Manth­ri­rat­na

IV Johan­nes Mar­ja­la (Marian poi­ka), s. 18. 4. 1875 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 7. 1949 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 26. 12. 1901: Elmii­na Jose­fii­na Mar­ja­la e. Pok­ka, s. 13. 5. 1876 Sodan­ky­läs­sä, k. 15. 8. 1962 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Johan­nes Emil, s. 11. 9. 1902 Sodan­ky­läs­sä, k. 22. 3. 1985 Sodan­ky­läs­sä,
 • Hil­dur, s. 21. 6. 1904 Sodan­ky­läs­sä, k. 2. 10. 2002 Sodan­ky­läs­sä,
 • Johan­na Syl­vi, s. 4. 2. 1906 Sodan­ky­läs­sä, k. 2. 3. 1906 Sodan­ky­läs­sä,
 • Hil­ma Alek­san­dra, s. 18. 2. 1907 Sodan­ky­läs­sä, k. 16. 7. 1996 Sodan­ky­läs­sä,
 • Johan­na, s. 8. 2. 1909 Sodan­ky­läs­sä, m. 30. 6. 1929 Ter­vo­laan,
 • Elmii­na Jose­fii­na, s. 25. 5. 1911 Sodan­ky­läs­sä, k. 10. 4. 1924 Sodan­ky­läs­sä,
 • Vil­le Alek­san­te­ri, s. 10. 3. 1913 Sodan­ky­läs­sä, k. 22. 5. 1992 Sodan­ky­läs­sä,
 • Maria, s. 19. 9. 1914 Sodan­ky­läs­sä, k. 10. 4. 1998,
 • Hil­ja Sofia, s. 5. 3. 1918 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: kah­den lap­sen kuo­lin­päi­vä, kol­men -paik­ka.

Lau­ri Kos­ki­mies, hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län hau­tuu­maal­la, Chris­tel Welin­der (via MyHe­ri­ta­ge)

V Johan­nes Emil Mar­ja­la (Johan­nek­sen poi­ka), s. 11. 9. 1902 Sodan­ky­läs­sä, k. 22. 3. 1985 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 27. 6. 1937: Elmii­na Mar­ja­la e. Kum­pu­la, s. 24. 6. 1908 Sodan­ky­läs­sä, k. 8. 12. 1979 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Alpo Eerik­ki, s. 15. 1. 1927 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 5. 1982 Sodan­ky­läs­sä,
 • Velu Ante­ro, s. 22. 3. 1932 Sodan­ky­läs­sä, k. 21. 1. 1989 Sodan­ky­läs­sä,
 • Elvi Val­pu­ri, s. 24. 2. 1937 Sodan­ky­läs­sä, k. 25. 5. 1993 Sodan­ky­läs­sä,
 • Sen­ni Tuu­lik­ki, s. 3. 2. 1953 Sodan­ky­läs­sä, k. 13. 2. 1953 Sodan­ky­läs­sä.

Lau­ri Kos­ki­mies, hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län hau­tuu­maal­la

V Hil­dur Berg e. Mar­ja­la (Johan­nek­sen tytär), s. 21. 6. 1904 Sodan­ky­läs­sä, k. 2. 10. 2002 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 24. 6. 1925: Kus­taa Urho Gabriel Berg, s. 31. 12. 1899 Sodan­ky­läs­sä, k. 1. 1. 2000 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Eila Este­ri, s. 14. 12. 1928 Sodan­ky­läs­sä, k. 17. 2. 1937 Sodan­ky­läs­sä.

Lau­ri Kos­ki­mies, Sodan­ky­län vete­raa­ni­mat­rik­ke­li, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1921–1930 (s. 423), 1931–1940 (s. 514), 1941–1950 (s. 500), 1951–1960 (s. 559)

V Hil­ma Alek­san­dra Sei­ta­nie­mi e. Mar­ja­la (Johan­nek­sen tytär), s. 18. 2. 1907 Sodan­ky­läs­sä, k. 16. 7. 1996 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 23. 6. 1926: Juho Ree­ti Sei­ta­nie­mi, s. 1. 5. 1896 Sodan­ky­läs­sä, k. 11. 3. 1964 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Mart­ti Johan­nes, s. 24. 11. 1926 Sodan­ky­läs­sä, k. 10. 3. 1998 Sodan­ky­läs­sä.

