Savukosken Haloset

”Lou­naan suun­nal­ta sau­voi Kemi­jo­kea ylös kemi­jär­ve­läis­syn­tyi­nen Mat­ti Halo­nen. Hän ran­taut­ti veneen­sä Savu­kos­ken koh­dal­la ja sii­hen saa­me­lais­ten kota­ken­täl­le, Kemin­ky­lään, jurou­tui asu­kik­si 1724.” (Kaar­lo Jul­ku­nen teok­ses­sa Koti­seu­tu­ni Peräpohjola—Lappi, s. 184.)

I Paa­va­li Matin­poi­ka Halo­nen, s. 5. 3. 1724, k. 24. 1. 1789 Sodan­ky­läs­sä. Talol­li­nen Sodan­ky­län Kemin­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞: Mar­ge­ta Halo­nen, s. 26. 1. 1733, k. 13. 11. 1774 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Mat­ti, s. 26. 2. 1757 Sodan­ky­läs­sä, k. 17. 1. 1812 Sodan­ky­läs­sä,
 • Elsa, s. 14. 12. 1760 Sodan­ky­läs­sä, k. 15. 10. 1816 Sodan­ky­läs­sä,
 • Kris­tii­na, s. 28. 4. 1762 Sodan­ky­läs­sä, k. 10. 4. 1793 Sodan­ky­läs­sä,
 • Kree­ta, s. 27. 2. 1764 Sodan­ky­läs­sä, m. 1784 Kit­ti­lään,
 • Paa­va­li, s. 10. 12. 1767 Sodan­ky­läs­sä, k. 1771 Sodan­ky­läs­sä,
 • Pek­ka, s. 27. 7. 1771 Sodan­ky­läs­sä, k. 14. 9. 1831 Sodan­ky­lässä.

Puut­tu­via tie­to­ja: syn­nyin­paik­ka, vih­ki­päi­vä, puo­li­son tyt­tö­ni­mi ja syn­nyin­paik­ka, nel­jän­nen lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, vii­den­nen lap­sen kuo­lin­päi­vä.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1760–1765, 1766–1771, 1772–1777, 1778–1783, 1784–1797 (s. 58, 79), 1806–1811 (s. 148), 1812–1823 (s. 180), Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1767 syn­ty­nei­den ja kas­tet­tu­jen luet­te­lo, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1774, 1789, 1793, 1816 kuol­lei­den ja hau­dat­tu­jen luet­te­lot

II Mat­ti Halo­nen (Paa­va­lin poi­ka), s. 26. 2. 1757 Sodan­ky­läs­sä, k. 17. 1. 1812 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 20. 7. 1787: Val­pu­ri Halo­nen e. Kil­pi­maa, s. 27. 3. 1759 Sodan­ky­läs­sä, k. loka­kuus­sa 1830 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Maria, s. 8. 6. 1790 Sodan­ky­läs­sä, k. 18. 7. 1790 Sodan­ky­läs­sä,
 • Joo­sep­pi, s. 15. 8. 1791 Sodan­ky­läs­sä, k. 22. 7. 1831 Sodan­ky­läs­sä,
 • Lii­sa, s. 8. 9. 1795 Sodan­ky­läs­sä, k. 18. 6. 1850 Sodan­ky­läs­sä,
 • Sofia, s. 11. 9. 1797 Sodan­ky­läs­sä, k. 13. 12. 1880 Sodan­ky­läs­sä,
 • Val­pu­ri, s. 4. 5. 1800 Sodan­ky­läs­sä, k. 1800 Sodan­ky­läs­sä,
 • Mar­ge­ta, s. 6. 1. 1803 Sodan­ky­läs­sä, k. 17. 2. 1804 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: puo­li­son ja vii­den­nen lap­sen kuo­lin­päi­vä.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1798–1805 (s. 135), 1806–1811 (s. 148), 1812–1823 (s. 180), 1824–1830 (s. 86), 1831–1837 (s. 83), 1872–1881 (s. 96), Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1759, 1790, 1800 syn­ty­nei­den luet­te­lot, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1787 vihit­ty­jen luet­te­lo, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1790, 1830, 1850 kuol­lei­den ja hau­dat­tu­jen luet­te­lot

III Joo­sep­pi Halo­nen (Matin poi­ka), s. 15. 8. 1791 Sodan­ky­läs­sä, k. 22. 7. 1831 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 20. 11. 1814: Anna Halo­nen e. Kal­lis­ko­ta, s. 11. 3. 1789 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 16. 3. 1866 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Mat­ti, s. 21. 3. 1816 Sodan­ky­läs­sä, k. 8. 4. 1877 Sodan­ky­läs­sä,
 • Joo­sep­pi, s. 1819 Sodan­ky­läs­sä, k. 28. 12. 1891 Sodan­ky­lässä,
 • Anna Sofia, s. 14. 8. 1820 Sodan­ky­läs­sä, k. 19. 3. 1897 Sodan­ky­läs­sä,
 • Pek­ka, s. 25. 5. 1822 Sodan­ky­lässä, k. 12. 3. 1888 Sodan­ky­lässä,
 • Gabriel, s. 24. 3. 1826 Sodan­ky­läs­sä, k. 2. 6. 1896 Sodan­ky­läs­sä,
 • Val­pu­ri, s. 19. 1. 1828 Sodan­ky­läs­sä, k. 22. 6. 1904 Sodan­ky­läs­sä,
 • Bri­ta Lii­sa, s. 1. 10. 1829 Sodan­ky­läs­sä, k. 24. 3. 1911 Sodan­ky­lässä.

Kemi­jär­ven seu­ra­kun­nas­sa 1789 syn­ty­nei­den ja kas­tet­tu­jen luet­te­lo, Kemi­jär­ven seu­ra­kun­nas­sa 1814 kuu­lu­tet­tu­jen ja vihit­ty­jen luet­te­lo, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1812–1823 (s. 180), 1824–1830 (s. 86), 1831–1837 (s. 83), 1838–1844 (s. 121), 1859–1871 (s. 41), 1872–1881 (s. 42), 1891–1900 (s. 33), 1901–1910 (s. 295), Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1911 kuol­lei­den ja hau­dat­tu­jen luet­te­lo

