Suvannon Hiltuset

Syn­ty­jään pudas­jär­ve­läi­nen Paa­va­li Hil­tu­nen (1675–1744) oli tiet­tä­väs­ti ensim­mäi­nen uudi­sa­su­kas nykyi­sen Suvan­non kylän tie­noil­la. Suvan­non uudem­mat Hil­tuset eli Pek­ka­lan ja Joo­pi­lan suvut eivät kui­ten­kaan ole hänen jäl­ke­läi­si­ään, vaan 1820-luvul­la Hil­tuseen isän­näk­si muut­ta­neen Pek­ka Matin­poi­ka Olli­lan (alla), joka ajan tavan mukai­ses­ti omak­sui suku­ni­mek­seen talon nimen.

I Pek­ka Hil­tu­nen e. Olli­la, s. 10. 10. 1788 Sodan­ky­läs­sä, k. 27. 4. 1850 Sodan­ky­läs­sä. Talol­li­nen Hil­tusen tilal­la Suvan­non kyläs­sä. Van­hem­mat: Mat­ti Pekan­poi­ka Olli­la (1762–1833) ja Anna Juhon­ty­tär Olli­la e. Pel­ko­nen (1761–1856).

1. puo­li­so, ∞ 6. 4. 1817: Elsa Hil­tu­nen e. Mato­maa, s. 24. 5. 1792 Sodan­ky­läs­sä, k. 7. 11. 1831 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Mat­ti, s. 1. 5. 1820 Sodan­ky­läs­sä, k. 7. 3. 1851 Sodan­ky­läs­sä,
 • Mik­ko, s. 27. 6. 1821 Sodan­ky­läs­sä, k. 16. 3. 1897 Sodan­ky­läs­sä,
 • Anna Sofia, s. 28. 9. 1823 Sodan­ky­läs­sä, m. 1864 Ina­riin,
 • Elsa Kai­sa, s. 16. 3. 1826 Sodan­ky­läs­sä, k. 3. 3. 1868 Kemis­sä,
 • Pek­ka, s. 1828 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 7. 1895 Sodan­ky­läs­sä,
 • Bri­ta, s. 13. 3. 1831 Sodan­ky­läs­sä, k. 3. 3. 1890 Sodan­ky­läs­sä.

2. puo­li­so, ∞ 14. 4. 1833: Mat­lee­na Hil­tu­nen e. Mäke­lä, s. 20. 11. 1789 Kemi­jär­vel­lä, k. 26. 3. 1837 Sodan­ky­läs­sä.

3. puo­li­so, ∞ 25. 3. 1838: Elsa Hil­tu­nen e. Ora­jär­vi, s. 2. 8. 1809 Sodan­ky­läs­sä, k. 14. 3. 1865 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Gre­ta Johan­na, s. 28. 10. 1838 Sodan­ky­läs­sä,
 • Johan Karl, s. 18. 10. 1840 Sodan­ky­läs­sä, m. 7. 1. 1866 Nor­jaan,
 • Susan­na Kris­tii­na, s. 5. 4. 1842 Sodan­ky­läs­sä, k. 30. 7. 1929 Min­ne­so­tas­sa,
 • Joo­sep­pi, s. 16. 11. 1843 Sodan­ky­läs­sä, k. 16. 10. 1919 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Abram Fredrik, s. 29. 6. 1846 Sodan­ky­läs­sä, k. 2. 12. 1848 Sodan­ky­läs­sä,
 • Abram Her­man, s. 18. 5. 1849 Sodan­ky­läs­sä, k. 2. 3. 1862 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: kol­men lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka. Tar­kis­tet­ta­via tie­to­ja: toi­sen puo­li­son syn­nyin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1761, 1788, 1792, 1809, 1842 kas­tet­tu­jen luet­te­lot, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1784–1797 (s. 28) 1824–1830 (s. 54), 1831–1844 (s. 80), 1845–1851 (s. 72), 1852–1858 (s. 73), 1859–1871 (s. 168), 1859–1871 (s. 174), 1872–1881 (s. 173), Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1831, 1837 hau­dat­tu­jen luet­te­lot, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1817, 1833, 1838 vihit­ty­jen luet­te­lot, Kemi­jär­ven seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja 1807–1815 (s. 4), Kemin maa­seu­ra­kun­nas­sa 1868 hau­dat­tu­jen luet­te­lo, hau­ta­ki­vi Kos­ke­lan hau­tuu­maal­la Min­ne­so­tas­sa (via findagrave.com)

II Mik­ko Kuja­la e. Hil­tu­nen (Pekan poi­ka), s. 27. 6. 1821 Sodan­ky­läs­sä, k. 16. 3. 1897 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 31. 3. 1844: Anna Lii­sa Kuja­la e. Lak­so, s. 19. 1. 1822 Sodan­ky­läs­sä, k. 18. 5. 1878 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Elsa Johan­na, s. 14. 12. 1844 Sodan­ky­läs­sä, k. 13. 7. 1845 Sodan­ky­läs­sä,
 • Olli, s. 14. 6. 1846 Sodan­ky­läs­sä, m. 1887 Ame­rik­kaan,
 • Bri­ta Lii­sa, s. 14. 2. 1849 Sodan­ky­läs­sä, k. 5. 4. 1927 Sodan­ky­läs­sä,
 • Juho, s. 23. 3. 1851 Sodan­ky­läs­sä, k. 25. 4. 1926 Sodan­ky­läs­sä,
 • Ris­to, s. 4. 3. 1853 Sodan­ky­läs­sä, k. 30. 6. 1921 Sodan­ky­läs­sä
 • Maria Matil­da, s. 27. 4. 1855 Sodan­ky­läs­sä, k. 20. 10. 1855 Sodan­ky­läs­sä,
 • Fredrik, s. 26. 10. 1856 Sodan­ky­läs­sä, m. 6. 5. 1881 Ter­vo­laan,
 • Elsa Matil­da, s. 11. 9. 1859 Sodan­ky­läs­sä, k. 17. 9. 1864 Sodan­ky­läs­sä,
 • Mik­ko Her­man, s. 12. 2. 1862 Sodan­ky­läs­sä, k. 22. 4. 1864 Sodan­ky­läs­sä,
 • Maria Hen­rii­ka, s. 24. 3. 1864 Sodan­ky­läs­sä, k. 22. 4. 1875 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: kah­den lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1845–1851 (s. 73), 1852–1858 (s. 74), 1859–1871 (s. 24), 1872–1881 (s. 18), 1882–1891 (s. 73)

III Olli Kuja­la (Mikon poi­ka), s. 14. 6. 1846 Sodan­ky­läs­sä, m. 1887 per­hei­neen Ame­rik­kaan.

Puo­li­so, ∞ 12. 3. 1876: Gre­ta Johan­na Kuja­la e. Hyö­ty­lä, s. 22. 7. 1850 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Sofia Eli­sa­bet, s. 1. 6. 1873 Sodan­ky­läs­sä, k. 22. 3. 1950 Ame­ri­kas­sa,
 • Abiel, s. 25. 11. 1876 Sodan­ky­läs­sä,
 • Anselm, s. 23. 1. 1878 Sodan­ky­läs­sä,
 • Elsa Hen­ri­ka, s. 20. 2. 1880 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, puo­li­son ja kol­men lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1872–1881 (s. 18), 1872–1881 (s. 23), 1882–1891 (s. 89)

III Bri­ta Lii­sa Sei­pä­jär­vi e. Kuja­la (Mikon tytär), s. 14. 2. 1849 Sodan­ky­läs­sä, k. 5. 4. 1927 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 26. 6. 1871: Johan Olof Sei­pä­jär­vi, s. 1. 8. 1845 Sodan­ky­läs­sä, k. 4. 6. 1923 Sodan­ky­läs­sä.

 • Elsa Elmii­na, s. 2. 3. 1872 Sodan­ky­läs­sä, k. 8. 11. 1952 Sodan­ky­läs­sä,
 • Ida Aman­da, s. 27. 7. 1873 Sodan­ky­läs­sä, k. 24. 2. 1949 Sodan­ky­läs­sä,
 • Maria Hen­rii­ka, s. 15. 6. 1875 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 12. 1921 Sodan­ky­läs­sä,
 • Hed­da, s. 1. 4. 1877 Sodan­ky­läs­sä, k. 13. 10. 1935 Sodan­ky­läs­sä,
 • Johan­na Matil­da, s. 15. 2. 1879 Sodan­ky­läs­sä, k. 5. 3. 1964 Sodan­ky­läs­sä,
 • Johan Fredrik, s. 26. 10. 1880 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 1. 1961 Sodan­ky­läs­sä,
 • Aukus­ti, s. 29. 6. 1882 Sodan­ky­läs­sä, k. 29. 1. 1961 Sodan­ky­läs­sä,
 • Sel­ma Kus­taa­va, s. 17. 12. 1884 Sodan­ky­läs­sä, k. 29. 3. 1950 Sodan­ky­läs­sä,
 • Elii­sa­bet, s. 19. 8. 1887 Sodan­ky­läs­sä, k. 15. 6. 1935 Sodan­ky­läs­sä,
 • Adol­fii­na, s. 3. 1. 1890 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 6. 1969 Rova­nie­mel­lä,
 • Alma Susan­na, s. 1. 1. 1892 Sodan­ky­läs­sä, k. 31. 1. 1979 Rova­nie­mel­lä.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1859–1871 (s. 120), 1872–1881 (s. 114), 1882–1891 (s. 451), 1891–1900 (s. 462), 1901–1910 (s. 1012), 1911–1920 (s. 559), 1921–1930 (s. 641), hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län hau­tuu­maal­la, hau­ta­ki­vi Jout­ti­ke­ron hau­tuu­maal­la

IV Elsa Elmii­na Koi­vu­pe­rä e. Sei­pä­jär­vi (Lii­san tytär), s. 2. 3. 1872 Sodan­ky­läs­sä, k. 8. 11. 1952 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 10. 3. 1896: Matias Emil Koi­vu­pe­rä e. Sas­sa­li, s. 24. 3. 1873 Sodan­ky­läs­sä, k. 28. 12. 1917 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Johan­na Armii­da, s. 26. 5. 1896 Sodan­ky­läs­sä, k. 23. 6. 1987,
 • Vil­jam Alek­san­te­ri, s. 6. 4. 1898 Sodan­ky­läs­sä, k. 21. 1. 1957 Sodan­ky­läs­sä,
 • Hil­ja Kus­taa­va, s. 19. 2. 1900 Sodan­ky­läs­sä, k. 17. 3. 1981,
 • Juho Fredrik, s. 3. 4. 1902 Sodan­ky­läs­sä, k. 18. 12. 1976 Rova­nie­mel­lä,
 • Matil­da, s. 12. 2. 1904 Sodan­ky­läs­sä, k. 7. 11. 1973,
 • Armas Emil, s. 27. 6. 1906 Sodan­ky­läs­sä, k. 17. 7. 1973 Sodan­ky­läs­sä,
 • Tyy­ne Elii­sa, s. 17. 9. 1908 Sodan­ky­läs­sä, k. 18. 3. 1972,
 • Aada Vil­hel­mii­na, s. 24. 1. 1911 Sodan­ky­läs­sä, k. 15. 8. 1921 Sodan­ky­läs­sä,
 • Matias Aukus­ti, s. 11. 7. 1914 Sodan­ky­läs­sä, kaa­tui 12. 12. 1939 Suo­mus­sal­mel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: nel­jän lap­sen kuo­lin­paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1891–1900 (s. 133), 1901–1910 (s. 1750), 1911–1920 (s. 1167), 1911–1920 (s. 430), 1921–1930 (s. 504), 1931–1940 (s. 631), 1941–1950 (s. 652), 1951–1960 (s. 760), hau­ta­ki­vi Mel­tauk­sen hau­tuu­maal­la, hau­ta­ki­vi Una­rin hau­tuu­maal­la, Inga Wiik (via MyHe­ri­ta­ge)

V Johan­na Armii­da Kan­gas e. Koi­vu­pe­rä (Elmii­nan tytär), s. 26. 5. 1896 Sodan­ky­läs­sä, k. 23. 6. 1987.

Puo­li­so, ∞ 8. 4. 1917: Kaar­le Abiel Kan­gas, s. 14. 6. 1888 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Arvo Abiel, s. 7. 8. 1917 Sodan­ky­läs­sä, k. 30. 12. 1990,
 • Mart­ta Johan­na, s. 17. 11. 1918 Sodan­ky­läs­sä, k. 17. 11. 1918 Sodan­ky­läs­sä,
 • Eevi Elii­sa, s. 30. 1. 1920 Sodan­ky­läs­sä,
 • Toi­mi Aukus­ti, s. 28. 11. 1921 Sodan­ky­läs­sä, k. 7. 12. 1921 Sodan­ky­läs­sä,
 • Aldi Ade­le, s. 22. 1. 1923 Sodan­ky­läs­sä, k. 1. 9. 2012 Sodan­ky­läs­sä
 • Erk­ki, s. 18. 5. 1929 Sodan­ky­läs­sä, k. 18. 5. 1929 Sodan­ky­läs­sä,
 • Aila Johan­na, s. 13. 5. 1930 Sodan­ky­läs­sä, k. 5. 12. 1942 Sodan­ky­läs­sä,
 • Onni Eerik­ki, s. 5. 4. 1932 Sodan­ky­läs­sä, k. 11. 7. 1932 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: kuo­lin­paik­ka, puo­li­son ja kol­man­nen lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, esi­koi­sen kuo­lin­paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat, Sodan­ky­län vete­raa­ni­mat­rik­ke­li, Inga Wiik (via MyHe­ri­ta­ge), hau­ta­ki­vi Una­rin hau­tuu­maal­la

V Vil­jam Alek­san­te­ri Koi­vu­pe­rä (Elmii­nan poi­ka), s. 6. 4. 1898 Sodan­ky­läs­sä, k. 21. 1. 1957 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 14. 3. 1924: Emma Elmii­na Koi­vu­pe­rä e. Nie­me­lä, s. 9. 2. 1902 Sodan­ky­läs­sä, k. 22. 3. 1983 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Eila Annik­ki, s. 10. 8. 1924 Sodan­ky­läs­sä, k. 8. 7. 1983 Rova­nie­mel­lä,
 • Veik­ko Alek­san­te­ri, s. 3. 6. 1926 Sodan­ky­läs­sä, k. 14. 9. 2014 Sodan­ky­läs­sä,
 • Vil­jo Ante­ro, s. 20. 7. 1928 Sodan­ky­läs­sä, k. 6. 3. 2012 Sodan­ky­läs­sä,
 • Ola­vi Johan­nes, s. 24. 6. 1930 Sodan­ky­läs­sä, k. 18. 12. 2005 Rova­nie­mel­lä.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1921–1930 (s. 504), 1931–1940 (s. 631), 1941–1950 (s. 652), 1951–1960 (s. 760), Lapin Kan­sa 28. 9. 2014, hau­ta­ki­vi Rova­nie­men IV hau­tuu­maal­la, hau­ta­ki­vi Una­rin hau­tuu­maal­la, Pert­ti Mäki­nen (via MyHe­ri­ta­ge), Lei­la Vie­re­lä

V Juho Fredrik Koi­vu­pe­rä (Elmii­nan poi­ka), s. 3. 4. 1902 Sodan­ky­läs­sä, k. 18. 12. 1976 Rova­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞ 27. 12. 1930: Kat­ri Alii­na Koi­vu­pe­rä e. Hot­ti, s. 12. 7. 1911 Rova­nie­mel­lä, k. 21. 9. 1986 Rova­nie­mel­lä. Lap­sia:

 • Eino Johan­nes, s. 9. 4. 1935 Rova­nie­mel­lä, k. 20. 8. 2009 Tuk­hol­mas­sa,
 • Olli, s. 28. 4. 1943 Rova­nie­mel­lä, k. 28. 5. 1943 Rova­nie­mel­lä.

