Poikila-Moskuvaaran suku

I Pekka Mosku­vaara e. Niemelä e. Poik­i­la, s. 9. 1. 1757 Rovaniemel­lä, k. 11. 12. 1838 Sodankylässä. Van­hem­mat: Pekka Mikon­poi­ka Poik­i­la (1711–1774) ja Valpuri Heik­in­tytär Poik­i­la e. Mom­mo (1711–1778).

Puoliso, ∞ 15. 7. 1781: Valpuri Mosku­vaara e. Niemelä e. Pul­li, s. 11. 1. 1759 Rovaniemel­lä, k. 31. 3. 1842 Sodankylässä. Lapsia: 

 • Juho, s. 11. 7. 1784 Kemi­järvel­lä, k. 13. 8. 1835 Sodankylässä,
 • Olli, s. 9. 4. 1787 Kemi­järvel­lä, k. 1. 4. 1834 Sodankylässä,
 • Kris­ti­ina, s. 7. 4. 1789 Kemi­järvel­lä, k. 28. 7. 1871 Sodankylässä,
 • Valpuri, s. 26. 11. 1794 Sodankylässä, k. 17. 4. 1842 Sodankylässä,
 • Mikko, s. 1. 8. 1804 Sodankylässä, k. 12. 4. 1874 Sodankylässä.

Rovaniemen seu­rakun­nas­sa 1717, 1759 kastet­tu­jen luet­telot, Rovaniemen seu­rakun­nan rip­pikir­ja 1771–1776 (s. 27, 31), Rovaniemen seu­rakun­nas­sa 1774, 1778 kuollei­den ja hau­dat­tu­jen luet­telot, Kemi­jär­ven seu­rakun­nas­sa 1784, 1787 kastet­tu­jen luet­telot, Kemi­jär­ven seu­rakun­nan rip­pikir­ja 1787–1792 (s. 1), Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1804 kastet­tu­jen luet­te­lo, Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­jat 1798–1805 (s. 87), 1806–1811 (s. 99), 1812–1823 (s. 123), 1824–1830 (s. 36), 1831–1837 (s. 31), 1838–1844 (s. 56), Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1834, 1835, 1838, 1842, 1871, 1874 hau­dat­tu­jen luet­telot, Esko Poikela 

II Juho Kaaretkos­ki e. Mosku­vaara (Pekan poi­ka), s. 11. 7. 1784 Kemi­järvel­lä, k. 13. 8. 1835 Sodankylässä.

1. puoliso, ∞ 24. 6. 1808: Sti­na Kaaretkos­ki e. Riipi, s. 22. 8. 1781 Sodankylässä, k. 31. 5. 1810 Sodankylässä. Lapsi:

 • Pietari, s. 9. 9. 1808 Sodankylässä, k. 20. 6. 1894 Sodankylässä.

2. puoliso, ∞ 4. 3. 1815: Kaisa Kaaretkos­ki e. Alat­a­lo, s. 22. 8. 1795 Sodankylässä, k. 17. 2. 1872 Sodankylässä. Lapsia:

 • Gre­ta, s. 14. 5. 1816 Sodankylässä, k. 7. 1. 1820 Sodankylässä,
 • Sti­na, s. 20. 12. 1818 Sodankylässä, k. 24. 5. 1855 Sodankylässä,
 • Kaisa Valpuri, s. 18. 6. 1821 Sodankylässä, k. 22. 10. 1824 Sodankylässä,
 • Juho, s. 9. 12. 1823 Sodankylässä, k. 21. 6. 1849 Sodankylässä,
 • Susan­na, s. 16. 2. 1826 Sodankylässä, k. 1828 Sodankylässä,
 • Gre­ta Valpuri, s. 5. 6. 1828 Sodankylässä, k. 4. 2. 1863 Sodankylässä,
 • Bri­ta Maria, s. 22. 1. 1831 Sodankylässä, m. 1864 Inariin,
 • Saara, s. 22. 1. 1834 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: kah­den lapsen kuolin­päivä ja ‑paik­ka.

Kemi­jär­ven seu­rakun­nas­sa 1784 syn­tynei­den luet­te­lo, Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1808, 1821, 1837 syn­tynei­den luet­telot, Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­jat 1812–1823 (s. 119, 123), 1824–1830 (s. 32), 1831–1837 (s. 28), 1838–1844 (s. 50), 1845–1851 (s. 46), 1852–1858 (s. 45), 1859–1871 (s. 79), 1872–1881 (s. 68), Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1824, 1835, 1855, 1872 kuollei­den luettelot

III Pietari Met­tiäi­nen e. Kaaretkos­ki (Juhon poi­ka), s. 9. 9. 1808 Sodankylässä, k. 20. 6. 1894 Sodankylässä. Talolli­nen Met­tiäisen tilal­la Suvan­non kylässä.

1. puoliso, ∞ 23. 11. 1834: Maria Met­tiäi­nen e. Tallavaara, s. 10. 11. 1809 Kemi­järvel­lä, k. 19. 4. 1849 Sodankylässä. Lapsia:

 • Juho Jaakko, s. 12. 7. 1835 Sodankylässä, k. 22. 8. 1835 Sodankylässä,
 • Juho Reeti, s. 14. 8. 1836 Sodankylässä, k. 15. 6. 1905 Sodankylässä,
 • Maria Fredri­ka, s. 30. 7. 1839 Sodankylässä, k. 16. 11. 1839 Sodankylässä,
 • Bri­ta Kus­taa­va, s. 7. 1. 1841 Sodankylässä, k. 19. 3. 1886 Sodankylässä,
 • Maria Justi­ina, s. 5. 4. 1845 Sodankylässä, m. 6. 9. 1882 Amerikkaan,
 • Kaisa Liisa, s. 30. 4. 1848 Sodankylässä, k. 12. 10. 1861 Sodankylässä.

2. puoliso, ∞: Bri­ta Susan­na Met­tiäi­nen e. Hiltunen, s. 2. 3. 1827 Sodankylässä, k. 8. 11. 1896 Sodankylässä. Lapsia:

 • Hil­da Karoli­ina, s. 27. 5. 1851 Sodankylässä,
 • Elsa Susan­na, s. 5. 1. 1854 Sodankylässä, m. 29. 4. 1875 Kemijärvelle,
 • Matil­da, s. 16. 8. 1856 Sodankylässä, k. 13. 1. 1894 Sodankylässä,
 • Johan­na, s. 21. 3. 1858 Sodankylässä, m. 15. 4. 1875 Kemijärvelle,
 • Hil­da Hen­ri­ika, s. 14. 1. 1862 Sodankylässä, k. 16. 4. 1864 Sodankylässä,
 • Pekka, s. 1. 8. 1864 Sodankylässä, k. 25. 10. 1867 Sodankylässä,
 • Kree­ta Karoli­ina, s. 18. 12. 1866 Sodankylässä, k. 28. 1. 1934 Pelkosenniemellä,
 • Hil­da Hen­ri­ika, s. 6. 1. 1870 Sodankylässä,
 • Alek­san­teri, s. 10. 6. 1872 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: 2. vihkipäivä, kuu­den lapsen kuolin­päivä ja ‑paik­ka.

Erk­ki Kilpelä, Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1808, 1827, 1870, 1872 syn­tynei­den luet­telot, Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­jat 1812–1823 (s. 119, 123), 1824–1830 (s. 32), 1831–1837 (s. 28), 1838–1844 (s. 79), 1845–1851 (s. 71), 1852–1858 (s. 72), 1859–1871 (s. 33), 1872–1881 (s. 24), 1891–1900 (s. 20), Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1849 kuollei­den luet­te­lo, Kemi­jär­ven seu­rakun­taan 1875 muut­tanei­den luet­te­lo, hau­takivi Pelkosen­niemen hautuumaalla

IV Juho Reeti Gustafs­berg e. Met­tiäi­nen (Pietarin poi­ka), s. 14. 8. 1836 Sodankylässä, k. 15. 6. 1905 Sodankylässä.

1. puoliso, ∞ 6. 11. 1864: Anna Liisa Gustafs­berg e. Met­tiäi­nen e. Pyhäjärvi, s. 21. 3. 1828 Sodankylässä, k. 12. 2. 1888 Sodankylässä. Lapsi: 

 • Anna Hen­ri­ika, s. 4. 1. 1867 Sodankylässä, k. 4. 12. 1935 Sodankylässä.

2. puoliso, ∞ 15. 4. 1889: Kris­ti­ina Gustafs­berg e. Vuori­järvi, s. 13. 3. 1868 Kuo­la­järvel­lä. Lapsi:

 • Elis­a­bet, s. 10. 6. 1889 Sodankylässä, k. 2. 7. 1972 Kemijärvellä.

Puut­tuvia tieto­ja: 2. puoli­son kuolin­päivä ja ‑paik­ka.

Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1864 vihit­ty­jen luet­te­lo, Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­jat 1859–1871 (s. 33), 1872–1881 (s. 51), 1882–1891 (s. 193), 1891–1900 (s. 198), 1901–1910 (s. 445), Kuo­la­jär­ven seu­rakun­nan rip­pikir­ja 1864–1873 (s. 79), hau­takivi Sodankylän I hau­tu­umaal­la, hau­takivi Tapi­onniemen hautuumaalla

V Anna Hen­ri­ika Gustafs­berg e. Met­tiäi­nen (Juhon tytär), s. 4. 1. 1867 Sodankylässä, k. 4. 12. 1935 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 2. 4. 1885: Elias Gustafs­berg e. Ter­vo, s. 6. 8. 1852 Sodankylässä, k. 30. 10. 1930 Sodankylässä. Lapsia:

 • Samuel Alek­san­teri, s. 19. 3. 1889 Sodankylässä,
 • Aina Katari­ina, s. 11. 11. 1891 Sodankylässä,
 • Iida Hen­ri­ika, s. 11. 6. 1894 Sodankylässä,
 • Reeti Vil­jam, s. 28. 12. 1896 Sodankylässä, k. 20. 8. 1971 Sodankylässä,
 • Maria Matil­da, s. 12. 10. 1901 Sodankylässä,
 • Lyy­dia Vil­helmi­ina, s. 17. 4. 1905 Sodankylässä,
 • Eino Eljas, s. 5. 1. 1908 Sodankylässä, k. 25. 4. 1965 Sodankylässä,
 • Mat­ti Ulrik, s. 4. 5. 1910 Sodankylässä, k. 10. 1. 1975 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: viiden lapsen kuolin­päivä ja ‑paik­ka, mah­dol­liset muut lapset.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­ja 1901–1910 (s. 445), hau­takivi Sodankylän I hautuumaalla

VI Aina Katari­ina Raasak­ka e. Gustafs­berg (Annan tytär), s. 11. 11. 1891 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 24. 6. 1910: Juho San­frid Raasak­ka, s. 23. 7. 1890 Sodankylässä, k. 6. 8. 1953 Sodankylässä. Lapsi:

 • Mil­ja, s. 3. 1. 1918 Sodankylässä, k. 4. 5. 1992 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: kuolin­päivä ja ‑paik­ka, mah­dol­liset muut lapset.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­ja 1901–1910 (s. 457), hau­takivi Sodankylän II hau­tu­umaal­la, Pasi Kar­jalainen

VI Mat­ti Ulrik Vuoren­to­la e. Gustafs­berg (Annan poi­ka), s. 4. 5. 1910 Sodankylässä, k. 10. 1. 1975 Sodankylässä.

Puoliso, ∞: Lyyli Jose­fi­ina Vuoren­to­la e. Raasak­ka, s. 20. 7. 1903 Sodankylässä, k. 30. 4. 1974 Sodankylässä. Lapsi:

 • Sep­po Eljas, s. 26. 4. 1944 Sodankylässä, k. 10. 6. 1990 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: vihkipäivä, mah­dol­liset muut lapset.

hau­takivi Sodankylän I hau­tu­umaal­la, Kotiseu­tu­ni Peräpohjola—Lappi (s. 966), hau­takivi Sodankylän I hautuumaalla

V Elis­a­bet Kul­pakko e. Aho­la e. Gustafs­berg (Juhon tytär), s. 10. 6. 1889 Sodankylässä, k. 2. 7. 1972 Kemijärvellä.

1. puoliso, ∞ 17. 6. 1906: Erk­ki Eemil Aho­la e. Ulku­nie­mi, s. 1. 5. 1879 Kuo­la­järvel­lä. Lapsia:

 • Liisa Hen­ri­ika, s. 21. 7. 1907 Sodankylässä,
 • Sel­ma Kris­ti­ina, s. 22. 8. 1909 Sodankylässä, k. 23. 8. 1910 Sodankylässä.

2. puoliso, ∞: Kalle Kul­pakko, s. 28. 2. 1878 Kemi­järvel­lä, k. 18. 3. 1963 Kemijärvellä.

Puut­tuvia tieto­ja: 1. puoli­son ja esikoisen kuolin­päivä ja ‑paik­ka, 2. vihkipäivä, mah­dol­liset muut lapset. Tark­istet­tavia tieto­ja: 2. puoli­son synnyinpaikka.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­ja 1901–1910 (s. 497, 814), hau­takivi Tapi­onniemen hau­tu­umaal­la, Sodankylän vet­er­aan­i­ma­trikke­li, Petri Lahti

IV Bri­ta Kus­taa­va Alat­a­lo e. Met­tiäi­nen (Pietarin tytär), s. 7. 1. 1841 Sodankylässä, k. 19. 3. 1886 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 22. 5. 1863: Olli Alat­a­lo e. Aska, s. 1. 4. 1840 Sodankylässä, k. 10. 7. 1899 Sodankylässä. Lapsia:

 • Juho Reeti, s. 29. 2. 1864 Sodankylässä, k. 1. 10. 1870 Sodankylässä,
 • Hilma Maria, s. 2. 12. 1866 Sodankylässä,
 • Mat­ti Ales, s. 24. 12. 1869 Sodankylässä,
 • Olli Arvid, s. 6. 1. 1873 Sodankylässä, k. 4. 9. 1873 Sodankylässä,
 • Johan­na Kus­taa­va, s. 18. 4. 1874 Sodankylässä,
 • Olli Abiel, s. 21. 6. 1877 Sodankylässä, k. 18. 5. 1934 Pelkosenniemellä,
 • Hil­da Hen­ri­ika, s. 12. 7. 1880 Sodankylässä, k. 3. 10. 1887 Sodankylässä,
 • Hannes, s. 17. 4. 1885 Sodankylässä, k. 30. 11. 1933 Pelkosenniemellä.

Puut­tuvia tieto­ja: kol­men lapsen kuolin­päivä ja ‑paik­ka.

Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1840, 1885 syn­tynei­den ja kastet­tu­jen luet­telot, Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­ja 1859–1871 (s. 127), 1872–1881 (s. 8), 1882–1891 (s. 33), 1891–1900 (s. 37), 1901–1910 (s. 71), Sodankylän seu­rakun­nan las­tenkir­ja 1881–1891 (s. 33), Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1870 kuollei­den ja hau­dat­tu­jen luet­te­lo, hau­takivi Pelkosen­niemen hautuumaalla

V Johan­na Kus­taa­va Erkkilä e. Alat­a­lo (Bri­tan tytär), s. 18. 4. 1874 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 26. 12. 1898: Kus­tu Reeti Erkkilä, s. 24. 3. 1871 Sodankylässä. Lapsia:

 • Hen­rik Eel­is, s. 24. 8. 1901 Sodankylässä,
 • Johan­na Sigrid, s. 12. 3. 1904 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: kuolin­päivä ja ‑paik­ka, puoli­son ja las­ten kuolin­päivä ja ‑paik­ka, mah­dol­liset muut lapset.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­ja 1901–1910 (s. 1334)

V Olli Abiel Alat­a­lo (Bri­tan poi­ka), s. 21. 6. 1877 Sodankylässä, k. 18. 5. 1934 Pelkosenniemellä.

Puoliso, ∞ 26. 12. 1898: Kaisa Maria Alat­a­lo e. Suopan­ki, s. 24. 5. 1878 Sodankylässä, k. 15. 10. 1961 Savukoskel­la. Lapsia:

 • Tyyne Agnes Maria, s. 19. 7. 1900 Sodankylässä, k. 27. 12. 1984 Pelkosenniemellä,
 • Aunes, s. 27. 4. 1902 Sodankylässä, k. 21. 2. 1972 Pelkosenniemellä,
 • August, s. 14. 5. 1904 Sodankylässä, k. 25. 2. 1906 Sodankylässä,
 • Aukusti, s. 17. 4. 1906 Sodankylässä, k. 22. 4. 1906 Sodankylässä,
 • Mat­ti, s. 7. 6. 1907 Sodankylässä, k. 8. 6. 1907 Sodankylässä,
 • Johan Eino, s. 25. 2. 1909 Sodankylässä, k. 20. 5. 1990 Pelkosenniemellä,
 • Hil­da Kus­taa­va, s. 16. 6. 1911 Sodankylässä, k. 11. 1. 2006 Savukoskella.

Puut­tuvia tieto­ja: mah­dol­liset muut lapset.

Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1900 syn­tynei­den ja kastet­tu­jen luet­te­lo, Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­ja 1901–1910 (s. 71), hau­takivi Savukosken hau­tu­umaal­la, hau­takivi Pelkosen­niemen hautuumaalla

VI Aunes Alat­a­lo (Abielin poi­ka), s. 27. 4. 1902 Sodankylässä, k. 21. 2. 1972 Pelkosenniemellä.

Puoliso, ∞: Jen­ni Maria Alat­a­lo e. Aution­ie­mi, s. 5. 12. 1897, k. 11. 7. 1971 Pelkosenniemellä.

Puut­tuvia tieto­ja: vihkipäivä, puoli­son syn­ny­in­paik­ka, mah­dol­liset lapset.

hau­takivi Pelkosen­niemen hautuumaalla

VI Hil­da Kus­taa­va Sevon e. Ollila e. Hele­nius e. Alat­a­lo (Abielin tytär), s. 16. 6. 1911 Sodankylässä, k. 11. 1. 2006 Savukoskella.

1. puoliso, ∞: Kaar­lo Vil­helm Hele­nius, s. 23. 8. 1900 Halikos­sa, k. 8. 7. 1956 Savukoskel­la. Poli­isi. Lap­sia:

 • Aarni Vil­helm, s. 13. 8. 1929 Savukoskel­la, k. 13. 3. 1931 Savukoskella,
 • Tais­to Mart­ti Vil­helm, s. 6. 12. 1939 Savukoskel­la, k. 14. 4. 2006 Savukoskella,
 • Rei­jo Ensio, s. 9. 6. 1950 Savukoskel­la, k. 16. 7. 1990 Savukoskella.

2. puoliso, ∞ 15. 3. 1959: Lee­vi Ollila (Mikke­lin poi­ka), s. 28. 11. 1917 Sodankylässä, k. 28. 8. 1982 Savukoskella.

Tois­es­ta avi­o­li­itos­ta ei lap­sia. Puut­tuvia tieto­ja: 1. vihkipäivä, 3. vihkipäivä ja puoliso.

Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1900 syn­tynei­den ja kastet­tu­jen luet­te­lo, Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­ja 1901–1910 (s. 71), Pelkosen­niemen seu­rakun­nan virka­todis­tus, hau­takivi Pelkosen­niemen hau­tu­umaal­la, hau­takivi Savukosken hau­tu­umaal­la, Savukosken veteraanimatrikkeli

V Hannes Alat­a­lo (Bri­tan poi­ka), s. 17. 4. 1885 Sodankylässä, k. 30. 11. 1933 Pelkosenniemellä.

Puoliso, ∞ 5. 7. 1908: Bri­ta Hele­na Alat­a­lo e. Pal­lari, s. 9. 5. 1887 Rovaniemel­lä, k. 7. 12. 1963 Pelkosen­niemel­lä. Lapsi:

 • Väinö Eemil, s. 22. 1. 1909 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: lapsen kuolin­päivä ja ‑paik­ka, mah­dol­liset muut lapset.

Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1900 syn­tynei­den ja kastet­tu­jen luet­te­lo, Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­ja 1901–1910 (s. 1396), hau­takivi Pelkosen­niemen hautuumaalla

IV Maria Justi­ina Pyhäjärvi e. Met­tiäi­nen (Pietarin tytär), s. 5. 4. 1845 Sodankylässä, m. 6. 9. 1882 puolisoi­neen Amerikkaan.

Puoliso, ∞ 25. 12. 1865: Johan Daniel Pyhäjärvi, s. 12. 3. 1836 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: kuolin­päivä ja ‑paik­ka, puoli­son kuolin­päivä ja ‑paik­ka, mah­dol­liset lapset.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­ja 1859–1871 (s. 171), Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1865 vihit­ty­jen luet­te­lo, Trond Ballo

IV Matil­da Suopan­ki e. Met­tiäi­nen (Pietarin tytär), s. 16. 8. 1856 Sodankylässä, k. 13. 1. 1894 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 12. 12. 1875: Olli Suopan­ki, s. 7. 2. 1851 Sodankylässä.

Avi­o­li­itos­ta ei lap­sia. Puut­tuvia tieto­ja: puoli­son kuolin­päivä ja ‑paik­ka.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­jat 1882–1891 (s. 23), 1891–1900 (s. 20), 1901–1910 (s. 1772), Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1875 vihit­ty­jen luettelo

IV Johan­na Jus­si­la e. Met­tiäi­nen (Pietarin tytär), s. 21. 3. 1858 Sodankylässä, m. 15. 4. 1875 Kemijärvelle.

Puoliso, ∞ 12. 3. 1876: Mikko Jus­si­la, s. 25. 8. 1856 Kemi­järvel­lä. Lapsia:

 • Olli Albin, s. 1. 2. 1877 Kemi­järvel­lä, k. 20. 6. 1932 Kemijärvellä,
 • Kaar­le August, s. 8. 2. 1880 Kemi­järvel­lä, k. 15. 12. 1887 Kemijärvellä,
 • Hilma Hen­ri­ika, s. 12. 2. 1883 Kemi­järvel­lä, k. 18. 2. 1883 Kemijärvellä,
 • Susan­na Valpu, s. 12. 7. 1884 Kemi­järvel­lä, k. 15. 7. 1934 Kemijärvellä,
 • Frans Aukusti, s. 18. 12. 1887 Kemijärvellä,
 • Juho Aapo, s. 3. 11. 1890 Kemijärvellä,
 • Sel­ma Johan­na, s. 16. 10. 1893 Kemijärvellä,
 • Hannes Mikael, s. 8. 3. 1897 Kemijärvellä.

Puut­tuvia tieto­ja: kuolin­päivä ja ‑paik­ka, puoli­son ja neljän lapsen kuolin­päivä ja ‑paik­ka.

Kemi­jär­ven seu­rakun­taan 1875 muut­tanei­den luet­te­lo, Kemi­jär­ven seu­rakun­nan rip­pikir­jat 1866–1875 (s. 239, 100), 1877–1886 (s. 98), 1887–1896 (s. 128), 1894–1900 (s. 107), Kemi­jär­ven seu­rakun­nan las­tenkir­ja 1894–1900 (s. 107), Lau­ri Kiviniemi

IV Hil­da Hen­ri­ika Kaarti­nen e. Hiltunen e. Met­tiäi­nen (Pietarin tytär), s. 6. 1. 1870 Sodankylässä. Lapsi:

 • Aili Armi­i­da, s. 16. 9. 1890 Sodankylässä, k. 6. 2. 1962 Pelkosenniemellä.

1. puoliso, ∞ 24. 11. 1895: Juho Kus­tu Enok Hiltunen, s. 3. 10. 1875 Sodankylässä, k. 21. 2. 1904 Sodankylässä. Lapsia:

 • Jen­ni Katari­ina, s. 22. 12. 1896 Sodankylässä,
 • Hel­li Jose­fi­ina, s. 5. 2. 1898 Sodankylässä,
 • Kus­tu Arvid, s. 1. 8. 1899 Sodankylässä, k. 23. 11. 1977 Sodankylässä.

2. puoliso, ∞ 20. 12. 1904: Erk­ki Kaarti­nen, s. 7. 5. 1874 Paltamossa.