IV Mat­ti Vaa­ra e. Halo­nen (Joo­se­pin poi­ka), s. 21. 3. 1816 Sodan­ky­läs­sä, k. 8. 4. 1877 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 15. 7. 1842: Kree­ta Vaa­ra e. Halo­nen e. Nousu, s. 21. 1. 1820 Sodan­ky­läs­sä, k. 11. 11. 1905 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Juho, s. 31. 12. 1842 Sodan­ky­läs­sä, k. 2. 5. 1860 Sodan­ky­läs­sä,
 • Mat­ti, s. 10. 2. 1845 Sodan­ky­läs­sä, k. 24. 4. 1888 Sodan­ky­läs­sä,
 • Her­man, s. 13. 2. 1847 Sodan­ky­läs­sä, k. 27. 10. 1860 Sodan­ky­läs­sä,
 • Anna Sti­na, s. 3. 1. 1850 Sodan­ky­läs­sä,
 • Pet­ter, s. 11. 4. 1854 Sodan­ky­läs­sä, k. 25. 5. 1915 Sodan­ky­läs­sä,
 • Hen­rik, s. 26. 12. 1855 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 12. 1855 Sodan­ky­läs­sä,
 • Kaar­le, s. 9. 1. 1858 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 7. 1914 Sodan­ky­läs­sä,
 • Iisak Mik­ko, s. 20. 5. 1861 Sodan­ky­läs­sä,
 • Kree­ta Susan­na, s. 1. 3. 1865 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: kol­men lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka. Tar­kis­tet­ta­via tie­to­ja: kuu­den­nen lap­sen kuo­lin­päi­vä.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1842 vihit­ty­jen luet­te­lo, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1845–1851 (s. 119), 1852–1858 (s. 123), 1859–1871 (s. 41), 1872–1881 (s. 42), 1882–1891 (s. 51), 1891–1900 (s. 168), 1901–1910 (s. 367), Elli Paak­ko­lan­vaa­ra, Pirk­ko Kos­ta­mo

V Pet­ter Vaa­ra (Matin poi­ka), s. 11. 4. 1854 Sodan­ky­läs­sä, k. 25. 5. 1915 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 16. 3. 1879: Kai­sa Lii­sa Vaa­ra e. Mart­ti­la, s. 25. 5. 1851 Sodan­ky­läs­sä, k. 25. 12. 1931 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Kai­sa Kree­ta, s. 16. 4. 1879 Sodan­ky­läs­sä, k. 13. 10. 1881 Sodan­ky­läs­sä,
 • Alek­san­te­ri, s. 13. 9. 1880 Sodan­ky­läs­sä, k. 15. 4. 1926 Savu­kos­kel­la,
 • Juho Pet­ter, s. 10. 8. 1883 Sodan­ky­läs­sä, m. 1907 Ame­rik­kaan,
 • Eli­sa­bet, s. 6. 12. 1885 Sodan­ky­läs­sä, k. 14. 9. 1887 Sodan­ky­läs­sä,
 • Mat­ti, s. 7. 1. 1888 Sodan­ky­läs­sä,
 • Susan­na, s. 21. 6. 1890 Sodan­ky­läs­sä, huk­kui 12. 8. 1901 Sodan­ky­läs­sä,
 • Eemil, s. 12. 1. 1893 Sodan­ky­läs­sä, k. 4. 3. 1893 Sodan­ky­läs­sä,
 • Abra­ham, s. 15. 11. 1895 Sodan­ky­läs­sä, k. 8. 2. 1941 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: kah­den lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1851, 1880 syn­ty­nei­den ja kas­tet­tu­jen luet­te­lot, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1879 kuu­lu­tet­tu­jen ja vihit­ty­jen luet­te­lo, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1872–1881 (s. 42), 1891–1900 (s. 168), 1901–1910 (s. 367), Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan las­ten­kir­ja 1891–1900 (s. 168), hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Pirk­ko Kos­ta­mo

VI Alek­san­te­ri Vaa­ra (Pet­te­rin poi­ka), s. 13. 9. 1880 Sodan­ky­läs­sä, k. 15. 4. 1926 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞: Bri­ta Maria Vaa­ra e. Vär­riö, s. 23. 2. 1888 Sodan­ky­läs­sä, k. 28. 7. 1972 Savu­kos­kel­la. Lap­si:

 • Tau­no, s. 28. 5. 1913 Sodan­ky­läs­sä, k. 30. 5. 1963 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, mah­dol­li­set muut lap­set.

hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Pirk­ko Kos­ta­mo

VII Tau­no Vaa­ra (Alek­san­te­rin poi­ka), s. 28. 5. 1913 Sodan­ky­läs­sä, k. 30. 5. 1963 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞: Hel­lin Johan­na Vaa­ra e. Rii­ko­nen, s. 13. 2. 1907 Sodan­ky­läs­sä, k. 24. 6. 1990 Savu­kos­kel­la. Lap­si:

 • Kyl­lik­ki Hel­lin, s. 23. 6. 1935 Savu­kos­kel­la, k. 28. 3. 1988 Hel­sin­gis­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, mah­dol­li­set muut lap­set.

hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Pirk­ko Kos­ta­mo

VI Abra­ham Vaa­ra (Pet­te­rin poi­ka), s. 15. 11. 1895 Sodan­ky­läs­sä, k. 8. 2. 1941 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞: Eli­sa­bet Vaa­ra e. Toi­vo­la, s. 2. 12. 1898 Sodan­ky­läs­sä, k. 25. 10. 1978 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, mah­dol­li­set lap­set.

hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la

V Kaar­le (Kal­le) Vaa­ra (Matin poi­ka), s. 9. 1. 1858 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 7. 1914 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 4. 7. 1884: Maria Kus­taa­va Vaa­ra e. Olli­la (Han­nun tytär), s. 26. 8. 1861 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Kaar­le Vil­ja­mi, s. 3. 12. 1884 Sodan­ky­läs­sä, k. 25. 12. 1923 Savu­kos­kel­la,
 • Matil­da, s. 28. 11. 1886 Sodan­ky­läs­sä, k. 21. 5. 1969 Rova­nie­mel­lä,
 • Maria Hen­rii­ka, s. 18. 9. 1889 Sodan­ky­läs­sä, k. 14. 2. 1931 Savu­kos­kel­la,
 • Han­nu Alek­san­te­ri, s. 7. 1. 1892 Sodan­ky­läs­sä, k. 27. 1. 1902 Sodan­ky­läs­sä,
 • Kai­sa Kree­ta, s. 23. 6. 1894 Sodan­ky­läs­sä, k. 31. 8. 1894 Sodan­ky­läs­sä,
 • Matias Aukus­ti, s. 14. 8. 1895 Sodan­ky­läs­sä, k. 17. 1. 1902 Sodan­ky­läs­sä,
 • Til­ma Susan­na, s. 21. 10. 1897 Sodan­ky­läs­sä, k. 1. 2. 1989 Rova­nie­mel­lä,
 • Bri­ta Johan­na, s. 22. 7. 1900 Sodan­ky­läs­sä, k. 27. 9. 1984 Rova­nie­mel­lä,
 • Lyy­dia Kata­rii­na, s. 14. 3. 1903 Sodan­ky­läs­sä, k. 5. 8. 1940 Rova­nie­mel­lä,
 • Eli­sa­bet, s. 25. 7. 1905 Sodan­ky­läs­sä, k. 3. 4. 1986 Rova­nie­mel­lä.