Sodan­ky­län vete­raa­ni­mat­rik­ke­li, hau­ta­ki­vi Mel­tauk­sen hau­tuu­maal­la, Ante­ro Kor­ho­nen (via MyHe­ri­ta­ge), Anne­li Lai­ne

V Armas Emil (Eeme­li) Koi­vu­pe­rä (Elmii­nan poi­ka), s. 27. 6. 1906 Sodan­ky­läs­sä, k. 17. 7. 1973 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 21. 12. 1929: Sera­fii­na Koi­vu­pe­rä e. Lei­no­nen, s. 2. 5. 1910 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 8. 1998. Lap­sia:

 • Rei­no Fredrik, s. 20. 7. 1931 Sodan­ky­läs­sä, k. 13. 7. 2010 Rova­nie­mel­lä,
 • Mai­re Annik­ki, s. 14. 2. 1941 Sodan­ky­läs­sä, k. 21. 1. 1944 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: puo­li­son kuo­lin­paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1921–1930 (s. 504), 1921–1930 (s. 534), 1931–1940 (s. 1097), 1941–1950 (s. 842), 1951–1960 (s. 978), Sodan­ky­län vete­raa­ni­mat­rik­ke­li, Mark­ku Nur­mi­nen (via MyHe­ri­ta­ge)

VI Rei­no Fredrik Koi­vu­pe­rä (Eeme­lin poi­ka), s. 20. 7. 1931 Sodan­ky­läs­sä, k. 13. 7. 2010 Rova­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞ 9. 6. 1957: Eini Johan­na Koi­vu­pe­rä e. Kuuse­la, s. 23. 12. 1939 Sodan­ky­läs­sä, k. 24. 12. 2003 Rova­nie­mel­lä.

Puut­tu­via tie­to­ja: lap­si.

Mark­ku Nur­mi­nen (via MyHe­ri­ta­ge)

IV Ida Aman­da Mar­tin e. Sei­pä­jär­vi (Lii­san tytär), s. 27. 7. 1873 Sodan­ky­läs­sä, k. 24. 2. 1949 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 21. 11. 1894: Alfred Mar­tin, s. 22. 3. 1872 Sodan­ky­läs­sä, k. 23. 1. 1952 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Ree­ti Eemil, s. 11. 1. 1895 Sodan­ky­läs­sä,
 • Ben­ja­min, s. 30. 11. 1896 Sodan­ky­läs­sä,
 • Juho Aukus­ti, s. 8. 3. 1899 Sodan­ky­läs­sä,
 • Alek­san­te­ri, s. 30. 4. 1901 Sodan­ky­läs­sä, k. 8. 5. 1901 Sodan­ky­läs­sä,
 • Eino Alek­san­te­ri, s. 31. 3. 1902 Sodan­ky­läs­sä,
 • Sai­ma Alf­hil­da, s. 10. 6. 1904 Sodan­ky­läs­sä,
 • Kal­le Arvid, s. 3. 3. 1906 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 7. 1910 Sodan­ky­läs­sä,
 • Lee­vi Jal­ma­ri, s. 27. 1. 1908 Sodan­ky­läs­sä,
 • Uuno Vil­ja­mi, s. 3. 4. 1910 Sodan­ky­läs­sä,
 • Mat­ti, s. 4. 7. 1911 Sodan­ky­läs­sä, k. 4. 7. 1911 Sodan­ky­läs­sä,
 • Kal­le Arvid, s. 3. 2. 1914 Sodan­ky­läs­sä,
 • Elii­si, s. 2. 6. 1917 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: yhdek­sän lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1891–1900 (s. 440), 1891–1900 (s. 492), 1901–1910 (s. 1084), 1911–1920 (s. 456), 1921–1930 (s. 531), 1931–1940 (s. 1094), 1941–1950 (s. 799)

IV Maria Hen­rii­ka Simp­pa­la e. Aikio e. Sei­pä­jär­vi (Lii­san tytär), s. 15. 6. 1875 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 12. 1921 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 26. 12. 1896: Hen­rik Abiel Simp­pa­la e. Aikio, s. 13. 3. 1874 Sodan­ky­läs­sä, k. 17. 1. 1953 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Johan­na Matil­da, s. 16. 11. 1897 Sodan­ky­läs­sä,
 • Maria Elii­sa, s. 12. 8. 1899 Sodan­ky­läs­sä,
 • Hil­ja Kris­tii­na, s. 19. 7. 1901 Sodan­ky­läs­sä, k. 22. 7. 1976 Sodan­ky­läs­sä,
 • Alii­na Ester, s. 10. 6. 1903 Sodan­ky­läs­sä,
 • Auno Hen­rik, s. 6. 6. 1905 Sodan­ky­läs­sä, k. 25. 7. 1943 Sodan­ky­läs­sä,
 • Hel­li, s. 17. 4. 1907 Sodan­ky­läs­sä, m. 3. 8. 1928 Pel­ko­sen­nie­mel­le,
 • Lem­pi, s. 6. 5. 1909 Sodan­ky­läs­sä,
 • Eeva, s. 11. 7. 1912 Sodan­ky­läs­sä,
 • Alma Susan­na, s. 11. 7. 1912 Sodan­ky­läs­sä, k. 27. 1. 1967 Sodan­ky­läs­sä,
 • Aino Vil­hel­mii­na, s. 21. 3. 1914 Sodan­ky­läs­sä, k. 4. 6. 2000 Sodan­ky­läs­sä,
 • Ola­vi Abiel, s. 24. 7. 1916 Sodan­ky­läs­sä, kaa­tui 24. 2. 1940 Kämä­räs­sä Hein­joel­la,
 • Kat­ri, s. 6. 8. 1918 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: seit­se­män lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1891–1900 (s. 422), 1901–1910 (s. 912), 1911–1920 (s. 376), 1921–1930 (s. 451), 1931–1940 (s. 558), 1941–1950 (s. 556), 1951–1960 (s. 636), hau­ta­ki­vi Una­rin hau­tuu­maal­la, Lei­la Vie­re­lä

V Auno Hen­rik Simp­pa­la e. Aikio (Hen­rii­kan poi­ka), s. 6. 6. 1905 Sodan­ky­läs­sä, k. 25. 7. 1943 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 4. 3. 1934: Anna Elii­si Simp­pa­la e. Aikio, s. 28. 11. 1911 Sodan­ky­läs­sä, k. 8. 11. 2004 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Pent­ti Hen­rik­ki, s. 15. 5. 1937 Sodan­ky­läs­sä, k. 1. 10. 2015 Sodan­ky­läs­sä,
 • Sirk­ka Lii­sa, s. 8. 5. 1943 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 2. 2017 Sodan­ky­läs­sä.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1941–1950 (s. 556), 1951–1960 (s. 636), Ulla Uusi­ta­lo, Lapin Kan­sa 17. 10. 2015, Lapin Kan­sa 18. 2. 2017

V Alma Susan­na Mok­ko e. Simp­pa­la (Hen­rii­kan tytär), s. 11. 7. 1912 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 12. 1921 Sodan­ky­läs­sä, k. 27. 1. 1967 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 27. 6. 1948: Johan Pet­te­ri Mok­ko, s. 20. 2. 1917 Sodan­ky­läs­sä, k. 20. 5. 1981 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Kos­ti Johan, s. 30. 7. 1952 Sodan­ky­läs­sä, k. 1. 11. 2002 Sodan­ky­läs­sä.

Lei­la Vie­re­lä, hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län I hau­tuu­maal­la

V Aino Vil­hel­mii­na Ero­la e. Simp­pa­la (Hen­rii­kan tytär), s. 21. 3. 1914 Sodan­ky­läs­sä, k. 4. 6. 2000 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞: Vie­no Ante­rias Ero­la, s. 28. 12. 1913 Sodan­ky­läs­sä, k. 13. 11. 1985 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Pirk­ko Lii­sa, s. 12. 1. 1942 Sodan­ky­läs­sä, k. 13. 12. 1997 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, vih­ki­päi­vä, puo­li­son kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Koti­seu­tu­ni Peräpohjola—Lappi (s. 919), hau­ta­ki­vi Una­rin hau­tuu­maal­la

IV Hed­da Puu­nu­vaa­ra e. Sei­pä­jär­vi (Lii­san tytär), s. 1. 4. 1877 Sodan­ky­läs­sä, k. 13. 10. 1935 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 8. 4. 1900: Han­nes Ales Puu­nu­vaa­ra e. Sär­ke­lä, s. 7. 6. 1872 Sodan­ky­läs­sä, k. 24. 4. 1960 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Vil­ja­mi Alek­san­te­ri, s. 11. 2. 1901 Sodan­ky­läs­sä, k. 3. 1. 1979 Sodan­ky­läs­sä,
 • Ali­da Jose­fii­na, s. 12. 5. 1902 Sodan­ky­läs­sä, k. 16. 12. 1930 Sodan­ky­läs­sä,
 • Johan Ree­ti, s. 28. 4. 1904 Sodan­ky­läs­sä, k. 3. 7. 1975 Sodan­ky­läs­sä,
 • Kus­taus Emil, s. 6. 12. 1905 Sodan­ky­läs­sä, k. 1. 12. 1923 Sodan­ky­läs­sä,
 • Hei­no Armas, s. 9. 3. 1908 Sodan­ky­läs­sä, k. 4. 6. 1934 Sodan­ky­läs­sä,
 • Matias Jal­ma­ri, s. 17. 2. 1910 Sodan­ky­läs­sä, kaa­tui 12. 12. 1939 Suo­mus­sal­mel­la,
 • Jan­ne August, s. 20. 1. 1914 Sodan­ky­läs­sä, k. 25. 1. 1935 Sodan­ky­läs­sä,
 • Ben­jam, s. 18. 7. 1915 Sodan­ky­läs­sä, k. 23. 9. 2002 Sodan­ky­läs­sä.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1911–1920 (s. 570), 1921–1930 (s. 650), 1931–1940 (s. 1303), 1941–1950 (s. 1025), 1951–1960 (s. 1214), hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län hau­tuu­maal­la

IV Johan­na Matil­da Toi­me­la e. Sei­pä­jär­vi (Lii­san tytär), s. 15. 2. 1879 Sodan­ky­läs­sä, k. 5. 3. 1964 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 26. 12. 1901: Alfred Toi­me­la e. Sei­pä­jär­vi, s. 8. 1. 1875 Sodan­ky­läs­sä, k. 16. 1. 1963 Sodan­ky­läs­sä.

 • Hel­lin Lai­na Johan­na, s. 17. 4. 1904 Sodan­ky­läs­sä, k. 3. 12. 1984 Sodan­ky­läs­sä,
 • Juho Hei­no, s. 18. 1. 1906 Sodan­ky­läs­sä, k. 10. 11. 1963 Sodan­ky­läs­sä,
 • Uuno Leo­nard, s. 11. 11. 1910 Sodan­ky­läs­sä, k. 15. 12. 1959,
 • Lem­pi Eli­na, s. 12. 2. 1914 Sodan­ky­läs­sä, k. 30. 11. 1996 Rova­nie­mel­lä,
 • Vie­no Aukus­ti, s. 1. 6. 1918 Sodan­ky­läs­sä, k. 9. 7. 1989 Sodan­ky­läs­sä,
 • Sen­ja Onnia, s. 13. 6. 1921 Sodan­ky­läs­sä, k. 9. 2. 1980 Rova­nie­mel­lä.

Puut­tu­via tie­to­ja: kol­man­nen lap­sen kuo­lin­paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1921–1930 (s. 645), 1931–1940 (s. 1291), 1941–1950 (s. 1014), 1951–1960 (s. 1193), Sodan­ky­län vete­raa­ni­mat­rik­ke­li, hau­ta­ki­vi Vii­rin­ky­län hau­tuu­maal­la, hau­ta­ki­vi Jout­ti­ke­ron hau­tuu­maal­la, hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län II hau­tuu­maal­la

V Hel­lin Lai­na Johan­na Ala­tor­vi­nen e. Toi­me­la (Johan­nan tytär), s. 17. 4. 1904 Sodan­ky­läs­sä, k. 3. 12. 1984 Sodan­ky­läs­sä. Lap­si:

 • Mart­ti Johan­nes, s. 1. 8. 1923 Sodan­ky­läs­sä, k. 4. 5. 2005 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 8. 8. 1937: Yrjö Alek­san­te­ri Ala­tor­vi­nen, s. 6. 2. 1900 Sodan­ky­läs­sä, k. 23. 2. 1983 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Ilo Aulis Alek­san­te­ri, s. 13. 8. 1935 Sodan­ky­läs­sä, k. 29. 10. 2012 Sodan­ky­läs­sä.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1931–1940 (s. 1291), 1941–1950 (s. 1015), 1951–1960 (s. 1222), hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län II hau­tuu­maal­la

VI Mart­ti Johan­nes Toi­me­la (Hel­li­nin poi­ka), s. 1. 8. 1923 Sodan­ky­läs­sä, k. 4. 5. 2005 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 17. 1. 1948: Elma Johan­na Toi­me­la e. Hää­ty­lä, s. 9. 10. 1928 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 12. 1999 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Tau­no Johan­nes, s. 16. 4. 1956 Sodan­ky­läs­sä, k. 2014.

Puut­tu­via tie­to­ja: lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1941–1950 (s. 1015), 1951–1960 (s. 1197), hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län II hau­tuu­maal­la, Sei­ja Pör­hö

V Juho Hei­no Toi­me­la (Johan­nan poi­ka), s. 18. 1. 1906 Sodan­ky­läs­sä, k. 10. 11. 1963 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 27. 1. 1935: Enna Kus­taa­va Toi­me­la e. Pih­la­ja­har­ju, s. 2. 5. 1914 Sodan­ky­läs­sä, k. 23. 3. 1999 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Hei­no Rik­hard, s. 18. 1. 1936 Sodan­ky­läs­sä, k. 17. 11. 2016 Sodan­ky­läs­sä,
 • Enna Elii­sa, s. 13. 2. 1938 Sodan­ky­läs­sä, k. 14. 9. 2014 Sodan­ky­läs­sä.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1941–1950 (s. 1014), 1951–1960 (s. 1229), hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län hau­tuu­maal­la, Lapin Kan­sa 28. 9. 2014, Ikuisuus.fi

V Sen­ja Onnia Huh­ta­nie­mi e. Toi­me­la (Johan­nan tytär), s. 13. 6. 1921 Sodan­ky­läs­sä, k. 9. 2. 1980 Rova­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞: Mat­ti Eevert­ti Huh­ta­nie­mi, s. 27. 5. 1906 Rova­nie­mel­lä, k. 10. 11. 1972 Rova­nie­mel­lä.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, mah­dol­li­set lap­set.