Puut­tuvia tieto­ja: kuolin­päivä ja ‑paik­ka, 2. puoli­son ja kah­den lapsen kuolin­päivä ja ‑paik­ka.

Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1870 syn­tynei­den ja kastet­tu­jen luet­te­lo, Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­ja 1901–1910 (s. 1482, 1532), hau­takivi Pelkosen­niemen hau­tu­umaal­la, hau­takivi Sodankylän II hautuumaalla

V Aili Armi­i­da Saari­nen e. Met­tiäi­nen (Hildan tytär), s. 16. 9. 1890 Sodankylässä, k. 6. 2. 1962 Pelkosenniemellä.

Puoliso, ∞: Juho Saari­nen, s. 15. 2. 1877, k. 7. 6. 1967 Pelkosen­niemel­lä. Lapsi:

 • Aila Oner­va, s. 10. 5. 1911 Sodankylässä, k. 17. 5. 1985 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: vihkipäivä, puoli­son syn­ny­in­paik­ka, mah­dol­liset muut lapset.

hau­takivi Pelkosen­niemen hau­tu­umaal­la, Kotiseu­tu­ni Peräpohjola—Lappi (s. 966), hau­takivi Sodankylän II hautuumaalla

IV Alek­san­teri Met­tiäi­nen (Pietarin poi­ka), s. 10. 6. 1872 Sodankylässä. 

Puoliso, ∞ 10. 12. 1901: Anna Kaisa Met­tiäi­nen e. Väl­i­ta­lo, s. 24. 2. 1860 Sodankylässä. Lapsi: 

 • Nestor Alek­san­teri, s. 17. 2. 1902 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: kuolin­päivä ja ‑paik­ka, puoli­son ja lapsen kuolin­päivä ja ‑paik­ka.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­ja 1901–1910 (s. 1640)

III Gre­ta Valpuri Seipäjärvi e. Kaaretkos­ki (Juhon tytär), s. 5. 6. 1828 Sodankylässä, k. 4. 2. 1863 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 20. 2. 1853: Mikko Seipäjärvi, s. 24. 11. 1830 Sodankylässä, m. 23. 11. 1863 Inari­in. Lapsia:

 • Kus­taa­va, s. 22. 5. 1854 Sodankylässä, m. 23. 11. 1863 Inariin,
 • Tapani, s. 26. 12. 1857 Sodankylässä, k. 24. 3. 1858 Sodankylässä,

Puut­tuvia tieto­ja: puoli­son ja esikoisen kuolin­päivä ja ‑paik­ka.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­jat 1852–1858 (s. 45), 1859–1871 (s. 87), Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1853 vihit­ty­jen luettelo

III Bri­ta Maria Aikio e. Kaaretkos­ki (Juhon tytär), s. 22. 1. 1831 Sodankylässä, m. 1864 per­hei­neen Inariin.

Puoliso, ∞ 28. 3. 1853: Olli Heik­ki Aikio, s. 21. 6. 1829 Sodankylässä. Lapsia:

 • Kree­ta Kaisa, s. 22. 1. 1856 Sodankylässä, k. 3. 6. 1858 Sodankylässä,
 • Juho Olli, s. 2. 12. 1859 Sodankylässä, k. Norjassa,
 • Hil­da Hen­ri­ika, s. 20. 1. 1863 Sodankylässä, k. 1. 4. 1863 Sodankylässä,

Puut­tuvia tieto­ja: kuolin­päivä ja ‑paik­ka, puoli­son ja toisen lapsen kuolin­päivä ja ‑paik­ka.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­jat 1852–1858 (s. 148), 1859–1871 (s. 147), Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1853 vihit­ty­jen luettelo

III Saara Ara e. Kaaretkos­ki (Juhon tytär), s. 22. 1. 1834 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 23. 7. 1853: Antti Ara, s. 16. 5. 1822 Sodankylässä, k. 24. 6. 1884 Sodankylässä. Lapsia:

 • Han­nu Juho, s. 5. 7. 1854 Sodankylässä, k. 3. 2. 1918 Oulussa,
 • Antti Jere­mias, s. 21. 6. 1857 Sodankylässä, k. 20. 7. 1868 Sodankylässä,
 • Mat­ti Heik­ki, s. 19. 12. 1860 Sodankylässä, k. 27. 7. 1868 Sodankylässä,
 • Mikko Tapani, s. 1. 10. 1863 Sodankylässä, k. 12. 12. 1864 Sodankylässä,
 • Pet­ter Alek­san­teri, s. 15. 12. 1865 Sodankylässä,
 • Olli Asarias, s. 6. 8. 1869 Sodankylässä, k. 4. 2. 1878 Sodankylässä,
 • Kaisa Mag­daleena, s. 28. 9. 1872 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: kuolin­päivä ja ‑paik­ka, kah­den lapsen kuolin­päivä ja ‑paik­ka.

Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1853 vihit­ty­jen luet­te­lo, Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­jat 1852–1858 (s. 113), 1859–1871 (s. 98), 1872–1881 (s. 93), 1882–1891 (s. 361), 1891–1900 (s. 370), 1901–1910 (s. 800), Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1868 kuollei­den ja hau­dat­tu­jen luet­te­lo, Bjørnar Wara

IV Han­nu Juho Ara (Saaran poi­ka), s. 5. 7. 1854 Sodankylässä, k. 3. 2. 1918 Oulussa.

Puoliso, ∞ 20. 4. 1878: Agne­ta Ara e. Pulju­järvi, s. 8. 1. 1851 Kit­tilässä, k. 11. 1. 1935 Sodankylässä. Lapsia:

 • Juho Reeti, s. 14. 8. 1879 Sodankylässä, k. 20. 6. 1910 Sodankylässä,
 • Mikko Aukusti, s. 20. 11. 1882 Sodankylässä, k. 1964 New Yorkissa,
 • Arvid, s. 20. 3. 1887 Sodankylässä, k. 1914,
 • Iisak Albin, s. 24. 12. 1888 Sodankylässä, k. 17. 7. 1969 Ylivieskassa,
 • Maria Sofia, s. 25. 8. 1890 Sodankylässä, k. 20. 8. 1964,
 • Hannes Eev­ert, s. 17. 3. 1892 Sodankylässä, k. 9. 1. 1929,
 • Olga Kris­ti­ina, s. 20. 9. 1894 Sodankylässä, k. 6. 3. 1968.

Puut­tuvia tieto­ja: kol­man­nen lapsen kuolin­päivä, neljän lapsen kuolinpaikka.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­jat 1891–1900 (s. 370), 1901–1910 (s. 800), Fam­il­y­Search (JXBS-BP5, VMGM-H6X), Bjørnar Wara, Sinikka Ara, Petri Kivelä, Katari­ina Sulasalmi

IV Kaisa Mag­daleena Venäläi­nen e. Ara (Saaran tytär), s. 28. 9. 1872 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 13. 11. 1897: Kus­tu Taavet­inpoi­ka Venäläi­nen, s. 20. 2. 1866 Kart­tulas­sa. Lapsia:

 • Juho Arnet, s. 13. 6. 1897 Norjassa,
 • Kus­tu Eev­ert, s. 7. 11. 1898 Sodankylässä,
 • Albert, s. 1. 3. 1901 Sodankylässä,
 • Ilmari, s. 25. 1. 1903 Sodankylässä, k. 3. 2. 1903 Sodankylässä,
 • Hul­da Justi­ina, s. 29. 7. 1904 Sodankylässä,
 • Toi­vo Alek­san­teri, s. 25. 1. 1908 Sodankylässä, kaa­tui 21. 8. 1941 Sallassa,
 • Kaar­le Matias, s. 7. 4. 1910 Sodankylässä.

Puoliso ”erotet­tu [ed.] waimostaan 2/2 1897”. Puut­tuvia tieto­ja: kuolin­päivä ja ‑paik­ka, puoli­son ja viiden lapsen kuolin­päivä ja ‑paik­ka, mah­dol­liset muut lapset.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­jat 1891–1900 (s. 117), 1901–1910 (s. 1806), hau­takivi Sodankylän I hautuumaalla

II Olli Riipi e. Mosku­vaara (Pekan poi­ka), s. 9. 4. 1787 Sodankylässä, k. 1. 4. 1834 Sodankylässä. Talolli­nen Riipin tilal­la Sodankylän Sattasessa. 

Puoliso, ∞ 3. 4. 1820: Susan­na Autio e. Riipi e. Halo­nen, s. 20. 11. 1799 Sodankylässä, 12. 7. 1873 Sodankylässä. Lapsi: 

 • Pekka, s. 14. 7. 1820 Sodankylässä, k. 15. 1. 1842 Sodankylässä.

Puoli­son 2. puoliso: Aata­mi Autio e. Waara, s. 14. 11. 1814 Sodankylässä. 

Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1799, 1814 syn­tynei­den ja kastet­tu­jen luet­telot, Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­jat 1812–1823 (s. 123), 1824–1830 (s. 25, 36), 1831–1837 (s. 23), 1838–1844 (s. 41), 1845–1851 (s. 39), 1852–1858 (s. 38), 1859–1871 (s. 90, 95), 1872–1881 (s. 88), Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1834, 1842 hau­dat­tu­jen luettelot 

II Kris­ti­ina Kiu­ru­järvi e. Mosku­vaara (Pekan tytär), s. 7. 4. 1789 Sodankylässä, k. 28. 7. 1871 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 22. 4. 1810: Heik­ki Kiu­ru­järvi e. Poikela, s. 12. 2. 1779 Sodankylässä, k. 14. 3. 1862 Sodankylässä. Talolli­nen Kiu­ru­jär­ven tilal­la Sodankylän Som­pios­sa. Lapsia:

 • Susan­na, s. 28. 12. 1812 Sodankylässä, k. 28. 3. 1897 Sodankylässä,
 • Pekka, s. 11. 9. 1815 Sodankylässä, k. 1. 2. 1857 Sodankylässä,
 • Kaisa Valpuri, s. 26. 3. 1819 Sodankylässä, k. 8. 8. 1849 Sodankylässä,
 • Vasili, s. 1824 Sodankylässä, k. 11. 11. 1831 Sodankylässä,
 • Han­nu, s. 1. 5. 1828 Sodankylässä,
 • Ris­to, s. 4. 7. 1831 Sodankylässä, k. 27. 11. 1885 Sodankylässä,
 • Heik­ki, s. 15. 9. 1835 Sodankylässä, k. 11. 10. 1848 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: neljän­nen lapsen syn­ny­in­päivä, viiden­nen lapsen kuolin­päivä ja ‑paik­ka.

Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1810 vihit­ty­jen luet­te­lo, Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­jat 1806–1811 (s. 90), 1812–1823 (s. 111, 162), 1824–1830 (s. 84), 1831–1837 (s. 80), 1838–1844 (s. 119), 1845–1851 (s. 117, 126), 1852–1858 (s. 120)

III Susan­na Iisak­ka e. Kiu­ru­järvi (Kris­ti­inan tytär), s. 28. 12. 1812 Sodankylässä, k. 28. 3. 1897 Sodankylässä.

Puoliso, ∞: Heik­ki Iisak­ka e. Nousu, s. 12. 11. 1809 Sodankylässä, k. 11. 1. 1886 Sodankylässä. Talolli­nen Sodankylän Keminkylässä. Lapsia:

 • Iisak­ki Mikko, s. 6. 2. 1842 Sodankylässä, k. 16. 8. 1922 Savukoskella,
 • Juho Heik­ki, s. 1. 10. 1844 Sodankylässä,
 • Han­nu Pet­ter, s. 1. 7. 1847 Sodankylässä, k. 8. 12. 1847 Sodankylässä,
 • Kaisa Sti­na, s. 2. 10. 1849 Sodankylässä, k. 28. 9. 1875 Sodankylässä,
 • Elsa Matil­da, s. 29. 10. 1853 Sodankylässä, k. 19. 7. 1927 Savukoskella.

Puut­tuvia tieto­ja: vihkipäivä, toisen lapsen kuolin­päivä ja ‑paik­ka.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­jat 1838–1844 (s. 129), 1845–1851 (s. 127), 1852–1858 (s. 134), 1859–1871 (s. 52), 1872–1881 (s. 41), 1882–1891 (s. 159), 1891–1900 (s. 166), hau­takivi Savukosken hautuumaalla 

IV Iisak­ki Mikko Iisak­ka (Susan­nan poi­ka), s. 6. 2. 1842 Sodankylässä, k. 16. 8. 1922 Savukoskella.

Puoliso, ∞ 14. 11. 1875: Mag­daleena Iisak­ka e. Alat­a­lo, s. 19. 5. 1853 Sodankylässä, k. 14. 1. 1939 Savukoskel­la. Lapsia:

 • San­na, s. 22. 11. 1876 Sodankylässä, k. 23. 10. 1902 Sodankylässä,
 • Kaisa, s. 7. 10. 1878 Sodankylässä, k. 1. 7. 1887 Sodankylässä,
 • Maria, s. 17. 12. 1880 Sodankylässä, k. 21. 11. 1965 Savukoskella,
 • Johannes, s. 23. 7. 1883 Sodankylässä, k. 27. 1. 1926 Helsingissä,
 • Ali­ina, s. 1. 3. 1886 Sodankylässä, k. 16. 5. 1958 Savukoskella,
 • Alek­sander, s. 13. 11. 1888 Sodankylässä, k. 17. 1. 1889 Sodankylässä,
 • Matil­da, s. 27. 1. 1890 Sodankylässä, k. 26. 8. 1954 Savukoskella,
 • Elsa Kus­taa­va, s. 17. 6. 1893 Sodankylässä, k. 5. 3. 1895 Sodankylässä.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­ja 1901–1910 (s. 363), Sodankylän seu­rakun­nan virka­todis­tus 27. 3. 1997, hau­takivi Savukosken hau­tu­umaal­la, Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1875 kuu­lutet­tu­jen ja vihit­ty­jen luet­te­lo, Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1887 kuollei­den luet­te­lo, hau­takivi Savukosken hau­tu­umaal­la, Lapin Kansa 18. 5. 1958, Petri Kivelä

III Han­nu Ollila e. Kiu­ru­järvi (Kris­ti­inan poi­ka), s. 1. 5. 1828 Sodankylässä, k. 26. 8. 1897 Sodankylässä. Talolli­nen Ollilan tilal­la Sodankylän Sattasessa.

Puoliso, ∞: Susan­na Matil­da Ollila e. Kiu­ru­järvi e. Autio, s. 8. 4. 1840 Sodankylässä, k. 23. 7. 1918 Sodankylässä. Lapsia:

 • Susan­na Kris­ti­ina, s. 11. 8. 1867 Sodankylässä, k. 1923 Kittilässä,
 • Maria Lovi­isa, s. 5. 8. 1870 Sodankylässä, k. 1. 10. 1870 Sodankylässä,
 • Kus­tu Heik­ki, s. 5. 5. 1872 Sodankylässä, k. 23. 6. 1929 Sodankylässä,
 • Kus­taa­va Matil­da, s. 24. 2. 1875 Sodankylässä,
 • Maria Elis­a­bet, s. 25. 3. 1878 Sodankylässä, k. 24. 3. 1957 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: vihkipäivä, kah­den lapsen kuolin­päivä, neljän­nen lapsen kuolinpaikka.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­jat 1859–1871 (s. 103), 1872–1881 (s. 148), 1882–1891 (s. 323), 1891–1900 (s. 332), 1901–1910 (s. 724), Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1870 kuollei­den ja hau­dat­tu­jen luet­te­lo, Colleen Thomp­son Peck, Bjørnar Wara

IV Kus­tu Heik­ki Kiu­ru e. Kiu­ru­järvi (Han­nun poi­ka), s. 5. 5. 1872 Sodankylässä, k. 23. 6. 1929 Sodankylässä. Talolli­nen Ollilan tilal­la Sodankylän Sattasessa.

1. puoliso, ∞ 14. 6. 1894: Johan­na Kris­ti­ina Kiu­ru e. Vaara, s. 28. 8. 1870 Sodankylässä, k. 18. 5. 1901 Sodankylässä. Lapsia:

 • Hil­ja Maria Katari­ina, s. 29. 7. 1894 Sodankylässä,
 • Han­nu Kus­tu Lennart, s. 5. 2. 1896 Sodankylässä, k. 30. 7. 1977 Sodankylässä,
 • Matias Heik­ki, s. 2. 7. 1897 Sodankylässä, k. 7. 8. 1975 Sodankylässä,
 • Aksel Alek­san­teri, s. 11. 12. 1899 Sodankylässä,
 • Sofia Matil­da, s. 15. 5. 1901 Sodankylässä, k. 3. 6. 1903 Sodankylässä.

2. puoliso, ∞ 22. 12. 1901: Susan­na Vil­helmi­ina Kiu­ru e. Autio, s. 5. 2. 1867 Sodankylässä. Lapsia:

 • Kaar­le Vil­helm, s. 1. 5. 1903 Sodankylässä,
 • Mart­ta Matil­da, s. 13. 11. 1905 Sodankylässä,
 • Mart­ti Fer­di­nand, s. 14. 3. 1908 Sodankylässä, k. 5. 1. 1972 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: 2. puoli­son ja neljän lapsen kuolin­päivä ja ‑paik­ka.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­jat 1891–1900 (s. 332), 1901–1910 (s. 724), hau­takivi Sodankylän I hau­tu­umaal­la, Colleen Thomp­son Peck

V Han­nu Kus­tu Lennart Kiu­ru (Kus­tun poi­ka), s. 5. 2. 1896 Sodankylässä, k. 30. 7. 1977 Sodankylässä.

Puoliso, ∞: Jen­ni Kris­ti­ina Kiu­ru e. Korho­nen, s. 8. 3. 1908 Sodankylässä, k. 8. 6. 1962 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: vihkipäivä, mah­dol­liset lapset.

Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1908 syn­tynei­den ja kastet­tu­jen luet­te­lo, hau­takivi Sodankylän I hautuumaalla

V Matias Heik­ki Kiu­ru (Kus­tun poi­ka), s. 2. 7. 1897 Sodankylässä, k. 7. 8. 1975 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 19. 4. 1919: Alfhil­da Matil­da Kiu­ru e. Autio (Elis­a­betin tytär), s. 4. 2. 1899 Sodankylässä, k. 27. 1. 1933 Sodankylässä. Lapsia:

 • Enna Emil­ia, s. 31. 1. 1919 Sodankylässä, k. 12. 2. 1920 Sodankylässä,
 • Anna Eli­isa, s. 25. 1. 1920 Sodankylässä, k. 23. 3. 2006 Helsingissä,
 • Arvi Akseli, s. 13. 8. 1921 Sodankylässä, kaa­tui 6. 8. 1944 Ihantalassa,
 • Kus­taa Heik­ki, s. 26. 10. 1923 Sodankylässä, k. 14. 1. 1924 Sodankylässä,
 • Ahti Antero, s. 6. 11. 1924 Sodankylässä, k. 20. 6. 1937 Sodankylässä,
 • Matias Allan, s. 27. 1. 1928 Sodankylässä, k. 1. 1. 1979 Sodankylässä,
 • Pasi Ass­er, s. 28. 3. 1929 Sodankylässä, k. 27. 3. 2006 Muoniossa,
 • Niilo Heik­ki, s. 6. 12. 1930 Sodankylässä, k. 6. 12. 1930 Sodankylässä.

Sodankylän seu­rakun­nan virka­todis­tus 25. 11. 1971, hau­takivi Sodankylän I hau­tu­umaal­la, Jouko Autio

V Mart­ti Fer­di­nand Kiu­ru (Kus­tun poi­ka), s. 14. 3. 1908 Sodankylässä, k. 5. 1. 1972 Sodankylässä.

Puoliso, ∞: Hilma Elis­a­bet Kiu­ru e. Riipi, s. 5. 1. 1901 Sodankylässä, k. 2. 9. 1986 Sodankylässä. Lapsia:

 • Kari Sol­mu, s. 5. 8. 1939 Sodankylässä, k. 9. 10. 2016.

Puut­tuvia tieto­ja: vihkipäivä, lapsen kuolin­paik­ka, mah­dol­liset muut lapset.

hau­takivi Sodankylän I hautuumaalla

IV Kus­taa­va Matil­da Mel­le­nius e. Kiu­ru­järvi (Han­nun tytär), s. 24. 2. 1875 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 10. 3. 1895: August Olof Adolf Mel­le­nius, s. 18. 2. 1867 Sodankylässä, k. 31. 1. 1944 Sodankylässä. Lapsia:

 • Auno August, s. 20. 1. 1896 Sodankylässä, k. 16. 9. 1942 Sodankylässä,
 • Olli Roobert, s. 14. 10. 1897 Sodankylässä, k. 1. 6. 1901 Sodankylässä,
 • Eeva, s. 13. 1. 1900 Sodankylässä, k. 13. 4. 1927 Pelkosenniemellä,
 • Veikko, s. 9. 7. 1902 Sodankylässä, k. 7. 8. 1918 Sodankylässä,
 • Väinö, s. 6. 10. 1904 Sodankylässä, kaa­tui 29. 2. 1940 Uuraassa,
 • Eero Antero, s. 24. 4. 1907 Sodankylässä, k. 21. 2. 1920 Sodankylässä,
 • Lau­ri Johannes, s. 17. 9. 1909 Sodankylässä, k. 4. 12. 1930 Sodankylässä,
 • Niilo Akseli, s. 21. 10. 1911 Sodankylässä, k. 20. 6. 1940 sotasairaalassa.

Puut­tuvia tieto­ja: kuolin­päivä ja ‑paik­ka, mah­dol­liset muut lapset.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­ja 1901–1910 (s. 505), Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1911 syn­tynei­den ja kastet­tu­jen luet­te­lo, hau­takivi Sodankylän I hau­tu­umaal­la, Lau­ri Kiviniemi

V Auno August Mel­le­nius (Kus­taa­van poi­ka), s. 20. 1. 1896 Sodankylässä, k. 16. 9. 1942 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 24. 11. 1921: Hil­da Maria Mel­le­nius e. Anneberg, s. 31. 12. 1895 Sodankylässä, k. 13. 11. 1977 Oulus­sa. Lapsi:

 • Rei­jo Esko Antero, s. 18. 4. 1931 Sodankylässä, k. 19. 11. 1984 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: mah­dol­liset muut lapset.

Lau­ri Kivinie­mi, hau­takivi Sodankylän I hautuumaalla

V Eeva Oinas e. Mel­le­nius (Kus­taa­van tytär), s. 13. 1. 1900 Sodankylässä, k. 13. 4. 1927 Pelkosenniemellä.

Puoliso, ∞: Art­tur Eel­is Oinas, s. 29. 11. 1895 Sodankylässä, k. 8. 8. 1943 Pelkosenniemellä.

Puut­tuvia tieto­ja: vihkipäivä, mah­dol­liset lapset.

Lau­ri Kivinie­mi, hau­takivi Pelkosen­niemen hautuumaalla

V Väinö Mel­le­nius (Kus­taa­van poi­ka), s. 6. 10. 1904 Sodankylässä, kaa­tui 29. 2. 1940 Uuraassa.

Puoliso, ∞ 16. 9. 1922: Bri­ta Susan­na Mel­le­nius e. Hieta­nen, s. 16. 4. 1903 Sodankylässä, k. 5. 1. 1989 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: mah­dol­liset lapset.

Lau­ri Kiviniemi

IV Maria Elis­a­bet Moberg e. Kiu­ru­järvi (Han­nun tytär), s. 25. 3. 1878 Sodankylässä, k. 24. 3. 1957 Sodankylässä.