Lau­ri Kos­ki­mies, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1931–1940 (s. 1030), 1941–1950 (s. 1447), 1951–1960 (s. 74), hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län hau­tuu­maal­la

V Maria Sari­vaa­ra e. Tep­sa e. Mar­ja­la (Johan­nek­sen tytär), s. 19. 9. 1914 Sodan­ky­läs­sä, m. 31. 10. 1946 per­hei­neen Hel­sin­kiin, k. 10. 4. 1998.

1. puo­li­so, ∞ 14. 4. 1935: Samuel Tep­sa, s. 21. 11. 1904 Sodan­ky­läs­sä, kaa­tui 3. 3. 1940 Uuraas­sa. Lap­sia:

 • Sulo Samuel, s. 16. 12. 1935 Sodan­ky­läs­sä, k. 30. 6. 2007 Havai­jil­la.

2. puo­li­so, ∞ 1. 1. 1943: Ahti Aukus­ti Sari­vaa­ra Sal­las­ta. Lap­sia:

 • Sep­po Aukus­ti, s. 31. 10. 1943 Sodan­ky­läs­sä, k. 20. 8. 1988.

Puut­tu­via tie­to­ja: kuo­lin­paik­ka, 2. puo­li­son synnyin- ja kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, yhden lap­sen kuo­lin­paik­ka (hau­dat­tu Hel­sin­kiin).

Lau­ri Kos­ki­mies, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja 1941–1950 (s. 1444), hau­ta­ki­vi Hel­sin­gin pitä­jän kir­kon hau­tuu­maal­la, Chris­tel Welin­der (via MyHe­ri­ta­ge)

V Hil­ja Sofia Siir­to­la e. Mar­ja­la (Johan­nek­sen tytär), s. 5. 3. 1918 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 4. 9. 1935: Uuno Johan­nes Siir­to­la, s. 3. 5. 1915 Sodan­ky­läs­sä, k. 20. 7. 1977 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Eine Sofia, s. 6. 7. 1937 Sodan­ky­läs­sä, k. 9. 1. 2017 Rova­nie­mel­lä,
 • Hel­vi Elvii­ra, s. 17. 2. 1940 Sodan­ky­läs­sä, k. 13. 4. 1940 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Lau­ri Kos­ki­mies, Sodan­ky­län vete­raa­ni­mat­rik­ke­li, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1941–1950 (s. 520), 1951–1960 (s. 576), Lapin Kan­sa 21. 1. 2017

III Bri­ta Matil­da Kie­mun­ki e. Olli­la e. Halo­nen (Juhon tytär), s. 22. 2. 1842 Sodan­ky­läs­sä.

1. puo­li­so, ∞ 15. 7. 1866: Juho Mat­ti Olli­la, s. 18. 4. 1835 Sodan­ky­läs­sä, k. 19. 1. 1877 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Bri­ta Lii­sa, s. 19. 4. 1867 Sodan­ky­läs­sä, k. 22. 5. 1945 Sodan­ky­läs­sä,
 • Aman­da, s. 6. 5. 1868 Sodan­ky­läs­sä, k. 3. 8. 1891 Sodan­ky­läs­sä,
 • Johan Peter, s. 28. 1. 1870 Sodan­ky­läs­sä, m. 1891 Ame­rik­kaan,
 • Kai­sa Maria, s. 14. 9. 1872 Sodan­ky­läs­sä, k. 25. 11. 1947 Sodan­ky­läs­sä,
 • Hil­ma, s. 28. 11. 1875 Sodan­ky­läs­sä, k. 1. 3. 1877 Sodan­ky­läs­sä.