Rova­nie­men seu­ra­kun­nas­sa 1906 syn­ty­nei­den ja kas­tet­tu­jen luet­te­lo, hau­ta­ki­vi Jout­ti­ke­ron hau­tuu­maal­la

IV Johan Fredrik Junt­ti­la e. Sei­pä­jär­vi (Lii­san tytär), s. 26. 10. 1880 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 1. 1961 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 3. 5. 1916: Hil­ma Maria Sei­pä­jär­vi e. Uima­nie­mi, s. 22. 12. 1884 Sodan­ky­läs­sä, k. 23. 9. 1952 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Johan Auno, s. 20. 4. 1917 Sodan­ky­läs­sä, k. 20. 7. 1968 Sodan­ky­läs­sä
 • Aina Matil­da, s. 22. 10. 1918 Sodan­ky­läs­sä,
 • Vie­no Leo­nard, s. 18. 8. 1920 Sodan­ky­läs­sä, k. 22. 5. 1992 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: toi­sen lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1911–1920 (s. 559), 1921–1930 (s. 641), 1931–1940 (s. 1287), 1941–1950 (s. 1010), 1951–1960 (s. 1195), hau­ta­ki­vi Una­rin hau­tuu­maal­la

IV Aukus­ti Sei­pä­jär­vi (Lii­san poi­ka), s. 29. 6. 1882 Sodan­ky­läs­sä, k. 29. 1. 1961 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 5. 5. 1917: Sai­ma Sei­pä­jär­vi e. Ala­tor­vi­nen, s. 23. 3. 1895 Sodan­ky­läs­sä, k. 6. 4. 1969 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Kale­vi Bern­hard, s. 30. 7. 1918 Sodan­ky­läs­sä, kaa­tui 9. 9. 1942 Outa­joel­la,
 • Vil­jo Vil­ja­mi, s. 1. 9. 1920 Sodan­ky­läs­sä, k. 21. 9. 1978 Sodan­ky­läs­sä,
 • Hel­mi Seli­na, s. 18. 5. 1922 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 8. 2015 Sodan­ky­läs­sä,
 • Hil­ja Sigrid, s. 8. 7. 1923 Sodan­ky­läs­sä, m. 29. 12. 1950 Kola­riin,
 • Len­ni Jal­ma­ri, s. 10. 11. 1925 Sodan­ky­läs­sä, k. 27. 8. 1978 Sodan­ky­läs­sä,
 • Alma Jose­fii­na, s. 29. 7. 1928 Sodan­ky­läs­sä, k. 28. 10. 2014 Sodan­ky­läs­sä,
 • Mim­mi Matil­da, s. 8. 4. 1930 Sodan­ky­läs­sä,
 • Mau­no Ola­vi, s. 6. 7. 1933 Sodan­ky­läs­sä, k. 2. 9. 1975 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: kah­den lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1911–1920 (s. 559), 1921–1930 (s. 649), 1931–1940 (s. 1299), 1941–1950 (s. 1021), 1951–1960 (s. 1208), hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län I hau­tuu­maal­la, Sodan­ky­län vete­raa­ni­mat­rik­ke­li, Lapin Kan­sa 16. 11. 2014, Lapin Kan­sa 29. 8. 2015

IV Elii­sa­bet Sär­ke­lä e. Sei­pä­jär­vi (Lii­san tytär), s. 19. 8. 1887 Sodan­ky­läs­sä, k. 15. 6. 1935 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 11. 4. 1914: Juho Kus­tu Sär­ke­lä, s. 9. 9. 1882 Sodan­ky­läs­sä, k. 1. 2. 1931 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Lai­na Elii­si, s. 21. 2. 1917 Sodan­ky­läs­sä,
 • Tai­mi Sen­ja, s. 30. 8. 1918 Sodan­ky­läs­sä,
 • Lau­ri Fredrik, s. 16. 2. 1920 Sodan­ky­läs­sä, k. 16. 9. 1990 Sodan­ky­läs­sä,
 • Prii­ta Lii­sa, s. 16. 10. 1921 Sodan­ky­läs­sä,
 • Mart­ti, s. 3. 5. 1923 Sodan­ky­läs­sä, k. 2. 3. 1999 Sodan­ky­läs­sä,
 • Nii­lo Eelis, s. 29. 1. 1926 Sodan­ky­läs­sä, k. 25. 10. 1939 Sodan­ky­läs­sä,
 • Rei­no Ante­ro, s. 29. 11. 1928 Sodan­ky­läs­sä, k. 24. 10. 1995 Sodan­ky­läs­sä,
 • Eila Annik­ki, s. 10. 12. 1930 Sodan­ky­läs­sä, k. 29. 6. 1991 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: kol­men lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1921–1930 (s. 464), 1931–1940 (s. 574), 1941–1950 (s. 580), Sodan­ky­län vete­raa­ni­mat­rik­ke­li, hau­ta­ki­vi Una­rin hau­tuu­maal­la

IV Adol­fii­na (Aada) Nie­si­nie­mi e. Sei­pä­jär­vi (Lii­san tytär), s. 3. 1. 1890 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 6. 1969 Rova­nie­mel­lä. Lap­si:

 • Väi­nö Aukus­ti, s. 18. 7. 1915 Sodan­ky­läs­sä, k. 3. 7. 1917 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞: Juho Heik­ki Nie­si­nie­mi, s. 19. 3. 1891 Rova­nie­mel­lä, k. 25. 4. 1960 Rova­nie­mel­lä. Lap­sia:

 • Eila Onnia, s. 4. 7. 1920 Rova­nie­mel­lä, k. 24. 7. 1996 Rova­nie­mel­lä,
 • Tau­no Johan­nes, s. 16. 9. 1923 Rova­nie­mel­lä, k. 14. 9. 1990 Oulus­sa,
 • Eini Ilo­na, s. 22. 7. 1926 Rova­nie­mel­lä, k. 27. 5. 1993,
 • Tau­be Ante­ro, s. 2. 1. 1929 Rova­nie­mel­lä, k. 12. 3. 1995.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, kah­den lap­sen kuo­lin­paik­ka (hau­dat­tu Rova­nie­mel­le), muut lap­set.

Rova­nie­men seu­ra­kun­nas­sa 1891 syn­ty­nei­den ja kas­tet­tu­jen luet­te­lo, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1891–1900 (s. 462), 1901–1910 (s. 1012), 1911–1920 (s. 559), hau­ta­ki­vi Jout­ti­ke­ron hau­tuu­maal­la, Lapin Kan­sa 1. 7. 1969, Ante­ro Kor­ho­nen (via MyHe­ri­ta­ge)

IV Alma Susan­na Holm e. Sei­pä­jär­vi (Lii­san tytär), s. 1. 1. 1892 Sodan­ky­läs­sä, k. 31. 1. 1979 Rova­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞: Eevert Nes­to­ri Holm, s. 4. 9. 1884 Rova­nie­mel­lä, k. 18. 11. 1953 Rova­nie­mel­lä. Lap­sia:

 • Mei­mi Tat­ja­na, s. 5. 3. 1913 Rova­nie­mel­lä, k. 25. 4. 1994,
 • Lai­la Susan­na, s. 5. 3. 1914 Rova­nie­mel­lä, k. 7. 10. 1985,
 • Onni Eevert­ti, s. 16. 11. 1915 Rova­nie­mel­lä, k. 28. 2. 1982,
 • Vie­no Heik­ki, s. 20. 4. 1918 Rova­nie­mel­lä, k. 6. 5. 1991,
 • Toi­mi Armas, s. 17. 1. 1922 Rova­nie­mel­lä, k. 6. 3. 2001 Rova­nie­mel­lä,
 • Kale­vi Nes­to­ri, s. 1. 1. 1924 Rova­nie­mel­lä, k. 10. 10. 1999,
 • Ola­vi Ante­ro, s. 27. 4. 1926, k. 1. 4. 1963,
 • Mil­ja, s. 14. 7. 1928, k. 18. 4. 1932,
 • Mai­re Annik­ki, s. 11. 4. 1930, k. 17. 2. 1997.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, kah­dek­san lap­sen kuo­lin­paik­ka (kaik­ki hau­dat­tu Rova­nie­mel­le), kol­men lap­sen syn­nyin­paik­ka, kym­me­nes lap­si.

hau­ta­ki­vi Jout­ti­ke­ron hau­tuu­maal­la, Lapin Kan­sa 14. 2. 1979, Ante­ro Kor­ho­nen (via MyHe­ri­ta­ge)

V Onni Eevert­ti Holm (Alman poi­ka), s. 16. 11. 1915 Rova­nie­mel­lä, k. 27. 2. 1982.

Puo­li­so, ∞: Eeva Maria Holm e. Toi­me­la (Emman tytär), s. 3. 2. 1916 Sodan­ky­läs­sä, k. 8. 10. 1997.

Puut­tu­via tie­to­ja: kuo­lin­paik­ka, vih­ki­päi­vä, puo­li­son kuo­lin­paik­ka (molem­mat hau­dat­tu Rova­nie­mel­le), lap­set.

hau­ta­ki­vi Jout­ti­ke­ron hau­tuu­maal­la, Ante­ro Kor­ho­nen (via MyHe­ri­ta­ge)

III Johan (Juho) Har­ju e. Kuja­la (Mikon poi­ka), s. 23. 3. 1851 Sodan­ky­läs­sä, k. 25. 4. 1926 Sodan­ky­läs­sä. Talol­li­nen Har­ju­lan tilal­la Sodan­ky­län Vais­ko­jär­vel­lä.

Puo­li­so, ∞ 7. 2. 1875: Eeva Kata­rii­na Har­ju e. Kuja­la e. Sei­pä­jär­vi, s. 3. 4. 1850 Sodan­ky­läs­sä, k. 10. 4. 1932 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Johan Arvid, s. 13. 11. 1875 Sodan­ky­läs­sä, k. 10. 10. 1906 Ame­ri­kas­sa,
 • Ida Maria, s. 8. 7. 1877 Sodan­ky­läs­sä, m. 6. 4. 1901 Rova­nie­mel­le,
 • Aman­da Kus­taa­va, s. 20. 7. 1879 Sodan­ky­läs­sä, k. 21. 8. 1960 Rova­nie­mel­lä,
 • Kai­sa Wil­hel­mii­na, s. 22. 7. 1881 Sodan­ky­läs­sä, k. 10. 3. 1895 Sodan­ky­läs­sä,
 • Matias Ree­ti, s. 28. 6. 1883 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 3. 1972 Sodan­ky­läs­sä,
 • Sel­ma Johan­na, s. 18. 7. 1885 Sodan­ky­läs­sä, k. 11. 11. 1955 Sodan­ky­läs­sä,
 • Emma Jose­fii­na, s. 5. 6. 1887 Sodan­ky­läs­sä, k. 27. 7. 1935 Sodan­ky­läs­sä,
 • Aukus­ti, s. 31. 10. 1891 Sodan­ky­läs­sä, k. 18. 10. 1974 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: toi­sen lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1872–1881 (s. 18), 1882–1891 (s. 537), 1891–1900 (s. 546), 1901–1910 (s. 1342), 1911–1920 (s. 539), 1911–1920 (s. 548), 1921–1930 (s. 624), hau­ta­ki­vi Rova­nie­men IV hau­tuu­maal­la, hau­ta­ki­vi Vuo­jär­ven hau­tuu­maal­la

IV Aman­da Kus­taa­va Käy­rä­mö e. Nis­ka­nen e. Kuja­la (Juhon tytär), s. 20. 7. 1879 Sodan­ky­läs­sä, k. 21. 8. 1960 Rova­nie­mel­lä.

1. puo­li­so, ∞ 16. 3. 1913: Mat­ti Emil Nis­ka­nen, s. 17. 9. 1871 Kuh­mo­nie­mes­sä, k. 18. 4. 1930 Pet­sa­mos­sa. Lap­si:

 • Hel­li Jose­fii­na, s. 6. 12. 1913 Sodan­ky­läs­sä, m. 26. 11. 1930 Rova­nie­mel­le.

Puut­tu­via tie­to­ja: lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, 2. puo­li­so.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja 1911–1920 (s. 1102), hau­ta­ki­vi Rova­nie­men IV hau­tuu­maal­la

IV Matias Ree­ti (Mat­ti) Kuja­la (Juhon poi­ka), s. 28. 6. 1883 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 3. 1972 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 1. 6. 1910: Susan­na Eve­lii­na Kuja­la e. Sei­pä­jär­vi, s. 15. 8. 1883 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 1. 1966 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Matias Jal­ma­ri, s. 2. 10. 1911 Sodan­ky­läs­sä, k. 24. 12. 1966 Himan­gal­la,
 • Lem­pi Vil­hel­mii­na, s. 16. 4. 1913 Sodan­ky­läs­sä, k. 19. 1. 1998 Sodan­ky­läs­sä,
 • Johan Arvid, s. 23. 3. 1914 Sodan­ky­läs­sä, kaa­tui 9. 2. 1940 Kuh­mos­sa,
 • Tyy­ne Johan­na, s. 10. 6. 1916 Sodan­ky­läs­sä, m. 12. 1. 1944 Rova­nie­mel­le,
 • Väi­nö Alek­san­te­ri, s. 1. 12. 1918 Sodan­ky­läs­sä, k. 25. 5. 1992 Sodan­ky­läs­sä,
 • Hel­li Maria, s. 19. 2. 1922 Sodan­ky­läs­sä, k. 4. 12. 1922 Sodan­ky­läs­sä,
 • Veik­ko Armas, s. 9. 1. 1925 Sodan­ky­läs­sä, k. 24. 6. 2001 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: nel­jän­nen lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1901–1910 (s. 1342), 1911–1920 (s. 539), 1921–1930 (s. 624), 1931–1940 (s. 1256), 1941–1950 (s. 978), 1951–1960 (s. 1143), hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län hau­tuu­maal­la, Sodan­ky­län vete­raa­ni­mat­rik­ke­li, Lapin Kan­sa 16. 1. 1966, hau­ta­ki­vi Vuo­jär­ven hau­tuu­maal­la

V Lem­pi Vil­hel­mii­na Teen­suo e. Kuja­la (Matin tytär), s. 16. 4. 1913 Sodan­ky­läs­sä, k. 19. 1. 1998 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞: Mart­ti Ola­vi Teen­suo, s. 4. 2. 1911, k. 16. 4. 1950 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, puo­li­son syn­nyin­paik­ka, mah­dol­li­set lap­set.

hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län II hau­tuu­maal­la

IV Sel­ma Johan­na Olli­la e. Engel­berg e. Har­ju (Juhon tytär), s. 18. 7. 1885 Sodan­ky­läs­sä, k. 11. 11. 1955 Sodan­ky­läs­sä.