Puoliso, ∞: Otto Leonard Moberg, s. 7. 9. 1869 Sodankylässä, k. 29. 5. 1951 Sodankylässä. Lapsia:

 • Kaar­le Kus­taa, s. 7. 3. 1898 Sodankylässä, k. 29. 4. 1901 Sodankylässä,
 • Frans Otto Alarik, s. 12. 10. 1899 Sodankylässä, k. 2. 8. 1984 Sodankylässä,
 • Aarne Artur August, s. 15. 2. 1901 Sodankylässä,
 • Emil Eino Evert, s. 1. 12. 1902 Sodankylässä, k. 20. 8. 1956 Sodankylässä,
 • Elin Eevi Elis­a­bet, s. 24. 4. 1904 Sodankylässä, k. 31. 5. 1955 Sodankylässä,
 • Armas Antti Akseli, s. 28. 5. 1906 Sodankylässä, k. 6. 5. 1958 Sodankylässä,
 • San­ni Maria, s. 19. 3. 1908 Sodankylässä, k. 21. 10. 1993 Sodankylässä,
 • Lyyli Lil­li Lyy­dia, s. 31. 10. 1910 Sodankylässä, k. 28. 12. 1985 Sodankylässä,
 • Hil­ja Matil­da, s. 1. 12. 1912 Sodankylässä,
 • Viljo Väinö Vol­mari, s. 9. 1. 1921 Sodankylässä, k. 3. 8. 1961 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: vihkipäivä, kah­den lapsen kuolin­päivä ja ‑paik­ka.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­ja 1901–1910 (s. 1648), hau­takivi Sodankylän I hau­tu­umaal­la, Petri Kivelä

V Frans Otto Alarik Moberg (Mar­i­an poi­ka), s. 12. 10. 1899 Sodankylässä, k. 2. 8. 1984 Sodankylässä.

Puoliso, ∞: Laila Johan­na Moberg e. Hieta­nen, s. 7. 11. 1906 Sodankylässä, k. 11. 8. 1997 Sodankylässä. Lap­sia:

 • Kirsti, s. 1. 1. 1939 Sodankylässä, k. 2014 Rovaniemellä,
 • Frans Jouni, s. 12. 10. 1944 Lohta­jal­la, k. 15. 4. 1945 Lohtajalla.

Puut­tuvia tieto­ja: vihkipäivä, esikoisen kuolinpäivä.

hau­takivi Sodankylän I hau­tu­umaal­la, Petri Kivelä

V Elin Eevi Elis­a­bet Melaran­ta e. Moberg (Mar­i­an tytär), s. 24. 4. 1904 Sodankylässä, k. 31. 5. 1955 Sodankylässä.

Puoliso, ∞: Kaar­lo Imanuel Melaran­ta, s. 14. 1. 1900 Sodankylässä, k. 22. 4. 1971 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: vihkipäivä, mah­dol­liset lapset.

hau­takivi Sodankylän I hautuumaalla

V Armas Antti Akseli Moberg (Mar­i­an poi­ka), s. 28. 5. 1906 Sodankylässä, k. 6. 5. 1958 Sodankylässä.

Puoliso, ∞: Miina Moberg e. Sipo­la, s. 14. 5. 1905 Sodankylässä, k. 3. 12. 1994 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: vihkipäivä, mah­dol­liset lapset.

hau­takivi Sodankylän I hautuumaalla

V Lyyli Lil­li Lyy­dia Tapio e. Moberg (Mar­i­an tytär), s. 31. 10. 1910 Sodankylässä, k. 28. 12. 1985 Sodankylässä.

Puoliso, ∞: Väinö San­frid Tapio, s. 5. 5. 1907 Sodankylässä, k. 27. 8. 1971 Sodankylässä. Lapsi:

 • Hil­ja Aino Kris­ti­ina.

Puut­tuvia tieto­ja: vihkipäivä, lapsen syn­nyin- ja kuolin­päivä ja ‑paik­ka, mah­dol­liset muut lapset.

Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1907 syn­tynei­den ja kastet­tu­jen luet­te­lo, hau­takivi Sodankylän I hau­tu­umaal­la, Petri Kivelä

III Ris­to Kiu­ru­järvi (Kris­ti­inan poi­ka), s. 4. 7. 1831 Sodankylässä, k. 27. 11. 1885 Sodankylässä.

1. puoliso, ∞ 25. 6. 1854: Elsa Kaisa Kiu­ru­järvi e. Takki­nen, s. 16. 7. 1830 Sodankylässä, k. 6. 7. 1883 Sodankylässä. Lapsia:

 • Juho Erk­ki, s. 18. 5. 1855 Sodankylässä, k. 9. 1. 1888 Sodankylässä,
 • Sofia Matil­da, s. 30. 11. 1858 Sodankylässä, k. 28. 1. 1872 Sodankylässä,
 • Leonard, s. 12. 2. 1865 Sodankylässä, k. 17. 7. 1879 Sodankylässä,
 • Renne, s. 20. 6. 1869 Sodankylässä, k. 19. 9. 1884 Sodankylässä,
 • Heik­ki, s. 12. 6. 1873 Sodankylässä, k. 22. 5. 1890 Sodankylässä.

2. puoliso, ∞ 5. 2. 1884: Kaisa Valpuri Kiu­ru­järvi e. Kuosku (Matin tytär), s. 24. 4. 1849 Sodankylässä, m. 1889 Amerikkaan.

Puut­tuvia tieto­ja: 2. puoli­son kuolin­päivä ja ‑paik­ka.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­jat 1872–1881 (s. 99), 1882–1891 (s. 383), Sodankylän seu­rakun­nan las­tenkir­ja 1881–1891 (s. 383), Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1854, 1884 kuu­lutet­tu­jen ja vihit­ty­jen luet­telot, Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1872, 1883, 1884 kuollei­den ja hau­dat­tu­jen luettelot

IV Juho Erk­ki Kiu­ru­järvi (Ris­ton poi­ka), s. 18. 5. 1855 Sodankylässä, k. 9. 1. 1888 Sodankylässä.

Puoliso, ∞: Kaisa Kree­ta Kiu­ru­järvi e. Lak­so, s. 12. 2. 1854 Sodankylässä. Lapsia:

 • Juho Ansel­mi, s. 5. 2. 1879 Sodankylässä, k. 23. 12. 1935 Sodankylässä,
 • Maria Matil­da, s. 31. 1. 1882 Sodankylässä, k. 30. 10. 1941 Savukoskella,
 • Ida Katari­ina, s. 17. 4. 1886 Sodankylässä, k. 16. 6. 1887 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: vihkipäivä, puoli­son kuolin­päivä ja ‑paik­ka.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­jat 1872–1881 (s. 99), 1882–1891 (s. 383), 1891–1900 (s. 396), 1901–1910 (s. 848), Sodankylän seu­rakun­nan las­tenkir­ja 1881–1891 (s. 383), hau­takivi Savukosken hautuumaalla

V Juho Ansel­mi Kiu­ru­järvi (Juho Erkin poi­ka), s. 5. 2. 1879 Sodankylässä, k. 23. 12. 1935 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 28. 4. 1901: Olga Han­si­ina Kiu­ru­järvi e. Helander, s. 17. 12. 1881 Sodankylässä, k. 8. 1. 1961 Sodankylässä. Lapsi:

 • Ville, s. 21. 7. 1901 Sodankylässä, k. 26. 7. 1901 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: mah­dol­liset muut lapset.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­ja 1901–1910 (s. 848, 1552), hau­takivi Sodankylän hautuumaalla

V Maria Matil­da (Til­da) Math­lein e. Kiu­ru­järvi (Juho Erkin tytär), s. 31. 1. 1882 Sodankylässä, k. 30. 10. 1941 Savukoskella.

Puoliso, ∞ 26. 4. 1901: Johannes Math­lein, s. 8. 11. 1876 Sodankylässä, k. 7. 5. 1963 Savukoskel­la. Lapsia:

 • Hil­da Katari­ina, s. 6. 2. 1902 Sodankylässä, k. 18. 3. 1985 Rovaniemellä,
 • Iida Maria, s. 4. 4. 1903 Sodankylässä, k. 14. 11. 1936 Pelkosenniemellä,
 • Hel­mi Inkeri, s. 1. 9. 1905 Sodankylässä, k. 29. 11. 1995 Rovaniemellä,
 • Jen­ni Alek­san­dra, s. 13. 10. 1907 Sodankylässä, k. 18. 3. 2002 Sodankylässä,
 • Elsa Lem­pi, s. 2. 1. 1910 Sodankylässä, k. 20. 7. 1948 Pellossa,
 • Mart­ta, s. 3. 1. 1912 Sodankylässä,
 • Niilo, s. 19. 1. 1916 Sodankylässä, kaa­tui 1. 2. 1940 Kuhmossa,
 • Pent­ti, s. 3. 5. 1918 Sodankylässä,
 • Eevi Annik­ki, s. 17. 10. 1920 Savukoskel­la, k. 19. 4. 1933 Savukoskella,
 • Sofia Matil­da, s. 17. 4. 1923 Savukoskel­la, k. 9. 8. 2010 Sodankylässä,
 • Olavi Johannes, s. 14. 3. 1926 Savukoskel­la, k. 4. 3. 1959 Rovaniemellä.

Puut­tuvia tieto­ja: kah­den lapsen kuolin­päivä ja ‑paik­ka.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­ja 1901–1910 (s. 848), hau­takivi Sodankylän I hau­tu­umaal­la, Lapin Kansa 24. 2. 1940, hau­takivi Rovaniemen IV hau­tu­umaal­la, Lau­ri Koskimies

VI Hil­da Katari­ina Pekkala e. Math­lein (Tildan tytär), s. 6. 2. 1902 Sodankylässä, k. 18. 3. 1985 Rovaniemellä.

Puoliso, ∞ 22. 8. 1924: Kris­t­ian Osvald Pekkala, s. 20. 3. 1897 Vesisaa­res­sa, k. 29. 8. 1966 Rovaniemellä.

Puut­tuvia tieto­ja: lapset.

Lapin Kansa 8. 11. 1941, Lapin Kansa 1. 9. 1966, Lau­ri Koskimies, hau­takivi Rovaniemen IV hautuumaalla

VI Iida Maria Lak­so e. Math­lein (Tildan tytär), s. 4. 4. 1903 Sodankylässä, k. 14. 11. 1936 Pelkosenniemellä.

Puoliso, ∞ 29. 10. 1933: Val­frid Lak­so, s. 2. 8. 1903 Sodankylässä, k. 14. 2. 2003 Pelkosenniemellä.

Puut­tuvia tieto­ja: mah­dol­liset lapset.

Lau­ri Kivinie­mi, hau­takivi Pelkosen­niemen hau­tu­umaal­la, Lau­ri Koskimies

VI Hel­mi Inkeri Nor­va­suo e. Math­lein (Tildan tytär), s. 1. 9. 1905 Sodankylässä, k. 29. 11. 1995 Rovaniemellä.

Puoliso, ∞ 22. 11. 1942: Pent­ti Oskari Heik­ki Nor­va­suo, s. 21. 5. 1908 Rovaniemel­lä, k. 18. 9. 1978 Rovaniemellä.

Puut­tuvia tieto­ja: mah­dol­liset lapset.

Lau­ri Kivinie­mi, hau­takivi Rovaniemen IV hau­tu­umaal­la, Lau­ri Koskimies

VI Elsa Lem­pi Rund­gren e. Math­lein (Tildan tytär), s. 2. 1. 1910 Sodankylässä, k. 20. 7. 1948 Pellossa.

Puoliso, ∞ 15. 8. 1948: Uuno Alfred Rund­gren, s. 16. 8. 1910 Kolaris­sa, k. 8. 1. 1987 Kolarissa.

Puut­tuvia tieto­ja: lapset. Tark­istet­tavia tieto­ja: joko kuolin­päivä tai sitä myöhempi vihkipäivä on väärin.

Lau­ri Kivinie­mi, Lapin Kansa 2X. 7. 1948, Lau­ri Koskimies, Petri Kivelä (via Geni)

VI Mart­ta Ylia­nun­ti e. Math­lein (Tildan tytär), s. 3. 1. 1912 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 6. 6. 1943: Sulo Aukusti Ylia­nun­ti, s. 8. 1. 1915 Ylitorniolla.

Puut­tuvia tieto­ja: kuolin­päivä ja ‑paik­ka, puoli­son kuolin­päivä ja ‑paik­ka, mah­dol­liset lapset.

Lau­ri Koskimies

VI Pent­ti Math­lein (Tildan poi­ka), s. 3. 5. 1918 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 30. 3. 1947: Elma Esteri Math­lein e. Halmkro­na, s. 28. 12. 1921 Alatorniolla.

Puut­tuvia tieto­ja: kuolin­päivä ja ‑paik­ka, puoli­son kuolin­päivä ja ‑paik­ka, mah­dol­liset lapset.

Lau­ri Koskimies

VI Sofia Matil­da Hieta­nen e. Math­lein (Tildan tytär), s. 17. 4. 1923 Sodankylässä, k. 9. 8. 2010 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 12. 4. 1952: Mauno Johannes Hieta­nen, s. 28. 9. 1916 Sodankylässä, k. 18. 2. 1991 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: mah­dol­liset lapset.

hau­takivi Sodankylän I hau­tu­umaal­la, Lau­ri Koskimies

II Valpuri Ollila e. Mosku­vaara (Pekan tytär), s. 26. 11. 1794 Sodankylässä, k. 17. 4. 1842 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 20. 11. 1814: Olli Musik­ka e. Ollila e. Tep­sa, s. 25. 1. 1779 Sodankylässä, k. 24. 2. 1862 Sodankylässä. Lapsia:

 • Susan­na Kris­ti­ina, s. 20. 8. 1817 Sodankylässä, m. 1857 Inariin,
 • Elsa Valpuri, s. 20. 9. 1819 Sodankylässä, k. Norjassa,
 • Juho, s. 27. 8. 1822 Sodankylässä,
 • Kaisa Sofia, s. 9. 8. 1829 Sodankylässä, k. 19. 5. 1911 Sodankylässä,
 • Mikko, s. 13. 10. 1832 Sodankylässä,
 • Maria, s. 19. 12. 1835 Sodankylässä,
 • Gre­ta, s. 27. 10. 1839 Sodankylässä. 

Puut­tuvia tieto­ja: kuu­den lapsen kuolin­päivä ja ‑paik­ka.

Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1814 vihit­ty­jen luet­te­lo, Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­jat 1812–1823 (s. 123), 1824–1830 (s. 30), 1831–1837 (s. 26), 1838–1844 (s. 48), 1845–1851 (s. 44), 1852–1858 (s. 43), 1859–1871 (s. 157), 1901–1910 (s. 1638), Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1862, 1911 kuollei­den ja hau­dat­tu­jen luettelot

III Susan­na Kris­ti­ina Ollila (Valpurin tytär), s. 20. 8. 1817 Sodankylässä, m. 1857 per­hei­neen Inariin. 

Puoliso, ∞ 6. 3. 1842: Johan Ollila e. Alat­a­lo, s. 30. 9. 1809 Sodankylässä. Lapsia: 

 • Ismael, s. 12. 7. 1843 Sodankylässä, k. 24. 8. 1846 Sodankylässä,
 • Isak Robert, s. 19. 3. 1846 Sodankylässä,
 • Sofia, s. 27. 1. 1849 Sodankylässä, k. 11. 2. 1849 Sodankylässä,
 • Jose­fi­na, s. 4. 3. 1850 Sodankylässä, k. 10. 5. 1850 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: kuolin­päivä ja ‑paik­ka, puoli­son ja toisen lapsen kuolin­päivä ja ‑paik­ka.

Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1809, 1814, 1843 syn­tynei­den ja kastet­tu­jen luet­telot, Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1842 vihit­ty­jen luet­te­lo, Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­jat 1845–1851 (s. 44)

III Elsa Valpuri Tan­hua e. Ollila (Valpurin tytär), s. 20. 9. 1819 Sodankylässä, k. Nor­jas­sa. Lapsia:

 • Maria Char­lot­ta, s. 2. 10. 1844 Sodankylässä,
 • Sti­na Sofia, s. 30. 3. 1849 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 24. 3. 1850: Heik­ki Tan­hua, s. 22. 6. 1828 Sodankylässä, k. 24. 5. 1855 Sodankylässä. Lapsia:

 • Lovi­isa, s. 24. 8. 1851 Sodankylässä,
 • Fredri­ka, s. 28. 10. 1853 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: kuolin­päivä ja ‑paik­ka, las­ten kuolin­päivä ja ‑paik­ka.

Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1849 syn­tynei­den ja kastet­tu­jen luet­te­lo, Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1850 vihit­ty­jen luet­te­lo, Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­jat 1852–1858 (s. 143, 171), 1859–1871 (s. 157)

IV Sti­na Sofia Puo­lak­ka e. Tan­hua (Elsan tytär), s. 30. 3. 1849 Sodankylässä. Lapsia:

 • Mat­ti, s. 17. 7. 1873 Sodankylässä, m. 1. 2. 1904 Kuolajärvelle,
 • Esa­ias, s. 6. 11. 1877 Sodankylässä, k. 22. 8. 1960 Sodankylässä,
 • Ser­afi­ina Maria, s. 14. 12. 1880 Sodankylässä, k. 29. 1. 1963 Sodankylässä,
 • Elsa Karoli­ina, s. 23. 8. 1884 Sodankylässä,
 • Aksel Aukusti, s. 24. 12. 1890 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 20. 3. 1899: Pekka Puo­lak­ka, s. 2. 6. 1845 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: kuolin­päivä ja ‑paik­ka, puoli­son ja kol­men lapsen kuolin­päivä ja ‑paik­ka.

Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1873, 1884, 1890 syn­tynei­den ja kastet­tu­jen luet­telot, Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­ja 1901–1910 (s. 1722, 1784), hau­takivi Sodankylän I hau­tu­umaal­la, hau­takivi Sodankylän II hau­tu­umaal­la, Elle-Maar­it Ylilokka

V Esa­ias Tan­hua (Sti­nan poi­ka), s. 6. 11. 1877 Sodankylässä, k. 22. 8. 1960 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 1899: Kaisa Kree­ta Tan­hua e. Vär­riö, s. 1870 Sodankylässä. Lapsia:

 • Kus­taus Heik­ki, s. 16. 11. 1898 Sodankylässä, k. 12. 3. 1902 Sodankylässä,
 • Edla Maria, s. 19. 8. 1900 Sodankylässä, k. 9. 11. 1985 Sodankylässä,
 • Johan Ben­jamin, s. 24. 11. 1903 Sodankylässä,
 • Heino Samuel, s. 20. 12. 1905 Sodankylässä,
 • Mat­ti, s. 14. 1. 1908 Sodankylässä, kaa­tui 18. 12. 1939 Suomussalmella,
 • Erk­ki Eemeli, s. 9. 4. 1909 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: vihkipäivä, puoli­son syn­ny­in­päivä, puoli­son ja kol­men lapsen kuolin­päivä ja ‑paik­ka, mah­dol­liset muut lapset.

Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1908 syn­tynei­den ja kastet­tu­jen luet­te­lo, Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­ja 1901–1910 (s. 1784), hau­takivi Sodankylän I hautuumaalla

V Ser­afi­ina Maria Pekkala e. Tan­hua (Sti­nan tytär), s. 14. 12. 1880 Sodankylässä, k. 29. 1. 1963 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 14. 8. 1898: Mat­ti Heik­ki Pekkala, s. 10. 1. 1875 Kuo­la­järvel­lä, k. 4. 1. 1963 Sodankylässä. Lapsia:

 • Jen­ny Dag­mar, s. 21. 6. 1899 Sodankylässä,
 • Johannes Ilmari, s. 19. 9. 1900 Sodankylässä, k. 16. 2. 1905 Sodankylässä,
 • Joosep­pi Alek­san­teri, s. 24. 3. 1902 Sodankylässä, k. 26. 3. 1902 Sodankylässä,
 • Aina Maria, s. 9. 5. 1903 Sodankylässä, k. 18. 3. 1904 Sodankylässä,
 • Sal­ly Kat­ri­na, s. 22. 12. 1904 Sodankylässä, k. 21. 8. 1905 Sodankylässä,
 • Armas Matias, s. 28. 3. 1907 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: kah­den lapsen kuolin­päivä ja ‑paik­ka, mah­dol­liset muut lapset.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­ja 1901–1910 (s. 1690), hau­takivi Sodankylän II hautuumaalla

IV Lovi­isa Kin­isjärvi e. Tan­hua (Elsan tytär), s. 24. 8. 1851 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 14. 2. 1875: Tuo­mas Kin­isjärvi, s. 27. 4. 1848 Kit­tilässä. Lapsia:

 • Hilma Elmi­na, s. 1875 Tenossa,
 • Fredrikke, s. 1877 Tenossa,
 • Johan Erik, s. 1880 Tenossa,
 • Ida Marie, s. 1882 Tenossa,
 • Nils Enok, s. 1885 Tenossa.

Puut­tuvia tieto­ja: kuolin­päivä ja ‑paik­ka, puoli­son ja las­ten kuolin­päivä ja ‑paik­ka, las­ten synnyinpäivä. 

Elle-Maar­it Ylilokka

III Juho Ollila (Valpurin poi­ka), s. 27. 8. 1822 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 12. 12. 1847: Hele­na Ollila e. Vet­tainen, s. 1809 Muo­nios­sa. Lapsia:

 • Juho Aapo, s. 1. 4. 1847 Sodankylässä,
 • Mikko, s. 6. 6. 1850 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: kuolin­päivä ja ‑paik­ka, puoli­son syn­ny­in­päivä, kuolin­päivä ja ‑paik­ka, las­ten kuolin­päivä ja ‑paik­ka, mah­dol­liset muut lapset.

Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1847 vihit­ty­jen luet­te­lo, Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­ja 1845–1851 (s. 155)

III Kaisa Sofia Met­tiäi­nen e. Ollila (Valpurin tytär), s. 9. 8. 1829 Sodankylässä, k. 19. 5. 1911 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 3. 3. 1850: Mikko Met­tiäi­nen, s. 6. 7. 1823 Sodankylässä, k. 5. 1. 1872 Sodankylässä. Lapsia:

 • Juho Taneli, s. 25. 3. 1850 Sodankylässä,
 • Kus­taa­va Matil­da, s. 20. 10. 1852 Sodankylässä,
 • Kaisa Johan­na, s. 2. 9. 1855 Sodankylässä, k. 13. 9. 1901 Sodankylässä,
 • Han­nu Kus­taa, s. 22. 8. 1859 Sodankylässä, k. 2. 6. 1865 Sodankylässä,
 • Alek­san­dra, s. 15. 12. 1862 Sodankylässä, k. 30. 12. 1902 Sodankylässä,
 • Kus­taa Erland, s. 22. 7. 1866 Sodankylässä, k. 20. 4. 1961 Pelkosenniemellä.

Puut­tuvia tieto­ja: kah­den lapsen kuolin­päivä ja ‑paik­ka.

Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1850 syn­tynei­den ja kastet­tu­jen luet­te­lo, Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1850 vihit­ty­jen luet­te­lo, Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­jat 1845–1851 (s. 142), 1852–1858 (s. 141), 1859–1871 (s. 152), 1872–1881 (s. 166), 1901–1910 (s. 1638, 1660), Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1872, 1911 kuollei­den ja hau­dat­tu­jen luet­telot, S. H. (via Geni)

IV Juho Taneli Met­tiäi­nen (Kaisan poi­ka), s. 25. 3. 1850 Sodankylässä.

Puoliso, ∞: Elsa Sofia Met­tiäi­nen e. Toivola, s. 10. 2. 1862 Sodankylässä. Lapsia:

 • Han­nu Kus­tu, s. 31. 5. 1879 Sodankylässä, m. 1910 Venäjälle,
 • Kris­ti­ina, s. 9. 8. 1881 Sodankylässä,
 • Juho Reeti, s. 14. 6. 1883 Sodankylässä, k. 14. 6. 1884 Sodankylässä,
 • Alek­san­teri, s. 16. 7. 1885 Sodankylässä, k. 23. 5. 1886 Sodankylässä,
 • Mat­ti Heik­ki, s. 1. 6. 1887 Sodankylässä,
 • Maria Matil­da, s. 23. 4. 1889 Sodankylässä,
 • Olli Her­man, s. 13. 8. 1891 Sodankylässä,
 • Liisa Susan­na, s. 25. 2. 1894 Sodankylässä, k. 21. 9. 1958 Sodankylässä,
 • Evert, s. 26. 2. 1896 Sodankylässä,
 • Juho Erk­ki, s. 16. 3. 1898 Sodankylässä,
 • Hil­ja Sofia, s. 1. 6. 1900 Sodankylässä, k. 8. 7. 1901 Sodankylässä,
 • Antti, s. 2. 8. 1904 Sodankylässä, k. 30. 11. 1973 Sodankylässä,
 • Lau­ri, s. 25. 3. 1908 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: kuolin­päivä ja ‑paik­ka, vihkipäivä, puoli­son ja kahdek­san lapsen kuolin­päivä ja ‑paik­ka.

Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1850, 1883 syn­tynei­den ja kastet­tu­jen luet­telot, Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­ja 1901–1910 (s. 689, 1640), Sodankylän seu­rakun­nan las­tenkir­ja 1881–1891 (s. 37), Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1884 kuollei­den ja hau­dat­tu­jen luet­te­lo, hau­takivi Sodankylän II hau­tu­umaal­la, Suomen sota­sur­mat 1914–1922

V Kris­ti­ina Hämäläi­nen e. Met­tiäi­nen (Tanelin tytär), s. 9. 8. 1881 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 26. 3. 1908: Antti Vih­tori Hämäläi­nen, s. 23. 3. 1878 Viitasaarel­la. Lapsia:

 • Aili Hed­vig, s. 4. 3. 1907 Sodankylässä,
 • Amalia, s. 28. 7. 1908 Sodankylässä, k. 25. 12. 1977 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: kuolin­päivä ja ‑paik­ka, puoli­son ja esikoisen kuolin­päivä ja ‑paik­ka, mah­dol­liset muut lapset.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­ja 1901–1910 (s. 1502)

VI Amalia Lok­ka e. Hämäläi­nen (Kris­ti­inan tytär), s. 28. 7. 1908 Sodankylässä, k. 25. 12. 1977 Sodankylässä.

Puoliso, ∞: Johan Adolf (Aate) Lok­ka, s. 22. 6. 1907 Sodankylässä, k. 15. 1. 1984 Sodankylässä. Lap­sia:

 • Väinö Art­turi, s. 2. 2. 1938 Sodankylässä, k. 1. 10. 2000 Sodankylässä.
 • Aarne, s. 25. 8. 1939 Sodankylässä, k. 1. 5. 2012 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: vihkipäivä.

hau­takivi Sodankylän I hau­tu­umaal­la, Kotiseu­tu­ni Peräpohjola—Lappi (s. 936)

V Maria Matil­da Met­tiäi­nen (Tanelin tytär), s. 23. 4. 1889 Sodankylässä. Lapsia:

 • Aina Ali­ina, s. 20. 6. 1908 Sodankylässä, k. 29. 7. 1909 Sodankylässä,
 • Auno Akseli, s. 13. 9. 1910 Sodankylässä, k. 28. 9. 1961 Rovaniemellä.

Puut­tuvia tieto­ja: kuolin­päivä ja ‑paik­ka, mah­dol­liset muut lapset.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­ja 1901–1910 (s. 689, 1640), hau­takivi Rovaniemen IV hautuumaalla

VI Auno Akseli Met­tiäi­nen (Mar­i­an poi­ka), s. 13. 9. 1910 Sodankylässä, k. 28. 9. 1961 Rovaniemellä.

Puoliso, ∞: Ida Met­tiäi­nen e. Ris­sa­nen, s. 12. 11. 1900, k. 28. 3. 1974 Rovaniemellä.

Puut­tuvia tieto­ja: vihkipäivä, puoli­son syn­ny­in­paik­ka, mah­dol­liset lapset.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­ja 1901–1910 (s. 1640), hau­takivi Rovaniemen IV hautuumaalla

V Liisa Susan­na Mat­ti­la e. Met­tiäi­nen (Tanelin tytär), s. 25. 2. 1894 Sodankylässä, k. 21. 9. 1958 Sodankylässä.

Puoliso, ∞: Samuel Mat­ti­la, s. 11. 3. 1889 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: vihkipäivä, puoli­son kuolin­päivä ja ‑paik­ka, mah­dol­liset lapset.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­ja 1901–1910 (s. 1636), hau­takivi Sodankylän II hautuumaalla

V Antti Met­tiäi­nen (Tanelin poi­ka), s. 2. 8. 1904 Sodankylässä, k. 30. 11. 1973 Sodankylässä.

Puoliso, ∞: Hil­da Maria Met­tiäi­nen e. Alar­iesto, s. 16. 1. 1901 Sodankylässä. Lap­sia:

 • Alli Pauli­ina, s. 3. 4. 1929 Sodankylässä, k. 7. 7. 2018 Sodankylässä,
 • Aili, s. 27. 3. 1930 Sodankylässä, k. 18. 6. 2017 Sodankylässä,
 • Akseli Ilmari, k. 5. 9. 1971 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: vihkipäivä, puoli­son kuolin­päivä ja ‑paik­ka, kuopuk­sen syn­ny­in­päivä ja ‑paik­ka.

Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1901 syn­tynei­den ja kastet­tu­jen luet­te­lo, Kotiseu­tu­ni Peräpohjola—Lappi (s. 940), hau­takivi Sodankylän I hau­tu­umaal­la, hau­takivi Sodankylän II hautuumaalla

VI Alli Pauli­ina Saukko e. Met­tiäi­nen (Antin tytär), s. 3. 4. 1929 Sodankylässä, k. 7. 7. 2018 Sodankylässä.

Puoliso, ∞: Eino Valde­mar Saukko, s. 16. 5. 1929, k. 6. 6. 1971 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: vihkipäivä, puoli­son syn­ny­in­paik­ka, mah­dol­liset lapset.

hau­takivi Sodankylän I hautuumaalla

IV Kus­taa­va Matil­da (Til­da) Met­tiäi­nen (Kaisan tytär), s. 20. 10. 1852 Sodankylässä. Lapsia:

 • Maria Matil­da, s. 20. 9. 1875 Sodankylässä, k. 18. 12. 1875 Sodankylässä,
 • Hil­da Hen­ri­ika, s. 28. 11. 1880 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: kuolin­päivä ja ‑paik­ka, toisen lapsen kuolin­päivä ja ‑paik­ka.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­ja 1872–1881 (s. 166)

V Hil­da Hen­ri­ika Ojala e. Met­tiäi­nen (Tildan tytär), s. 20. 10. 1852 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 15. 10. 1899: Alek­san­teri Ojala, s. 26. 6. 1875 Sodankylässä. Lapsia:

 • Sylvia Sigrid, s. 21. 6. 1900 Sodankylässä, k. 1. 5. 1901 Sodankylässä,
 • Vieno Hil­da Kus­taa­va, s. 21. 11. 1901 Sodankylässä,
 • Jal­mari Alek­san­teri, s. 15. 11. 1903 Sodankylässä, k. 2. 9. 1905 Sodankylässä,
 • Emil­ia Edi­ta Alek­san­dra, s. 29. 4. 1905 Sodankylässä, k. 23. 5. 1927 Sodankylässä,
 • Olga Onnia, s. 14. 2. 1907 Sodankylässä, k. 14. 8. 1908 Sodankylässä,
 • Armas Aukusti, s. 18. 4. 1908 Sodankylässä, k. 11. 8. 1908 Sodankylässä,
 • Armas Aukusti, s. 11. 5. 1909 Sodankylässä, kaa­tui 18. 10. 1941 Kostovaarassa,
 • Olga Onnia, s. 27. 1. 1911 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: kuolin­päivä ja ‑paik­ka, puoli­son ja kah­den lapsen kuolin­päivä ja ‑paik­ka.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­ja 1901–1910 (s. 1674), hau­takivi Sodankylän hautuumaalla

IV Kaisa Johan­na Mäk­i­ta­lo e. Met­tiäi­nen (Kaisan tytär), s. 2. 9. 1855 Sodankylässä, k. 13. 9. 1901 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 11. 2. 1878: Kaar­le Erk­ki Mäk­i­ta­lo, s. 18. 5. 1850 Sodankylässä. Itselli­nen Sodankylän Sat­tases­sa. Lapsia:

 • Hul­da Vil­helmi­ina, s. 3. 9. 1877 Sodankylässä,
 • Kaar­le Erhard, s. 19. 3. 1879 Sodankylässä,
 • Alba Judi­ta, s. 1. 12. 1880 Sodankylässä,
 • Naima Leon­ti­na, s. 24. 11. 1882 Sodankylässä, k. 1. 5. 1886 Sodankylässä,
 • Susan­na Alek­san­dra, s. 18. 3. 1885 Sodankylässä, k. 11. 12. 1896 Sodankylässä,
 • Johan Val­frid, s. 3. 4. 1887 Sodankylässä, k. 30. 12. 1887 Sodankylässä,
 • Juho Eev­ert, s. 22. 11. 1888 Sodankylässä,
 • Vil­mar Fredrik, s. 14. 7. 1891 Sodankylässä, k. 15. 6. 1893 Sodankylässä,
 • Saima Ihana, s. 13. 3. 1894 Sodankylässä, k. 10. 2. 1895 Sodankylässä,
 • Johan­na Grav­il­da, s. 15. 4. 1896 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: puoli­son ja viiden lapsen kuolin­päivä ja ‑paik­ka.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­jat 1872–1881 (s. 152), 1882–1891 (s. 98), 1901–1910 (s. 1660), Sodankylän seu­rakun­nan las­tenkir­jat 1881–1891 (s. 42), 1891–1900 (s. 34, 46)

V Kaar­le Erhard Mäk­i­ta­lo (Kaisan poi­ka), s. 19. 3. 1879 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 27. 7. 1903: Elsa Kus­taa­va Mäk­i­ta­lo e. Lant­to, s. 23. 3. 1878 Sodankylässä. Lapsia:

 • Kaar­le Erk­ki, s. 6. 1. 1904 Sodankylässä,
 • Vil­jaa­mi Reetrik­ki, s. 3. 9. 1906 Sodankylässä,
 • Alma Vil­helmi­ina, s. 7. 11. 1909 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: kuolin­päivä ja ‑paik­ka, puoli­son ja las­ten kuolin­päivä ja ‑paik­ka, mah­dol­liset muut lapset.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­ja 1901–1910 (s. 1660)

V Alba Judi­ta Nevano­ja e. Mäk­i­ta­lo (Kaisan tytär), s. 1. 12. 1880 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 22. 7. 1907: Mat­ti Nevano­ja, s. 2. 1. 1874 Haapavedellä.

Puut­tuvia tieto­ja: kuolin­päivä ja ‑paik­ka, puoli­son kuolin­päivä ja ‑paik­ka, mah­dol­liset lapset.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­ja 1901–1910 (s. 1666)

IV Alek­san­dra (San­dra) Ollila e. Met­tiäi­nen (Kaisan tytär), s. 15. 12. 1862 Sodankylässä, k. 30. 12. 1902 Sodankylässä. Lapsi:

 • Alfhil­da, s. 29. 3. 1886 Sodankylässä, k. 13. 8. 1921 Pelkosenniemellä.

Puoliso, ∞ 24. 3. 1889: Alek­san­teri (Ales) Ollila, s. 7. 6. 1870 Sodankylässä, k. 14. 2. 1941 Pelkosen­niemel­lä. Lapsia:

 • Matias August, s. 18. 12. 1888 Sodankylässä, k. 2. 12. 1891 Sodankylässä,
 • Hjal­mar Alek­san­teri, s. 4. 3. 1891 Sodankylässä, k. 9. 8. 1899 Sodankylässä,
 • Hil­ja Hen­ri­ika, s. 20. 10. 1893 Sodankylässä, k. 1. 12. 1955 Pelkosenniemellä,
 • Hel­ga Ser­afi­ina, s. 25. 2. 1896 Sodankylässä, k. 20. 1. 1924 Pelkosenniemellä,
 • Olli Ansel­mi, s. 12. 12. 1898 Sodankylässä, k. 13. 4. 1973 Rovaniemellä.

Puoli­son 3. puoliso, ∞ 8. 2. 1926, eron­neet 6. 10. 1936: Hen­ri­ika Räisä­nen e. Ollila e. Met­tiäi­nen (Erlandin tytär), s. 1. 11. 1901 Sodankylässä, k. 4. 4. 1962 Pelkosenniemellä.

Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1870 syn­tynei­den ja kastet­tu­jen luet­te­lo, Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­jat 1882–1891 (s. 15), 1901–1910 (s. 1678), Sodankylän seu­rakun­nan las­tenkir­jat 1881–1891 (s. 8), 1891–1900 (s. 6), Pelkosen­niemen seu­rakun­nan virka­todis­tus 1981, hau­takivi Pelkosen­niemen I hau­tu­umaal­la, Pelkosen­niemen veteraanimatrikkeli

V Alfhil­da Ollikainen e. Met­tiäi­nen (San­dran tytär), s. 29. 3. 1886 Sodankylässä, k. 13. 8. 1921 Pelkosenniemellä.

Puoliso, ∞ 25. 3. 1905: Juho Heik­ki Ollikainen, s. 10. 6. 1877 Iisalmes­sa, k. 15. 5. 1935 Pelkosen­niemel­lä. Lapsia:

 • Hil­da Hen­ri­ika, s. 26. 7. 1904 Sodankylässä, k. 16. 7. 1971 Sodankylässä.
 • Juho Eino, s. 22. 3. 1906 Sodankylässä, k. 23. 9. 1982 Pelkosenniemellä,
 • Urho Hen­trik­ki, s. 3. 6. 1908 Sodankylässä,
 • Lyyli Auroo­ra, s. 15. 6. 1909 Sodankylässä,
 • Edi­ita, s. 8. 5. 1911 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: kol­men lapsen kuolin­päivä ja ‑paik­ka, mah­dol­liset muut lapset.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­ja 1901–1910 (s. 1678), hau­takivi Pelkosen­niemen I hau­tu­umaal­la, Sodankylän seu­rakun­nan virka­todis­tus 25. 11. 1971, Jen­na Simontaival

VI Hil­da Hen­ri­ika Autio e. Ollikainen (Alfhildan tytär), s. 26. 7. 1904 Sodankylässä, k. 16. 7. 1971 Sodankylässä. Lap­sia:

 • Onni, s. 29. 2. 1924 Pelkosen­niemel­lä, k. 14. 2. 2017 Sodankylässä,
 • Alli Armi­i­da, s. 2. 6. 1926 Pelkosen­niemel­lä, k. 2. 11. 2015 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 21. 8. 1933: Nante Autio (Elis­a­betin poi­ka), s. 9. 6. 1908 Sodankylässä, k. 23. 3. 1948 Sodankylässä. Lapsi:

 • Leila Kaa­ri­na, s. 10. 2. 1938 Sodankylässä, k. 13. 5. 1940 Sodankylässä.

Esikoisen isä on suullisen per­imätiedon mukaan Johannes Tal­ven­saari, s. 26. 3. 1901 Sodankylässä, k. 15. 7. 1976 Pelkosenniemellä.

Sodankylän seu­rakun­nan virka­todis­tus 25. 11. 1971, hau­takivi Sodankylän I hau­tu­umaal­la, Jen­na Simontaival

VII Onni Ollikainen (Hildan poi­ka), s. 29. 2. 1924 Pelkosen­niemel­lä, k. 14. 2. 2017 Sodankylässä.

Puoliso, ∞: Lem­pi Juli­aana Ollikainen e. Luusua, s. 28. 4. 1922, k. 17. 9. 1995 Sodankylässä. Lap­sia:

 • Sinikka Orvok­ki, s. 14. 2. 1946 Sodankylässä, k. 12. 6. 1955 Sodankylässä,
 • Sep­po Johannes, s. 5. 8. 1948 Sodankylässä, k. 6. 1. 2013 Helsingissä,
 • Aimo Antero, s. 8. 5. 1953 Sodankylässä, k. 11. 3. 2014 Äänekoskella,
 • Osmo Onni, s. 5. 5. 1955 Sodankylässä, k. 1. 1. 2011 Sodankylässä,
 • Juk­ka Tapani, s. 2. 7. 1962 Sodankylässä, k. 5. 6. 1966 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: vihkipäivä, puoli­son synnyinpaikka.

Jen­na Simon­taival, hau­takivi Sodankylän II hautuumaalla

V Hil­ja Hen­ri­ika Salmela e. Ollila (San­dran tytär), s. 20. 10. 1893 Sodankylässä, k. 1. 12. 1955 Pelkosen­niemel­lä. Lapsi:

 • Maila Annik­ki, s. 25. 1. 1920 Pelkosen­niemel­lä, k. 19. 2. 1920 Pelkosenniemellä.

Puoliso, ∞ 14. 7. 1925: Kus­taa Eemil Salmela, s. 14. 2. 1888 Sodankylässä, k. 26. 10. 1959 Pelkosen­niemel­lä. Lap­sia:

 • Laila Inkeri, s. 8. 12. 1913 Sodankylässä, k. 2. 1. 1990 Pelkosenniemellä,
 • Mil­ja Aman­da, s. 6. 5. 1928 Pelkosen­niemel­lä, k. 10. 3. 1985 Sodankylässä,
 • Aimo Aatos, s. 20. 10. 1931 Pelkosen­niemel­lä, k. 19. 1. 2015 Pelkosenniemellä.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­ja 1901–1910 (s. 1678), Pelkosen­niemen seu­rakun­nan virka­todis­tus 1981, hau­takivi Pelkosen­niemen I hau­tu­umaal­la, hau­takivi Pelkosen­niemen II hau­tu­umaal­la, hau­takivi Sodankylän II hautuumaalla

VI Laila Inkeri Vaara e. Salmela (Hil­jan tytär), s. 8. 12. 1913 Sodankylässä, k. 2. 1. 1990 Pelkosenniemellä.

Puoliso, ∞ 19. 12. 1933: Johan Armas Vaara, s. 25. 5. 1914 Sodankylässä, k. 19. 9. 1995 Pelkosen­niemel­lä. Lap­sia:

 • Kale­vi Armas, s. 3. 8. 1933 Pelkosen­niemel­lä, k. 25. 2. 1994 Pelkosenniemellä,
 • Raine Johan, s. 21. 6. 1937 Pelkosen­niemel­lä, k. 26. 11. 1994 Pelkosenniemellä,
 • Mart­ti Mikael, s. 21. 8. 1946 Pelkosen­niemel­lä, k. 10. 8. 1977 Pelkosenniemellä,
 • Leena Mar­jat­ta, s. 9. 9. 1949 Pelkosen­niemel­lä, k. 12. 1. 1991 Pelkosenniemellä.

Pelkosen­niemen seu­rakun­nan virka­todis­tus 1981, hau­takivi Pelkosen­niemen I hau­tu­umaal­la, Pelkosen­niemen veteraanimatrikkeli

VI Mil­ja Aman­da Toivola e. Salmela (Hil­jan tytär), s. 6. 5. 1928 Pelkosen­niemel­lä, k. 10. 3. 1985 Sodankylässä.

Puoliso, ∞: Uulovi Aukusti Toivola, s. 26. 4. 1911 Sodankylässä, k. 17. 12. 1983 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: vihkipäivä, mah­dol­liset lapset.

Pelkosen­niemen seu­rakun­nan virka­todis­tus 1981, hau­takivi Sodankylän II hau­tu­umaal­la, Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1911 syn­tynei­den ja kastet­tu­jen luettelo

V Hel­ga Ser­afi­ina Suopan­ki e. Ollila (San­dran tytär), s. 25. 2. 1896 Sodankylässä, k. 20. 1. 1924 Pelkosenniemellä.

Puoliso, ∞ 10. 3. 1923: Vil­jam Suopan­ki, s. 13. 11. 1885 Sodankylässä, k. 28. 8. 1964 Pelkosen­niemel­lä. Lapsi:

 • Asta Eli­ina, s. 20. 3. 1923 Pelkosen­niemel­lä, k. 11. 12. 1923 Pelkosenniemellä.

Puoli­son 2. puoliso, ∞ 22. 7. 1928: Ester Suopan­ki e. Kuosku (Heikin tytär), s. 26. 12. 1896 Sodankylässä, k. 30. 11. 1977 Pelkosenniemellä.

Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1896 syn­tynei­den ja kastet­tu­jen luet­te­lo, Pelkosen­niemen seu­rakun­nan virka­todis­tus 1981

IV Kus­taa Erland Met­tiäi­nen (Kaisan poi­ka), s. 22. 7. 1866 Sodankylässä, k. 20. 4. 1961 Pelkosenniemellä.

Puoliso, ∞ 16. 7. 1893: Kree­ta Karoli­ina Met­tiäi­nen (Pietarin tytär), s. 18. 12. 1866 Sodankylässä, k. 28. 1. 1934 Pelkosen­niemel­lä. Lapsia:

 • Kus­taa Aadolf, s. 6. 11. 1895 Sodankylässä, k. 6. 4. 1951 Pelkosenniemellä,
 • Rosin­da Karoli­ina, s. 6. 9. 1898 Sodankylässä, k. 6. 11. 1977 Pelkosenniemellä,
 • Saima Seli­ina, s. 30. 3. 1900 Sodankylässä, k. 9. 9. 1975 Pelkosenniemellä,
 • Hen­ri­ika, s. 1. 11. 1901 Sodankylässä, k. 4. 4. 1962 Pelkosenniemellä,
 • Kaar­lo Oskari, s. 6. 2. 1904 Sodankylässä, kaa­tui 7. 9. 1941 Voitajoella,
 • Eemil, s. 7. 3. 1906 Sodankylässä, k. 22. 3. 1906 Sodankylässä,
 • Ville Eev­ert­ti, s. 10. 3. 1908 Sodankylässä, k. 17. 9. 1990 Kuhmossa,
 • Hil­da, s. 22. 10. 1910 Sodankylässä, k. 31. 1. 1987 Rovaniemellä,
 • Hul­da, s. 20. 2. 1913 Sodankylässä, k. 16. 4. 1979 Rovaniemellä.

Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1866 syn­tynei­den ja kastet­tu­jen luet­te­lo, Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­ja 1901–1910 (s. 1638), Pelkosen­niemen seu­rakun­nan virka­todis­tus 14. 5. 2001, hau­takivi Rovaniemen IV hau­tu­umaal­la, hau­takivi Kuh­mon uudel­la hau­tu­umaal­la, Pelkosen­niemen vet­er­aan­i­ma­trikke­li, Tea Myllykorpi

V Kus­taa Aadolf Met­tiäi­nen (Erlandin poi­ka), s. 6. 11. 1895 Sodankylässä, k. 6. 4. 1951 Pelkosenniemellä.

Puoliso, ∞ 12. 3. 1921: Seel­ia Katari­ina Met­tiäi­nen e. Pyhäjärvi, s. 23. 1. 1890 Sodankylässä, k. 16. 9. 1950 Pelkosenniemellä.

Avi­o­li­itos­ta ei lapsia.

Pelkosen­niemen seu­rakun­nan virka­todis­tus 14. 5. 2001

V Rosin­da Karoli­ina Toiva­nen e. Met­tiäi­nen (Erlandin tytär), s. 6. 9. 1898 Sodankylässä, k. 6. 11. 1977 Pelkosen­niemel­lä. Lapsia:

 • Iisak­ki Hannes, s. 22. 10. 1920 Pelkosen­niemel­lä, k. 24. 7. 1923 Pelkosenniemellä,
 • Viljo Moos­es, s. 1. 9. 1923 Pelkosen­niemel­lä, kaa­tui 30. 6. 1944 Ihantalassa.

Puoliso, ∞ 27. 8. 1926: Kalle Kusti Toiva­nen, s. 26. 6. 1890 Nil­siässä, k. 10. 7. 1965 Pelkosen­niemel­lä. Lap­sia:

 • See­mi Alvari, s. 25. 8. 1933 Pelkosen­niemel­lä, k. 25. 1. 2021 Hämeenlinnassa.

Pelkosen­niemen seu­rakun­nan virka­todis­tus 14. 5. 2001, Juk­ka Kemp­pinen (Luet­te­lo 1944), Inari Tammivuori

V Saima Seli­ina Rimpeläi­nen e. Hiltunen e. Met­tiäi­nen (Erlandin tytär), s. 30. 3. 1900 Sodankylässä, k. 9. 9. 1975 Pelkosen­niemel­lä. Lapsi:

 • Lee­vi Assari, s. 20. 6. 1919 Pelkosen­niemel­lä, k. 18. 12. 1988 Pelkosenniemellä.