Puut­tu­via tie­to­ja: puo­li­son kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan las­ten­kir­jat 1881–1891 (s. 24), 1891–1900 (s. 20), Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja 1882–1891 (s. 51), 1891–1900 (s. 47), 1901–1910 (s. 1802), hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Elli Paak­ko­lan­vaa­ra

VI Matil­da Mau­nu­nie­mi e. Vaa­ra (Kal­len tytär), s. 28. 11. 1886 Sodan­ky­läs­sä, k. 21. 5. 1969 Rova­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞: Juho Heik­ki Mau­nu­nie­mi, s. 27. 10. 1883 Rova­nie­mel­lä, k. 2. 4. 1947 Rova­nie­mel­lä. Lap­sia:

 • Olli, s. 31. 7. 1908 Rova­nie­mel­lä, k. 17. 10. 1908 Rova­nie­mel­lä,
 • Elsa, s. 5. 10. 1909 Rova­nie­mel­lä, k. 15. 11. 1967 Muo­nios­sa,
 • Aune Maria, s. 5. 10. 1909 Rova­nie­mel­lä,
 • Hei­mo Hen­rik, s. 15. 12. 1914 Rova­nie­mel­lä, k. 17. 4. 1980 Rova­nie­mel­lä,
 • Lai­la Agnes, s. 15. 9. 1926 Rova­nie­mel­lä.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, kah­den lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan las­ten­kir­jat 1881–1891 (s. 24), 1891–1900 (s. 20), Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja 1882–1891 (s. 51), 1891–1900 (s. 47), 1901–1910 (s. 1802), Elli Paak­ko­lan­vaa­ra, Sai­ja Kes­ti­lä, Pet­ri Kive­lä

VI Maria Hen­rii­ka Sau­kos­ki e. Vaa­ra (Kal­len tytär), s. 18. 9. 1889 Sodan­ky­läs­sä, k. 14. 2. 1931 Savu­kos­kel­la. Lap­si:

 • Eeva, s. 16. 7. 1908 Sodan­ky­läs­sä, k. 1. 5. 2002 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞ 18. 4. 1911: Juho Ree­ti Sau­kos­ki (Juhon poi­ka), s. 9. 3. 1883 Sodan­ky­läs­sä, m. Venä­jäl­le. Julis­tet­tu kuol­leek­si 1. 1. 1977 Kemi­jär­ven kärä­jä­oi­keu­den pää­tök­sel­lä 26. 4. 1978. Lap­sia:

 • Hel­mi, s. 8. 3. 1910 Sodan­ky­läs­sä, m. 16. 8. 1927 Rova­nie­mel­le,
 • Sulo, s. 8. 3. 1912 Sodan­ky­läs­sä, m. Venä­jäl­le,
 • Veik­ko, s. 15. 12. 1913 Sodan­ky­läs­sä, k. 22. 9. 1916 Sodan­ky­läs­sä,
 • Elii­na, s. 4. 9. 1915 Sodan­ky­läs­sä, k. 19. 7. 2008 Savu­kos­kel­la,
 • Rei­no Johan­nes, s. 30. 12. 1917 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 10. 1969 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: puo­li­son kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, kah­den lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka. Isä Ree­ti ja poi­ka Sulo kato­si­vat ja hyvin toden­nä­köi­ses­ti meneh­tyi­vät molem­mat Sta­li­nin vai­nois­sa 1930-luvun Venä­jäl­lä.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja 1911–1920 (s. 1169), Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1910, 1912 syn­ty­nei­den ja kas­tet­tu­jen luet­te­lot, Tyy­ne Mar­ti­kai­nen, hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Eila Lahti-Argutina, Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus 29. 10. 1991

VII Elii­na Sal­mi­nen e. Lake­la e. Sal­mi­nen e. Sau­kos­ki (Marian tytär), s. 4. 9. 1915 Sodan­ky­läs­sä, k. 19. 7. 2008 Savu­kos­kel­la.

1. puo­li­so, ∞ 17. 2. 1935: Oska­ri Sal­mi­nen, s. 27. 8. 1904 Kemi­jär­vel­lä, k. 15. 6. 1957 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Vei­jo Oska­ri, s. 3. 7. 1937 Savu­kos­kel­la, k. 1. 12. 1938 Savu­kos­kel­la,
 • Poju, s. 25. 2. 1941 Savu­kos­kel­la, k. 25. 2. 1941 Savu­kos­kel­la,
 • Veli Pek­ka, s. 17. 1. 1942 Savu­kos­kel­la, k. 23. 6. 2006 Savu­kos­kel­la,
 • Pent­ti Ante­ro, s. 13. 3. 1957 Savu­kos­kel­la, k. 11. 6. 2016 Savu­kos­kel­la,
 • Esko Kale­vi, s. 13. 3. 1957 Savu­kos­kel­la, k. 13. 3. 1957 Savu­kos­kel­la.

2. puo­li­so, ∞ 31. 12. 1962, eron­neet 9. 11. 1972: Lau­ri Ensio Lake­la, s. 8. 5. 1925 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 4. 1. 1992 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus 29. 10. 1991, Savu­kos­ken vete­raa­ni­mat­rik­ke­li, hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Koti-Lappi 21. 7. 2016, Sei­ja Uusi­ta­lo, Lee­na Pyhä­jär­vi

VII Rei­no Johan­nes Sau­kos­ki (Marian poi­ka), s. 30. 12. 1917 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 10. 1969 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞ 8. 3. 1942: Aino Hele­na Sau­kos­ki e. Berg­ström, s. 3. 5. 1916 Saloi­sis­sa, k. 18. 9. 1967 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Veli-Pekka, s. 1. 8. 1944 Raa­hes­sa, k. 23. 7. 1983,
 • Erk­ki Ante­ro, s. 3. 4. 1947 Saloi­sis­sa, k. 19. 10. 1973 Austra­lias­sa,
 • Mat­ti August, s. 18. 12. 1950 Raa­hes­sa, k. 13. 12. 2010,
 • Ari Pent­ti, s. 6. 9. 1954 Savu­kos­kel­la, k. 8. 9. 1981.