1. puo­li­so, ∞ 14. 3. 1911: Juho Pek­ka Engel­berg, s. 25. 3. 1890 Rova­nie­mel­lä, k. 11. 2. 1920 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Vil­ja­mi, s. 9. 7. 1911 Sodan­ky­läs­sä, k. 27. 6. 1963,
 • Johan Bern­hard, s. 25. 11. 1912 Sodan­ky­läs­sä, k. 29. 3. 1980 Sodan­ky­läs­sä,
 • Mat­ti, s. 14. 3. 1914 Sodan­ky­läs­sä, k. 17. 3. 1914 Sodan­ky­läs­sä,
 • Lil­ja Johan­na, s. 29. 9. 1917 Sodan­ky­läs­sä, k. 4. 6. 2007 Sodan­ky­läs­sä.

2. puo­li­so, ∞ 31. 8. 1930: Emil Olli­la, s. 11. 6. 1885 Sodan­ky­läs­sä, k. 6. 4. 1944 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: esi­koi­sen kuo­lin­paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1911–1920 (s. 911), 1921–1930 (s. 680), 1921–1930 (s. 613), 1931–1940 (s. 1237), 1941–1950 (s. 959), 1951–1960 (s. 1116), Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1911 kuu­lu­tet­tu­jen ja vihit­ty­jen luet­te­lo, Sodan­ky­län vete­raa­ni­mat­rik­ke­li, hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län hau­tuu­maal­la

V Johan Bern­hard Sumu­ka­ri e. Engel­berg (Sel­man poi­ka), s. 25. 11. 1912 Sodan­ky­läs­sä, k. 29. 3. 1980 Sodan­ky­läs­sä. Muut­ta­nut suku­ni­men­sä 6. 11. 1932 Engel­ber­gis­tä Sumu­ka­rik­si.

Puo­li­so, ∞ 22. 3. 1935: Hel­mi Sumu­ka­ri e. Tor­vi­nen (Oska­rin tytär), s. 29. 7. 1914 Sodan­ky­läs­sä, k. 3. 9. 1986 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Mau­ri, s. 31. 3. 1947 Sodan­ky­läs­sä, k. 16. 5. 1947 Sodan­ky­läs­sä.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1911–1920 (s. 911), 1921–1930 (s. 680), 1921–1930 (s. 613), 1931–1940 (s. 1237), 1941–1950 (s. 959), 1951–1960 (s. 1116), Sodan­ky­län vete­raa­ni­mat­rik­ke­li

V Lil­ja Johan­na Ylias­ka e. Engel­berg (Sel­man tytär), s. 29. 9. 1917 Sodan­ky­läs­sä, k. 4. 6. 2007 Sodan­ky­läs­sä. Lap­si:

 • Tuu­re Veik­ko, s. 13. 7. 1940 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 1. 2009 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 23. 6. 1946: Tau­no Aslak Ylias­ka, s. 9. 10. 1917 Sodan­ky­läs­sä, k. 21. 8. 1973 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Irma Hele­na, s. 7. 2. 1955 Sodan­ky­läs­sä, k. 7. 7. 2017.

Puut­tu­via tie­to­ja: kuo­puk­sen kuo­lin­paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja 1951–1960 (s. 1132), hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län hau­tuu­maal­la

IV Emma Jose­fii­na Toi­me­la e. Sei­pä­jär­vi e. Har­ju (Juhon tytär), s. 5. 6. 1887 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 5. 5. 1912: Matias Her­man Toi­me­la e. Sei­pä­jär­vi, s. 6. 8. 1880 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Tyy­ne Kat­ri, s. 5. 5. 1913 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 12. 1913 Sodan­ky­läs­sä,
 • Lyy­ti Johan­na, s. 26. 12. 1914 Sodan­ky­läs­sä, k. 1. 1. 1915 Sodan­ky­läs­sä,
 • Eeva Maria, s. 3. 2. 1916 Sodan­ky­läs­sä, k. 8. 10. 1997,
 • Tyy­ne Johan­na, s. 20. 12. 1917 Sodan­ky­läs­sä, k. 18. 12. 2010 Sodan­ky­läs­sä,
 • Onni Jal­ma­ri, s. 3. 3. 1920 Sodan­ky­läs­sä, kaa­tui 10. 7. 1941 Sal­lan Kie­ris­te­le­mä­vaa­ras­sa,
 • Kert­tu, s. 30. 12. 1921 Sodan­ky­läs­sä, k. 5. 1. 1922 Sodan­ky­läs­sä,
 • Toi­vo Leo­nard, s. 15. 11. 1922 Sodan­ky­läs­sä, k. 11. 11. 2009 Sodan­ky­läs­sä,
 • Rei­no Ola­vi, s. 16. 1. 1925 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 1. 2000 Sodan­ky­läs­sä,
 • Tau­no Hen­rik­ki, s. 29. 1. 1927 Sodan­ky­läs­sä, k. 3. 12. 1974 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, puo­li­son kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, kol­man­nen lap­sen kuo­lin­paik­ka (hau­dat­tu Rova­nie­mel­le).

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1911–1920 (s. 563), 1921–1930 (s. 646), 1931–1940 (s. 1292), 1941–1950 (s. 1304), 1941–1950 (s. 1016), 1951–1960 (s. 1231), Sodan­ky­län vete­raa­ni­mat­rik­ke­li, hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län hau­tuu­maal­la

V Tyy­ne Johan­na Sei­pä­jär­vi e. Rii­pi e. Toi­me­la (Emman tytär), s. 20. 12. 1917 Sodan­ky­läs­sä, k. 18. 12. 2010 Sodan­ky­läs­sä.

2. puo­li­so, ∞ 22. 1. 1952: Vil­jo Vil­ja­mi Sei­pä­jär­vi (Aukus­tin poi­ka), s. 1. 9. 1920 Sodan­ky­läs­sä, k. 21. 9. 1978 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Pirk­ko Johan­na, s. 10. 7. 1952 Sodan­ky­läs­sä, k. 20. 6. 1977.

Puut­tu­via tie­to­ja: 1. puo­li­so, esi­koi­sen kuo­lin­paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1941–1950 (s. 1021), 1951–1960 (s. 1209), hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län hau­tuu­maal­la

III Ris­to Kuja­la (Mikon poi­ka), s. 4. 3. 1853 Sodan­ky­läs­sä, k. 30. 6. 1921 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 26. 6. 1887: Aada Hen­rii­ka Kuja­la e. Aho­la, s. 2. 3. 1866 Sodan­ky­läs­sä, k. 7. 2. 1949 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Aili Armii­da, s. 31. 3. 1888 Sodan­ky­läs­sä, k. 6. 7. 1985 Sodan­ky­läs­sä,
 • Vil­ja­mi, s. 19. 8. 1890 Sodan­ky­läs­sä, k. 19. 9. 1952 Sodan­ky­läs­sä,
 • Juho Arvid, s. 10. 12. 1892 Sodan­ky­läs­sä, k. 14. 3. 1904 Sodan­ky­läs­sä,
 • Lin­da Elvii­ra, s. 20. 10. 1895 Sodan­ky­läs­sä, k. 30. 4. 1981 Sodan­ky­läs­sä,
 • Her­bert, s. 12. 6. 1898 Sodan­ky­läs­sä, k. 25. 4. 1911 Sodan­ky­läs­sä,
 • Oskar Bru­nolf, s. 8. 7. 1901 Sodan­ky­läs­sä, k. 10. 4. 1914 Sodan­ky­läs­sä,
 • Matias August, s. 2. 1. 1905 Sodan­ky­läs­sä, k. 14. 1. 1905 Sodan­ky­läs­sä.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1882–1891 (s. 7), 1891–1900 (s. 6), 1901–1910 (s. 1558), 1911–1920 (s. 1024), 1921–1930 (s. 634), 1931–1940 (s. 1275), hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län hau­tuu­maal­la

IV Aili Armii­da Ala­tor­vi­nen e. Kuja­la (Ris­ton tytär), s. 31. 3. 1888 Sodan­ky­läs­sä, k. 6. 7. 1985 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 24. 6. 1922: Emil Ala­tor­vi­nen, s. 29. 2. 1888 Sodan­ky­läs­sä, k. 9. 1. 1950 Sodan­ky­läs­sä.

Avio­lii­tos­ta ei lap­sia.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1921–1930 (s. 611), 1931–1940 (s. 1234), 1941–1950 (s. 955), 1951–1960 (s. 1110), hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län hau­tuu­maal­la

IV Vil­ja­mi Kuja­la (Ris­ton poi­ka), s. 19. 8. 1890 Sodan­ky­läs­sä, k. 19. 9. 1952 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 8. 9. 1922: Hil­ja Maria Kuja­la e. Olli­la, s. 8. 5. 1901 Sodan­ky­läs­sä, k. 7. 4. 1987 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Sii­ri Hen­rii­ka, s. 8. 1. 1923 Sodan­ky­läs­sä, k. 15. 12. 1944 Sodan­ky­läs­sä,
 • Lil­ja Elvii­ra, s. 11. 1. 1924 Sodan­ky­läs­sä, k. 3. 4. 1926 Sodan­ky­läs­sä,
 • Mart­ti Arvid, s. 17. 10. 1925 Sodan­ky­läs­sä, k. 13. 4. 1986 Sodan­ky­läs­sä,
 • Vil­jo Vil­ja­mi, s. 27. 1. 1930 Sodan­ky­läs­sä, k. 14. 10. 1974 Sodan­ky­läs­sä,
 • Osmo Ola­vi, s. 7. 9. 1933 Sodan­ky­läs­sä, k. 20. 8. 2003 Sodan­ky­läs­sä,
 • Voit­to, s. 19. 5. 1943 Sodan­ky­läs­sä, k. 29. 3. 2002 Sodan­ky­läs­sä.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1921–1930 (s. 634), 1931–1940 (s. 1275), 1941–1950 (s. 996), 1951–1960 (s. 1160), hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län hau­tuu­maal­la, Sodan­ky­län vete­raa­ni­mat­rik­ke­li

IV Lin­da Elvii­ra Pet­ters­son (Ris­ton tytär), s. 20. 10. 1895 Sodan­ky­läs­sä, k. 30. 4. 1981 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 24. 6. 1934: David Arvid Pet­ters­son, s. 9. 3. 1901 Rova­nie­mel­lä, k. 15. 4. 1961 Sodan­ky­läs­sä.

Avio­lii­tos­ta ei lap­sia.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1931–1940 (s. 955), 1941–1950 (s. 1349), 1951–1960 (s. 1158), hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län hau­tuu­maal­la

II Anna Sofia Port­ti e. Hil­tu­nen (Pekan tytär), s. 28. 9. 1823 Sodan­ky­läs­sä, m. 1864 per­hei­neen Ina­riin.

Puo­li­so, ∞ 11. 2. 1853: Olli Port­ti e. Mat­ti­la, s. 16. 4. 1829 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Johan Pet­ter, s. 2. 1. 1854 Sodan­ky­läs­sä,
 • Olof Her­man, s. 2. 9. 1856 Sodan­ky­läs­sä,
 • Kus­taa, s. 16. 12. 1859 Sodan­ky­läs­sä, k. 1918 Pet­sa­mos­sa,
 • Hen­rii­ka, s. 25. 6. 1862 Sodan­ky­läs­sä, k. 13. 6. 1869 Ete­lä-Varan­gis­sa.

Puut­tu­via tie­to­ja: kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, puo­li­son ja kol­men lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, mah­dol­li­set muut lap­set.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja 1859–1871 (s. 135), Ete­lä-Varan­gin seu­ra­kun­nas­sa 1869 kuol­lei­den ja hau­dat­tu­jen luet­te­lo, Trond Bal­lo, Pet­ri Kive­lä (via Geni)

III Kus­taa Port­ti (Annan poi­ka), s. 16. 12. 1859 Sodan­ky­läs­sä, k. 1918 Pet­sa­mos­sa.

Puo­li­so, ∞: Anna Val­pu­ri Port­ti e. Bed­da­ri, s. 24. 7. 1864 Kemi­jär­vel­lä, k. 23. 6. 1943. Lap­sia:

 • Hil­da Karo­lii­na, s. 3. 8. 1884 Pet­sa­mos­sa, k. 7. 7. 1886 Pet­sa­mos­sa,
 • Hil­ma Judith, s. 31. 10. 1886 Pet­sa­mos­sa, k. 28. 2. 1942 Pet­sa­mos­sa,
 • Maria Elmii­na, s. 1. 11. 1887 Pet­sa­mos­sa, k. 12. 5. 1930 Ete­lä-Varan­gis­sa,
 • Alek­san­te­ri Kus­taa, s. 11. 9. 1889 Pet­sa­mos­sa, k. 1. 5. 1938 Pet­sa­mos­sa,
 • Frans Ala­rik, s. 26. 11. 1892 Pet­sa­mos­sa, k. 27. 2. 1972 Ina­ris­sa,
 • Jal­ma­ri Her­man­ni, s. 27. 5. 1894 Pet­sa­mos­sa,
 • Hil­da Lyy­dia, s. 26. 11. 1899 Pet­sa­mos­sa,
 • Osvald Ben­jam, s. 26. 5. 1901 Pet­sa­mos­sa, k. 21. 9. 1958,
 • Rik­hard Rudolf, s. 13. 7. 1903 Pet­sa­mos­sa, k. 1. 8. 1960 Ina­ris­sa,
 • Kris­tian Leo­nard, s. 16. 9. 1907 Pet­sa­mos­sa.

Puut­tu­via tie­to­ja: kuo­lin­päi­vä, vih­ki­päi­vä, puo­li­son kuo­lin­paik­ka, kol­men kap­sen kuo­lin­päi­vä, nel­jän lap­sen kuo­lin­paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja 1859–1871 (s. 135), Pet­ri Kive­lä (via Geni), Johan­na Tuu­lia Laak­so (via Geni), Liv Arn­hild Søbye Bed­da­ri (via Geni), Juk­ka Erik Siep­pi (via Geni)

II Elsa Kai­sa Pöy­hö­nen e. Hil­tu­nen (Pekan tytär), s. 16. 3. 1826 Sodan­ky­läs­sä, k. 3. 3. 1868 Kemis­sä.