2. puo­li­so, ∞ 26. 12. 1885: Mat­ti Heik­ki Kie­mun­ki, s. 13. 2. 1846 Sodan­ky­läs­sä, k. 1. 8. 1911 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, kol­man­nen lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1842, 1870 syn­ty­nei­den ja kas­tet­tu­jen luet­te­lot, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1845–1851 (s. 140), 1859–1871 (s. 164), 1872–1881 (s. 166), 1882–1891 (s. 15), 1882–1891 (s. 6), 1891–1900 (s. 6), 1901–1910 (s. 1546), 1911–1920 (s. 724, 1010), Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1885 vihit­ty­jen luet­te­lo, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1911 kuol­lei­den ja hau­dat­tu­jen luet­te­lo

IV Bri­ta Lii­sa Hiuk­ka e. Olli­la (Bri­tan tytär), s. 19. 4. 1867 Sodan­ky­läs­sä, k. 22. 5. 1945 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 26. 11. 1889: Juho Erk­ki Hiuk­ka, s. 16. 11. 1858 Sodan­ky­läs­sä, k. 29. 1. 1930 Sodan­ky­läs­sä.

Avio­lii­tos­ta ei lap­sia.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1882–1891 (s. 94, 324, 336), 1891–1900 (s. 91), 1901–1910 (s. 1492), 1911–1920 (s. 139, 951), 1921–1930 (s. 152), 1931–1940 (s. 196), 1941–1950 (s. 207)

IV Kai­sa Maria Simu­la e. Olli­la (Bri­tan tytär), s. 14. 9. 1872 Sodan­ky­läs­sä, k. 25. 11. 1947 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 26. 12. 1895: Juho Aapo Simu­la, s. 14. 10. 1869 Sodan­ky­läs­sä, k. 7. 5. 1939 Sodan­ky­läs­sä. Lap­si:

 • Hil­ma Maria, s. 6. 10. 1899 Sodan­ky­läs­sä, k. 2. 7. 1980 Sodan­ky­läs­sä.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1882–1891 (s. 510), 1891–1900 (s. 99, 146, 519), 1901–1910 (s. 1758), 1911–1920 (s. 548, 1172), 1921–1930 (s. 157), 1931–1940 (s. 195), 1941–1950 (s. 206), hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län hau­tuu­maal­la

V Hil­ma Maria Huo­ta­ri e. Simu­la (Kai­san tytär), s. 6. 10. 1899 Sodan­ky­läs­sä, k. 2. 7. 1980 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 5. 10. 1924: Juho Arvid Huo­ta­ri, s. 16. 4. 1901 Kuusa­mos­sa, 11. 3. 1967 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Hilk­ka, s. 30. 10. 1924 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 12. 2005 Sodan­ky­läs­sä,
 • Irma Elii­sa, s. 13. 2. 1926 Sodan­ky­läs­sä, k. 18. 4. 1996 Sodan­ky­läs­sä,
 • Voit­to Ante­ro, s. 17. 1. 1937 Sodan­ky­läs­sä, k. 9. 2. 1942 Sodan­ky­läs­sä.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1921–1930 (s. 727), 1931–1940 (s. 734), 1941–1950 (s. 1111), 1951–1960 (s. 29), hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län I hau­tuu­maal­la, hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län II hau­tuu­maal­la

VI Hilk­ka Ylias­ka e. Huo­ta­ri (Hil­man tytär), s. 30. 10. 1924 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 12. 2005 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞: Pent­ti Iiva­ri Ylias­ka, s. 12. 12. 1927 Sodan­ky­läs­sä, k. 13. 10. 1984 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, mah­dol­li­set lap­set.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1921–1930 (s. 727), 1931–1940 (s. 734), 1941–1950 (s. 1111), hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län II hau­tuu­maal­la