Puut­tu­via tie­to­ja: nel­jän lap­sen kuo­lin­paik­ka.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus 23. 5. 1990, hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la

VI Til­ma Susan­na Ala­rau­dan­jo­ki e. Vaa­ra (Kal­len tytär), s. 21. 10. 1897 Sodan­ky­läs­sä, k. 1. 2. 1989 Rova­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞: Tuo­mas Jal­ma­ri Ala­rau­dan­jo­ki, s. 22. 10. 1892 Rova­nie­mel­lä, k. 31. 1. 1975 Rova­nie­mel­lä.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, mah­dol­li­set lap­set.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan las­ten­kir­ja 1891–1900 (s. 20), Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja 1882–1891 (s. 51), 1891–1900 (s. 47), 1901–1910 (s. 1802), Elli Paak­ko­lan­vaa­ra

VI Bri­ta Johan­na Päh­ti e. Vaa­ra (Kal­len tytär), s. 22. 7. 1900 Sodan­ky­läs­sä, k. 27. 9. 1984 Rova­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞: Juho Aapo Päh­ti, s. 20. 7. 1900 Rova­nie­mel­lä, k. 26. 5. 1969 Rova­nie­mel­lä.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, mah­dol­li­set lap­set.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja 1901–1910 (s. 1802), Elli Paak­ko­lan­vaa­ra

VI Lyy­dia Kata­rii­na Ter­vo­nen e. Vaa­ra (Kal­len tytär), s. 14. 3. 1903 Sodan­ky­läs­sä, k. 5. 8. 1940 Rova­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞: Jan­ne Alek­san­te­ri Ter­vo­nen, s. 9. 7. 1900 Met­sä­pir­tis­sä. Lap­sia:

 • Eevi Lyy­lik­ki, s. 21. 1. 1926 Rova­nie­mel­lä, k. 15. 4. 1978 Bir­ming­ha­mis­sa.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, puo­li­son kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, mah­dol­li­set muut lap­set.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja 1901–1910 (s. 1802), Elli Paak­ko­lan­vaa­ra, Rodo­vid FI (puu 129408)

VI Eli­sa­bet Paak­ko­lan­vaa­ra e. Vaa­ra (Kal­len tytär), s. 25. 7. 1905 Sodan­ky­läs­sä, k. 3. 4. 1986 Rova­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞ 1933: Pau­li Johan­nes Paak­ko­lan­vaa­ra, s. 22. 6. 1899 Kemin maa­seu­ra­kun­nas­sa, k. 16. 5. 1971 Rova­nie­mel­lä.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, lap­set.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja 1901–1910 (s. 1802), Elli Paak­ko­lan­vaa­ra

V Iisak Mik­ko Vaa­ra (Matin poi­ka), s. 20. 5. 1861 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 20. 1. 1903: Eeva Stii­na Vaa­ra e. Las­si­la, s. 23. 12. 1881 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Edla Maria, s. 6. 2. 1903 Sodan­ky­läs­sä,
 • Iita Hen­rii­ka, s. 14. 9. 1905 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, puo­li­son ja las­ten kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, mah­dol­li­set muut lap­set.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja 1901–1910 (s. 1802)

V Kree­ta Susan­na Timo­nen e. Vaa­ra (Matin tytär), s. 1. 3. 1865 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Jen­ny Kata­rii­na, s. 20. 4. 1891 Sodan­ky­läs­sä, k. 18. 10. 1968 Savu­kos­kel­la,
 • Hil­ja Kus­taa­va, s. 11. 12. 1907 Sodan­ky­läs­sä, k. 22. 2. 1947 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, kuu­lu­tet­tu 27. 6. 1911: Pek­ka Timo­nen, s. 13. 3. 1864 Juu­as­sa.

Puut­tu­via tie­to­ja: kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, vih­ki­päi­vä, puo­li­son kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1891, 1907 syn­ty­nei­den ja kas­tet­tu­jen luet­te­lot, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja 1901–1910 (s. 1792, 1802), hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la

VI Jen­ny Kata­rii­na Nousu e. Vaa­ra (Susan­nan tytär), s. 20. 4. 1891 Sodan­ky­läs­sä, k. 18. 10. 1968 Savu­kos­kel­la. Lap­si:

 • Lee­vi, s. 16. 8. 1910 Sodan­ky­läs­sä, k. 6. 10. 1999 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞: Juho Heik­ki Nousu (Mikon poi­ka), s. 21. 4. 1887 Sodan­ky­läs­sä, k. 22. 11. 1969 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, mah­dol­li­set muut lap­set.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja 1901–1910 (s. 1802), hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la

VII Lee­vi Vaa­ra (Jen­nyn poi­ka), s. 16. 8. 1910 Sodan­ky­läs­sä, k. 6. 10. 1999 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞ 18. 1. 1941: Hel­lin Elii­na Vaa­ra e. Hih­na­vaa­ra (Alpin tytär), s. 23. 7. 1922 Savu­kos­kel­la, k. 4. 7. 2004 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Eero Ante­ro, s. 29. 1. 1941 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 19. 7. 1941 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Erk­ki Tapa­ni, s. 14. 3. 1946 Oulus­sa, k. 11. 11. 2012 Savu­kos­kel­la,
 • Jou­ko Ante­ro, s. 7. 3. 1948 Savu­kos­kel­la, k. 23. 6. 1999 Savu­kos­kel­la,
 • Esko Johan­nes, s. 20. 4. 1954 Savu­kos­kel­la, k. 26. 11. 1988 Savu­kos­kel­la,
 • Sep­po Ilma­ri, s. 12. 4. 1961 Savu­kos­kel­la, k. 14. 4. 2002 Savu­kos­kel­la.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan Savu­kos­ken rip­pi­kir­jat 1931–1940 (s. 4), 1941–1950 (s. 5), 1951–1960 (s. 74), hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Savu­kos­ken vete­raa­ni­mat­rik­ke­li, Koti-Lappi 29. 11. 2012

VI Hil­ja Kus­taa­va Väi­sä­nen e. Timo­nen e. Vaa­ra (Susan­nan tytär), s. 11. 12. 1907 Sodan­ky­läs­sä, k. 22. 2. 1947 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞ 9. 1. 1934: Otto Ernest Väi­sä­nen, s. 14. 4. 1894 Vii­ta­saa­rel­la, k. 19. 8. 1950 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Rei­no Vil­ja­mi, s. 21. 9. 1928 Savu­kos­kel­la, k. 30. 5. 1995 Savu­kos­kel­la,
 • Lau­ri Valt­te­ri, s. 7. 9. 1930 Savu­kos­kel­la, k. 25. 3. 1997 Savu­kos­kel­la,
 • Arvo Ernest, s. 16. 3. 1933 Savu­kos­kel­la, k. 15. 5. 1968 Savu­kos­kel­la,
 • Aar­ne Ola­vi, s. 18. 4. 1935 Savu­kos­kel­la, k. 24. 5. 1993 Savu­kos­kel­la,
 • Eeva Susan­na, s. 5. 1. 1941 Savu­kos­kel­la, k. Ruot­sis­sa,
 • Ris­to Otto Ante­ro, s. 24. 12. 1942 Savu­kos­kel­la, k. 29. 6. 2003 Savu­kos­kel­la,
 • Veik­ko Kaler­vo, s. 13. 5. 1945 Savu­kos­kel­la, k. 22. 2. 1946 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: vii­den­nen lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1907 syn­ty­nei­den ja kas­tet­tu­jen luet­te­lo, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja 1901–1910 (s. 1802), hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Lee­na Pyhä­jär­vi, Sei­ja Uusi­ta­lo