Puo­li­so, ∞ 1. 8. 1852: Juho Pek­ka Pöy­hö­nen, s. 28. 3. 1827 Kemis­sä, k. 20. 5. 1895 Kemis­sä. Lap­sia:

 • Matil­da Kus­taa­va, s. 11. 1. 1853 Kemis­sä, k. 30. 5. 1860 Kemis­sä,
 • Mat­ti, s. 13. 9. 1854 Kemis­sä,
 • Kai­sa Fredri­ka, s. 23. 3. 1857 Kemis­sä,
 • Pek­ka, s. 14. 6. 1859 Kemis­sä,
 • Johan Albert, s. 4. 11. 1861 Kemis­sä,
 • Maria Lii­sa, s. 22. 6. 1863 Kemis­sä, k. 1. 6. 1868 Kemis­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: nel­jän lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Kemin seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1848–1854 (s. 268), 1855–1864 (s. 330), 1865–1874 (s. 436), 1875–1880 (s. 458), 1881–1890 (s. 705), 1891–1900 (s. 151, 152), Kemin seu­ra­kun­nas­sa 1852 vihit­ty­jen luet­te­lo, Kemin seu­ra­kun­nas­sa 1827, 1859 kas­tet­tu­jen luet­te­lot, Kemin seu­ra­kun­nas­sa maa­lis- ja kesä­kuus­sa 1868 hau­dat­tu­jen luet­te­lot

III Pek­ka Pöy­hö­nen (Elsan poi­ka), s. 14. 6. 1859 Kemis­sä.

Puo­li­so, ∞ 8. 12. 1886: Maria Kus­taa­va Pöy­hö­nen e. Lai­ti, s. 6. 12. 1860 Kemis­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, puo­li­son kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, mah­dol­li­set lap­set.

Kemin seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1881–1890 (s. 705), 1891–1900 (s. 152), Kemin seu­ra­kun­nas­sa 1859 kas­tet­tu­jen luet­te­lo

II Pek­ka Hil­tu­nen (Pekan poi­ka), s. 1828 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 7. 1895 Sodan­ky­läs­sä. Talol­li­nen Hil­tusen eli Pek­ka­lan tilal­la Suvan­non kyläs­sä.

Puo­li­so, ∞ 30. 4. 1854: Johan­na Matil­da Hil­tu­nen e. Huh­ta­la, s. 11. 7. 1835 Sodan­ky­läs­sä, k. 11. 5. 1881 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Gus­taf, s. 5. 9. 1856 Sodan­ky­läs­sä, k. 8. 12. 1921 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Bri­ta Johan­na, s. 28. 9. 1859 Sodan­ky­läs­sä, k. 10. 6. 1864 Sodan­ky­läs­sä,
 • Mat­ti Alek­san­te­ri, s. 2. 9. 1862 Sodan­ky­läs­sä, m. 29. 4. 1887 Marquet­teen, Mic­hi­ga­niin,
 • Johan Peter, s. 8. 5. 1865 Sodan­ky­läs­sä, k. 17. 10. 1865 Sodan­ky­läs­sä,
 • Hans Peter, s. 17. 12. 1867 Sodan­ky­läs­sä, m. 1891 Ame­rik­kaan,
 • Olli, s. 2. 3. 1870 Sodan­ky­läs­sä, k. 21. 9. 1962 Vesi­saa­res­sa,
 • Elsa Karo­lii­na, s. 30. 1. 1875 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 10. 1954 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Kaleb, s. 20. 1. 1877 Sodan­ky­läs­sä, k. 30. 12. 1949 Bec­ke­ris­sä, Min­ne­so­tas­sa.

Puut­tu­via tie­to­ja: syn­nyin­päi­vä, kah­den lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus 28. 9. 1995, rip­pi­kir­jat 1852–1858 (s. 73), 1859–1871 (s. 31), 1872–1881 (s. 24), 1881–1891 (s. 91), 1901–1910 (s. 1482), 1901–1910 (s. 944), kuu­lu­tet­tu­jen ja vihit­ty­jen luet­te­lo 1854, Trond Bal­lo, Liv-Inger Jør­gen­sen (via MyHe­ri­ta­ge), Inga Wiik (via MyHe­ri­ta­ge)

III Gus­taf (Kus­tu) Hil­tu­nen (Pekan poi­ka), s. 5. 9. 1856 Sodan­ky­läs­sä, k. 8. 12. 1921 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Talol­li­nen Hil­tusen tilal­la Suvan­non kyläs­sä.

Puo­li­so, ∞ 9. 7. 1882: Maria Lii­sa Hil­tu­nen e. Met­tiäi­nen (Ollin tytär), s. 18. 6. 1861 Sodan­ky­läs­sä, k. 23. 11. 1955 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Lap­sia:

 • Arvid, s. 5. 1. 1883 Sodan­ky­läs­sä, k. 29. 8. 1936 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Lud­vig, s. 16. 1. 1885 Sodan­ky­läs­sä, k. 25. 11. 1967 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Kus­taus Hjal­mar, s. 24. 10. 1886 Sodan­ky­läs­sä, k. 16. 12. 1958 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Iida Maria, s. 25. 3. 1889 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 5. 1939 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Aina, s. 8. 10. 1891 Sodan­ky­läs­sä, k. 31. 1. 1981 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Eemil, s. 30. 3. 1894 Sodan­ky­läs­sä, k. 15. 8. 1971 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Albin, s. 27. 3. 1897 Sodan­ky­läs­sä, k. 31. 1. 1954 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Art­tu­ri, s. 13. 11. 1898 Sodan­ky­läs­sä, k. 19. 9. 1973 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Sai­ma, s. 20. 3. 1901 Sodan­ky­läs­sä, k. 31. 5. 1902 Sodan­ky­läs­sä,
 • Johan­nes, s. 7. 10. 1903 Sodan­ky­läs­sä, k. 24. 5. 1944 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1859–1881 (s. 31), 1882–1890 (s. 91), 1901–1910 (s. 199), 1911–1920 (s. 691), Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1921–1930 (s. 100), 1931–1940 (s. 187), 1941–1950 (s. 261), II 1951–1960 (s. 142)

Neljä sukupolvea Pekkalan Hiltusia

Nel­jä suku­pol­vea Pek­ka­lan Hil­tusia: pen­kil­lä vasem­mal­ta Jal­ma­ri (1886–1958), Olli (1870–1962), Dag­mar (e. Met­tiäi­nen, 1906–1989) ja Eemil Hil­tu­nen (1894–1971), edes­sä Hilk­ka Jaak­ko­la ja Lii­sa Hil­tu­nen. Taka­ri­vis­sä vasem­mal­ta Mar­jat­ta ja Mir­ja Jaak­ko­la e. Hil­tu­nen (1928–1992), Kaar­lo Hil­tu­nen (1937–2002), Eino Jaak­ko­la (1912–1995), Esko Hil­tu­nen (1932–2002), Mat­ti, Rai­li ja Rei­no Hil­tu­nen (1939–1975), Aino Kau­nis­vaa­ra e. Hil­tu­nen (1891–1981) sekä Olli Hil­tusen auton­kul­jet­ta­ja Tuo­mai­nen. Lip­pa­lak­ki­päi­nen mies, kuvas­sa noin 86-vuo­tias Olli Hil­tu­nen oli Jal­ma­rin, Eemi­lin ja Ainon setä.

IV Arvid (Arvi) Hil­tu­nen (Kus­tun poi­ka), s. 5. 1. 1883 Sodan­ky­läs­sä, k. 29. 8. 1936 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Talol­li­nen perus­ta­mal­laan Vei­kan­maan uudis­ti­lal­la Suvan­non kyläs­sä, myö­hem­min siir­to­lai­se­na Nor­jas­sa.

1. puo­li­so, ∞ 9. 7. 1904: Hen­rii­ka Hil­tu­nen e. Halo­nen (Ollin tytär), s. 2. 7. 1881 Sodan­ky­läs­sä, k. 29. 3. 1917 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Lap­sia:

 • Kus­taus Jal­mar, s. 24. 11. 1904 Sodan­ky­läs­sä, k. 4. 8. 1929 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Dag­mar, s. 22. 3. 1906 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 9. 1975 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Hil­dur, s. 1. 8. 1907 Sodan­ky­läs­sä, k. 10. 12. 1989 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Eelis, s. 14. 12. 1908 Sodan­ky­läs­sä, kaa­tui 28. 7. 1941 Pis­to­jär­vel­lä,
 • Matias Arvid, s. 25. 4. 1910 Sodan­ky­läs­sä, k. 20. 4. 1974 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Lem­pi Kat­ri, s. 16. 4. 1912 Sodan­ky­läs­sä, m. 17. 2. 1967 Kou­vo­laan,
 • Yrjö, s. 1. 11. 1913 Sodan­ky­läs­sä, m. 17. 1. 1952 Hel­sin­kiin,
 • Lyy­ti, s. 6. 3. 1915 Sodan­ky­läs­sä, k. 6. 10. 1952 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Väi­nö, s. 13. 3. 1917 Sodan­ky­läs­sä, k. 3. 9. 1941 sota­sai­raa­las­sa.

2. puo­li­so, ∞ 11. 4. 1928: Sai­ma Selii­na Rim­pe­läi­nen e. Hil­tu­nen e. Met­tiäi­nen (Kus­taan tytär), s. 30. 3. 1900 Sodan­ky­läs­sä, k. 9. 9. 1975 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Toi­ses­ta avio­lii­tos­ta ei lap­sia. Puut­tu­via tie­to­ja: kah­den lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1901–1910 (s. 199), 1911–1920 (s. 691), Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1921–1930 (s. 125), 1921–1930 (s. 204), 1931–1940 (s. 417), Pel­ko­sen­nie­men vete­raa­ni­mat­rik­ke­li, hau­ta­ki­vi Pel­ko­sen­nie­men hau­tuu­maal­la

V Dag­mar Hak­ka­rai­nen e. Räsä­nen e. Hil­tu­nen (Arvin tytär), s. 22. 3. 1906 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 9. 1975 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Lap­sia:

 • Eero Ante­ro, s. 18. 7. 1927 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 21. 10. 1944 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Urpo, s. 12. 2. 1930 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 23. 4. 1931 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

1. puo­li­so, ∞ 12. 5. 1940: Tau­no Johan­nes Räsä­nen, s. 10. 9. 1911 Sodan­ky­läs­sä, kaa­tui 7. 7. 1941 Sal­lan Pol­ku­vaa­ras­sa.

2. puo­li­so, ∞ 18. 7. 1954: Armas Aar­ne Hak­ka­rai­nen, s. 21. 2. 1919 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 15. 6. 1989 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1921–1930 (s. 204), 1931–1940 (s. 417), I 1931–1940 (s. 228), 1941–1950 (s. 588), II 1951–1960 (s. 1), Pel­ko­sen­nie­men vete­raa­ni­mat­rik­ke­li

V Matias (Mat­ti) Arvid Hil­tu­nen (Arvin poi­ka), s. 25. 4. 1910 Sodan­ky­läs­sä, k. 20. 4. 1974 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Met­sä­työ­mies ja maan­vil­je­li­jä tilal­laan Pel­ko­sen­nie­men kir­kon­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 14. 1. 1937: Sai­ma Hil­tu­nen e. Mäki­ta­lo, s. 26. 4. 1913 Sodan­ky­läs­sä, k. 31. 12. 2007 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Lap­sia:

 • Mark­ku Ante­ro, s. 14. 5. 1934 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 21. 3. 2014 Rii­hi­mäel­lä,
 • Mik­ko Matias, s. 27. 5. 1937 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 4. 10. 1988 Tuk­hol­mas­sa.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1931–1940 (s. 417), 1941–1950 (s. 307), 1951–1960 (s. 238), Koil­lis-Lap­pi 31. 1. 2008, Pel­ko­sen­nie­men vete­raa­ni­mat­rik­ke­li, Koti-Lap­pi 16. 4. 2014

V Lyy­ti Mäki­ta­lo e. Hil­tu­nen (Arvin tytär), s. 6. 3. 1915 Sodan­ky­läs­sä, k. 6. 10. 1952 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Lap­sia:

 • Sirk­ka Sanel­ma, s. 5. 8. 1938 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞ 8. 10. 1939: Yrjö Mäki­ta­lo, s. 30. 7. 1916 Sodan­ky­läs­sä, k. 10. 3. 1962 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Lap­sia:

 • Rai­mo Johan­nes, s. 1. 10. 1946 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 25. 12. 1986 Ruot­sis­sa.

Puut­tu­via tie­to­ja: yhden lap­sen kuo­lin­päi­vä, kah­den lap­sen kuo­lin­paik­ka.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat I 1931–1940 (s. 224), 1941–1950 (s. 307), 1951–1960 (s. 236)

IV Kus­taus Hjal­mar (Jal­ma­ri) Hil­tu­nen (Kus­tun poi­ka), s. 24. 10. 1886 Sodan­ky­läs­sä, k. 16. 12. 1958 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Talol­li­nen Vei­kan­maan uudis­ti­lal­la Suvan­non kyläs­sä, myö­hem­min asu­tus­ti­lal­li­nen Aapa­jär­ven kyläs­sä.

Puo­li­so, ∞ 21. 11. 1914: Aina (Aino) Kata­rii­na Hil­tu­nen e. Halo­nen (Ollin tytär), s. 17. 7. 1888 Sodan­ky­läs­sä, k. 5. 9. 1968 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Lap­sia:

 • Ilma­ri, s. 19. 2. 1909 Sodan­ky­läs­sä, k. 31. 7. 1984 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Nes­to­ri, s. 12. 7. 1913 Sodan­ky­läs­sä, k. 21. 7. 1913 Sodan­ky­läs­sä.
 • Hul­da, s. 28. 4. 1915 Sodan­ky­läs­sä, k. 7. 12. 1987 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Vil­ho, s. 8. 10. 1917 Sodan­ky­läs­sä, k. 9. 8. 1941 sota­sai­raa­las­sa Kajaa­nis­sa,
 • Kaler­vo Nes­to­ri, s. 6. 1. 1919 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 3. 11. 1994 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Impi Maria, s. 22. 3. 1922 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 28. 8. 2000 Sal­las­sa,
 • Mai­li, s. 20. 1. 1924 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 2014.

Puut­tu­via tie­to­ja: kuo­puk­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan kir­kon­kir­jat ja vir­ka­to­dis­tus 28. 9. 1995, Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1921–1930 (s. 100), 1931–1940 (s. 236), 1931–1940 (s. 206) ja 1941–1950 (s. 274), Pel­ko­sen­nie­men vete­raa­ni­mat­rik­ke­li

Neljä sukupolvea äitejä ja tyttäriä

Nel­jä suku­pol­vea äite­jä ja tyt­tä­riä: Aina Kata­rii­na Hil­tu­nen e. Halo­nen (1888–1968), Hul­da Uusi­ta­lo e. Hil­tu­nen (1915–1987), Sai­mi Sanel­ma Hupli e. Uusi­ta­lo (1936–2018) ja Ellen Sir­pa Hupli (1954–).

V Kaler­vo Nes­to­ri Hil­tu­nen (Jal­ma­rin poi­ka), s. 6. 1. 1919 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 3. 11. 1994 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞ 30. 10. 1945: Elsa Lai­la Inke­ri Hil­tu­nen e. Pel­to­kan­gas, s. 14. 10. 1928 Toho­lam­mil­la, k. 31. 10. 2020 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Lap­sia:

 • Kei­jo Soi­ni Tapio, s. 26. 9. 1947 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 24. 8. 2020 Savu­kos­kel­la.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan kir­kon­kir­jat, Aulis Hil­tu­nen, Eija Uusi­ta­lo, Eli­na Lak­so

V Impi Maria Nie­me­lä e. Hil­tu­nen (Jal­ma­rin tytär), s. 22. 3. 1922 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 28. 8. 2000 Sal­las­sa.