1. puoliso, ∞ 11. 4. 1928: Arvid (Arvi) Hiltunen (Kus­tun poi­ka), s. 5. 1. 1883 Sodankylässä, k. 29. 8. 1936 Pelkosenniemellä.

2. puoliso, ∞ 13. 11. 1938: Otto Rimpeläi­nen, s. 14. 5. 1894 Tyrnäväl­lä, k. 20. 8. 1952 Pelkosenniemellä.

Avi­o­li­itoista ei lapsia. 

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­ja 1901–1910 (s. 1638), Pelkosen­niemen seu­rakun­nan virka­todis­tus 14. 5. 2001 

V Hen­ri­ika Räisä­nen e. Ollila e. Met­tiäi­nen (Erlandin tytär), s. 1. 11. 1901 Sodankylässä, k. 4. 4. 1962 Pelkosenniemellä.

1. puoliso, ∞ 8. 2. 1926, eron­neet 6. 10. 1936: Alek­san­teri (Ales) Ollila, s. 7. 6. 1870 Sodankylässä, k. 14. 2. 1941 Pelkosenniemellä.

2. puoliso, ∞ 19. 9. 1937: Ansel­mi Räisä­nen (Sihverin poi­ka), s. 6. 7. 1894 Sodankylässä, k. 28. 2. 1968 Pelkosenniemellä.

Avi­o­li­itoista ei lap­sia. 1. puoli­son 2. puoliso, ∞ 24. 3. 1889: Alek­san­dra (San­dra) Ollila e. Met­tiäi­nen (Kaisan tytär), s. 15. 12. 1862 Sodankylässä, k. 30. 12. 1902 Sodankylässä.

Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1870 syn­tynei­den ja kastet­tu­jen luet­te­lo, Pelkosen­niemen seu­rakun­nan pap­in­todis­tus 1968, Pelkosen­niemen seu­rakun­nan virka­todis­tus 1981

(V) Hil­ja Hiltunen e. Met­tiäi­nen e. Oiva, s. 17. 7. 1909 Kuusamossa, k. 20. 8. 1977 Pelkosen­niemel­lä. Lap­sia:

 • Mart­ta Sisko, s. 1. 2. 1945, k. 21. 11. 2000 Pelkosenniemellä.

1. puoliso, ∞: Kaar­lo Oskari Met­tiäi­nen (Erlandin poi­ka), s. 6. 2. 1904 Sodankylässä, kaa­tui 7. 9. 1941 Voita­joel­la. Lap­sia:

 • Ruuben Johannes, s. 21. 12. 1937 Pelkosen­niemel­lä, k. 28. 2. 2001 Pelkosenniemellä,
 • Eino Eev­ert­ti, s. 15. 7. 1939 Pelkosenniemellä.

2. puoliso, ∞ 8. 11. 1946: Ilmari Hiltunen e. Halo­nen (Jal­marin poi­ka), s. 19. 2. 1909 Sodankylässä, k. 31. 7. 1984 Pelkosen­niemel­lä. Lap­sia:

 • Son­ja Riit­ta, s. 18. 11. 1950 Pelkosen­niemel­lä, k. 20. 8. 1970 Ruotsissa.

Puut­tuvia tieto­ja: 1. vihkipäivä, Einon kuolin­päivä ja ‑paik­ka, Mar­tan syn­ny­in­paik­ka, Son­jan kuolinpaikka.

Pelkosen­niemen seu­rakun­nan virka­todis­tus 14. 5. 2001, Pelkosen­niemen vet­er­aan­i­ma­trikke­li, Juha Mettiäinen

V Hil­da Niska­nen e. Met­tiäi­nen (Erlandin tytär), s. 22. 10. 1910 Sodankylässä, k. 31. 1. 1987 Rovaniemellä.

Puoliso, ∞ 22. 2. 1932: Aap­po Niska­nen, s. 4. 3. 1888, k. 16. 9. 1968 Rovaniemellä.

Puut­tuvia tieto­ja: puoli­son syn­ny­in­paik­ka, mah­dol­liset lapset.

hau­takivi Rovaniemen IV hautuumaalla

III Mikko Musik­ka e. Ollila (Valpurin poi­ka), s. 13. 10. 1832 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 6. 1. 1865: Anna Mag­daleena (Leena) Musik­ka e. Köngäs, s. 10. 1. 1847 Sodankylässä, k. 28. 10. 1903 Sodankylässä. Lapsia:

 • Kaisa Valpuri, s. 24. 2. 1866 Sodankylässä, m. 17. 7. 1888 Kittilään,
 • Maria Susan­na, s. 16. 1. 1869 Sodankylässä,
 • Anna Hen­ri­ika, s. 8. 3. 1871 Sodankylässä,
 • Johannes, s. 15. 4. 1873 Sodankylässä, k. 23. 4. 1873 Sodankylässä,
 • Han­nu Johannes, s. 26. 3. 1874 Sodankylässä,
 • Moos­es, s. 13. 8. 1876 Sodankylässä, k. 14. 7. 1907 Sodankylässä,
 • Kris­ti­ina, s. 1. 3. 1879 Sodankylässä, m. 1. 5. 1902 Kittilään,
 • Paa­vo, s. 25. 1. 1881 Sodankylässä, k. 23. 12. 1941 Sodankylässä,
 • Kus­taus Malakias, s. 5. 2. 1883 Sodankylässä,
 • Hil­da Hed­vig, s. 24. 4. 1890 Sodankylässä,
 • Kree­ta, s. 20. 9. 1885 Sodankylässä,
 • Emil, s. 19. 5. 1893 Sodankylässä, k. 24. 5. 1893 Sodankylässä,
 • Olli, s. 24. 9. 1894 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: kuolin­päivä ja ‑paik­ka, yhdek­sän lapsen kuolin­päivä ja ‑paik­ka.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­jat 1859–1871 (s. 153), 1872–1881 (s. 151), 1882–1891 (s. 84), 1901–1910 (s. 1656), Sodankylän seu­rakun­nan las­tenkir­jat 1881–1891 (s. 37), 1891–1900 (s. 38), hau­takivi Sodankylän I hautuumaalla

IV Maria Susan­na Aikio e. Musik­ka (Mikon tytär), s. 16. 1. 1869 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 25. 12. 1886: Taneli Aikio, s. 27. 11. 1859 Sodankylässä. Lapsia:

 • Reeti Alek­san­teri, s. 21. 5. 1891 Sodankylässä, k. 8. 2. 1973 Sodankylässä,
 • Hilma Vil­helmi­ina, s. 10. 9. 1893 Sodankylässä, k. 9. 2. 1961 Sodankylässä,
 • Jen­ny Jose­fi­ina, s. 20. 2. 1896 Sodankylässä, k. 26. 3. 1897 Sodankylässä,
 • Juho Erk­ki, s. 24. 1. 1898 Sodankylässä, k. 9. 8. 1956 Sodankylässä,
 • Aune Aukusti, s. 25. 8. 1900 Sodankylässä,
 • Emil Arvid, s. 15. 5. 1904 Sodankylässä, k. 13. 5. 1994 Sodankylässä,
 • Saima Susan­na, s. 13. 10. 1906 Sodankylässä, k. 8. 4. 1977 Sodankylässä,
 • Kaisa Kris­ti­ina, s. 14. 4. 1909 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: kuolin­päivä ja ‑paik­ka, puoli­son ja kah­den lapsen kuolin­päivä ja ‑paik­ka, mah­dol­liset muut lapset.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­ja 1901–1910 (s. 601), Sodankylän seu­rakun­nan las­tenkir­ja 1891–1900 (s. 266), hau­takivi Sodankylän I hau­tu­umaal­la, hau­takivi Sodankylän II hautuumaalla

IV Han­nu Johannes Musik­ka (Mikon poi­ka), s. 26. 3. 1874 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 1. 7. 1894: Hul­da Vil­helmi­ina Musik­ka e. Mäk­i­ta­lo, s. 3. 9. 1877 Sodankylässä. Lapsia:

 • Aina Matil­da, s. 19. 5. 1895 Sodankylässä, k. 6. 6. 1976 Sodankylässä,
 • Anna Vil­helmi­ina, s. 8. 6. 1897 Sodankylässä, k. 21. 6. 1986 Sodankylässä,
 • Alfhil­da Elis­a­bet, s. 4. 3. 1900 Sodankylässä, k. 12. 3. 1900 Sodankylässä,
 • Maria Kus­taa­va, s. 4. 8. 1904 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: kuolin­päivä ja ‑paik­ka, puoli­son ja neljän­nen lapsen kuolin­päivä ja ‑paik­ka.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­ja 1901–1910 (s. 1656), Sodankylän seu­rakun­nan las­tenkir­ja 1891–1900 (s. 41), hau­takivi Sodankylän II hautuumaalla

V Aina Matil­da Snikkari­nen e. Musik­ka (Johan­nek­sen tytär), s. 19. 5. 1895 Sodankylässä, k. 6. 6. 1976 Sodankylässä.

Puoliso, ∞: Juho Snikkari­nen, s. 12. 5. 1886, k. 22. 12. 1963 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: vihkipäivä, puoli­son syn­ny­in­paik­ka, mah­dol­liset lapset.

hau­takivi Sodankylän II hautuumaalla

V Anna Vil­helmi­ina Mar­javaara e. Musik­ka (Johan­nek­sen tytär), s. 8. 6. 1897 Sodankylässä, k. 21. 6. 1986 Sodankylässä.

Puoliso, ∞: Johannes Mar­javaara, s. 29. 4. 1890 Sodankylässä, k. 8. 4. 1972 Sodankylässä. Lap­sia:

 • Eero Ilmari, s. 2. 12. 1921 Sodankylässä, k. 1. 4. 1995 Sodankylässä,
 • Elo Soi­ni Vih­tori, s. 23. 3. 1929 Sodankylässä, k. 6. 1. 1966 Sodankylässä,
 • Lyyli Oner­va, s. 23. 5. 1931 Sodankylässä, k. 28. 10. 2016 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: vihkipäivä, esikoisen kuolin­päivä ja ‑paik­ka.

hau­takivi Sodankylän I hau­tu­umaal­la, hau­takivi Sodankylän II hau­tu­umaal­la, Kotiseu­tu­ni Peräpohjola—Lappi (s. 918, 938), Ikuisuus.fi

IV Moos­es Musik­ka (Mikon poi­ka), s. 13. 8. 1876 Sodankylässä, k. 14. 7. 1907 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 29. 1. 1902: Susan­na Musik­ka e. Karp­pinen, s. 29. 10. 1875 Sodankylässä, k. 9. 10. 1957 Sodankylässä. Lapsia:

 • Anna Lovi­isa, s. 5. 5. 1902 Sodankylässä, k. 25. 6. 1987 Sodankylässä,
 • Maria Matil­da, s. 25. 3. 1904 Sodankylässä, k. 3. 2. 1966 Sodankylässä,
 • Hel­li Augus­ta, s. 8. 5. 1907 Sodankylässä, k. 31. 7. 1907 Sodankylässä.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­ja 1901–1910 (s. 1656), hau­takivi Sodankylän I hau­tu­umaal­la, hau­takivi Sodankylän II hautuumaalla

V Maria Matil­da Mäk­i­ta­lo e. Musik­ka (Moosek­sen tytär), s. 25. 3. 1904 Sodankylässä, k. 3. 2. 1966 Sodankylässä.

Puoliso, ∞: Väinö Lean­der Mäk­i­ta­lo, s. 5. 5. 1906 Sodankylässä, k. 10. 2. 1966 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: vihkipäivä, mah­dol­liset lapset.

hau­takivi Sodankylän I hautuumaalla

IV Paa­vo Musik­ka (Mikon poi­ka), s. 25. 1. 1881 Sodankylässä, k. 23. 12. 1941 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 1. 7. 1906: Kaisa Kus­taa­va Musik­ka e. Kerkelä, s. 27. 10. 1884 Kemi­järvel­lä, k. 7. 7. 1983 Sodankylässä. Lapsi:

 • Jen­ni Emil­ia, s. 5. 12. 1906 Sodankylässä, k. 8. 5. 1907 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: mah­dol­liset muut lapset.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­ja 1901–1910 (s. 1656), hau­takivi Sodankylän I hautuumaalla

IV Kree­ta Sotanie­mi e. Musik­ka (Mikon tytär), s. 20. 9. 1885 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 25. 12. 1906: Mat­ti Aukusti Sotanie­mi, s. 2. 1. 1877 Rovaniemel­lä. Lapsia:

 • Alfhil­da, s. 9. 4. 1908 Sodankylässä, k. 9. 3. 1986 Sodankylässä,
 • Matias Ilmari, s. 24. 2. 1910 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: kuolin­päivä ja ‑paik­ka, puoli­son ja toisen lapsen kuolin­päivä ja ‑paik­ka, mah­dol­liset lapset.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­ja 1901–1910 (s. 1764), hau­takivi Sodankylän II hautuumaalla

III Maria Lesk­i­nen e. Väli­jeesiö e. Musik­ka e. Ollila (Valpurin tytär), s. 19. 12. 1835 Sodankylässä. Lapsi:

 • Eeli, s. 11. 4. 1870 Sodankylässä.

1. puoliso, ∞: Mat­ti Väli­jeesiö, s. 8. 3. 1830 Sodankylässä, k. 27. 2. 1865 Sodankylässä. Lapsia:

 • Juho Olli, s. 15. 7. 1858 Sodankylässä, k. 17. 7. 1864 Sodankylässä,
 • Susan­na Sti­na, s. 24. 2. 1861 Sodankylässä, k. 9. 7. 1864 Sodankylässä,
 • Maria Matil­da, s. 2. 7. 1863 Sodankylässä.

2. puoliso, ∞ 24. 6. 1866: Anders Lesk­i­nen. Lap­si:

 • Emma Vil­helmi­ina, s. 4. 7. 1866 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: kuolin­päivä ja ‑paik­ka, 1. vihkipäivä, 2. puoli­son syn­nyin- ja kuolin­päivä ja ‑paik­ka, kol­men lapsen kuolin­päivä ja ‑paik­ka.

Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1866 vihit­ty­jen luet­te­lo, Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1870 syn­tynei­den ja kastet­tu­jen luet­telot, Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­jat 1859–1871 (s. 140), 1872–1881 (s. 134)

IV Maria Matil­da Väli­jeesiö (Mar­i­an tytär), s. 2. 7. 1863 Sodankylässä.

Puoliso, ∞: Juho Paulus Väli­jeesiö, s. 1. 10. 1854 Sodankylässä. Lapsia:

 • Maria Elmi­ina, s. 31. 12. 1890 Sodankylässä, k. 7. 2. 1891 Sodankylässä,
 • Aina Matil­da, s. 13. 12. 1893 Sodankylässä,
 • Elsa Vil­helmi­ina, s. 14. 10. 1895 Sodankylässä,
 • Mar­jaana, s. 7. 4. 1901 Sodankylässä,
 • Juho Eemeli, s. 16. 9. 1905 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: kuolin­päivä ja ‑paik­ka, vihkipäivä, puoli­son ja neljän lapsen kuolin­päivä ja ‑paik­ka.

Sodankylän seu­rakun­nan las­tenkir­jat 1881–1891 (s. 550), 1891–1900 (s. 560), Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­ja 1901–1910 (s. 1156)

II Mikko Mosku­vaara (Pekan poi­ka), s. 1. 8. 1804 Sodankylässä, k. 12. 4. 1874 Sodankylässä. Talolli­nen Mosku­vaaran tilal­la Sodankylän Madetkoskella.

Puoliso, ∞ 8. 4. 1826: Maria Katari­ina Mosku­vaara e. Nili­vaara, s. 9. 11. 1804 Kit­tilässä, k. 16. 9. 1881 Sodankylässä. Lapsia:

 • Bri­ta Sti­na, s. 2. 9. 1826 Sodankylässä, k. 5. 11. 1826 Sodankylässä,
 • Juho Aapo, s. 17. 2. 1828 Sodankylässä, k. 9. 2. 1897 Sodankylässä,
 • Kaisa Valpuri, s. 17. 8. 1831 Sodankylässä, m. 1852 Kittilään,
 • Olli, s. 22. 5. 1834 Sodankylässä, k. 27. 10. 1894 Sodankylässä,
 • Mikko Her­man, s. 2. 11. 1838 Sodankylässä, k. 22. 11. 1920 Sodankylässä
 • Maria Alek­san­dra, s. 16. 11. 1841 Sodankylässä, m. 1875 Turtolaan,
 • Mat­ti Heik­ki, s. 13. 2. 1844 Sodankylässä, k. 25. 2. 1844 Sodankylässä,
 • Bri­ta, s. 13. 8. 1845 Sodankylässä, m. 13. 4. 1874 Kemiin,
 • Fredrik Alek­sander, s. 17. 7. 1848 Sodankylässä, k. 8. 2. 1877 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: kol­men lapsen kuolin­päivä ja ‑paik­ka.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­jat 1824–1830 (s. 36), 1831–1837 (s. 31), 1838–1844 (s. 56), 1845–1851 (s. 51), 1852–1858 (s. 51), 1859–1871 (s. 80), 1872–1881 (s. 69), kuollei­den ja hau­dat­tu­jen luet­te­lo 1826

III Juho Aapo Mosku­vaara (Mikon poi­ka), s. 17. 2. 1828 Sodankylässä, k. 9. 2. 1897 Sodankylässä. Talolli­nen Mosku­vaaran tilal­la Sodankylän Madetkoskella.

1. puoliso, ∞ 29. 4. 1855: Gre­ta Sti­na Mosku­vaara e. Kor­va, s. 19. 7. 1829 Sodankylässä, k. 3. 12. 1858 Sodankylässä. Lapsia:

 • Olli Asarias, s. 17. 2. 1856 Sodankylässä, k. 19. 6. 1927 Sodankylässä,
 • Katari­ina Judi­ta, s. 31. 12. 1857 Sodankylässä, k. 7. 1. 1858 Sodankylässä,
 • Maria Raakel, s. 3. 12. 1858 Sodankylässä, k. 3. 12. 1858 Sodankylässä.

2. puoliso, ∞ 5. 2. 1865: Sti­na Sofia Mosku­vaara e. Mat­ti­la, s. 6. 4. 1845 Kit­tilässä, k. 15. 6. 1915 Sodankylässä. Lapsia:

 • Alek­san­teri, s. 27. 11. 1865 Sodankylässä, k. 28. 11. 1865 Sodankylässä,
 • Ana­nias, s. 3. 7. 1869 Sodankylässä, k. 8. 4. 1929 Sodankylässä,
 • Basil­ius, s. 26. 6. 1871 Sodankylässä, k. 7. 9. 1919 Sodankylässä,
 • Maria Elmi­ina, s. 18. 7. 1873 Sodankylässä, k. 20. 11. 1954 Pelkosenniemellä,
 • Juho Heik­ki, s. 7. 9. 1875 Sodankylässä, k. 12. 6. 1893 Sodankylässä,
 • Olga Kris­ti­ina, s. 18. 12. 1877 Sodankylässä, k. 4. 1. 1949 Sodankylässä,
 • Adolf, s. 5. 1. 1881 Sodankylässä, k. 11. 1. 1881 Sodankylässä,
 • Katari­ina, s. 7. 9. 1882 Sodankylässä, k. 8. 9. 1882 Sodankylässä,
 • Eemil Vil­helm, s. 29. 6. 1886 Sodankylässä, k. 4. 7. 1886 Sodankylässä.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­jat 1852–1858 (s. 51), 1859–1871 (s. 80), 1872–1881 (s. 69), 1882–1891 (s. 263), 1891–1900 (s. 270), Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1858 (1, 2), 1865, 1882, 1886 kuollei­den ja hau­dat­tu­jen luet­telot, Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1857, 1858, 1865, 1881, 1886 syn­tynei­den ja kastet­tu­jen luet­telot, Inga Wiik

IV Olli Asarias Mosku­vaara (Juho Aapon poi­ka), s. 17. 2. 1856 Sodankylässä, k. 19. 6. 1927 Sodankylässä. Pien­ti­lalli­nen Kosken­niskan tilal­la Sodankylän Sattasessa.

Puoliso, ∞ 10. 8. 1879: Kus­taa­va Mosku­vaara e. Tep­sa, s. 23. 3. 1860 Sodankylässä, k. 18. 3. 1942 Sodankylässä. Lapsia:

 • Hilma, s. 25. 11. 1879 Sodankylässä, m. 16. 7. 1900 Kemiin,
 • Aksel Ansel­mi, s. 22. 9. 1882 Sodankylässä, k. 1. 10. 1945 Sodankylässä,
 • Aman­da Kus­taa­va, s. 21. 8. 1888 Sodankylässä, k. 1. 6. 1952 Sodankylässä,
 • Maria Elis­a­bet, s. 4. 2. 1891 Sodankylässä, k. 18. 12. 1913 Amerikassa,
 • Bror Johannes Abiel, s. 25. 1. 1894 Sodankylässä, k. 27. 6. 1945 Sodankylässä,
 • Aina Ali­na, s. 10. 3. 1897 Sodankylässä, k. 28. 9. 1968 Sodankylässä,
 • Olli Alek­san­teri, s. 6. 11. 1899 Sodankylässä, k. 27. 1. 1938 Venäjällä,
 • Lyy­dia Matil­da, s. 25. 4. 1902 Sodankylässä, k. 23. 12. 1903 Sodankylässä,
 • Kalle Vil­hel­mi, s. 17. 8. 1905 Sodankylässä, k. 28. 5. 1968 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: esikoisen kuolin­päivä ja ‑paik­ka, mah­dol­liset muut lapset.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­jat 1872–1881 (s. 150), 1891–1900 (s. 95), 1901–1910 (s. 1654), 1911–1920 (s. 1086), 1911–1920 (s. 138), 1921–1930 (s. 151), kuu­lutet­tu­jen ja kuu­lutet­tu­jen ja vihit­ty­jen luet­te­lo 1879, Sodankylän seu­rakun­nan virka­todis­tus 25. 11. 1971, Kemin seu­rakun­taan 1900 muut­tanei­den luet­te­lo, Eila Lahti-Argutina

V Hilma Häik­iö e. Mosku­vaara (Asari­aan tytär), s. 25. 11. 1879 Sodankylässä, m. 16. 7. 1900 Kemiin.

Puoliso, ∞ 22. 9. 1900: Johannes Häik­iö, s. 9. 12. 1878 Muhoksella.

Puut­tuvia tieto­ja: kuolin­päivä ja ‑paik­ka, puoli­son kuolin­päivä ja ‑paik­ka.

Kemin seu­rakun­taan 1900 muut­tanei­den luet­te­lo, Kemin seu­rakun­nan rip­pikir­ja 1891–1900 (s. 184, 155)

V Aksel Ansel­mi Mosku­vaara (Asari­ak­sen poi­ka), s. 22. 9. 1882 Sodankylässä, k. 1. 10. 1945 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 16. 3. 1907: Elis­a­bet Mosku­vaara e. Takala, s. 18. 1. 1889 Sodankylässä, k. 18. 4. 1966 Sodankylässä. Lapsia:

 • Aili, s. 1. 3. 1908 Sodankylässä, k. 18. 12. 1993 Sodankylässä,
 • Eino Iivari, s. 5. 7. 1909 Sodankylässä, k. 10. 6. 1972 Sodankylässä,
 • Uuno Akseli, s. 6. 4. 1911 Sodankylässä, k. 23. 5. 1915 Sodankylässä,
 • Enna Eli­isa, s. 14. 5. 1913 Sodankylässä, k. 30. 6. 1915 Sodankylässä,
 • Lennu Kale­vi, s. 30. 5. 1915 Sodankylässä, k. 7. 8. 2010 Sodankylässä,
 • Asta Maria, s. 17. 12. 1917 Sodankylässä, k. 17. 2. 1999 Sodankylässä,
 • Tauno Ilmari, s. 12. 6. 1920 Sodankylässä, k. 22. 4. 1989 Sodankylässä,
 • Leila, s. 8. 2. 1927 Sodankylässä, k. 1. 3. 1944 Sodankylässä,
 • Eero, s. 15. 1. 1929 Sodankylässä, k. 16. 1. 1999 Sodankylässä,
 • Niilo, s. 5. 6. 1931 Sodankylässä, k. 12. 5. 1947 Sodankylässä,
 • Sal­li, s. 21. 4. 1934 Sodankylässä, k. 24. 9. 2000 Sodankylässä.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­jat, Esko Kujan­sivu, hau­takivi Sodankylän hau­tu­umaal­la, Sodankylän seu­rakun­nan virka­todis­tus 25. 11. 1971, Lapin Kansa 15. 8. 2010, Anneli Kotisaari

VI Aili Koivu­nie­mi e. Mosku­vaara (Anselmin tytär), s. 1. 3. 1908 Sodankylässä, k. 18. 12. 1993 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 2. 10. 1939: Juho Erk­ki Koivu­nie­mi, s. 5. 9. 1897 Kittilässä.