VII Rei­no Vil­ja­mi Väi­sä­nen (Hil­jan poi­ka), s. 21. 9. 1928 Savu­kos­kel­la, k. 30. 5. 1995 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞ 9. 1. 1934: Mart­ta Hele­na Väi­sä­nen e. Sau­kos­ki (Ansel­min tytär), s. 20. 5. 1927 Savu­kos­kel­la, k. 3. 10. 2009 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Pent­ti Juha­ni, s. 8. 5. 1953 Savu­kos­kel­la, k. 12. 6. 2018 Rova­nie­mel­lä,
 • Tyt­ti, s. 17. 4. 1960 Savu­kos­kel­la, k. 18. 4. 1960 Savu­kos­kel­la.

Lee­na Pyhä­jär­vi, Sei­ja Uusi­ta­lo, Koillis-Lappi 21. 6. 2018

IV Joo­sep­pi Halo­nen (Joo­se­pin poi­ka), s. 1819 Sodan­ky­läs­sä, k. 28. 12. 1891 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 24. 9. 1848: Bri­ta Maria Halo­nen e. Kuos­ku (Ollin tytär), s. 14. 11. 1824 Sodan­ky­läs­sä, k. 28. 12. 1911 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Juho Erk­ki, s. 18. 4. 1849 Sodan­ky­läs­sä, k. 25. 12. 1910 Sodan­ky­läs­sä,
 • Joo­sep­pi, s. 20. 2. 1852 Sodan­ky­läs­sä, k. n. 1933 Sodan­ky­läs­sä,
 • Anna Maria, s. 26. 10. 1853 Sodan­ky­läs­sä, k. 4. 11. 1856 Sodan­ky­läs­sä,
 • Gabriel, s. 27. 8. 1855 Sodan­ky­läs­sä, k. 22. 3. 1942 Savu­kos­kel­la,
 • Olli, s. 1. 4. 1858 Sodan­ky­läs­sä, k. 5. 10. 1926 Savu­kos­kel­la,
 • Anna Maria, s. 3. 12. 1860 Sodan­ky­läs­sä, k. 5. 10. 1867 Sodan­ky­läs­sä,
 • Mat­ti Hen­rik, s. 19. 9. 1862 Sodan­ky­läs­sä, k. 21. 10. 1867 Sodan­ky­läs­sä,
 • Gre­ta Matil­da, s. 23. 3. 1865 Sodan­ky­läs­sä,
 • Susan­na Val­pu­ri, s. 15. 4. 1867 Sodan­ky­läs­sä, k. 13. 1. 1877 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: syn­nyin­päi­vä, kah­dek­san­nen lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja 1859–1881 (s. 41), Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1848 vihit­ty­jen luet­te­lo, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1911 kuol­lei­den ja hau­dat­tu­jen luet­te­lo

V Juho Erk­ki Halo­nen (Joo­se­pin poi­ka), s. 18. 4. 1849 Sodan­ky­läs­sä, k. 25. 12. 1910 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 25. 12. 1882: Maria Stii­na Halo­nen e. Kal­laan­vaa­ra, s. 21. 1. 1849 Sodan­ky­läs­sä, k. 23. 5. 1911 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Johan Erland, s. 12. 9. 1883 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 9. 1886 Sodan­ky­läs­sä,
 • Maria Matil­da, s. 14. 3. 1886 Sodan­ky­läs­sä, k. 9. 6. 1905 Sodan­ky­läs­sä,
 • Anna Kus­taa­va, s. 25. 7. 1888 Sodan­ky­läs­sä, k. 17. 11. 1963 Savu­kos­kel­la,
 • Brii­ta Lii­sa, s. 25. 7. 1888 Sodan­ky­läs­sä, k. 4. 7. 1959 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja 1901–1910 (s. 69:283), Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1911 kuol­lei­den ja hau­dat­tu­jen luet­te­lo

VI Brii­ta Lii­sa Ter­vo e. Halo­nen (Erkin tytär), s. 25. 7. 1888 Sodan­ky­läs­sä, k. 4. 7. 1959 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞ 8. 3. 1911: Han­nes Ter­vo, s. 25. 7. 1881 Sodan­ky­läs­sä, k. 30. 12. 1955 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Lap­sia:

 • Lydia, s. 7. 12. 1911 Sodan­ky­läs­sä, m. 3. 2. 1943 Rova­nie­mel­le,
 • Lee­vi, s. 30. 5. 1913 Sodan­ky­läs­sä, k. 4. 7. 1971 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Nii­lo, s. 6. 12. 1914 Sodan­ky­läs­sä, k. 25. 9. 1958 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Lau­ri, s. 15. 8. 1916 Sodan­ky­läs­sä, k. 15. 1. 1940 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Elsa, s. 28. 6. 1918 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 11. 4. 1920 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Erk­ki, s. 1. 1. 1922 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 24. 8. 1959 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Mart­ti, s. 18. 1. 1926 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 14. 4. 1970 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Olli Aar­ne, s. 26. 9. 1929 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 22. 7. 2014.

Puut­tu­via tie­to­ja: esi­koi­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, 8. lap­sen kuo­lin­paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1901–1910 (s. 66:87), 1911–1920 (s. 117:635), Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1921–1930 (s. 49), 1931–1940 (s. 89), 1931–1940 (s. 345), 1941–1950 (s. 124), 1951–1960 (s. 104), hau­ta­ki­vi Pel­ko­sen­nie­men hau­tuu­maal­la, Koti-Lappi 14. 8. 2014

VII Lydia Nie­mi e. Ter­vo (Lii­san tytär), s. 7. 12. 1911 Sodan­ky­läs­sä, m. 3. 2. 1943 Rova­nie­mel­le.

Puo­li­so, ∞ 14. 7. 1941: Vil­ho Armas Nie­mi, s. 2. 12. 1918 Rova­nie­mel­lä, m. 6. 9. 1948 puo­li­soi­neen Sal­laan.