Puo­li­so, ∞ 11. 3. 1941: Ilma­ri Albert Nie­me­lä, s. 15. 3. 1912 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 18. 8. 1998 Sal­las­sa. Lap­sia:

 • Eero Juha­ni, s. 23. 6. 1945 Sal­las­sa, k. 23. 6. 1945 Sal­las­sa,
 • Soi­li Mar­ket­ta, s. 31. 3. 1954 Sal­las­sa, k. 18. 5. 1954 Sal­las­sa.

Sal­lan seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus

IV Iida Maria Hei­no­la e. Hil­tu­nen (Kus­tun tytär), s. 25. 3. 1889 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 5. 1939 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞ 11. 12. 1913: Lud­vig Hei­no­la e. Kil­pe­lä, s. 22. 12. 1887 Sodan­ky­läs­sä, k. 29. 11. 1968 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Talol­li­nen Hei­no­lan tilal­la Kai­ra­lan kyläs­sä. Lap­sia:

 • Mil­da Maria, s. 17. 8. 1914 Sodan­ky­läs­sä, k. 29. 7. 1997 Sodan­ky­läs­sä,
 • Leo, s. 16. 3. 1916 Sodan­ky­läs­sä, k. 25. 5. 1937 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Man­di, s. 20. 5. 1917 Sodan­ky­läs­sä, k. 29. 9. 2010 Sodan­ky­läs­sä,
 • Emmi, s. 2. 10. 1918 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 4. 5. 2000 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Mik­ko, s. 19. 4. 1921 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 2. 11. 1992 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Tau­no, s. 12. 11. 1922 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 12. 10. 1949 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Alli, s. 29. 1. 1925 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 12. 1. 2010 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Lai­na, s. 2. 4. 1926 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 9. 4. 1926 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Hilk­ka Annik­ki, s. 1. 7. 1931 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 15. 8. 1931 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puo­li­son 2. puo­li­so, ∞ 27. 2. 1941: Hil­da Alii­na Hei­no­la e. Kor­ka­lo, s. 17. 12. 1900 Kemi­jär­vel­lä, k. 28. 2. 1991 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1921–1930 (s. 69), 1931–1940 (s. 128), 1941–1950 (s. 176), 1951–1960 (s. 146), Lapin Kan­sa 3. 10. 2010, hau­ta­ki­vi Pel­ko­sen­nie­men hau­tuu­maal­la

V Emmi Kie­mun­ki e. Hei­no­la (Iidan tytär), s. 2. 10. 1918 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 4. 5. 2000 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞ 23. 2. 1941: Pau­li Hen­rik­ki Kie­mun­ki, s. 29. 11. 1915 Sodan­ky­läs­sä, k. 25. 5. 1987 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Lap­sia:

 • Lai­la Mar­jat­ta, s. 8. 6. 1941 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 27. 2. 1943 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Tuu­la Tel­ler­vo, s. 8. 7. 1942 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 28. 6. 2008 Kemi­jär­vel­lä,
 • Kari Jor­ma Juha­ni, s. 19. 9. 1945 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 26. 11. 2015 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Eeva-Lii­sa, s. 21. 11. 1947 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 8. 8. 1950 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Kau­ko Kaler­vo, s. 3. 4. 1953 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 28. 6. 1958 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1941–1950 (s. 9), 1951–1960 (s. 9), hau­ta­ki­vi Kemi­jär­ven Hon­ka­kan­kaan hau­tuu­maal­la, hau­ta­ki­vi Pel­ko­sen­nie­men II hau­tuu­maal­la

VI Tuu­la Tel­ler­vo Sei­les e. Kie­mun­ki (Emmin tytär), s. 8. 7. 1942 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 28. 6. 2008.

Puo­li­so, ∞: Ari Sei­les, s. 21. 12. 1941, k. 14. 11. 2010. Lap­si:

 • Sari Johan­na, s. 2. 1. 1966, k. 4. 7. 1988.

Puut­tu­via tie­to­ja: kuo­lin­paik­ka, puo­li­son ja lap­sen syn­nyin- ja kuo­lin­paik­ka, mah­dol­li­set muut lap­set.

hau­ta­ki­vi Kemi­jär­ven Hon­ka­kan­kaan hau­tuu­maal­la

V Mik­ko Hei­no­la (Iidan poi­ka), s. 19. 4. 1921 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 2. 11. 1992 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞ 6. 10. 1946: Fan­ni Ali­na Hei­no­la e. Lak­so, s. 1. 12. 1916 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 1. 2009 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Lap­sia:

 • Ris­to Mikael, s. 8. 7. 1948 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 11. 3. 1999 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Mar­ja-Lii­sa, s. 26. 1. 1950 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 13. 6. 2012 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan kir­kon­kir­jat, Sei­ja Uusi­ta­lo, hau­ta­ki­vi Pel­ko­sen­nie­men hau­tuu­maal­la

V Alli Lak­so e. Hei­no­la (Iidan tytär), s. 29. 1. 1925 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 12. 1. 2010 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞ 17. 1. 1947: Teo­dor Alek­san­te­ri Lak­so, s. 13. 8. 1920 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 25. 10. 1999 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Lap­sia:

 • Jari Sep­po, s. 29. 8. 1958 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puut­tu­via tie­to­ja: lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1941–1950 (s. 526), II 1951–1960 (s. 182), hau­ta­ki­vi Pel­ko­sen­nie­men hau­tuu­maal­la, Pasi Uusi­ta­lo

IV Aina (Aino) Kau­nis­vaa­ra e. Hil­tu­nen (Kus­tun tytär), s. 8. 10. 1891 Sodan­ky­läs­sä, k. 31. 1. 1981 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞ 23. 9. 1912: Kaleb Kau­nis­vaa­ra, s. 3. 11. 1889 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 6. 1945 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Talol­li­nen Kata­ja­maan tilal­la Suvan­non kyläs­sä, jon­ne muut­ti per­hei­neen vuo­den 1920 tie­noil­la Askas­ta. Lap­sia:

 • Johan­nes, s. 21. 6. 1913 Sodan­ky­läs­sä, k. 23. 7. 1982 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Hel­mi Maria, s. 2. 7. 1914 Sodan­ky­läs­sä, k. 18. 1. 2000 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Vil­ho Kaleb, s. 12. 11. 1916 Sodan­ky­läs­sä,
 • Veik­ko, s. 7. 8. 1918 Sodan­ky­läs­sä, k. 13. 8. 1918 Sodan­ky­läs­sä,
 • Onni, s. 5. 2. 1920 Sodan­ky­läs­sä,
 • Anna-Lii­sa, s. 25. 5. 1921 Sodan­ky­läs­sä, k. 2. 2. 1991 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Eevi, s. 11. 10. 1922 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 28. 10. 1922 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puut­tu­via tie­to­ja: kah­den lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1911–1920 (s. 544), 1911–1920 (s. 517), 1921–1930 (s. 593), Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1921–1930 (s. 101), 1931–1940 (s. 191), 1941–1950 (s. 263), 1951–1960 (s. 203)

V Hel­mi Maria Leh­to­la e. Kau­nis­vaa­ra (Ainon tytär), s. 2. 7. 1914 Sodan­ky­läs­sä, k. 18. 1. 2000 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞ 5. 11. 1939: Veik­ko Paa­va­li Leh­to­la, s. 8. 8. 1915 Sodan­ky­läs­sä, k. 2. 11. 1963 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Lap­sia:

 • Erk­ki Johan­nes, s. 9. 12. 1939 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 4. 7. 2006 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

hau­ta­ki­vi Pel­ko­sen­nie­men hau­tuu­maal­la, Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1931–1940 (s. 20), 1941–1950 (s. 20), 1951–1960 (s. 204)

V Vil­ho Kaleb Kau­nis­vaa­ra (Ainon poi­ka), s. 12. 11. 1916 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 27. 6. 1941: Anna Anja Kau­nis­vaa­ra e. Muk­ka­la, s. 28. 1. 1918 Sal­las­sa. Lap­sia:

 • Vei­jo Vil­ho, s. 8. 10. 1941 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 4. 2. 1942 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puut­tu­via tie­to­ja: kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, puo­li­son kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan kir­kon­kir­jat, Sve­ri­ges Släkt­fors­karför­bund

V Anna-Lii­sa Kau­nis­vaa­ra (Ainon tytär), s. 25. 5. 1921 Sodan­ky­läs­sä, k. 2. 2. 1991 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Lap­si:

 • Saa­ra Annik­ki, s. 15. 9. 1953 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 19. 1. 2017 Sodan­ky­läs­sä.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan kir­kon­kir­jat, Pasi Uusi­ta­lo

IV Eemil (Eemi) Hil­tu­nen (Kus­tun poi­ka), s. 30. 3. 1894 Sodan­ky­läs­sä, k. 15. 8. 1971 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Talol­li­nen Hil­tusen tilal­la Suvan­non kyläs­sä.

Puo­li­so, ∞ 28. 6. 1925: Dag­mar Hil­tu­nen e. Met­tiäi­nen (Simon tytär), s. 24. 12. 1906 Sodan­ky­läs­sä, k. 19. 7. 1989 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Lap­sia:

 • Eevi Maria, s. 11. 10. 1926 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 25. 1. 2002 Sodan­ky­läs­sä,
 • Eila Mir­ja, s. 5. 2. 1928 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 4. 5. 1992 Sodan­ky­läs­sä,
 • Bert­ta Kyl­lik­ki, s. 26. 7. 1931 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 2. 10. 1931 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Esko Eeme­li, s. 8. 10. 1932 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 21. 5. 2002 Väs­ter­vi­kis­sä, Ruot­sis­sa,
 • Rai­li Armii­da, s. 25. 4. 1935 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 13. 11. 2016 Göte­bor­gis­sa,
 • Kaar­lo Ante­ro, s. 28. 6. 1937 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 16. 5. 2002 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Rei­no Ante­ro, s. 25. 7. 1939 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 28. 7. 1975 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Mat­ti Aukus­ti, s. 6. 1. 1942 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 29. 4. 2016 Uudes­sa­kau­pun­gis­sa.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus 28. 9. 1995, Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1931–1940 (s. 187), 1941–1950 (s. 260), 1951–1960 (s. 202), hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län hau­tuu­maal­la, Sei­ja Uusi­ta­lo, Vil­le Hil­tu­nen

V Eevi Maria Ruha e. Hil­tu­nen (Eemi­lin tytär), s. 11. 10. 1926 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 25. 1. 2002 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 9. 7. 1948: Heik­ki Ruha, s. 9. 12. 1911 Sodan­ky­läs­sä, k. 4. 6. 1986 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Mat­ti Heik­ki, s. 21. 7. 1949 Sodan­ky­läs­sä, k. 16. 12. 1949 Sodan­ky­läs­sä.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1941–1950 (s. 927), 1951–1960 (s. 1080)

V Kaar­lo Ante­ro Hil­tu­nen (Eemi­lin poi­ka), s. 28. 6. 1937 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 16. 5. 2002 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞ 24. 7. 1986: Mai­ja Lee­na Hil­tu­nen e. Tuu­pai­nen, s. 7. 9. 1927 Suo­nen­joel­la, k. 24. 5. 2012 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Avio­lii­tos­ta ei lap­sia.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan kir­kon­kir­jat, hau­ta­ki­vi Pel­ko­sen­nie­men hau­tuu­maal­la

IV Art­tu­ri Hil­tu­nen (Kus­tun poi­ka), s. 13. 11. 1898 Sodan­ky­läs­sä, k. 19. 9. 1973 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Talol­li­nen Erk­ki­län tilal­la Pyhä­jär­ven kyläs­sä.

Puo­li­so, ∞ 18. 4. 1922: Aina Armii­da Hil­tu­nen e. Pyhä­jär­vi, s. 18. 3. 1900 Sodan­ky­läs­sä, k. 6. 6. 1992 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Lap­sia:

 • Lii­sa, s. 11. 11. 1922 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 26. 2. 2004,
 • Enna, s. 20. 6. 1924 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 9. 1. 2015 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Mil­da Maria, s. 23. 7. 1925 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 29. 7. 2010 Kemi­jär­vel­lä,
 • Kat­ri, s. 4. 7. 1927 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 24. 1. 2000 Turus­sa,
 • Vil­ho Art­tu­ri, s. 1. 1. 1930 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 6. 2. 1997 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Paa­vo, s. 23. 1. 1932 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 5. 3. 1966,
 • Rai­ja Heli­nä, s. 23. 10. 1936 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 16. 9. 2000 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Pau­li Ulrik, s. 30. 12. 1939 Kit­ti­läs­sä, k. 7. 11. 1940 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puut­tu­via tie­to­ja: kah­den lap­sen kuo­lin­paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1900 syn­ty­nei­den ja kas­tet­tu­jen luet­te­lo, Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1931–1940 (s. 335), 1941–1950 (s. 424), II 1951–1960 (s. 79), Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus 28. 9. 1995, Lapin Kan­sa 15. 8. 2010, Koti-Lap­pi 11. 2. 2015, Gita Thor­ström (via Geni), Eeva Snell­man (via Geni)

V Enna Kor­te­lai­nen e. Hil­tu­nen (Art­tu­rin tytär), s. 20. 6. 1924 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 9. 1. 2015 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞: Eero Arvid Kor­te­lai­nen, s. 18. 7. 1932 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 24. 5. 2016 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä.

hau­ta­ki­vi Pel­ko­sen­nie­men uudel­la hau­tuu­maal­la, Lapin Kan­sa 23. 6. 2016

III Olli Hil­do­nen e. Hil­tu­nen (Pekan poi­ka), s. 2. 3. 1870 Sodan­ky­läs­sä, k. 21. 9. 1962 Vesi­saa­res­sa.

Puo­li­so, ∞: Emma Evi­da Hil­do­nen e. Sal­mi­jär­vi, s. 6. 8. 1875 Kramp­pi­ses­sa, k. 24. 12. 1927 Vesi­saa­res­sa. Lap­si:

 • Dag­ny The­re­se, s. 13. 12. 1901 Vesi­saa­res­sa, k. 1. 9. 1959 Vesi­saa­res­sa.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä.

Inga Wiik (via MyHe­ri­ta­ge)

IV Dag­ny The­re­se Svend­sen e. Hil­do­nen (Ollin tytär), s. 13. 12. 1901 Vesi­saa­res­sa, k. 1. 9. 1959 Vesi­saa­res­sa.