VI Irma Elii­sa Immo­nen e. Huo­ta­ri (Hil­man tytär), s. 13. 2. 1926 Sodan­ky­läs­sä, k. 18. 4. 1996 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞: Kau­ko Ola­vi Immo­nen, s. 14. 3. 1923, k. 26. 6. 1974 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, puo­li­son syn­nyin­paik­ka, mah­dol­li­set lap­set.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1921–1930 (s. 727), 1931–1940 (s. 734), 1941–1950 (s. 1111), hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län II hau­tuu­maal­la

III Juho Halo­nen (Juhon poi­ka), s. 23. 1. 1850 Sodan­ky­läs­sä, k. 7. 5. 1929 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞ 30. 12. 1876: Bri­ta Maria Halo­nen e. Pyhä­jär­vi, s. 26. 3. 1847 Sodan­ky­läs­sä, k. 17. 12. 1913 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Juho Ansel­mi, s. 19. 4. 1878 Sodan­ky­läs­sä, k. 14. 3. 1956 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Nae­mi, s. 29. 1. 1880 Sodan­ky­läs­sä, k. 20. 9. 1952 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Maria Elmii­na, s. 8. 6. 1883 Sodan­ky­läs­sä, k. 17. 12. 1915 Sodan­ky­läs­sä,
 • Hil­da Seve­rii­na, s. 3. 10. 1886 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 7. 1975 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Sodan­ky­län ja Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan kir­kon­kir­jat

IV Juho Ansel­mi Halo­nen (Juhon poi­ka), s. 19. 4. 1878 Sodan­ky­läs­sä, k. 14. 3. 1956 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞ 25. 12. 1899: Kai­sa Kree­ta Halo­nen e. Lak­so, s. 5. 7. 1876 Sodan­ky­läs­sä, k. 3. 11. 1960 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Lap­sia:

 • Johan Emil, s. 25. 10. 1902 Sodan­ky­läs­sä, k. 5. 7. 1969 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Uula­vi Eevert­ti, s. 3. 9. 1906 Sodan­ky­läs­sä, k. 28. 7. 1984 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Tyy­ne Maria, s. 24. 12. 1908 Sodan­ky­läs­sä, m. 12. 8. 1948 Län­gel­mäel­le,
 • Eelis Leo­nard, s. 4. 4. 1911 Sodan­ky­läs­sä, k. 29. 3. 1932 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Hel­li, s. 24. 2. 1913 Sodan­ky­läs­sä, k. 15. 5. 2004,
 • Urpo Ansel­mi, s. 5. 3. 1922 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 4. 3. 1999.

Puut­tu­via tie­to­ja: yhden lap­sen kuo­lin­päi­vä, kol­men lap­sen kuo­lin­paik­ka.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus 24. 4. 2002, hau­ta­ki­vi Pel­ko­sen­nie­men hau­tuu­maal­la

V Johan Emil (Eeme­li) Halo­nen (Ansel­min poi­ka), s. 25. 10. 1902 Sodan­ky­läs­sä, k. 5. 7. 1969 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞ 25. 4. 1943: Man­da Iree­ne Halo­nen e. Tuu­ri­hal­me, s. 10. 10. 1905 Kor­tes­jär­vel­lä, m. 2. 9. 1972 Kau­ha­val­le.

Avio­lii­tos­ta ei lap­sia. Puut­tu­via tie­to­ja: puo­li­son kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus 24. 4. 2002

V Uula­vi (Uula) Eevert­ti Halo­nen (Ansel­min poi­ka), s. 3. 9. 1906 Sodan­ky­läs­sä, k. 28. 7. 1984 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞ 9. 12. 1928: Mii­ta Hen­rii­ka Halo­nen e. Pyhä­jär­vi, s. 18. 1. 1909 Sodan­ky­läs­sä, k. 21. 1. 1991 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Lap­sia:

 • Tee­mu, s. 9. 3. 1931 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 9. 3. 1990 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Eero Ante­ro, s. 25. 6. 1933 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 24. 8. 2017 Niva­las­sa,
 • Yrjö, s. 23. 7. 1938 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 13. 1. 1958 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Arvi Armas, s. 11. 8. 1943 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 2007 Sköv­des­sä, Ruot­sis­sa,
 • Kau­ko Eelis, s. 7. 8. 1945 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 10. 2. 2022 Sodan­ky­läs­sä,
 • Mau­ri Kaler­vo, s. 5. 12. 1947 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 12. 5. 2002 Tam­pe­reel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: yhden lap­sen kuo­lin­päi­vä.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1909 kas­tet­tu­jen luet­te­lo, Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus 24. 4. 2002, hau­ta­ki­vi Pel­ko­sen­nie­men hau­tuu­maal­la, Anne Tuo­mi­la, Koti-​Lappi 14. 9. 2017, Juha­ni Halo­nen

VI Tee­mu Halo­nen (Uulan poi­ka), s. 9. 3. 1931 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 9. 3. 1990 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞ 29. 3. 1959, eron­neet 30. 5. 1963: Airi Kyl­lik­ki Halo­nen e. Määt­tä, s. 27. 7. 1937 Sodan­ky­läs­sä, k. Sodan­ky­läs­sä.

Avio­lii­tos­ta ei lap­sia. Puut­tu­via tie­to­ja: puo­li­son kuo­lin­päi­vä.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus 24. 4. 2002, Anne Tuo­mi­la, Pir­jo Lap­pa­lai­nen

V Tyy­ne Maria Miet­ti­nen e. Kon­tio e. Halo­nen (Ansel­min tytär), s. 24. 12. 1908 Sodan­ky­läs­sä, m. 12. 8. 1948 Län­gel­mäel­le. Lap­sia:

 • Syl­vi Eme­lia, s. 1. 1. 1927 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 23. 11. 1935 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Sik­ne Evi, s. 28. 11. 1928 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 12. 1. 1929 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Inka Anii­ta, s. 10. 11. 1931 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 24. 12. 1931 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

1. puo­li­so, ∞ 1. 6. 1933: Mat­ti Kon­tio, s. 26. 3. 1906 Kemi­jär­vel­lä, k. 27. 10. 1938 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

2. puo­li­so, ∞ 25. 1. 1947: Ant­ti Erlan­ti Pel­ler­vo Miet­ti­nen, s. 2. 4. 1920 Län­gel­mäel­lä.

Puut­tu­via tie­to­ja: kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, 2. puo­li­son kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus 24. 4. 2002

V Hel­li Lake­la e. Kan­to­la e. Halo­nen (Ansel­min tytär), s. 24. 2. 1913 Sodan­ky­läs­sä, m. 6. 4. 1977 Kemi­jär­vel­le, k. 15. 5. 2004.

1. puo­li­so, ∞ 15. 6. 1936: Matias Ulrik Kan­to­la, s. 13. 4. 1909 Kemi­jär­vel­lä, k. 16. 4. 1947 Kemi­jär­vel­lä. Lap­sia:

 • Lau­ri Kul­ler­vo, s. 10. 8. 1937 Kemi­jär­vel­lä, k. 10. 11. 1983 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

2. puo­li­so, ∞ 9. 11. 1952: Arvo Ante­ro Lake­la, s. 5. 5. 1926 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 27. 12. 1971 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puut­tu­via tie­to­ja: kuo­lin­paik­ka.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus 24. 4. 2002, hau­ta­ki­vi Pel­ko­sen­nie­men hau­tuu­maal­la

III Olli Halo­nen (Juhon poi­ka), s. 18. 3. 1853 Sodan­ky­läs­sä, k. 8. 12. 1936 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Talol­li­nen Sau­na­lan tilal­la Suvan­non kyläs­sä.