Avio­lii­tos­ta ei lap­sia. Puut­tu­via tie­to­ja: kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, puo­li­son kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1921–1930 (s. 49), 1931–1940 (s. 89), 1931–1940 (s. 345), 1941–1950 (s. 124), Rova­nie­men seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja III 1941–1950 (s. 1068)

V Joo­sep­pi Halo­nen (Joo­se­pin poi­ka), s. 20. 2. 1852 Sodan­ky­läs­sä, k. n. 1933 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 6. 9. 1879: Kree­ta Halo­nen e. Vaa­ra, s. 6. 1. 1837 Sodan­ky­läs­sä, k. 18. 4. 1914 Sodan­ky­läs­sä.

Avio­lii­tos­ta ei lap­sia.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1872–1881 (s. 32), 1891–1900 (s. 33), 1901–1910 (s. 1142), 1911–1920 (s. 793), kuu­lu­tet­tu­jen ja vihit­ty­jen luet­te­lo 1879, Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1917–1920 (s. 12), 1921–1930 (s. 13), 1931–1940 (s. 38), 1941–1950 (s. 35)

V Gabriel (Kaa­pe­ri) Halo­nen (Joo­se­pin poi­ka), s. 27. 8. 1855 Sodan­ky­läs­sä, k. 22. 3. 1942 Savu­kos­kel­la. Talol­li­nen Savu­kos­ken Vii­ta­ran­nal­la.

Puo­li­so, ∞ 1884: Kai­sa Lii­sa Halo­nen e. Lau­ri­la, s. 20. 1. 1859 Sodan­ky­läs­sä, k. 29. 4. 1919 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Robert, s. 26. 7. 1885 Sodan­ky­läs­sä, k. 13. 4. 1923 Savu­kos­kel­la,
 • Kaar­le Alek­san­te­ri, s. 3. 12. 1887 Sodan­ky­läs­sä, k. 6. 8. 1971 Savu­kos­kel­la,
 • Maria Erii­ka, s. 2. 3. 1890 Sodan­ky­läs­sä, m. 5. 5. 1919 Rova­nie­mel­le,
 • Eli­sa­bet, s. 29. 6. 1892 Sodan­ky­läs­sä, k. 29. 6. 1916 Sodan­ky­läs­sä,
 • Iida Armii­da, s. 10. 6. 1894 Sodan­ky­läs­sä, k. 29. 1. 1903 Sodan­ky­läs­sä,
 • Ester, s. 12. 4. 1896 Sodan­ky­läs­sä, k. 28. 4. 1918 Savu­kos­kel­la,
 • Anna Kus­taa­va, s. 27. 10. 1898 Sodan­ky­läs­sä, k. 13. 10. 1911 Sodan­ky­läs­sä,
 • Alma Kris­tii­na, s. 30. 11. 1901 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 4. 1932 Savu­kos­kel­la,
 • Johan Anselm, s. 1. 10. 1904 Sodan­ky­läs­sä, k. 11. 12. 1909 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, kol­man­nen lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1881–1890 (s. 36), 1911–1920 (s. 923), Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1917–1920 (s. 21), 1921–1930 (s. 23), Mika Joke­la

VI Maria Erii­ka Halo­nen (Kaa­pe­rin tytär), s. 2. 3. 1890 Sodan­ky­läs­sä, m. 5. 5. 1919 Rova­nie­mel­le. Lap­sia:

 • Kus­taus Albert, s. 8. 1. 1909 Sodan­ky­läs­sä, k. 28. 3. 1910 Sodan­ky­läs­sä,
 • Niko­lai, s. 12. 3. 1915 Rova­nie­mel­lä, k. 17. 10. 1917 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja 1911–1920 (s. 923), Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja 1917–1920 (s. 21)

VI Alma Kris­tii­na Halo­nen (Kaa­pe­rin tytär), s. 30. 11. 1901 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 4. 1932 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Kau­no Kale­vi, s. 23. 1. 1930 Savu­kos­kel­la, k. 5. 4. 1983 Savu­kos­kel­la.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1917–1920 (s. 21), 1921–1930 (s. 23)

V Olli Halo­nen (Joo­se­pin poi­ka), s. 1. 4. 1858 Sodan­ky­läs­sä, k. 5. 10. 1926 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞ 26. 12. 1891: Susan­na Erii­ka Halo­nen e. Mäki­ta­lo (Annan tytär), s. 8. 2. 1867 Sodan­ky­läs­sä, k. 23. 6. 1942 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Juho Erk­ki, s. 3. 11. 1892 Sodan­ky­läs­sä, k. 23. 5. 1940 Savu­kos­kel­la,
 • Hil­da Maria, s. 2. 1. 1895 Sodan­ky­läs­sä, k. 6. 1. 1958 Savu­kos­kel­la,
 • Hil­ja Kus­taa­va, s. 30. 12. 1896 Sodan­ky­läs­sä, k. 29. 1. 1990 Savu­kos­kel­la,
 • Hil­ma Kris­tii­na, s. 27. 7. 1900 Sodan­ky­läs­sä, k. 15. 6. 1916 Sodan­ky­läs­sä,
 • Lyy­dia Johan­na, s. 9. 7. 1902 Sodan­ky­läs­sä, k. 10. 3. 1924 Savu­kos­kel­la,
 • Arvid, s. 4. 2. 1905 Sodan­ky­läs­sä, k. 24. 3. 1960 Savu­kos­kel­la,
 • Anna Siviä, s. 15. 1. 1908 Sodan­ky­läs­sä, k. 16. 8. 1994 Savu­kos­kel­la.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan kir­kon­kir­jat

VI Hil­ja Kus­taa­va Halo­nen (Ollin tytär), s. 30. 12. 1896 Sodan­ky­läs­sä, k. 29. 1. 1990 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Frit­jof, s. 13. 12. 1919 Savu­kos­kel­la, k. 5. 2. 1942 Savu­kos­kel­la,
 • Kirs­ti Johan­na, s. 5. 7. 1923 Savu­kos­kel­la, k. 12. 6. 1947 Savu­kos­kel­la,
 • Kert­tu, s. 6. 4. 1932 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 22. 10. 2016 Ter­vo­las­sa.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus, Ikuisuus.fi

VII Kert­tu Ylioi­nas e. Halo­nen (Hil­jan tytär), s. 6. 4. 1932 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 22. 10. 2016 Ter­vo­las­sa.

Puo­li­so, ∞ 16. 2. 1974: Pent­ti Kale­vi Ylioi­nas, s. 7. 4. 1927 Ter­vo­las­sa.