Puut­tuvia tieto­ja: puoli­son kuolin­päivä ja ‑paik­ka, mah­dol­liset lapset.

Sodankylän seu­rakun­nan virka­todis­tus 25. 11. 1971, Anneli Kotisaari

VI Eino Iivari Mosku­vaara (Anselmin poi­ka), s. 5. 7. 1909 Sodankylässä, k. 10. 6. 1972 Sodankylässä.

1. puoliso, ∞ 2. 11. 1937: Anna (Anni) Alfhil­da Mosku­vaara e. Han­nu­la, s. 20. 8. 1915 Sodankylässä, k. 25. 11. 1949 Sodankylässä. Lap­sia:

 • Han­nu Juhani, s. 11. 11. 1949 Sodankylässä, k. 15. 11. 1949 Sodankylässä.

2. puoliso, ∞ 2. 1. 1952: Katri Mosku­vaara e. Han­nu­la, s. 27. 11. 1919 Sodankylässä, k. 27. 11. 2000 Sodankylässä. Lap­sia:

 • Enni Eli­na, s. 17. 1. 1954 Sodankylässä, k. 29. 11. 2004 Kemissä.

hau­takivi Sodankylän hau­tu­umaal­la, Sodankylän vet­er­aan­i­ma­trikke­li, Sodankylän seu­rakun­nan virka­todis­tus 25. 11. 1971, hau­takivi Unar­in hautuumaalla

VI Lennu Kale­vi Mosku­vaara (Anselmin poi­ka), s. 30. 5. 1915 Sodankylässä, k. 7. 8. 2010 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 13. 3. 1950: Ilma Mosku­vaara e. Häätylä, s. 13. 12. 1920 Sodankylässä, k. 28. 4. 2015 Sodankylässä.

Avi­o­li­itos­ta ei lapsia.

Esko Kujan­sivu, Sodankylän seu­rakun­nan virka­todis­tus 25. 11. 1971, Lapin Kansa 15. 8. 2010, Lapin Kansa 10. 5. 2015

VI Tauno Ilmari Mosku­vaara (Anselmin poi­ka), s. 12. 6. 1920 Sodankylässä, k. 22. 4. 1989 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 23. 6. 1950: Lea Sofia Mosku­vaara e. Han­nu­la, s. 29. 8. 1929 Sodankylässä, k. 25. 7. 1987 Sodankylässä. Lapsi:

 • Yrjö Ilmari, s. 11. 12. 1950 Sodankylässä, k. 11. 3. 2001 Sodankylässä.

Sodankylän vet­er­aan­i­ma­trikke­li, Sodankylän seu­rakun­nan virka­todis­tus 25. 11. 1971, hau­takivi Sodankylän hautuumaalla

VI Eero Mosku­vaara (Anselmin poi­ka), s. 15. 1. 1929 Sodankylässä, k. 16. 1. 1999 Sodankylässä.

Puoliso, ∞: Maire Inkeri Mosku­vaara e. Kerä­nen, s. 15. 8. 1929 Iisalmes­sa, k. 23. 6. 2010 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: vihkipäivä, mah­dol­liset lapset.

Esko Kujan­sivu, hau­takivi Sodankylän hautuumaalla

V Aman­da Kus­taa­va (Man­ta) Hinku­la e. Mosku­vaara (Asari­ak­sen tytär), s. 21. 8. 1888 Sodankylässä, k. 1. 6. 1952 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 19. 1. 1909: Antti Hinku­la, s. 20. 2. 1881 Lumi­joel­la, k. 7. 1. 1960 Sodankylässä. Lap­sia:

 • Eeva, s. 15. 7. 1909 Sodankylässä, k. 14. 7. 1944 Sodankylässä,
 • Bert­ta, s. 1. 2. 1912 Sodankylässä, k. 28. 1. 1998 Rovaniemellä,
 • Pekka, s. 30. 6. 1914 Sodankylässä, k. 1. 11. 1936 Sodankylässä,
 • Anna Kus­taa­va, s. 15. 3. 1916 Sodankylässä, m. 8. 1. 1937 Helsinkiin,
 • Antti, s. 2. 4. 1918 Sodankylässä, k. 16. 7. 1924 Sodankylässä,
 • Eero Johannes, s. 20. 6. 1920 Sodankylässä, k. 22. 12. 1920 Sodankylässä,
 • Hel­li Mart­ta, s. 30. 12. 1921 Sodankylässä, k. 11. 10. 2008 Sodankylässä,
 • Niilo, s. 7. 4. 1927 Sodankylässä, k. 16. 8. 1927 Sodankylässä,
 • Aino Kyl­lik­ki, s. 17. 4. 1932 Sodankylässä, k. 29. 9. 1940 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: neljän­nen lapsen kuolin­päivä ja ‑paik­ka.

Sodankylän seu­rakun­nan virka­todis­tus 25. 11. 1971, Lapin Kansa 30. 6. 1996, hau­takivi Sodankylän hau­tu­umaal­la, hau­takivi Jout­tikeron hautuumaalla

VI Bert­ta Paulow e. Mikko­nen e. Hinku­la (Aman­dan tytär), s. 1. 2. 1912 Sodankylässä, k. 28. 1. 1998 Rovaniemellä.

1. puoliso, eron­neet 3. 9. 1939: Johan Lean­der Mikko­nen.

2. puoliso, ∞ 17. 11. 1941: Peu­tro William Paulow, s. 13. 7. 1906, k. 11. 1. 1990 Rovaniemellä.

Puut­tuvia tieto­ja: 1. vihkipäivä, 1. puoli­son syn­nyin- ja kuolin­päivä ja ‑paik­ka, 2. puoli­son syn­ny­in­paik­ka, mah­dol­liset lapset.

Sodankylän seu­rakun­nan virka­todis­tus 25. 11. 1971, hau­takivi Jout­tikeron hautuumaalla

VI Hel­li Mart­ta Kan­to­la e. Niku­la e. Hinku­la (Aman­dan tytär), s. 30. 12. 1921 Sodankylässä, k. 11. 10. 2008 Sodankylässä.

1. puoliso: Niilo Pet­ter Niku­la, s. 18. 4. 1930 Sodankylässä, k. 18. 1. 1961 Sodankylässä.

2. puoliso, ∞ 24. 10. 1962: Reino Vern­er Kan­to­la, s. 25. 1. 1925 Sodankylässä, k. 8. 8. 2003 Kemijärvellä.

Puut­tuvia tieto­ja: 1. vihkipäivä, mah­dol­liset lapset.

Sodankylän seu­rakun­nan virka­todis­tus 25. 11. 1971, hau­takivi Sodankylän hau­tu­umaal­la, hau­takivi Vuos­ti­mon hautuumaalla

V Bror Johannes Abiel Mosku­vaara (Asari­ak­sen poi­ka), s. 25. 1. 1894 Sodankylässä, k. 27. 6. 1945 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 1. 5. 1924: Saima Susan­na Mosku­vaara e. Aikio (Susan­nan tytär), s. 13. 10. 1906 Sodankylässä, k. 8. 4. 1977 Sodankylässä. Lap­sia:

 • Eero Arvid, s. 12. 1. 1926 Sodankylässä, k. 26. 5. 1997 Sodankylässä,
 • Toi­vo Aatos, s. 8. 11. 1929 Sodankylässä, k. 12. 7. 1930 Sodankylässä.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­jat 1921–1930 (s. 151), 1931–1940 (s. 194), 1941–1950 (s. 205), 1951–1960 (s. 235), hau­takivi Sodankylän II hautuumaalla

VI Eero Arvid Mosku­vaara (Abielin poi­ka), s. 12. 1. 1926 Sodankylässä, k. 26. 5. 1997 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 24. 4. 1949: Esteri Eli­na Mosku­vaara e. Mat­ti­la, s. 16. 1. 1927 Sodankylässä, k. 25. 2. 2008 Sodankylässä. Lap­sia:

 • Rit­va Eli­na, s. 24. 10. 1949 Sodankylässä, k. 30. 1. 1950 Sodankylässä,
 • Timo Antero, s. 22. 8. 1965 Sodankylässä, k. 1. 7. 1979 Sodankylässä.

Sodankylän vet­er­aan­i­ma­trikke­li, Sodankylän seu­rakun­nan virka­todis­tus 25. 11. 1971, Lapin Kansa 2. 3. 2008, hau­takivi Sodankylän hautuumaalla

V Aina Ali­na Lam­pela e. Mosku­vaara (Asari­ak­sen tytär), s. 10. 3. 1897 Sodankylässä, k. 28. 9. 1968 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 25. 12. 1916: Mat­ti Lam­pela, s. 15. 5. 1886 Kuo­la­järvel­lä, k. 23. 4. 1938 Sodankylässä. Lap­sia:

 • Emmi, s. 10. 4. 1916 Sodankylässä, k. 4. 9. 1920 Sodankylässä,
 • Elma, s. 16. 8. 1918 Sodankylässä, k. 31. 8. 1991 Sodankylässä,
 • Eero, s. 1. 4. 1920 Sodankylässä, k. 5. 12. 1947 Sodankylässä,
 • Eila, s. 27. 2. 1922 Sodankylässä, k. 21. 5. 1929 Sodankylässä,
 • Emmi Eila, s. 22. 11. 1923 Sodankylässä, k. 26. 5. 1937 Sodankylässä,
 • Erk­ki, s. 4. 5. 1925 Sodankylässä, k. 19. 11. 1967 Los Ange­le­sis­sa, Kaliforniassa,
 • Ellen Eli­na, s. 27. 10. 1926 Sodankylässä, k. 24. 1. 2008 Sodankylässä,
 • Elvi Ali­ina, s. 16. 1. 1928 Sodankylässä, k. 12. 1. 2011 Sodankylässä,
 • Enna, s. 30. 12. 1929 Sodankylässä, k. 12. 4. 1951 Sodankylässä,
 • Esteri, s. 30. 12. 1929 Sodankylässä, k. 14. 9. 1994 Sodankylässä.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­jat 1911–1920 (s. 1048), 1911–1920 (s. 138), Esko Kujan­sivu, Sodankylän seu­rakun­nan virka­todis­tus 25. 11. 1971, hau­takivi Sodankylän hau­tu­umaal­la, Cal­i­for­nia Death Index 1940–1997 via FamilySearch.org

VI Elma Nikkari­nen e. Lam­pela (Ali­nan tytär), s. 16. 8. 1918 Sodankylässä, k. 31. 8. 1991 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 1. 1. 1939: Veikko Nikkari­nen, s. 25. 5. 1914, kaa­tui 6. 3. 1940 Kuh­mossa. Lap­sia:

 • Leena Orvok­ki, s. 7. 3. 1940 Sodankylässä, k. 17. 3. 1972 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: puoli­son synnyinpaikka.

Sodankylän seu­rakun­nan virka­todis­tus 25. 11. 1971, hau­takivi Sodankylän hautuumaalla

VI Ellen Eli­na Väyry­nen e. Lam­pela (Ali­nan tytär), s. 27. 10. 1926 Sodankylässä, k. 24. 1. 2008 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 25. 5. 1947: Mat­ti Mau­ri Väyry­nen, s. 2. 6. 1924, k. 31. 1. 2011 Sodankylässä. Lap­sia:

 • Timo Kaler­vo, s. 9. 5. 1953 Sodankylässä, k. 13. 12. 1974 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: puoli­son synnyinpaikka.

Sodankylän seu­rakun­nan virka­todis­tus 25. 11. 1971, hau­takivi Sodankylän hautuumaalla

VI Enna Pikkuhookana e. Lam­pela (Ali­nan tytär), s. 30. 12. 1929 Sodankylässä, k. 12. 4. 1951 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 8. 9. 1947: Aarne Albert Pikkuhookana, s. 16. 7. 1923, k. 12. 4. 1951 Sodankylässä. Lapsia:

 • Kari Allan, s. 24. 12. 1947 Sodankylässä, k. 23. 9. 2014 Hangossa,
 • Paula Teller­vo, s. 24. 5. 1949 Sodankylässä, k. 12. 4. 1951 Sodankylässä,
 • Sisko Tuu­lik­ki, s. 24. 5. 1949 Sodankylässä, k. 12. 4. 1951 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: puoli­son synnyinpaikka.

Sodankylän seu­rakun­nan virka­todis­tus 25. 11. 1971, Lapin Kansa 26. 10. 2014

IV Ana­nias Mosku­vaara (Juho Aapon poi­ka), s. 3. 7. 1869 Sodankylässä, k. 8. 4. 1929 Sodankylässä. Talolli­nen Yli-Mosku­vaaran tilal­la Sodankylän Madetkoskella.

1. puoliso, ∞ 27. 3. 1895: Hil­da Karoli­ina Mosku­vaara e. Kuosku (Juhon tytär), s. 14. 5. 1860 Sodankylässä, k. 7. 1. 1900 Sodankylässä. Lapsi:

 • Kaisa Kus­taa­va, s. 23. 5. 1898 Sodankylässä, k. 16. 4. 1966 Pelkosenniemellä.

2. puoliso, ∞ 26. 3. 1905: Elis­a­bet Mosku­vaara e. Keski­ta­lo, s. 24. 1. 1881 Sodankylässä, k. 18. 12. 1939 Sodankylässä. Lapsia:

 • Iida, s. 14. 9. 1905 Sodankylässä, k. 5. 1. 1997 Sodankylässä,
 • Eino Johannes, s. 14. 9. 1905 Sodankylässä, k. 2. 10. 1906 Sodankylässä,
 • Bri­ta Sofia, s. 7. 10. 1906 Sodankylässä, k. 22. 1. 1939 Pelkosenniemellä,
 • Eevi Kris­ti­ina, s. 18. 6. 1908 Sodankylässä, k. 19. 3. 1929 Sodankylässä,
 • Mart­ta Elis­a­bet, s. 20. 1. 1911 Sodankylässä, k. 19. 4. 1968 Sodankylässä,
 • Olga, s. 23. 10. 1912 Sodankylässä, k. 11. 10. 2008 Sodankylässä,
 • Jen­ni Sen­ja, s. 5. 1. 1915 Sodankylässä, k. 4. 11. 2013 Sodankylässä,
 • Hel­mi Maria, s. 25. 6. 1918 Sodankylässä, k. 11. 8. 1942 Rovaniemellä,
 • Anja Karoli­ina, s. 3. 4. 1921 Sodankylässä, k. 9. 9. 2004 Sodankylässä,
 • Pekka, s. 2. 5. 1923 Sodankylässä, k. 12. 4. 1982 Sodankylässä,
 • Enna Mar­git, s. 25. 3. 1926 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: kuopuk­sen kuolin­päivä ja ‑paik­ka.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­jat 1901–1910 (s. 609), 1911–1920 (s. 166), 1921–1930 (s. 196), 1931–1940 (s. 244), 1941–1950 (s. 250), 1951–1960 (s. 275), Johan­na Ris­sa­nen, Lapin Kansa 12. 9. 2010, Anne Mäkelä

V Bri­ta Sofia (Fiia) Huo­tari e. Mosku­vaara (Ana­ni­aan tytär), s. 7. 10. 1906 Sodankylässä, k. 22. 1. 1939 Pelkosen­niemel­lä. Lapsi:

 • Suo­ma Sofia Teller­vo, s. 7. 4. 1929 Sodankylässä, k. 29. 1. 1932 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 27. 12. 1932: Juho Eemil Huo­tari, s. 19. 5. 1907 Sodankylässä, k. 20. 12. 1981 Pelkosenniemellä.

Avi­o­li­itos­ta ei lapsia.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­jat 1921–1930 (s. 196), 1931–1940 (s. 244), hau­takivi Pelkosen­niemen hautuumaalla

V Mart­ta Elis­a­bet Oikarainen e. Mosku­vaara (Ana­ni­aan tytär), s. 20. 1. 1911 Sodankylässä, k. 19. 4. 1968 Sodankylässä.

Puoliso, ∞: Vieno Ilmari Oikarainen, s. 12. 6. 1906, k. 14. 7. 1969 Sodankylässä. Lap­sia:

 • Olli Ilmari, s. 19. 12. 1934 Sodankylässä, k. 14. 8. 2012 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: vihkipäivä, puoli­son synnyinpaikka.

Esko Kujan­sivu, Sodankylän seu­rakun­nan virka­todis­tus 25. 11. 1971, hau­takivi Sodankylän hautuumaalla

V Hel­mi Maria Kesk­i­nen e. Mosku­vaara (Ana­ni­aan tytär), s. 25. 6. 1918 Sodankylässä, k. 11. 8. 1942 Rovaniemellä.

Puoliso, ∞ 18. 2. 1941: Ahti Juho Kuller­vo Kesk­i­nen, s. 30. 1. 1914 Kuortaneella.

Avi­o­li­itos­ta ei lap­sia. Puut­tuvia tieto­ja: puoli­son kuolin­päivä ja ‑paik­ka.

Sodankylän seu­rakun­nan kirkonkirjat

V Enna Mar­git Luiro e. Mosku­vaara (Ana­ni­aan tytär), s. 25. 3. 1926 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 25. 1. 1950: Niilo Johannes Luiro, s. 8. 2. 1921 Rovaniemel­lä, k. 18. 4. 2015 Rovaniemel­lä. Lapsi:

 • Alpo Johannes, s. 11. 3. 1960 Rovaniemel­lä, k. 18. 8. 2010.

Puut­tuvia tieto­ja: kuolin­päivä ja ‑paik­ka, lapsen kuolinpaikka.

Esko Kujan­sivu, Som­pio 16. 9. 2002, Lapin Kansa 12. 9. 2010, Lapin Kansa 31. 5. 2015

IV Olga Kris­ti­ina Paar­man e. Mosku­vaara (Juho Aapon tytär), s. 18. 12. 1877 Sodankylässä, k. 4. 1. 1949 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 3. 5. 1898: Alek­san­teri Paar­man, s. 23. 10. 1872 Sodankylässä, k. 10. 9. 1929 Oulus­sa. Maanvil­jeli­jä Paar­manin tilal­la Sodankylän kirkonkylässä. Lapsia:

 • Hil­ja Sofia, s. 6. 2. 1899 Sodankylässä, k. 12. 2. 1902 Sodankylässä,
 • Kaar­le Aukusti, s. 3. 7. 1900 Sodankylässä, k. 10. 1. 1902 Sodankylässä,
 • Eevi Kris­ti­ina, s. 29. 12. 1901 Sodankylässä, k. 3. 5. 1905 Sodankylässä,
 • Väinö Alek­san­teri, s. 1. 12. 1903 Sodankylässä, k. 10. 2. 1904 Sodankylässä,
 • Aksel Arvid, s. 1. 12. 1904 Sodankylässä, k. 9. 2. 2000 Sodankylässä,
 • Maria Jose­fi­na, s. 4. 9. 1907 Sodankylässä, k. 12. 3. 1966 Torniossa,
 • Olga Ali­na, s. 21. 9. 1909 Sodankylässä, k. 22. 2. 1997 Rovaniemellä,
 • Eemeli Erk­ki, s. 14. 11. 1911 Sodankylässä, k. 2. 6. 1957 Sodankylässä,
 • Art­turi Alek­san­teri, s. 7. 12. 1913 Sodankylässä, k. 25. 1. 1995 Sodankylässä,
 • Lem­pi Katari­ina, s. 9. 6. 1916 Sodankylässä, k. 19. 7. 2014 Sodankylässä,
 • Eino Ben­jamin, s. 7. 12. 1920 Sodankylässä, k. 20. 7. 1921 Sodankylässä,
 • Enna Kris­ti­ina, s. 8. 6. 1922 Sodankylässä, k. 11. 2. 2020 Oulussa.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­jat 1911–1920 (s. 23), 1921–1930 (s. 28), 1931–1940 (s. 34), 1941–1950 (s. 42), Inga Wiik, Lapin Kansa 14. 9. 1929

V Aksel Arvid Paar­man (Olgan poi­ka), s. 1. 12. 1904 Sodankylässä, k. 9. 2. 2000 Sodankylässä. Kansane­dus­ta­ja, maanvil­jeli­jä Paar­manin tilal­la Sodankylän kirkonkylässä.

Puoliso, ∞ 1. 7. 1928: Ida Paar­man e. Aina­so­ja, s. 10. 6. 1908 Nivalas­sa, k. 6. 6. 1982 Sodankylässä. Lap­sia:

 • Paa­vo Pekka Peller­vo, s. 23. 5. 1935 Sodankylässä, k. 29. 6. 1949 Sodankylässä.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­jat 1941–1950 (s. 42), 1951–1960 (s. 74), Inga Wiik

V Maria Jose­fi­na Wiik e. Paar­man (Olgan tytär), s. 4. 9. 1907 Sodankylässä, k. 12. 3. 1966 Torniossa.

Puoliso, ∞ 20. 3. 1929: Cyrus Emanuel Wiik, s. 21. 8. 1902 Alavetelis­sä, k. 16. 3. 1967 Tornios­sa. Lap­sia:

 • Erik Alvar, s. 3. 5. 1929 Sodankylässä, k. 21. 2. 2009 Helsingissä,
 • Paul Cyrus, s. 27. 5. 1934 Sodankylässä, k. 26. 12. 2005 Ivalossa,
 • Tapio Olavi, s. 17. 10. 1942 Sodankylässä, k. 30. 5. 2001 Espoossa.

Lau­ri Koskimies, Inga Wiik, Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­jat 1921–1930 (s. 941), 1931–1940 (s. 41, 1045), 1941–1950 (s. 51)

V Olga Ali­na Koivuhar­ju e. Paar­man (Olgan tytär), s. 21. 9. 1909 Sodankylässä, k. 22. 2. 1997 Rovaniemellä.

Puoliso, ∞ 19. 7. 1936: Mat­ti Aukusti Koivuhar­ju, s. 13. 3. 1912 Rovaniemel­lä, k. 25. 5. 1980 Rovaniemel­lä. Lap­sia:

 • Jaakko Kaler­vo, s. 7. 8. 1936 Rovaniemel­lä, k. 15. 10. 2014 Oulussa,
 • Jouni Pet­teri, s. 2. 4. 1944 Rovaniemel­lä, k. 29. 10. 1997 Rovaniemellä,
 • Tapio Olavi, s. 26. 5. 1948 Rovaniemel­lä, k. 2011.

Puut­tuvia tieto­ja: yhden lapsen kuolin­päivä ja ‑paik­ka.

Lau­ri Koskimies, Inga Wiik, Rovaniemen seu­rakun­nan virka­todis­tus 12. 3. 1997

V Eemeli Erk­ki Paar­man (Olgan poi­ka), s. 14. 11. 1911 Sodankylässä, k. 2. 6. 1957 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 3. 5. 1936: Eeva Elisa Sei­tanie­mi e. Paar­man e. Köngäs, s. 13. 4. 1917 Sodankylässä, k. 18. 1. 2000 Sodankylässä. Lap­sia:

 • Erk­ki Esa, s. 7. 1. 1941 Sodankylässä, k. 13. 2. 2014 Sodankylässä.