Puo­li­so, ∞ 25. 12. 1878: Kai­sa Lii­sa Halo­nen e. Pyhä­jär­vi (Matil­dan sisar), s. 22. 3. 1857 Sodan­ky­läs­sä, k. 2. 7. 1926 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Lap­sia:

 • Akse­li, s. 29. 12. 1879 Sodan­ky­läs­sä, k. 25. 1. 1955 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Hen­rii­ka, s. 2. 7. 1881 Sodan­ky­läs­sä, k. 29. 3. 1917 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Alfil­da, s. 20. 12. 1885 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 11. 1950 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Aina Kata­rii­na, s. 17. 7. 1888 Sodan­ky­läs­sä, k. 5. 9. 1968 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Edla Eli­sa­bet, s. 17. 3. 1891 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 1. 1974 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Jan­ne, s. 27. 3. 1893 Sodan­ky­läs­sä, k. 10. 7. 1918 Venä­jäl­lä,
 • Olga, s. 1. 12. 1895 Sodan­ky­läs­sä, k. 10. 8. 1896 Sodan­ky­läs­sä,
 • Hel­ga, s. 1. 6. 1897 Sodan­ky­läs­sä, k. 23. 4. 1914 Sodan­ky­läs­sä,
 • August, s. 19. 7. 1898 Sodan­ky­läs­sä, k. 17. 3. 1973 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1859–1881 (s. 25), 1891–1900 (s. 104), 1901–1910 (s. 215), 1911–1920 (s. 698), Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1921–1930 (s. 107), 1931–1940 (s. 199), 1941–1950 (s. 275), 1951–1960 (s. 212)

IV Akse­li Halo­nen (Ollin poi­ka), s. 29. 12. 1879 Sodan­ky­läs­sä, k. 25. 1. 1955 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Talol­li­nen Sau­na­lan tilal­la Suvan­non kyläs­sä.

Puo­li­so, ∞ 31. 5. 1925: Eli­sa­bet Halo­nen e. Yli­ta­lo, s. 1. 4. 1898 Sodan­ky­läs­sä, m. 18. 7. 1961 Kok­ko­laan, k. 18. 9. 1977. Lap­sia:

 • Jou­ni, s. 1. 12. 1935 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 31. 7. 1989.

Puut­tu­via tie­to­ja: puo­li­son ja yhden lap­sen kuo­lin­paik­ka (hau­dat­tu Hel­sin­kiin).

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1921–1930 (s. 107), 1931–1940 (s. 199), 1941–1950 (s. 275), 1951–1960 (s. 212), hau­ta­ki­vi Hel­sin­gin pitä­jän kir­kon hau­tuu­maal­la

IV Alfil­da (Hil­da) Perä­lä e. Halo­nen (Ollin tytär), s. 20. 12. 1885 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 11. 1950 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞ 25. 12. 1907: Alek­san­te­ri (Alek­si) Perä­lä, s. 26. 12. 1882 Kemi­jär­vel­lä, k. 8. 5. 1960 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Lap­sia:

 • Sai­ma Armi­da, s. 14. 8. 1908 Sodan­ky­läs­sä, k. 16. 11. 1992 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Hyl­di, s. 20. 12. 1909 Sodan­ky­läs­sä, k. 30. 11. 1985 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Matias Alek­san­te­ri, s. 9. 6. 1912 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 6. 1994 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Olga, s. 4. 2. 1914 Sodan­ky­läs­sä, k. 9. 11. 2004 Savu­kos­kel­la,
 • Armas, s. 20. 7. 1917 Sodan­ky­läs­sä, k. 19. 6. 2007 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1901–1910 (s. 1692), 1911–1920 (s. 1122), Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1917–1920 (s. 112), 1921–1930 (s. 266), 1931–1940 (s. 614), 1941–1950 (s. 277), 1951–1960 (s. 213), Koillis-​Lappi 28. 6. 2007

Hilda, Matti ja Aleksi Perälä

Alfil­da Perä­lä e. Halo­nen (1885–1950), Matias Alek­san­te­ri (1912–1994) ja Alek­san­te­ri Perä­lä (1882–1960).