Puo­li­so, ∞ 26. 4. 1924: Har­luf Tryg­ve Svend­sen, s. 4. 12. 1894 Gam­vi­kis­sa, k. 27. 9. 1975 Vesi­saa­res­sa. Lap­sia:

 • Aud Johan­ne, s. 2. 11. 1924 Kirk­ko­nie­mes­sä, k. 21. 1. 2002 Eger­sun­dis­sa,
 • Elsa Liv, s. 17. 3. 1926 Vesi­saa­res­sa, k. 11. 6. 1997 Vesi­saa­res­sa,
 • Lil­ly Solbjørg, s. 1. 7. 1927 Vesi­saa­res­sa, k. 31. 12. 1936 Vesi­saa­res­sa,
 • Turith Ire­ne, s. 15. 6. 1929 Gam­vi­kis­sä, k. 27. 1. 2019 Vesi­saa­res­sa.

Inga Wiik (via MyHe­ri­ta­ge), Dag Tobro (via Geni)

III Elsa Karo­lii­na Lak­so e. Tak­ki­nen e. Hil­tu­nen (Pekan tytär), s. 30. 1. 1875 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 10. 1954 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

1. puo­li­so, ∞ 9. 2. 1896: Mat­ti Ulrik Tak­ki­nen, s. 21. 5. 1873 Sodan­ky­läs­sä, k. 16. 12. 1914 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Emil Albin, s. 9. 1. 1897 Sodan­ky­läs­sä, k. 23. 5. 1938 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Isi­dor August, s. 18. 10. 1898 Sodan­ky­läs­sä, kaa­tui 9. 3. 1940 Kan­nak­sel­la,
 • Jal­mar, s. 6. 5. 1901 Sodan­ky­läs­sä, k. 20. 11. 1964 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Ben­jam, s. 6. 5. 1901 Sodan­ky­läs­sä, k. 25. 3. 1962 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Johan­nes, s. 2. 4. 1904 Sodan­ky­läs­sä, k. 7. 10. 1961 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Mat­ti, s. 18. 9. 1906 Sodan­ky­läs­sä, k. 7. 2. 1966 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Samuel, s. 4. 6. 1910 Sodan­ky­läs­sä, k. 22. 11. 1923 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Aina Karo­lii­na, s. 24. 4. 1913 Sodan­ky­läs­sä, m. 12. 11. 1936 Rova­nie­mel­le.

2. puo­li­so, ∞ 24. 10. 1917: Kaar­le Lud­vig Lak­so, s. 9. 10. 1873 Sodan­ky­läs­sä, k. 8. 9. 1929 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Lap­sia:

 • Frans Väi­nö, s. 9. 4. 1918 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 13. 2. 1920 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.
 • Enni Julia, s. 11. 5. 1921 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 16. 2. 2009 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puut­tu­via tie­to­ja: 8. lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka. Ben­ja­min hau­ta­ki­ves­sä on vää­rä, hänen Mat­ti-vel­jen­sä syn­nyin­päi­vä.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1901 kas­tet­tu­jen luet­te­lo, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1891–1900 (s. 61), 1901–1910 (s. 123), 1911–1920 (s. 689, 715), Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1921–1930 (s. 98, 122), 1931–1940 (s. 229), 1941–1950 (s. 526), 1951–1960 II (s. 183), hau­ta­ki­vi Pel­ko­sen­nie­men hau­tuu­maal­la

IV Emil Albin Tak­ki­nen (Elsan poi­ka), s. 9. 1. 1897 Sodan­ky­läs­sä, k. 23. 5. 1938 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞ 25. 3. 1927: Eeva Elii­sa Tak­ki­nen e. Har­ju, s. 16. 7. 1904 Sodan­ky­läs­sä, k. 17. 2. 1946 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Avio­lii­tos­ta ei lap­sia.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1931–1940 (s. 184), 1941–1950 (s. 257)

IV Isi­dor August Tak­ki­nen (Elsan poi­ka), s. 18. 10. 1898 Sodan­ky­läs­sä, kaa­tui 9. 3. 1940 Kan­nak­sel­la.

Puo­li­so, ∞ 12. 4. 1925: Eed­la Maria Tak­ki­nen e. Mik­ko­la, s. 29. 9. 1905 Sodan­ky­läs­sä, k. 15. 2. 1977 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Lap­sia:

 • Väi­nö August, s. 16. 8. 1925 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 3. 7. 2014 Rova­nie­mel­lä,
 • Mart­ti, s. 23. 10. 1926 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 22. 1. 1999 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Mau­ri Mikael, s. 29. 4. 1928 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 27. 9. 1995,
 • Eero Ilma­ri, s. 1929 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Nii­lo Johan­nes, s. 5. 3. 1932 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 8. 5. 2016 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Ant­ti Ante­ro, s. 23. 10. 1933 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 7. 12. 1989,
 • Ossi Kaler­vo, s. 17. 7. 1936 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 20. 8. 2012 Sodan­ky­läs­sä,
 • Arvi Imma­nuel, s. 5. 2. 1938 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 5. 1. 1981.

Puut­tu­via tie­to­ja: nel­jän­nen lap­sen syn­nyin- ja kuo­lin­päi­vä, nel­jän lap­sen kuo­lin­paik­ka.

Pel­ko­sen­nie­men vete­raa­ni­mat­rik­ke­li, Pel­ko­sen­nie­men kun­nan hen­ki­kir­jan aak­ko­sel­li­nen luet­te­lo 1975, hau­ta­ki­vi Pel­ko­sen­nie­men hau­tuu­maal­la, hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län II hau­tuu­maal­la, Lapin Kan­sa 20. 7. 2014, Lapin Kan­sa 22. 6. 2016

IV Jal­mar Tak­ki­nen (Elsan poi­ka), s. 6. 5. 1901 Sodan­ky­läs­sä, k. 20. 11. 1964 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞ 3. 7. 1927: Elsa Tak­ki­nen e. Kon­tio, s. 11. 2. 1906 Kemi­jär­vel­lä, k. 27. 10. 1929 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Lap­si:

 • Vil­jo Ante­ro, s. 6. 3. 1928 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 25. 11. 1987 Jäl­li­vaa­ras­sa.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1921–1930 (s. 99), 1931–1940 (s. 185), 1941–1950 (s. 259), 1951–1960 (s. 201), II 1951–1960 (s. 298)

IV Johan­nes Tak­ki­nen (Elsan poi­ka), s. 2. 4. 1904 Sodan­ky­läs­sä, k. 7. 10. 1961 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞ 27. 8. 1931: Aino Aksii­na Tak­ki­nen e. Sipo­la, s. 11. 8. 1907 Sodan­ky­läs­sä, k. 8. 2. 1972 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Avio­lii­tos­ta ei lap­sia.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1931–1940 (s. 185), 1941–1950 (s. 259), 1951–1960 (s. 200), hau­ta­ki­vi Pel­ko­sen­nie­men hau­tuu­maal­la

IV Aina Karo­lii­na Nie­mi e. Tak­ki­nen (Elsan tytär), s. 24. 4. 1913 Sodan­ky­läs­sä, m. 12. 11. 1936 Rova­nie­mel­le.

1. puo­li­so, ∞: Mat­ti Jal­ma­ri Nie­mi, s. 31. 3. 1909 Rova­nie­mel­lä, k. 13. 7. 1991 Rova­nie­mel­lä. Lap­si:

 • Pent­ti Jal­ma­ri.

Puut­tu­via tie­to­ja: kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, vih­ki­päi­vä, lap­sen syn­nyin- ja kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, muut lap­set.

Pet­ri Kive­lä, hau­ta­ki­vi Rova­nie­men IV hau­tuu­maal­la

IV Enni Julia Suo­pan­ki e. Lak­so (Elsan tytär), s. 11. 5. 1921 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 16. 2. 2009 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞ 1. 6. 1941: Unto Johan­nes Suo­pan­ki, s. 7. 4. 1917 Sodan­ky­läs­sä, k. 14. 3. 2002 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Avio­lii­tos­ta ei lap­sia.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1941–1950 (s. 352), 1951–1960 (s. 244), hau­ta­ki­vi Pel­ko­sen­nie­men hau­tuu­maal­la

II Gre­ta Johan­na Halo­nen e. Hil­tu­nen (Pekan tytär), s. 28. 10. 1838 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 6. 1. 1863: August Iisa­kin­poi­ka Halo­nen, s. 24. 8. 1835 Sodan­ky­läs­sä, k. 7. 1. 1866 Sodan­ky­läs­sä. Lap­si:

 • Hel­ga Emi­lia, s. 19. 10. 1863 Sodan­ky­läs­sä, k. 4. 9. 1901 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1859–1871 (s. 168) 1859–1871 (s. 148), 1872–1881 (s. 145), 1882–1891 (s. 58), 1882–1891 (s. 92), 1891–1900 (s. 101), 1901–1910 (s. 1446), 1911–1920 (s. 925), kuu­lu­tet­tu­jen ja vihit­ty­jen luet­te­lo 1862

III Hel­ga Emi­lia Pos­ti­la e. Halo­nen (Gre­tan tytär), s. 19. 10. 1863 Sodan­ky­läs­sä, k. 4. 9. 1901 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 20. 1. 1884: Mat­ti Pos­ti­la, s. 24. 11. 1853 Sodan­ky­läs­sä, k. 8. 11. 1924 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Aukus­ti Nika­nor, s. 27. 8. 1883 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 2. 1919 Sodan­ky­läs­sä,
 • Maria Elii­sa­bet, s. 28. 4. 1885 Sodan­ky­läs­sä, k. 30. 10. 1904 Sodan­ky­läs­sä,
 • Juho Alfred, s. 24. 6. 1887 Sodan­ky­läs­sä, m. 1918 Kuusa­moon, k. 6. 12. 1949,
 • Iida Emi­lia, s. 7. 6. 1889 Sodan­ky­läs­sä, k. 7. 4. 1930 Sodan­ky­läs­sä,
 • Mat­ti Ulrik, s. 22. 2. 1891 Sodan­ky­läs­sä, k. 23. 3. 1910 Sodan­ky­läs­sä,
 • Eino Alek­san­te­ri, s. 11. 1. 1893 Sodan­ky­läs­sä, k. 11. 11. 1946 Sodan­ky­läs­sä,
 • Heik­ki Fri­tiof, s. 7. 1. 1895 Sodan­ky­läs­sä, m. 1917 Kit­ti­lään,
 • Aksel Hila­rius, s. 11. 6. 1897 Sodan­ky­läs­sä, k. 18. 1. 1950 Sodan­ky­läs­sä,
 • Anna Johan­na, s. 2. 7. 1899 Sodan­ky­läs­sä, k. 21. 11. 1904 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: 3. lap­sen kuo­lin­paik­ka, 7. lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1882–1891 (s. 70), 1891–1900 (s. 64), 1901–1910 (s. 1710), 1911–1920 (s. 1133), 1911–1920 (s. 35), 1921–1930 (s. 38), Tapa­ni Kum­pu­la (via Geni)

IV Iida Emi­lia Kent­tä­lä e. Pos­ti­la (Hel­gan tytär), s. 7. 6. 1889 Sodan­ky­läs­sä, k. 7. 4. 1930 Sodan­ky­läs­sä. Lap­si:

 • Elma Eli­sa­bet, s. 2. 4. 1912 Sodan­ky­läs­sä, m. 2. 3. 1937 Rova­nie­mel­le.

Puo­li­so, ∞ 24. 4. 1915: Juho Ansel­mi Kent­tä­lä, s. 8. 3. 1889 Sodan­ky­läs­sä, k. 24. 8. 1954 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Kaar­lo Samuel, s. 24. 7. 1915 Sodan­ky­läs­sä, k. 20. 7. 1917 Sodan­ky­läs­sä,
 • Juho Hent­rik­ki, s. 24. 11. 1916 Sodan­ky­läs­sä, k. 11. 8. 1917 Sodan­ky­läs­sä,
 • Aar­ne Samuel, s. 28. 1. 1918 Sodan­ky­läs­sä, k. 29. 10. 1937 Sodan­ky­läs­sä,
 • Mau­nu, s. 28. 7. 1920 Sodan­ky­läs­sä, kaa­tui 31. 7. 1944 Ihan­ta­las­sa,
 • Hil­da Maria, s. 2. 4. 1921 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 9. 2000 Rova­nie­mel­lä,
 • Mai­la Tere­sia, s. 24. 10. 1923 Sodan­ky­läs­sä,
 • Väi­nö Ansel­mi, s. 17. 2. 1925 Sodan­ky­läs­sä, k. 13. 7. 1983,
 • Kaar­lo Kale­vi, s. 9. 8. 1926 Sodan­ky­läs­sä,
 • Uuno Esa, s. 24. 6. 1928 Sodan­ky­läs­sä,
 • Orvo Johan­nes, s. 3. 4. 1930 Sodan­ky­läs­sä, k. 19. 10. 1942 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: nel­jän lap­sen kuo­lin­päi­vä, vii­den -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1911–1920 (s. 91), 1921–1930 (s. 106), 1931–1940 (s. 143), 1941–1950 (s. 159), 1951–1960 (s. 209), Sodan­ky­län vete­raa­ni­mat­rik­ke­li, Lei­la Logren, hau­ta­ki­vi Rova­nie­men IV hau­tuu­maal­la

IV Eino Alek­san­te­ri Pos­ti­la (Hel­gan poi­ka), s. 11. 1. 1893 Sodan­ky­läs­sä, k. 11. 11. 1946 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 5. 10. 1924: Aina Kris­tii­na Pos­ti­la e. Lam­pe­la, s. 5. 11. 1895 Sodan­ky­läs­sä, k. 22. 1. 1961 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Aili Kris­tii­na, s. 19. 11. 1929 Sodan­ky­läs­sä, k. 27. 5. 2001 Sodan­ky­läs­sä,
 • Oiva Fredrik, s. 9. 3. 1932 Sodan­ky­läs­sä, k. 22. 10. 1995 Sodan­ky­läs­sä.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1931–1940 (s. 220), 1941–1950 (s. 230), 1951–1960 (s. 452), hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län II hau­tuu­maal­la

V Aili Kris­tii­na Olli­la e. Pos­ti­la (Einon tytär), s. 19. 11. 1929 Sodan­ky­läs­sä, k. 27. 5. 2001 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞: Auno Johan­nes Olli­la, s. 2. 1. 1929 Sodan­ky­läs­sä, k. 15. 12. 2016 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, lap­set.

hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län II hau­tuu­maal­la, Lapin Kan­sa 3. 1. 2017

II Susan­na Kris­tii­na Sal­me­la e. Hil­tu­nen (Pekan tytär), s. 5. 4. 1842 Sodan­ky­läs­sä, k. 30. 7. 1929 Wolf Lakes­sa, Min­ne­so­tas­sa.