Puoli­son 2. puoliso: Armas Fredrik Sei­tanie­mi, s. 24. 5. 1932 Sodankylässä, k. 12. 11. 1999 Sodankylässä.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­jat 1941–1950 (s. 42), 1951–1960 (s. 75), Inga Wiik, hau­takivi Sodankylän hautuumaalla

V Lem­pi Katari­ina Mar­tin e. Paar­man (Olgan tytär), s. 9. 6. 1916 Sodankylässä, k. 19. 7. 2014 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 28. 11. 1937: Antti Aarne Mar­tin, s. 12. 11. 1914 Sodankylässä, k. 29. 6. 1990 Sodankylässä. Lap­sia:

 • Saku Antero, s. 9. 1. 1938 Sodankylässä, k. 10. 1. 1955 Sodankylässä,
 • Erk­ki, s. 24. 9. 1945 Sodankylässä, k. 25. 9. 1945 Sodankylässä.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­jat 1931–1940 (s. 55), 1941–1950 (s. 65), 1951–1960 (s. 106), hau­takivi Sodankylän hau­tu­umaal­la, Inga Wiik

III Kaisa Valpuri Angel­va e. Mosku­vaara (Mikon tytär), s. 17. 8. 1831 Sodankylässä, m. 1852 Kittilään.

Puoliso, ∞ 25. 4. 1852: Mikko Angel­va e. Ter­vanie­mi, s. 6. 2. 1829 Kit­tilässä, k. 13. 11. 1905 Kit­tilässä. Talolli­nen Kuiv­asalmen kylässä.

 • Mikko Alek­san­teri, s. 4. 12. 1853 Kittilässä,
 • Maria, s. 5. 2. 1856 Kit­tilässä, m. 18. 3. 1882 Vesisaareen,
 • Kaisa Matil­da, s. 10. 1. 1858 Kittilässä,
 • Bri­ta Sofia, s. 27. 10. 1859 Kit­tilässä, k. 22. 5. 1864 Kittilässä,
 • Jose­fi­ina, s. 21. 12. 1862 Kit­tilässä, k. 12. 6. 1864 Kittilässä,
 • Juho, s. 10. 4. 1865 Kit­tilässä, k. 19. 1. 1887 Kittilässä,
 • Emma Kris­ti­ina, s. 6. 7. 1868 Kit­tilässä, k. 27. 2. 1885 Kittilässä,
 • Pet­ter Arvid, s. 31. 8. 1871 Kittilässä,
 • Aina Kree­ta, s. 10. 3. 1874 Kittilässä.

Puut­tuvia tieto­ja: kuolin­päivä ja ‑paik­ka, viiden lapsen kuolin­päivä ja ‑paik­ka.

Kit­tilän seu­rakun­nan rip­pikir­jat 1852–1858 (s. 40), 1859–1868 (s. 86), 1869–1879 (s. 103), 1880–1890 (s. 236), Kit­tilän seu­rakun­nan las­tenkir­ja 1880–1890 (s. 236), Kit­tilän seu­rakun­nas­sa 1864 hau­dat­tu­jen luet­te­lo, Kit­tilän seu­rakun­nas­sa 1852 vihit­ty­jen luet­te­lo, Paa­vo Riihi­ta­m­mela (via Suku Forum)

IV Mikko Alek­san­teri Angel­va (Kaisan poi­ka), s. 4. 12. 1853 Kittilässä.

Puoliso, ∞ 6. 8. 1882: Bri­ta Kaisa Angel­va e. Mikko­la, s. 13. 2. 1846 Kit­tilässä. Lapsi:

 • Maria Sev­eri­ina, s. 9. 4. 1890 Kittilässä.

Puut­tuvia tieto­ja: kuolin­päivä ja ‑paik­ka, puoli­son ja lapsen kuolin­päivä ja ‑paik­ka.

Kit­tilän seu­rakun­nan rip­pikir­jat 1880–1890 (s. 236), 1891–1900 (s. 240), Kit­tilän seu­rakun­nan las­tenkir­jat 1880–1890 (s. 236), 1891–1900 (s. 240)

III Olli Mosku­vaara (Mikon poi­ka), s. 22. 5. 1834 Sodankylässä, k. 27. 10. 1894 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 20. 4. 1862: Bri­ta Susan­na Mosku­vaara e. Pul­s­ka, s. 20. 11. 1838 Sodankylässä, k. 18. 1. 1895 Sodankylässä. Lapsia:

 • Alek­san­teri, s. 16. 1. 1863 Sodankylässä, k. 6. 4. 1926 Sodankylässä,
 • Ana­nias, s. 12. 3. 1866 Sodankylässä, k. 13. 8. 1868 Sodankylässä,
 • Maria Hilma, s. 15. 11. 1868 Sodankylässä, k. 22. 8. 1930 Pelkosenniemellä,
 • Lööres, s. 25. 10. 1871 Sodankylässä, k. 25. 9. 1937 Sodankylässä.
 • Alfil­da, s. 27. 2. 1875 Sodankylässä, k. 2. 10. 1944 Amerikassa,
 • Elis­a­bet, s. 17. 6. 1877 Sodankylässä, k. 2. 5. 1952 Sodankylässä,
 • Olof Robert, s. 5. 7. 1880 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: kah­den lapsen kuolin­paik­ka, kuopuk­sen kuolinpäivä.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­jat 1859–1871 (s. 80), 1872–1881 (s. 70), 1882–1891 (s. 267), 1891–1900 (s. 274), 1921–1930 (s. 192), 1941–1950 (s. 1284), hau­takivi Sodankylän hau­tu­umaal­la, Erk­ki Kilpelä

IV Maria Hilma Pelko­nen e. Mosku­vaara (Ollin tytär), s. 15. 11. 1868 Sodankylässä, k. 22. 8. 1930 Pelkosenniemellä.

Puoliso, ∞ 15. 7. 1898: Mat­ti Pelko­nen, s. 16. 12. 1870 Sodankylässä, k. 30. 7. 1948 Pelkosen­niemel­lä. Lapsia:

 • Sigrid Alfhil­da Maria, s. 1. 10. 1900 Sodankylässä, k. 16. 2. 1924 Pelkosenniemellä,
 • Aina Augus­ta, s. 5. 10. 1902 Sodankylässä, k. 27. 12. 1991 Pelkosenniemellä,
 • Matias August, s. 11. 1. 1905 Sodankylässä, k. 7. 2. 1952 Pelkosenniemellä,
 • Saima Armi­i­da, s. 18. 6. 1907 Sodankylässä, k. 16. 1. 1985,
 • Olga Kris­ti­ina, s. 8. 8. 1910 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: 4. lapsen kuolin­paik­ka, 5. lapsen kuolin­päivä ja ‑paik­ka.

Sodankylän seu­rakun­nan virka­todis­tus 25. 11. 1971, Erk­ki Kilpelä, hau­takivi Pelkosen­niemen hautuumaalla

V Matias August Pelko­nen (Mar­i­an poi­ka), s. 11. 1. 1905 Sodankylässä, k. 7. 2. 1952 Pelkosenniemellä.

Puoliso, ∞: Aino Aman­da Pelko­nen e. Her­ra­nen, s. 15. 10. 1911 Ylivieskas­sa, k. 23. 6. 1994 Pelkosen­niemel­lä. Lap­sia:

 • Jouni Markku Matias, s. 24. 8. 1932 Pelkosen­niemel­lä, k. 22. 7. 1997 Pelkosenniemellä.

Puut­tuvia tieto­ja: vihkipäivä.

Erk­ki Kilpelä, Pelkosen­niemen veteraanimatrikkeli

V Saima Armi­i­da Maikku­la e. Lehto­nen e. Pelko­nen (Mar­i­an tytär), s. 18. 6. 1907 Sodankylässä, k. 16. 1. 1985.

1. puoliso, ∞: Sulo Mart­ti Lehto­nen, s. 20. 5. 1900, k. 24. 6. 1935 Pelkosen­niemel­lä. Lapsia:

 • Paa­vo, s. 17. 3. 1927 Pelkosen­niemel­lä, k. 13. 12. 1935 Pelkosenniemellä,
 • Tert­tu Sisko Kyl­lik­ki, s. 16. 9. 1932 Pelkosen­niemel­lä, k. 24. 2. 1935 Pelkosenniemellä.

Puut­tuvia tieto­ja: kuolin­paik­ka, vihkipäivät, 1. puoli­son syn­ny­in­paik­ka, 2. puoliso, mah­dol­liset muut lapset.

hau­takivi Pelkosen­niemen hautuumaalla

IV Lööres Mosku­vaara (Ollin poi­ka), s. 25. 10. 1871 Sodankylässä, k. 25. 9. 1937 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 13. 12. 1900: Alma Vil­helmi­ina (Miina) Mosku­vaara e. Veikan­maa, s. 8. 2. 1879 Sodankylässä, k. 17. 6. 1958 Sodankylässä. Lapsia:

 • Olli Alek­san­teri, s. 24. 3. 1901 Sodankylässä, k. 9. 12. 1964 Sodankylässä,
 • Aina Wil­helmi­ina, s. 27. 1. 1903 Sodankylässä, k. 7. 2. 1903 Sodankylässä,
 • Johannes Kasper, s. 4. 2. 1904 Sodankylässä, k. 17. 2. 1904 Sodankylässä,
 • Emil­ia Augus­ta, s. 7. 4. 1905 Sodankylässä, k. 8. 5. 1980 Pelkosenniemellä,
 • Aini Eli­isi, s. 24. 1. 1907 Sodankylässä, k. 11. 12. 1966 Pelkosenniemellä,
 • Hel­ga Hil­ja Hele­na, s. 30. 9. 1908 Sodankylässä, k. 5. 9. 1983 Sodankylässä,
 • Löyres Vil­jaa­mi, s. 31. 1. 1910 Sodankylässä, k. 7. 7. 1910 Sodankylässä,
 • Laila Lah­ja Lin­nea, s. 22. 7. 1911 Sodankylässä, k. 29. 3. 1978 Sodankylässä,
 • Reino Johannes, s. 16. 7. 1913 Sodankylässä, k. 23. 6. 1914 Sodankylässä,
 • Reino Johannes, s. 22. 4. 1915 Sodankylässä, kaa­tui 27. 12. 1939 Suomussalmella,
 • Alli Alma Susan­na, s. 31. 8. 1916 Sodankylässä, k. 5. 5. 1917 Sodankylässä,
 • Nai­mi Ulri­ika, s. 30. 6. 1918 Sodankylässä, m. 31. 3. 1948 Pudasjärvelle,
 • August Matias Hen­rik, s. 19. 1. 1920 Sodankylässä, k. 26. 6. 1973 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: 12. lapsen kuolin­päivä ja ‑paik­ka.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­jat 1901–1910 (s. 621), 1911–1920 (s. 164), 1921–1930 (s. 194), 1931–1940 (s. 242), hau­takivi Sodankylän hau­tu­umaal­la, Sodankylän vet­er­aan­i­ma­trikke­li, hau­takivi Pelkosen­niemen hau­tu­umaal­la, Sodankylän seu­rakun­nan virka­todis­tus 25. 11. 1971, Leila Vierelä

V Olli Alek­san­teri Mosku­vaara (Löörek­sen poi­ka), s. 24. 3. 1901 Sodankylässä, k. 9. 12. 1964 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 3. 4. 1926: Elsa Johan­na Mosku­vaara e. Pok­ka, s. 26. 11. 1902 Sodankylässä, k. 9. 11. 1993 Sodankylässä. Lap­sia:

 • Olli Antero, s. 8. 6. 1926 Sodankylässä, k. 20. 8. 1927 Sodankylässä,
 • Pent­ti Leo Alek­san­teri, s. 27. 6. 1927 Sodankylässä, k. 28. 11. 1962 Rovaniemellä,
 • Sal­li Maire Mir­ja­mi, s. 29. 7. 1929 Sodankylässä, k. 11. 6. 1969 Sodankylässä,
 • Sauli Paavali, s. 15. 3. 1938 Sodankylässä, k. 1. 6. 1940 Sodankylässä.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­jat 1921–1930 (s. 195), 1931–1940 (s. 242), Sodankylän vet­er­aan­i­ma­trikke­li, Sodankylän seu­rakun­nan virka­todis­tus 25. 11. 1971, hau­takivi Sodankylän hau­tu­umaal­la, Leila Vierelä

V Aini Eli­isi Tal­ven­saari e. Mosku­vaara (Löörek­sen tytär), s. 24. 1. 1907 Sodankylässä, k. 11. 12. 1966 Pelkosenniemellä.

Puoliso, ∞: Johannes Tal­ven­saari, s. 26. 3. 1901 Sodankylässä, k. 15. 7. 1976 Pelkosen­niemel­lä. Lap­sia:

 • Unto Johannes, s. 26. 1. 1931 Pelkosen­niemel­lä, k. 12. 3. 2009 Pelkosenniemellä,
 • Esko Veli, s. 2. 5. 1945 Pelkosen­niemel­lä, k. 2. 1. 1981 Kemijärvellä.

Puut­tuvia tieto­ja: vihkipäivä.

Pelkosen­niemen vet­er­aan­i­ma­trikke­li, Pelkosen­niemen kun­nan henkikir­jan aakkoselli­nen luet­te­lo 1975, Lapin Kansa, hau­takivi Tapi­onniemen hautuumaalla

V Hel­ga Hil­ja Hele­na Niskala e. Mosku­vaara (Löörek­sen tytär), s. 30. 9. 1908 Sodankylässä, k. 5. 9. 1983 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 6. 7. 1947: Otto Rudolf Niskala, s. 9. 4. 1912 Karungis­sa, k. 10. 11. 1960 Sodankylässä.

Avi­o­li­itos­ta ei lapsia.

Sodankylän seu­rakun­nan virka­todis­tus 25. 11. 1971, hau­takivi Sodankylän hautuumaalla

V Nai­mi Ulri­ika Kar­vo­nen e. Mosku­vaara (Löörek­sen tytär), s. 30. 6. 1918 Sodankylässä, m. 31. 3. 1948 Pudasjärvelle.

Puoliso, ∞: Paa­vo Kar­vo­nen.

Puut­tuvia tieto­ja: kuolin­päivä ja ‑paik­ka, vihkipäivä, puoli­son syn­nyin- ja kuolin­päivä ja ‑paik­ka, mah­dol­liset lapset.

Sodankylän seu­rakun­nan virka­todis­tus 25. 11. 1971, Leila Vierelä

IV Elis­a­bet Autio e. Mosku­vaara (Ollin tytär), s. 17. 6. 1877 Sodankylässä, k. 2. 5. 1952 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 2. 5. 1898: Akseli Alek­san­teri Autio, s. 21. 2. 1875 Sodankylässä, k. 5. 3. 1936 Sodankylässä. Lap­sia:

 • Alfhil­da Matil­da, s. 4. 2. 1899 Sodankylässä, k. 27. 1. 1933 Sodankylässä,
 • Auno Akseli, s. 6. 10. 1900 Sodankylässä, k. 10. 12. 1977 Sodankylässä,
 • Kus­taus Vil­helm, s. 5. 10. 1902 Sodankylässä, k. 18. 4. 1903 Sodankylässä,
 • Hellin Maria, s. 16. 4. 1904 Sodankylässä, k. 23. 10. 1940 Sodankylässä,
 • Uulovi Alek­san­teri, s. 2. 4. 1906 Sodankylässä, m. 6. 4. 1934 Forssaan,
 • Nante, s. 9. 6. 1908 Sodankylässä, k. 23. 3. 1948 Sodankylässä,
 • Elis­a­bet, s. 12. 7. 1910 Sodankylässä. m. 29. 1. 1931 Helsinkiin,
 • Kus­taus, s. 10. 7. 1912 Sodankylässä, k. 23. 9. 1915 Sodankylässä,
 • Johan Einari, s. 23. 9. 1914 Sodankylässä, k. 21. 9. 1915 Sodankylässä,
 • Johan Ilmari, s. 20. 9. 1916 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: kol­men lapsen kuolin­päivä ja ‑paik­ka.

Sodankylän seu­rakun­nan virka­todis­tus 25. 11. 1971, hau­takivi Sodankylän hau­tu­umaal­la, Kotiseu­tu­ni Peräpohjola—Lappi (s. 918)

V Auno Akseli Autio (Elis­a­betin poi­ka), s. 6. 10. 1900 Sodankylässä, k. 10. 12. 1977 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 2. 11. 1924: Etta Emil­ia Autio e. Mäk­i­hal­vari, s. 17. 5. 1904 Sodankylässä, k. 8. 7. 1971 Sodankylässä. Lapsia:

 • Kauko Akseli, s. 20. 9. 1925 Sodankylässä, k. 27. 1. 1979 Sodankylässä
 • Hul­da Emil­ia, s. 19. 9. 1926 Sodankylässä, k. 25. 12. 1926 Sodankylässä,
 • Pent­ti Alarik, s. 16. 9. 1927 Sodankylässä, k. 9. 11. 2011 Sodankylässä,
 • Veli Allan, s. 24. 12. 1928 Sodankylässä, k. 21. 1. 1929 Sodankylässä,
 • Anja Aira Aulik­ki, s. 21. 11. 1929 Sodankylässä, k. 21. 8. 1998 Sodankylässä.

Sodankylän seu­rakun­nan virka­todis­tus 25. 11. 1971, hau­takivi Sodankylän hau­tu­umaal­la, Kotiseu­tu­ni Peräpohjola—Lappi (s. 918), Jouko Autio

III Mikko Her­man Mosku­vaara (Mikon poi­ka), s. 2. 11. 1838 Sodankylässä, k. 22. 11. 1920 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 24. 10. 1867: Anna Sofia Mosku­vaara e. Ness­man, s. 1. 12. 1845 Oulus­sa, k. 9. 3. 1908 Sodankylässä. Lapsia:

 • Olli Her­man, s. 20. 5. 1868 Sodankylässä, k. 1872 Sodankylässä,
 • Aman­da, s. 23. 11. 1870 Sodankylässä, k. 21. 7. 1965 Pelkosenniemellä,
 • Pet­ter Alek­san­teri, s. 13. 1. 1873 Sodankylässä, k. 2. 2. 1927 Sodankylässä,
 • Hil­da Kus­taa­va, s. 14. 3. 1875 Sodankylässä, k. 1875 Sodankylässä,
 • Anna Hen­ri­ika, s. 24. 8. 1876 Sodankylässä, k. 2. 8. 1900 Sodankylässä,
 • Mikko, s. 14. 4. 1879 Sodankylässä, k. 19. 4. 1879 Sodankylässä,
 • Her­man San­frid, s. 9. 7. 1880 Sodankylässä, k. 15. 1. 1972 Sodankylässä,
 • Hil­da Kus­taa­va, s. 27. 1. 1884 Sodankylässä, k. 17. 11. 1920 Amerikassa,
 • Edla Elvi­ira, s. 14. 3. 1887 Sodankylässä, k. 26. 3. 1887 Sodankylässä,
 • Albert, s. 6. 7. 1888 Sodankylässä, k. 19. 11. 1962 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: kah­den lapsen kuolinpäivä.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­jat 1859–1871 (s. 80), 1872–1881 (s. 69), 1882–1891 (s. 265), 1891–1900 (s. 272), 1901–1910 (s. 613), 1911–1920 (s. 168), syn­tynei­den ja kastet­tu­jen luet­te­lo 1879, Pelkosen­niemen seu­rakun­nan virka­todis­tus 26. 6. 2003, Sodankylän seu­rakun­nan virka­todis­tus 25. 11. 1971, hau­takivi Sodankylän hau­tu­umaal­la, Leila Vierelä

IV Aman­da Mar­tin e. Mosku­vaara (Her­manin tytär), s. 23. 11. 1870 Sodankylässä, k. 21. 7. 1965 Pelkosenniemellä.

Puoliso, ∞ 22. 4. 1888: Aaro Mar­tin, s. 27. 5. 1865 Sodankylässä, k. 22. 8. 1947 Pelkosen­niemel­lä. Lapsia:

 • Hjal­mar Alek­san­teri, s. 1. 12. 1889 Sodankylässä, k. 22. 10. 1966 Pelkosenniemellä,
 • Juho Mikkel August, s. 6. 3. 1892 Sodankylässä, k. 11. 4. 1972 Pelkosenniemellä,
 • Eino Evert, s. 3. 6. 1894 Sodankylässä, k. 15. 3. 1983 Pelkosenniemellä,
 • Aaro Eel­is, s. 16. 3. 1897 Sodankylässä, k. 10. 1. 1989 Sodankylässä,
 • Fan­ny Teodo­ra, s. 1. 5. 1900 Sodankylässä, k. 16. 12. 1992 Rovaniemellä,
 • Hel­mi Maria, s. 18. 5. 1905 Sodankylässä, k. 24. 3. 1931 Pelkosenniemellä,
 • Otto Eelovi, s. 4. 11. 1907 Sodankylässä, k. 17. 1. 1991 Pelkosenniemellä,
 • Bertha Aman­da, s. 5. 7. 1912 Sodankylässä, k. 15. 6. 2003 Rovaniemellä,
 • Kert­tu Ilona, s. 9. 10. 1915 Sodankylässä, m. 13. 8. 1938 Rovaniemelle.

Puut­tuvia tieto­ja: kuopuk­sen kuolin­päivä ja ‑paik­ka.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­jat 1891–1900 (s. 65), 1901–1910 (s. 135), 1911–1920 (s. 653), Pelkosen­niemen seu­rakun­nan virka­todis­tus 26. 6. 2003, Outi Sor­sa, hau­takivi Pelkosen­niemen hau­tu­umaal­la, Sodankylän veteraanimatrikkeli

V Hjal­mar Alek­san­teri Mar­tin (Aman­dan poi­ka), s. 1. 12. 1889 Sodankylässä, k. 22. 10. 1966 Pelkosenniemellä.

Puoliso, ∞ 16. 2. 1913: Saima Hen­ri­ika Mar­tin e. Tallavaara, s. 27. 1. 1896 Sodankylässä, k. 29. 6. 1959 Pelkosen­niemel­lä. Lapsia:

 • Veikko Alek­san­teri, s. 3. 3. 1913 Sodankylässä, k. 8. 10. 1913 Sodankylässä,
 • Mil­da Euge­nia, s. 12. 6. 1914 Sodankylässä, k. 1. 3. 1916 Sodankylässä,
 • Mart­ti Mikael, s. 17. 2. 1917 Sodankylässä, k. 6. 11. 1990 Pelkosenniemellä,
 • Paa­vo Jal­mari, s. 16. 9. 1919 Pelkosen­niemel­lä, k. 25. 12. 1999 Savukoskella,
 • Mai­ja-Liisa, s. 17. 5. 1922 Pelkosen­niemel­lä, k. 22. 2. 1944 Pelkosenniemellä,
 • Hilk­ka Annik­ki, s. 24. 6. 1924 Pelkosen­niemel­lä, k. 7. 1. 1930 Pelkosenniemellä,
 • Pent­ti, s. 28. 2. 1927 Pelkosen­niemel­lä, k. 6. 12. 2001 Pelkosenniemellä,
 • Sai­ni Annik­ki, s. 16. 2. 1932 Pelkosen­niemel­lä, k. 18. 10. 1934 Pelkosenniemellä.

Pelkosen­niemen seu­rakun­nan virka­todis­tus 26. 6. 2003

VI Paa­vo Jal­mari Mar­tin (Hjal­marin poi­ka), s. 16. 9. 1919 Pelkosen­niemel­lä, k. 25. 12. 1999 Savukoskella.

Puoliso, ∞ 27. 10. 1946: Lin­nea Mar­tin e. Hih­navaara (Matin tytär), s. 9. 4. 1926 Savukoskel­la, k. 4. 1. 2009 Savukoskel­la. Lap­sia:

 • Ali Heik­ki Jal­mari, s. 7. 3. 1947 Savukoskel­la, k. 11. 8. 2006 Savukoskella.

Pelkosen­niemen seu­rakun­nan Savukosken rip­pikir­jat 1941–1950 (s. 158), 1951–1960 (s. 15), Pelkosen­niemen seu­rakun­nan virka­todis­tus 26. 6. 2003, Sei­ja Uusi­ta­lo, hau­takivi Savukosken hautuumaalla

V Eino Evert Mar­tin (Aman­dan poi­ka), s. 3. 6. 1894 Sodankylässä, k. 15. 3. 1983 Pelkosenniemellä.