V Hyl­di Tasa­la e. Perä­lä (Hil­dan tytär), s. 20. 12. 1909 Sodan­ky­läs­sä, k. 30. 11. 1985 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞ 8. 9. 1934: Ali Armas Tasa­la, s. 3. 9. 1915 Sodan­ky­läs­sä, k. 11. 1. 2001 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Lap­sia:

 • Pent­ti Mar­kus, s. 24. 12. 1934 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 19. 9. 2008 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1931–1940 (s. 62), 1941–1950 (s. 74), 1951–1960 (s. 58), hau­ta­ki­vi Pel­ko­sen­nie­men hau­tuu­maal­la

V Matias (Mat­ti) Alek­san­te­ri Perä­lä (Hil­dan poi­ka), s. 9. 6. 1912 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 6. 1994 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Lap­si:

 • Mat­ti Ola­vi, s. 20. 3. 1933 Sodan­ky­läs­sä, k. 15. 10. 2020 Kemi­jär­vel­lä.

Puo­li­so, ∞ 1. 12. 1942: Lai­mi Armii­da Perä­lä e. Aho, s. 30. 6. 1914 Sal­las­sa, k. 5. 1. 2004 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Lap­sia:

 • Mik­ko Juha­ni, s. 14. 6. 1947 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 4. 9. 2010.

Puut­tu­via tie­to­ja: yhden lap­sen kuo­lin­paik­ka.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1941–1950 (s. 277), 1951–1960 (s. 213), hau­ta­ki­vi Pel­ko­sen­nie­men hau­tuu­maal­la, Koti-​Lappi 26. 11. 2020

V Armas Perä­lä (Hil­dan poi­ka), s. 20. 7. 1917 Sodan­ky­läs­sä, k. 19. 6. 2007 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞ 27. 2. 1938: Vil­ma Perä­lä e. Suo­pan­ki, s. 31. 3. 1918 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 4. 1. 2009 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Lap­sia:

 • Rai­mo Kul­ler­vo, s. 27. 8. 1938 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 14. 5. 1946 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Sep­po Kul­ler­vo, s. 11. 7. 1949 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 9. 9. 1949 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1941–1950 (s. 277), II 1951–1960 (s. 19), Koillis-​Lappi 28. 6. 2007, hau­ta­ki­vi Pel­ko­sen­nie­men hau­tuu­maal­la

IV August (Aukus­ti) Halo­nen (Ollin poi­ka), s. 19. 7. 1898 Sodan­ky­läs­sä, k. 17. 3. 1973 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Asu­tus­ti­lal­li­nen Aapa­jär­ven kyläs­sä.

Puo­li­so, ∞ 8. 2. 1926: Edii­ta Kus­taa­va Halo­nen e. Olli­la, s. 10. 2. 1906 Sodan­ky­läs­sä, k. 18. 5. 1994 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Lap­sia:

 • Vil­jo Alek­san­der, s. 13. 1. 1923 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 16. 11. 2006 Sodan­ky­läs­sä,
 • Aila Anja, s. 31. 5. 1931 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 2019 Uudes­sa­kau­pun­gis­sa,
 • Sulo Sule­vi, s. 14. 1. 1944 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 18. 5. 2017 Kuo­pios­sa,
 • Rei­jo Leo, s. 8. 3. 1950 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 14. 4. 2018 Fuen­gi­ro­las­sa, Espan­jas­sa.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1941–1950 (s. 276), II 1951–1960 (s. 15), hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län hau­tuu­maal­la, Lapin Kan­sa 19. 6. 2018

II Anna Maria Vie­re­lä e. Halo­nen (Matin tytär), s. 4. 1. 1812 Sodan­ky­läs­sä, k. 3. 5. 1871 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞: Kaar­le Vie­re­lä e. Aska, s. 1. 2. 1827 Sodan­ky­läs­sä, k. 2. 12. 1891 Sodan­ky­läs­sä. Uudis­ti­lal­li­nen Vie­re­län tilal­la Vais­ko­jär­ven kyläs­sä.

Avio­lii­tos­ta ei lap­sia. Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1852–1858 (s. 64), 1852–1858 (s. 158), 1859–1871 (s. 134), 1872–1881 (s. 129), 1891–1900 (s. 538)