Puut­tu­via tie­to­ja: puo­li­son kuo­lin­päi­vä, mah­dol­li­set lap­set.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus, Lapin Kan­sa 12. 11. 2016

VI Anna Siviä Halo­nen (Ollin tytär), s. 15. 1. 1908 Sodan­ky­läs­sä, k. 16. 8. 1994 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Aino Annik­ki, s. 16. 10. 1939 Savu­kos­kel­la, k. 12. 2. 1940 Savu­kos­kel­la,
 • Rit­va, s. 8. 5. 1945 Kala­joel­la, k. 14. 9. 1945 Savu­kos­kel­la.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus

IV Anna Sofia Halo­nen (Joo­se­pin tytär), s. 14. 8. 1820 Sodan­ky­läs­sä, k. 19. 3. 1897 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 13. 2. 1848: Juho Halo­nen e. Nousu e. Iisak­ka, s. 5. 12. 1812 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Maria Susan­na, s. 14. 2. 1845 Sodan­ky­läs­sä, m. Nor­jaan,
 • Bri­ta Sti­na, s. 22. 10. 1848 Sodan­ky­läs­sä, k. 4. 7. 1900 Sodan­ky­läs­sä,
 • Juho Heik­ki, s. 21. 12. 1849 Sodan­ky­läs­sä, k. 22. 7. 1922 Savu­kos­kel­la,
 • Kai­sa Kus­taa­va, s. 20. 2. 1852 Sodan­ky­läs­sä, m. Nor­jaan,
 • Bea­ta Matil­da, s. 28. 2. 1854 Sodan­ky­läs­sä, k. 2. 2. 1927 Savu­kos­kel­la,
 • Anna Lii­sa, s. 30. 8. 1855 Sodan­ky­läs­sä, k. 23. 8. 1935 Sodan­ky­läs­sä,
 • Jere­mias, s. 7. 3. 1859 Sodan­ky­läs­sä, k. 9. 3. 1862 Sodan­ky­läs­sä,
 • Kus­taa, s. 10. 7. 1861 Sodan­ky­läs­sä, k. 16. 4. 1941 Savu­kos­kel­la,
 • Alek­san­te­ri, s. 22. 10. 1864 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: puo­li­son ja kol­men lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1845–1851 (s. 119), 1852–1858 (s. 123), 1859–1871 (s. 41), 1872–1881 (s. 32), 1891–1900 (s. 33, 262), 1901–1910 (s. 1442, 1950), 1931–1940 (s. 113), Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1848 vihit­ty­jen luet­te­lo, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1813 syn­ty­nei­den ja kas­tet­tu­jen luet­te­lo, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1862 kuol­lei­den ja hau­dat­tu­jen luet­te­lo, hau­ta­ris­ti Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la

V Maria Susan­na Halo­nen (Anna Sofian tytär), s. 14. 2. 1845 Sodan­ky­läs­sä, m. Nor­jaan. Lap­si:

 • Isak Robert, s. 16. 6. 1867 Sodan­ky­läs­sä, k. 18. 7. 1867 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1867 syn­ty­nei­den ja kas­tet­tu­jen luet­te­lo, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja 1901–1910 (s. 1950)

V Bri­ta Sti­na Mäki­ta­lo e. Halo­nen (Anna Sofian tytär), s. 22. 10. 1848 Sodan­ky­läs­sä, k. 4. 7. 1900 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 2. 3. 1869: Juho Mäki­ta­lo, s. 20. 9. 1846 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Juho Erk­ki, s. 20. 6. 1869 Sodan­ky­läs­sä, k. 8. 10. 1940 Sodan­ky­läs­sä,
 • Fredrik, s. 20. 6. 1871 Sodan­ky­läs­sä, k. 3. 11. 1953 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: puo­li­son kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1859–1871 (s. 153), 1872–1881 (s. 151), 1891–1900 (s. 262), 1901–1910 (s. 589), Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1869 vihit­ty­jen luet­te­lo, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1869, 1871 syn­ty­nei­den ja kas­tet­tu­jen luet­te­lot, hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län hau­tuu­maal­la

VI Juho Erk­ki Mäki­ta­lo (Bri­ta Sti­nan poi­ka), s. 20. 6. 1869 Sodan­ky­läs­sä, k. 8. 10. 1940 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 29. 4. 1900: Aman­da Mäki­ta­lo e. Pos­ti­la, s. 14. 5. 1880 Sodan­ky­läs­sä, k. 9. 6. 1961 Sodan­ky­läs­sä. Lap­si:

 • Nes­tor Jal­mar, s. 20. 11. 1900 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1891–1900 (s. 262), 1901–1910 (s. 589), Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan las­ten­kir­ja 1891–1900 (s. 262), hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län hau­tuu­maal­la

VI Fredrik (Ree­ti) Mäki­ta­lo (Bri­ta Sti­nan poi­ka), s. 20. 6. 1871 Sodan­ky­läs­sä, k. 3. 11. 1953 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 19. 3. 1893: Kree­ta Lovii­sa Mäki­ta­lo e. Sal­mi, s. 30. 11. 1871 Kuo­la­jär­vel­lä. Lap­sia:

 • Juho Erk­ki, s. 3. 5. 1893 Sodan­ky­läs­sä, k. 18. 12. 1978 Sodan­ky­läs­sä,
 • Aina Kris­tii­na, s. 13. 5. 1895 Sodan­ky­läs­sä, k. 22. 10. 1974 Sodan­ky­läs­sä,
 • Enna Kata­rii­na, s. 13. 3. 1896 Sodan­ky­läs­sä, k. 10. 5. 1897 Sodan­ky­läs­sä,
 • Sih­ve­ri Ree­ti, s. 20. 5. 1898 Sodan­ky­läs­sä, k. 16. 9. 1984 Sodan­ky­läs­sä,
 • Aili Este­ri, s. 16. 5. 1900 Sodan­ky­läs­sä, k. 10. 8. 1901 Sodan­ky­läs­sä,
 • Sel­ma Eli­na, s. 10. 2. 1902 Sodan­ky­läs­sä, k. 28. 3. 1982 Sodan­ky­läs­sä,
 • Kaar­le August, s. 22. 9. 1903 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: puo­li­son ja kuo­puk­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja 1891–1900 (s. 262), 1901–1910 (s. 589), Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan las­ten­kir­ja 1891–1900 (s. 262), hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län I hau­tuu­maal­la, hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län II hau­tuu­maal­la

VII Juho Erk­ki Mäki­ta­lo (Ree­tin poi­ka), s. 3. 5. 1893 Sodan­ky­läs­sä, k. 18. 12. 1978 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 28. 4. 1935: Hil­da Hen­rii­ka Mäki­ta­lo e. Nei­to­la (Kaar­len tytär), s. 2. 4. 1905 Sodan­ky­läs­sä, k. 8. 2. 1986 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Erk­ki Vesa, s. 25. 2. 1942 Sodan­ky­läs­sä, k. 28. 9. 2015 Sodan­ky­läs­sä.