Puoliso, ∞ 8. 4. 1917: Kaisa Kus­taa­va Mar­tin e. Mosku­vaara (Ana­ni­aan tytär), s. 23. 5. 1898 Sodankylässä, k. 16. 4. 1966 Pelkosen­niemel­lä. Lap­sia:

 • Mart­ta Ali­isa, s. 29. 1. 1919 Pelkosen­niemel­lä, k. 10. 11. 1991 Pelkosenniemellä,
 • Kauko Lennard, s. 23. 7. 1920 Pelkosen­niemel­lä, k. 22. 11. 2011 Pelkosenniemellä,
 • Aimo Aulis, s. 11. 8. 1923 Pelkosen­niemel­lä, k. 14. 4. 1991 Pelkosenniemellä,
 • Eero Antero, s. 28. 11. 1926 Pelkosen­niemel­lä, k. 14. 1. 2008 Pelkosenniemellä,
 • Tuo­mo Aatos, s. 27. 6. 1929 Pelkosen­niemel­lä, k. 17. 6. 1992 Pelkosenniemellä,
 • Tero Tais­to, s. 24. 11. 1936 Pelkosen­niemel­lä, k. 22. 10. 1949 Pelkosenniemellä,
 • Osmo Mikael, s. 9. 7. 1938 Pelkosen­niemel­lä, k. 6. 5. 1940 Pelkosenniemellä.

Pelkosen­niemen seu­rakun­nan rip­pikir­jat 1941–1950 (s. 160), 1951–1960 (s. 131), Pelkosen­niemen vet­er­aan­i­ma­trikke­li, Eero Perttunen

VI Mart­ta Ali­isa Salmela e. Mar­tin (Einon tytär), s. 29. 1. 1919 Pelkosen­niemel­lä, k. 10. 11. 1991 Pelkosenniemellä.

Puoliso, ∞ 24. 12. 1944: Johan Valde Salmela, s. 27. 10. 1917 Pelkosen­niemel­lä, k. 4. 6. 1977 Pelkosen­niemel­lä. Lap­sia:

 • Ari Johan, s. 3. 9. 1948 Pelkosen­niemel­lä, k. 10. 8. 1998 Sodankylässä.

Pelkosen­niemen seu­rakun­nan rip­pikir­jat 1941–1950 (s. 231), 1951–1960 (s. 180)

V Aaro Eel­is Mar­tin (Aman­dan poi­ka), s. 16. 3. 1897 Sodankylässä, k. 10. 1. 1989 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 27. 4. 1925: Elsa Hen­ri­ika Mar­tin e. Sal­mi, s. 18. 12. 1890 Sodankylässä, k. 1. 1. 1974 Sodankylässä.

Avi­o­li­itos­ta ei lapsia.

Sodankylän seu­rakun­nan virka­todis­tus 25. 11. 1971, Ter­hi Tepsell, hau­takivi Sodankylän hautuumaalla

V Fan­ny Teodo­ra Pert­tunen e. Mar­tin (Aman­dan tytär), s. 1. 5. 1900 Sodankylässä, k. 16. 12. 1992 Rovaniemellä.

Puoliso, ∞ 20. 4. 1919: Alek­san­teri Leonard Pert­tunen, s. 14. 6. 1894 Sodankylässä, k. 9. 12. 1963 Pelkosen­niemel­lä. Lap­sia:

 • Mikko, s. 3. 1. 1920 Pelkosen­niemel­lä, k. 6. 11. 1989 Pelkosenniemellä,
 • Antti, s. 21. 4. 1922 Pelkosen­niemel­lä, kaa­tui 28. 12. 1942 Krivillä,
 • Pent­ti, s. 14. 4. 1924 Pelkosen­niemel­lä, kaa­tui 13. 9. 1941 Porajärvellä.

Pelkosen­niemen seu­rakun­nan virka­todis­tus 26. 6. 2003, Outi Sorsa

V Hel­mi Maria Tallavaara e. Mar­tin (Aman­dan tytär), s. 18. 5. 1905 Sodankylässä, k. 24. 3. 1931 Pelkosenniemellä.

Puoliso, ∞ 24. 7. 1929: Vil­jam Tallavaara, s. 1. 1. 1906 Sodankylässä, k. 11. 7. 1980 Pelkosen­niemel­lä. Lapsi:

 • Toi­ni Iiris, s. 25. 1. 1929 Pelkosen­niemel­lä, k. 25. 1. 1931 Pelkosenniemellä.

Pelkosen­niemen seu­rakun­nan virka­todis­tus 26. 6. 2003

V Bertha Aman­da Nohteri e. Pen­tikäi­nen e. Mar­tin (Aman­dan tytär), s. 5. 7. 1912 Sodankylässä, k. 15. 6. 2003 Rovaniemellä.

1. puoliso, ∞ 16. 9. 1934: Pent­ti Väinö Pen­tikäi­nen, s. 21. 3. 1907 Viipuris­sa, k. 18. 2. 1994 Rovaniemellä.

Puut­tuvia tieto­ja: 2. puoliso, mah­dol­liset lapset.

Pelkosen­niemen seu­rakun­nan virka­todis­tus 26. 6. 2003, hau­takivi Pelkosen­niemen hau­tu­umaal­la, hau­takivi Rovaniemen III hautuumaalla

IV Pet­ter Alek­san­teri Mosku­vaara (Her­manin poi­ka), s. 13. 1. 1873 Sodankylässä, k. 2. 2. 1927 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 26. 12. 1897: Edla Eli­isa Mosku­vaara e. Veikan­maa, s. 13. 3. 1874 Sodankylässä, k. 11. 12. 1948 Sodankylässä. Lapsia:

 • Astor Alek­san­teri, s. 1. 12. 1901 Sodankylässä, k. 6. 12. 1920 Sodankylässä,
 • Aune Arvo, s. 27. 8. 1903 Sodankylässä, k. 12. 12. 1975,
 • Mikke­li Aukusti, s. 27. 9. 1905 Sodankylässä, k. 9. 9. 1998 Sodankylässä,
 • Ilo Ansel­mi, s. 26. 1. 1912 Sodankylässä, k. 12. 12. 1931 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: toisen lapsen kuolinpaikka.

Sodankylän seu­rakun­nan virka­todis­tus 25. 11. 1971, hau­takivi Sodankylän hau­tu­umaal­la, Leila Vierelä

IV Anna Hen­ri­ka Weikan­maa e. Mosku­vaara (Her­manin tytär), s. 24. 8. 1876 Sodankylässä, k. 2. 8. 1900 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 24. 6. 1896: Lean­der Weikan­maa, s. 10. 9. 1871 Sodankylässä, k. 18. 11. 1937 Sodankylässä. Lapsia:

 • Hellin Laina Eufemia, s. 6. 11. 1896 Sodankylässä, m. 28. 12. 1913 Amerikkaan,
 • Berit Ali­ina Augus­ta, s. 22. 2. 1898 Sodankylässä, k. 12. 3. 1898 Sodankylässä,
 • Anna Sylvia Eufrosyne, s. 14. 3. 1899 Sodankylässä, k. 29. 9. 1901 Sodankylässä,
 • Kus­taus Vil­jam, s. 2. 8. 1900 Sodankylässä, k. 28. 8. 1900 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: esikoisen kuolin­päivä ja ‑paik­ka.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­jat 1891–1900 (s. 302), 1891–1900 (s. 87), 1901–1910 (s. 1808), 1901–1910 (s. 675), 1911–1920 (s. 170), 1921–1930 (s. 201), 1931–1940 (s. 250), Ellis Islandin matkus­ta­jaluet­te­lo, Leila Vierelä

IV Her­man San­frid Huh­ta­la e. Mosku­vaara (Her­manin poi­ka), s. 9. 7. 1880 Sodankylässä, k. 15. 1. 1972 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 3. 5. 1904: Hilma Maria Huh­ta­la e. Nie­mi s. 21. 12. 1879 Ter­volas­sa, k. 30. 1. 1952 Sodankylässä. Lapsia:

 • Her­man­ni Jal­mari, s. 16. 4. 1905 Sodankylässä, k. 16. 6. 1987 Sodankylässä,
 • Nan­na Mart­ta, s. 18. 12. 1906 Sodankylässä, k. 23. 12. 1906 Sodankylässä,
 • Hul­da Mart­ta, s. 19. 2. 1908 Sodankylässä, k. 20. 5. 1995 Sodankylässä,
 • Tyyne Mari­aana, s. 4. 9. 1909 Sodankylässä, m. 30. 11. 1932 Rovaniemelle,
 • Alta Kus­taa­va, s. 5. 9. 1912 Sodankylässä, k. 19. 11. 1912 Sodankylässä,
 • Ahti Kale­vi, s. 30. 10. 1913 Sodankylässä, k. 26. 2. 1993 Sodankylässä,
 • Nan­ni Maria Elis­a­bet, s. 2. 10. 1916 Sodankylässä, m. 25. 1. 1936 Helsinkiin,
 • Kert­tu Katari­ina, s. 4. 2. 1920 Sodankylässä, k. 10. 2. 1920 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: kah­den lapsen kuolin­päivä ja ‑paik­ka.

Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1905 syn­tynei­den ja kastet­tu­jen luet­te­lo, Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­ja 1901–1910 (s. 613), Sodankylän seu­rakun­nan virka­todis­tus 25. 11. 1971, hau­takivi Sodankylän hau­tu­umaal­la, Leila Vierelä

V Her­man­ni Jal­mari Huh­ta­la e. Mosku­vaara (San­fridin poi­ka), s. 16. 4. 1905 Sodankylässä, k. 16. 6. 1987 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 26. 4. 1933: Eevi Huh­ta­la e. Jaakko­la, s. 1. 2. 1912 Sodankylässä, k. 18. 8. 1975 Sodankylässä. Lap­sia:

 • Timo Jal­mari, s. 19. 11. 1936 Sodankylässä, k. 29. 11. 1992 Sodankylässä,
 • Oiva Antero, s. 10. 2. 1938 Sodankylässä, k. 2. 12. 1940 Sodankylässä.
 • Teemu Ben­jam, s. 12. 4. 1939 Sodankylässä, k. 10. 3. 1978 Smed­je­back­enis­sa, Ruotsissa,
 • Airi Irene Armi­i­da, s. 5. 4. 1944 Sodankylässä, k. 13. 8. 2011 Sodankylässä,
 • Eero Einari, s. 18. 5. 1946 Sodankylässä, k. 23. 5. 1946 Sodankylässä.

Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1905 syn­tynei­den ja kastet­tu­jen luet­te­lo, Sodankylän seu­rakun­nan virka­todis­tus 25. 11. 1971, hau­takivi Sodankylän hau­tu­umaal­la, Jor­ma Huh­ta­la, Osmo Huhtala

V Hul­da Mart­ta Veikan­maa e. Huh­ta­la (San­fridin tytär), s. 19. 2. 1908 Sodankylässä, k. 20. 5. 1995 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 28. 6. 1928: Einari Johannes Veikan­maa, s. 26. 9. 1907 Sodankylässä, k. 11. 12. 1980 Sodankylässä.

Avi­o­li­itos­ta ei lapsia.

Sodankylän seu­rakun­nan virka­todis­tus 25. 11. 1971, hau­takivi Sodankylän hautuumaalla

IV Hil­da Kus­taa­va Hyny­nen e. Mosku­vaara (Her­manin tytär), s. 27. 1. 1884 Sodankylässä, k. 17. 11. 1920 Amerikassa.

Puoliso, ∞ 28. 7. 1901: Heik­ki Hyny­nen, s. 22. 6. 1872 Lapin­lahdel­la, k. 6. 11. 1938 Amerikas­sa. Lapsia:

 • Hildolf, s. 30. 12. 1901 Sodankylässä, k. 15. 12. 1954 Sodankylässä,
 • Delila, s. 15. 8. 1903 Sodankylässä, k. 22. 8. 1903 Sodankylässä,
 • Emil, s. 20. 7. 1904 Sodankylässä, k. 31. 12. 1960 Sodankylässä.

Tark­istet­tavia tieto­ja: kuolin­paik­ka, puoli­son kuolinpaikka.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­jat 1901–1910 (s. 1498), 1911–1920 (s. 964)

V Emil (Eemeli) Hyny­nen (Hildan poi­ka), s. 20. 7. 1904 Sodankylässä, k. 31. 12. 1960 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 26. 12. 1934: Hil­da Kris­ti­ina Hyny­nen e. Kaaretkos­ki (Jal­marin tytär), s. 5. 9. 1911 Sodankylässä, k. 6. 12. 1984 Sodankylässä. Lapsia:

 • Niilo Hen­rik, s. 15. 3. 1934 Sodankylässä, k. 3. 2. 1960 Sodankylässä,
 • Vei­jo Eemeli, s. 16. 11. 1937 Sodankylässä, k. 18. 12. 2005 Sodankylässä.

Sodankylän seu­rakun­nan virka­todis­tus 25. 11. 1971, hau­takivi Sodankylän hautuumaalla

IV Albert Mosku­vaara (Her­manin poi­ka), s. 6. 7. 1888 Sodankylässä, k. 19. 11. 1962 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 3. 7. 1915: Hilma Vil­helmi­ina Mosku­vaara e. Aikio, s. 10. 9. 1893 Sodankylässä, k. 9. 2. 1961 Sodankylässä. Lap­sia:

 • Kauko Albert, s. 5. 11. 1927 Sodankylässä, k. 17. 7. 1962 Sodankylässä.

Sodankylän seu­rakun­nan virka­todis­tus 25. 11. 1971

III Bri­ta Alat­a­lo e. Laiti e. Aikion­ie­mi e. Mosku­vaara (Mikon tytär), s. 13. 8. 1845 Sodankylässä, m. 13. 4. 1874 per­hei­neen Kemiin.

1. puoliso, ∞ 21. 4. 1862: Han­nu Kus­taa Laiti e. Aikion­ie­mi, s. 10. 4. 1837 Sodankylässä, k. 3. 3. 1875 Kemis­sä. Lapsia:

 • Hil­da Hen­ri­ika, s. 6. 8. 1863 Sodankylässä, m. 19. 4. 1885 takaisin Sodankylään,
 • Maria Katari­ina, s. 26. 2. 1865 Sodankylässä, m. 1883 Amerikkaan,
 • David, s. 28. 12. 1866 Sodankylässä, m. 1895 Amerikkaan,
 • Bri­ta Jem­i­na, s. 28. 12. 1866 Sodankylässä, k. 12. 4. 1893 Amerikassa,
 • Elsa Hed­vig, s. 24. 3. 1869 Sodankylässä, k. 19. 1. 1897 Kemissä,
 • Kus­taa Aapeli, s. 2. 1. 1871 Sodankylässä, k. 2. 4. 1895 Kemissä,
 • Ali­na Kus­taa­va, s. 14. 3. 1873 Sodankylässä,
 • Anna Alber­ti­ina, s. 19. 6. 1875 Kemis­sä, k. 19. 10. 1876 Kemissä.

2. puoliso, ∞ 15. 1. 1878: Mat­ti Alat­a­lo, s. 15. 6. 1851 Kemis­sä, k. 19. 9. 1896 Mar­quettes­sa, Michiganissa.

Puut­tuvia tieto­ja: kuolin­päivä ja ‑paik­ka, neljän lapsen kuolin­päivä ja ‑paik­ka.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­jat 1859–1871 (s. 65), 1872–1881 (s. 53), Kemin maaseu­rakun­nas­sa 1851 syn­tynei­den ja kastet­tu­jen luet­te­lo, Kemin maaseu­rakun­taan 1874 muut­tanei­den luet­te­lo, Kemin maaseu­rakun­nan rip­pikir­jat 1865–1874 (s. 194), 1875–1880 (s. 117), 1881–1890 (s. 171), 1891–1900 (s. 201), FamilySearch.org (FZ5C-G5Z, JX3H-2X9)

IV Hil­da Hen­ri­ika Ylitep­sa e. Laiti (Bri­tan tytär), s. 6. 8. 1863 Sodankylässä, m. 13. 4. 1874 Kemi­in, jos­ta 19. 4. 1885 takaisin Sodankylään.

Puoliso, ∞ 1. 4. 1885: Kus­taus Malakias Lud­vig Ylitep­sa, s. 8. 2. 1861 Sodankylässä. Lapsia:

 • Bri­ta Matil­da, s. 17. 3. 1886 Sodankylässä, k. 2. 6. 1887 Sodankylässä,
 • Lydia Matil­da, s. 23. 5. 1888 Sodankylässä,
 • Kus­taa Ben­jam, s. 30. 3. 1891 Sodankylässä, k. 18. 8. 1970 Sodankylässä,
 • Maria Elis­a­bet, s. 11. 2. 1894 Sodankylässä, k. 21. 9. 1976 Sodankylässä,
 • Kris­ti­ina Teodo­ra, s. 22. 11. 1896 Sodankylässä, k. 27. 4. 1960 Sodankylässä,
 • Aina Ali­na, s. 24. 8. 1899 Sodankylässä, k. 30. 3. 1982 Sodankylässä,
 • Frans Ilo, s. 22. 11. 1901 Sodankylässä, k. 10. 7. 1963 Sodankylässä,
 • Aune Algot, s. 3. 2. 1904 Sodankylässä, k. 17. 9. 1906 Sodankylässä,
 • Auno Matias, s. 5. 5. 1907 Sodankylässä, k. 18. 6. 1979 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: kuolin­päivä ja ‑paik­ka, puoli­son ja toisen lapsen kuolin­päivä ja ‑paik­ka.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­jat 1882–1891 (s. 317), 1891–1900 (s. 326), 1901–1910 (s. 712), Sodankylän seu­rakun­nan las­tenkir­jat 1881–1891 (s. 317), 1891–1900 (s. 326), hau­takivi Sodankylän I hau­tu­umaal­la, hau­takivi Sodankylän II hautuumaalla

V Lydia Matil­da Ala­mat­ti­la e. Ylitep­sa (Hildan tytär), s. 23. 5. 1888 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 20. 2. 1910: Alek­san­teri Ala­mat­ti­la, s. 12. 9. 1867 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: kuolin­päivä ja ‑paik­ka, puoli­son kuolin­päivä ja ‑paik­ka, mah­dol­liset lapset.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­ja 1901–1910 (s. 728)

V Maria Elis­a­bet Vuon­tis­vaara e. Ylitep­sa (Hildan tytär), s. 11. 2. 1894 Sodankylässä, k. 21. 9. 1976 Sodankylässä.

Puoliso, ∞: Jal­mari Vuon­tis­vaara, s. 30. 12. 1889 Sodankylässä, k. 7. 4. 1964 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: vihkipäivä, mah­dol­liset lapset.

hau­takivi Sodankylän I hautuumaalla

V Kris­ti­ina Teodo­ra Han­nu­la e. Ylitep­sa (Hildan tytär), s. 22. 11. 1896 Sodankylässä, k. 27. 4. 1960 Sodankylässä.

Puoliso, ∞: Kaar­lo Albert Han­nu­la, s. 13. 3. 1888 Sodankylässä, k. 17. 3. 1941 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: vihkipäivä, mah­dol­liset lapset.

hau­takivi Sodankylän I hautuumaalla

V Aina Ali­na Mikko­la e. Ylitep­sa (Hildan tytär), s. 24. 8. 1899 Sodankylässä, k. 30. 3. 1982 Sodankylässä.

Puoliso, ∞: Olli Alek­san­teri Mikko­la, s. 11. 3. 1898 Sodankylässä, k. 21. 4. 1973 Sodankylässä. Lapsia:

 • Elias Hen­rik­ki, s. 15. 4. 1923 Sodankylässä, k. 14. 11. 2001 Sodankylässä,
 • Aulis, s. 19. 7. 1924 Sodankylässä, k. 12. 11. 1981 Sodankylässä,
 • Aimo Olavi, s. 31. 5. 1926 Sodankylässä, k. 9. 5. 1987 Sodankylässä,
 • Olli Armas, s. 19. 11. 1930 Sodankylässä, k. 10. 2. 1949 Sodankylässä,
 • Mil­ja Hil­da Teodo­ra, s. 7. 12. 1932 Sodankylässä, k. 15. 9. 1988 Sodankylässä,
 • Onni Lud­vig, s. 22. 7. 1939 Sodankylässä, k. 18. 12. 1939 Sodankylässä,
 • Anja Annik­ki, s. 21. 11. 1944 Sodankylässä, k. 12. 1. 1945 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: vihkipäivä, mah­dol­liset muut lapset. Tark­istet­tavia tieto­ja: kuopuk­sen syn­nyin- ja kuolin­paik­ka (hau­dat­tu Himangalle).

hau­takivi Sodankylän II hautuumaalla

V Auno Matias Ylitep­sa (Hildan poi­ka), s. 5. 5. 1907 Sodankylässä, k. 18. 6. 1979 Sodankylässä.

Puoliso, ∞: Jen­ni Maria Ylitep­sa e. Kan­to­la, s. 20. 11. 1904 Sodankylässä, k. 12. 6. 1936 Sodankylässä.

Puut­tuvia tieto­ja: vihkipäivä, mah­dol­liset lapset.

Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1904 syn­tynei­den ja kastet­tu­jen luet­te­lo, hau­takivi Sodankylän I hautuumaalla

IV Maria Katari­ina Weik e. Laiti (Bri­tan tytär), s. 26. 2. 1865 Sodankylässä, m. 1883 Amerikkaan.

Puoliso, ∞ 14. 9. 1885: John Weik, s. 12. 6. 1846 Raa­hes­sa, k. 7. 6. 1938 Asto­ri­as­sa, Ore­go­nis­sa. Lapsia:

 • Aina, s. 1886 Astoriassa,
 • Jen­ny Ali­na, s. 5. 9. 1888 Astoriassa,
 • Alma Seli­na, s. 24. 9. 1892 Asto­ri­as­sa, k. 13. 5. 1923 Astoriassa,
 • Tekla, s. 1896 Astoriassa,
 • Hen­ry, s. 1898 Astoriassa,
 • John, s. 1906 Astoriassa,
 • ?, s. 19. 1. 1908 Astoriassa.

Puut­tuvia tieto­ja: kuolin­päivä ja ‑paik­ka, kuopuk­sen etu­nimet, neljän muun lapsen mah­dol­liset muut etu­nimet ja syn­ny­in­päivä, kuu­den lapsen kuolin­päivä ja ‑paik­ka.

Elle-Maar­it Ylilok­ka, Death Cer­tifi­cates of Finns in Clat­sop Coun­ty, Ore­gon, cir­ca 1905–1944

V David Laiti e. Aikion­ie­mi (Bri­tan poi­ka), s. 28. 12. 1866 Sodankylässä, m. 1895 Amerikkaan. Kalastaja.

Puoliso, ∞ 20. 10. 1913: Hilma Laiti e. Launonen, s. 15. 12. 1873 Suomes­sa, k. 4. 1. 1950 Sointulassa.

Puut­tuvia tieto­ja: kuolin­päivä ja ‑paik­ka, puoli­son syn­ny­in­paik­ka, mah­dol­liset lapset.

FamilySearch.org (JX3H-2X9), Brit­tiläisen Kolumbian kuolin­todis­tus 5. 1. 1950

IV Ali­na Kus­taa­va Sauvolainen e. Laiti (Bri­tan tytär), s. 14. 3. 1873 Sodankylässä.

Puoliso, ∞ 17. 7. 1898: Juho Edvard Sauvolainen e. Berg, s. 3. 10. 1867 Kemis­sä. Lapsia:

 • Laina Auro­ra, s. 7. 6. 1899 Kemissä,
 • Han­nu Kus­taa, s. 16. 9. 1900 Kemissä.

Puut­tuvia tieto­ja: kuolin­päivä ja ‑paik­ka, puoli­son ja las­ten kuolin­päivä ja ‑paik­ka, mah­dol­liset muut lapset.

Kemin maaseu­rakun­nas­sa 1867 syn­tynei­den ja kastet­tu­jen luet­te­lo, Kemin maaseu­rakun­nan rip­pikir­ja 1891–1900 (s. 280), Kemin maaseu­rakun­nan las­tenkir­ja 1891–1900 (s. 280)