Puo­li­so, ∞ 20. 2. 1872: Isak Sal­me­la, s. 20. 4. 1837 Sodan­ky­läs­sä, k. 2. 7. 1911 Wolf Lakes­sa, Min­ne­so­tas­sa. Lap­sia:

 • Kaar­le, s. 20. 11. 1872 Sodan­ky­läs­sä, k. 21. 12. 1872 Sodan­ky­läs­sä,
 • Sofia Elmi­na, s. 15. 12. 1873 Sodan­ky­läs­sä, k. 28. 11. 1958 Bec­ke­ris­sä, Min­ne­so­tas­sa,
 • Hil­ma Hen­ri­ka, s. 28. 11. 1874 Sodan­ky­läs­sä, k. 27. 5. 1936 Wade­nas­sa, Min­ne­so­tas­sa,
 • Kaar­le Abiel, s. 9. 1. 1878 Sodan­ky­läs­sä, k. 1. 11. 1972 Menah­gas­sa, Min­ne­so­tas­sa,
 • Olli, s. 21. 11. 1880 Sodan­ky­läs­sä, k. 15. 10. 1948 Hub­bar­dis­sa, Min­ne­so­tas­sa.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 31, 1872–1881 (s. 168), 1872–1881 (s. 172), 1881–1891 (s. 10), 1882–1891 (s. 23), 1891–1900 (s. 6), 1901–1910 (s. 1958), 1911–1920 (s. 1266), 1921–1930 (s. 950), Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1842 kas­tet­tu­jen luet­te­lo, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1872 vihit­ty­jen luet­te­lo, Findagrave.com (1, 2, 3, 4, 5, 6)

III Elmi­na Sop­hia (e. Sofia Elmi­na) Olson e. Sal­me­la (Susan­nan tytär), s. 15. 12. 1873 Sodan­ky­läs­sä, k. 28. 11. 1958 Bec­ke­ris­sä, Min­ne­so­tas­sa.

Puo­li­so, ∞: Matt­hew (Matt) Olson, s. 1. 2. 1875 Suo­mes­sa, k. 31. 12. 1935 Bec­ke­ris­sä, Min­ne­so­tas­sa. Lap­sia:

 • Jal­mer,
 • Emil,
 • Wil­liam,
 • Wal­ter,
 • Hil­da.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, las­ten mah­dol­li­set muut etu­ni­met, syn­nyin- ja kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Findagrave.com

III Hil­ma Hen­ri­ka Kos­ke­la e. Sal­me­la (Susan­nan tytär), s. 28. 11. 1874 Sodan­ky­läs­sä, k. 27. 5. 1936 Wade­nas­sa, Min­ne­so­tas­sa.

Puo­li­so, ∞ huh­ti­kuus­sa 1891: Peter Hen­ry Kos­ke­la, s. 27. 12. 1866 Iis­sä, k. 11. 1. 1930 Wolf Lakes­sa, Min­ne­so­tas­sa. Lap­sia:

 • Emil, s. 22. 12. 1892 Wolf Lakes­sa, Min­ne­so­tas­sa, k. 15. 8. 1951 Hub­bar­dis­sa, Min­ne­so­tas­sa,
 • Lydia Kris­ti­na, s. 20. 10. 1897 Bec­ke­ris­sä, Min­ne­so­tas­sa, k. 2. 8. 1978 Det­roit Lake­sis­sa, Min­ne­so­tas­sa,
 • Hil­da Johan­na, s. 16. 1. 1899 Bec­ke­ris­sä, k. 11. 11. 1983 Park Rapid­sis­sa, Min­ne­so­tas­sa,
 • Eli­na Maria, s. 17. 2. 1901 Wolf Lakes­sa, Min­ne­so­tas­sa, k. 5. 5. 1977 Park Rapid­sis­sa, Min­ne­so­tas­sa
 • Est­her Ida, s. 24. 1. 1903 Bec­ke­ris­sä, Min­ne­so­tas­sa, k. 25. 3. 1983 Park Rapid­sis­sa, Min­ne­so­tas­sa
 • Miriam Elmi­na, s. 17. 10. 1904 Wolf Lakes­sa, Min­ne­so­tas­sa, k. 25. 11. 1986 Menah­gas­sa, Min­ne­so­tas­sa,
 • Carl Haney, s. 14. 12. 1906 Bec­ke­ris­sä, Min­ne­so­tas­sa, k. 1. 9. 1981 Wade­nas­sa, Min­ne­so­tas­sa,
 • Wil­liam Axel, s. 1908 Wolf Lakes­sa, Min­ne­so­tas­sa, k. 1908 Wolf Lakes­sa, Min­ne­so­tas­sa,
 • Hil­ma Acda, s. 21. 7. 1910 Wolf Lakes­sa, Min­ne­so­tas­sa, k. 17. 2. 1915 Wolf Lakes­sa, Min­ne­so­tas­sa,
 • Edward Leo­nard, s. 11. 10. 1912 Wolf Lakes­sa, Min­ne­so­tas­sa, k. 21. 9. 1978 Wade­nas­sa, Min­ne­so­tas­sa.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, kah­dek­san­nen lap­sen syn­nyin- ja kuo­lin­päi­vä.

Findagrave.com, Han­nu Hei­no (via Geni.com)

III Char­les John (e. Kaar­le Abiel) Sal­me­la (Susan­nan poi­ka), s. 9. 1. 1878 Sodan­ky­läs­sä, k. 1. 11. 1972 Menah­gas­sa, Min­ne­so­tas­sa.

Puo­li­so, ∞ 10. 9. 1959: Inga Sal­me­la e. Sil­ta­la, s. 22. 7. 1898, k. 25. 4. 1978 Menah­gas­sa, Min­ne­so­tas­sa.

Avio­lii­tos­ta ei lap­sia. Puut­tu­via tie­to­ja: puo­li­son syn­nyin­paik­ka.

Findagrave.com (29472704, 65124015)

II Joo­sep­pi Hil­tu­nen (Pekan poi­ka), s. 16. 11. 1843 Sodan­ky­läs­sä, k. 16. 10. 1919 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Talol­li­nen perus­ta­mal­laan Joo­pi­lan uudis­ti­lal­la Suvan­non kyläs­sä.

Puo­li­so, ∞ 18. 7. 1886: Elsa Kai­sa Hil­tu­nen e. Mat­ti­la (Kaa­pe­rin tytär), s. 21. 8. 1854 Sodan­ky­läs­sä, k. 8. 10. 1891 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Hil­ja Auroo­ra, s. 3. 5. 1888 Sodan­ky­läs­sä, k. 2. 3. 1966 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Juho Eevert, s. 1. 5. 1890 Sodan­ky­läs­sä, k. 22. 9. 1977 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Hil­ma Maria, s. 7. 10. 1891 Sodan­ky­läs­sä, k. 10. 5. 1975 Kemi­jär­vel­lä.

Sodan­ky­län ja Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan kir­kon­kir­jat

III Hil­ja Auroo­ra Kiis­ki­nen e. Hil­tu­nen (Joo­se­pin tytär), s. 3. 5. 1888 Sodan­ky­läs­sä, k. 2. 3. 1966 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞ 15. 12. 1907: Heik­ki Kiis­ki­nen, s. 19. 12. 1876 Iisal­mes­sa, k. 24. 4. 1932 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Lap­sia:

 • Uuno Eevert, s. 12. 7. 1908 Sodan­ky­läs­sä, kaa­tui 17. 9. 1941 Lohi­vaa­ras­sa,
 • Kat­ri Alii­na, s. 20. 12. 1909 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 3. 1991 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Heik­ki, s. 2. 3. 1912 Sodan­ky­läs­sä, k. 16. 2. 1973 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Eino, s. 28. 8. 1914 Sodan­ky­läs­sä, k. 31. 1. 1996 Sodan­ky­läs­sä,
 • Onni, s. 11. 12. 1916 Sodan­ky­läs­sä, k. 3. 8. 1986 Vaa­sas­sa,
 • Her­man, s. 17. 1. 1920 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 11. 6. 1920 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Lau­ri, s. 4. 8. 1921 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 17. 2. 2001 Ina­ris­sa,
 • Elli, s. 12. 8. 1924 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 13. 6. 2005 Sodan­ky­läs­sä,
 • Ant­ti, s. 1. 8. 1928 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 10. 6. 1993 Hel­sin­gis­sä.

Sodan­ky­län ja Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan kir­kon­kir­jat

IV Kat­ri Alii­na Hon­ka­nen e. Kiis­ki­nen (Hil­jan tytär), s. 20. 12. 1909 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 3. 1991 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞: Mat­ti Hon­ka­nen, s. 8. 3. 1904 Sodan­ky­läs­sä, k. 1. 4. 1966 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Lap­sia:

 • Sirk­ka Mar­jat­ta, s. 21. 9. 1939 Kemi­jär­vel­lä, k. 7. 12. 1939 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Sirk­ka-Lii­sa, s. 4. 10. 1951 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 7. 10. 1951 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan kir­kon­kir­jat

Katri ja Matti Honkanen

Kat­ri Alii­na Hon­ka­nen e. Kiis­ki­nen (1909–1991) ja Mat­ti Hon­ka­nen (1904–1966)

IV Heik­ki Kiis­ki­nen (Hil­jan poi­ka), s. 2. 3. 1912 Sodan­ky­läs­sä, k. 16. 2. 1973 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Lap­si:

 • Tais­to Tau­no Johan­nes, s. 10. 7. 1944 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 25. 9. 1975 Kemi­jär­vel­lä.

Lap­sen äiti: Hil­da Rask.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan kir­kon­kir­jat, Esa Hei­no­la

III Juho Eevert (Vert­ti) Hil­tu­nen (Joo­se­pin poi­ka), s. 1. 5. 1890 Sodan­ky­läs­sä, k. 22. 9. 1977 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Maan­vil­je­li­jä Hil­tu­lan tilal­la Pyhä­jär­ven kyläs­sä.

Puo­li­so, ∞ 24. 6. 1920: Lyy­dia Erii­ka Hil­tu­nen e. Win­ter, s. 27. 5. 1900 Kemi­jär­vel­lä, k. 20. 6. 1983 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Lap­sia:

 • Sal­li Jilk­ka, s. 4. 4. 1921 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 7. 7. 2014 Jyväs­ky­läs­sä,
 • Eino Eevert, s. 19. 11. 1922 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, kaa­tui 14. 10. 1944 Ranual­la,
 • Maria Auroo­ra, s. 21. 1. 1926 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 25. 4. 1942 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Mart­ta, s. 26. 2. 1928 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 10. 7. 1930 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Eetu, s. 7. 4. 1930 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 7. 4. 1930 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Mart­ti, s. 10. 2. 1931 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 18. 3. 1960 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Sulo Armas, s. 17. 7. 1936 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 20. 7. 1936 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Simo Tuo­mo, s. 23. 11. 1938 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 21. 5. 1955 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Rei­no Johan­nes, s. 5. 9. 1941 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 13. 5. 1943 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan kir­kon­kir­jat, Koti-Lap­pi 31. 7. 2014

IV Sal­li Jilk­ka Lauk­ka e. Hil­tu­nen (Ver­tin tytär), s. 4. 4. 1921 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 7. 7. 2014 Jyväs­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 15. 11. 1942: Erk­ki Lauk­ka, s. 6. 11. 1909 Pyhän­näl­lä, k. 2. 8. 1970 Kemi­jär­vel­lä. Lap­sia:

 • Mar­ja-Lii­sa, s. 5. 4. 1943 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 11. 1967 Sodan­ky­läs­sä,
 • Eero Ensio, s. 30. 9. 1945 Paa­vo­las­sa, k. 22. 2. 2004 Uudes­sa­kau­pun­gis­sa,
 • Kai­su Anna Kaa­ri­na, s. 14. 2. 1949 Rova­nie­mel­lä, k. 18. 1. 2017 Rova­nie­mel­lä
 • Eila Mari­ta, s. 28. 12. 1950 Sal­las­sa, k. 19. 10. 1977 Kemi­jär­vel­lä.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja 1951–1960 (s. 305), Sep­po Lauk­ka, Koti-Lap­pi 31. 7. 2014, Nina Lauk­ka-Säp­sä

IV Mart­ti Hil­tu­nen (Ver­tin poi­ka), s. 10. 2. 1931 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 18. 3. 1960 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞ 1. 3. 1953: Mei­mi Mir­ja­mi Hil­tu­nen e. Perä­lä, s. 9. 12. 1933 Kemi­jär­vel­lä, k. 23. 3. 2005 Kemi­jär­vel­lä. Lap­sia:

 • Han­ne­le Maa­rit, s. 27. 7. 1953 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 15. 3. 1955 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja 1951–1960 (s. 305), hau­ta­ki­vi Kemi­jär­ven Hon­ka­kan­kaan hau­tuu­maal­la

III Hil­ma Maria Hil­tu­nen e. Vuon­tis­vaa­ra e. Kyl­mä­luo­ma e. Yli­vuol­lu e. Hil­tu­nen (Joo­se­pin tytär), s. 7. 10. 1891 Sodan­ky­läs­sä, k. 10. 5. 1975 Kemi­jär­vel­lä. Lap­si:

 • Pent­ti Roo­bert, s. 19. 12. 1927 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 28. 11. 1959 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

1. puo­li­so, ∞ 6. 4. 1912: Juho Arvid Yli­vuol­lu, s. 6. 11. 1873 Sodan­ky­läs­sä, k. 2. 2. 1919 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Talol­li­nen Yli­vuol­lun tilal­la Kai­ra­lan kyläs­sä. Lap­sia:

 • Aino Auroo­ra, s. 2. 6. 1912 Sodan­ky­läs­sä, k. 9. 12. 2002 Kemi­jär­vel­lä,
 • Johan­nes, s. 23. 10. 1913 Sodan­ky­läs­sä, k. 1. 7. 1916 Sodan­ky­läs­sä,
 • Eino Eevert, s. 20. 2. 1916 Sodan­ky­läs­sä, k. 11. 8. 1929 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

2. puo­li­so, ∞ 22. 5. 1921: Jaa­ko Kyl­mä­luo­ma, s. 27. 6. 1885 Iis­sä, k. 10. 12. 1923 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Talol­li­nen Yli­vuol­lun tilal­la Kai­ra­lan kyläs­sä. Lap­sia:

 • Mil­ka Eve­lii­na, s. 3. 2. 1921 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 8. 6. 1921 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Mikael, s. 21. 5. 1922 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 16. 2. 1923 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Hei­no Jaak­ko, s. 15. 12. 1923 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 25. 6. 1997 Toho­lam­mil­la.

3. puo­li­so, ∞ 21. 2. 1932, eron­neet 24. 8. 1939: Ben­ja­min Vuon­tis­vaa­ra, s. 22. 1. 1885 Sodan­ky­läs­sä, k. 7. 11. 1975 Sodan­ky­läs­sä.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1917–1920 (s. 67), 1921–1930 (s. 236), 1921–1930 (s. 85), hau­ta­ki­vi Toho­lam­min Ket­tu­kan­kaan hau­tuu­maal­la

IV Aino Auroo­ra Lak­so e. Yli­vuol­lu (Hil­man tytär), s. 2. 6. 1912 Sodan­ky­läs­sä, k. 9. 12. 2002 Kemi­jär­vel­lä.

Puo­li­so, ∞ 11. 5. 1934: Matias Lud­vig Lak­so, s. 31. 8. 1908 Sodan­ky­läs­sä, k. 27. 5. 1972 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Lap­sia:

 • Airi Amin­da, s. 1. 10. 1934 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 2. 5. 1937 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Esko Matias, s. 18. 2. 1936 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 16. 5. 1940 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan kir­kon­kir­jat