Lau­ri Kos­ki­mies, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1931–1940 (s. 106), 1941–1950 (s. 122), 1951–1960 (s. 177), hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län hau­tuu­maal­la, Lapin Kan­sa 24. 10. 2015

VII Aina Kris­tii­na Ala­ta­lo e. Mäki­ta­lo (Ree­tin tytär), s. 13. 5. 1895 Sodan­ky­läs­sä, k. 22. 10. 1974 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞: Kaar­le Aukus­ti Ala­ta­lo, s. 3. 3. 1892 Sodan­ky­läs­sä, k. 22. 11. 1981 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, mah­dol­li­set lap­set.

hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län I hau­tuu­maal­la

VII Sih­ve­ri Ree­ti Mäki­ta­lo (Ree­tin poi­ka), s. 20. 5. 1898 Sodan­ky­läs­sä, k. 16. 9. 1984 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞: Olga Mäki­ta­lo e. Vaa­ra­la, s. 23. 8. 1901, k. 6. 2. 1989 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Vee­ra, s. 1924 Sodan­ky­läs­sä,
 • Aake, s. 16. 9. 1926 Sodan­ky­läs­sä, k. 21. 7. 1993 Sodan­ky­läs­sä,
 • Hil­ja, s. 1928 Sodan­ky­läs­sä,
 • Kyl­lik­ki, s. 1930 Sodan­ky­läs­sä,
 • Tai­na Lovii­sa, s. 12. 5. 1933 Sodan­ky­läs­sä, k. 13. 10. 2006 Sodan­ky­läs­sä,
 • Jou­ni Tau­no, s. 28. 9. 1934 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 6. 1999 Sodan­ky­läs­sä,
 • Jou­ko Fredrik, s. 23. 1. 1940 Sodan­ky­läs­sä, k. 23. 1. 2018 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, puo­li­son syn­nyin­paik­ka, kol­men lap­sen mah­dol­li­set muut etu­ni­met, syn­nyin­päi­vä, kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Koti­seu­tu­ni Peräpohjola—Lappi (s. 943), hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län I hau­tuu­maal­la, hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län II hau­tuu­maal­la, Lapin Kan­sa 17. 2. 2018

VII Sel­ma Eli­na Nei­to­la e. Venä­läi­nen e. Mäki­ta­lo (Ree­tin tytär), s. 10. 2. 1902 Sodan­ky­läs­sä, k. 28. 3. 1982 Sodan­ky­läs­sä.

1. puo­li­so, ∞: Toi­vo Alek­san­te­ri Venä­läi­nen (Kai­san poi­ka), s. 25. 1. 1908 Sodan­ky­läs­sä, kaa­tui 21. 8. 1941 Sal­lan Nur­mi­tun­tu­ris­sa. Lap­sia:

 • Kirs­ti Lovii­sa, s. 9. 6. 1939 Sodan­ky­läs­sä, k. 8. 3. 1975 Sodan­ky­läs­sä,
 • Vil­ho, s. 9. 9. 1940 Sodan­ky­läs­sä, k. 16. 3. 2001 Sodan­ky­läs­sä.

2. puo­li­so, ∞ 19. 2. 1944: Johan­nes Nei­to­la (Kaar­len poi­ka), s. 7. 9. 1907 Sodan­ky­läs­sä, k. 22. 11. 1987 Sodan­ky­läs­sä. Lap­si:

 • Esa Johan­nes, s. 6. 6. 1944 Sodan­ky­läs­sä, k. 30. 9. 1944 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: 1. vih­ki­päi­vä, mah­dol­li­set muut lap­set 1. avio­lii­tos­ta.

Lau­ri Kos­ki­mies, Ter­hi Tep­sell, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1931–1940 (s. 103), 1941–1950 (s. 119), 1951–1960 (s. 175), hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län I hau­tuu­maal­la, hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län II hau­tuu­maal­la, Sodan­ky­län vete­raa­ni­mat­rik­ke­li, Mar­ko Ala­luusua

VIII Vil­ho Venä­läi­nen (Eli­nan poi­ka), s. 9. 9. 1940 Sodan­ky­läs­sä, k. 16. 3. 2001 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so: Aira Kus­taa­va Pääk­kö, s. 13. 10. 1939 Sodan­ky­läs­sä, k. 27. 11. 2017 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: mah­dol­li­set lap­set.

hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län II hau­tuu­maal­la

V Juho Heik­ki Halo­nen (Anna Sofian poi­ka), s. 21. 12. 1849 Sodan­ky­läs­sä, k. 22. 7. 1922 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞ 24. 12. 1870: Kus­taa­va Halo­nen e. Kor­va, s. 25. 8. 1845 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Jah­vet­ti, s. 18. 5. 1870 Sodan­ky­läs­sä, m. 1891 Ame­rik­kaan,
 • Juho Ant­ti, s. 24. 2. 1873 Sodan­ky­läs­sä, k. 1. 2. 1944 Savu­kos­kel­la,
 • Arnet, s. 24. 6. 1876 Sodan­ky­läs­sä, k. 15. 2. 1966 Savu­kos­kel­la,
 • Sel­ma, s. 2. 9. 1877 Sodan­ky­läs­sä, k. 16. 3. 1958 Sodan­ky­läs­sä,
 • Ben­ja­min, s. 14. 12. 1878 Sodan­ky­läs­sä, k. 22. 10. 1881 Sodan­ky­läs­sä,
 • Erland, s. 27. 12. 1880 Sodan­ky­läs­sä, k. 29. 2. 1882 Sodan­ky­läs­sä,
 • Heik­ki, s. 12. 3. 1883 Sodan­ky­läs­sä,
 • Albert, s. 5. 9. 1885 Sodan­ky­läs­sä, k. 2. 3. 1951 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puut­tu­via tie­to­ja: puo­li­son ja kah­den lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1870 kuu­lu­tet­tu­jen ja vihit­ty­jen luet­te­lo, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1870, 1873, 1880 syn­ty­nei­den ja kas­tet­tu­jen luet­te­lot, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1872–1881 (s. 162), 1882–1891 (s. 36, 111), 1891–1900 (s. 33), 1901–1910 (s. 1440), Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan las­ten­kir­jat 1881–1891 (s. 48), 1891–1900 (s. 390), Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1882 kuol­lei­den ja hau­dat­tu­jen luet­te­lo, hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län II hau­tuu­maal­la, Lapin Kan­sa 16. 3. 1951

VI Juho Ant­ti Halo­nen (Hei­kin poi­ka), s. 24. 2. 1873 Sodan­ky­läs­sä, k. 1. 2. 1944 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞ 26. 12. 1898: Susan­na Elmii­na Halo­nen e. Kur­su (Anna Kree­tan tytär), s. 14. 3. 1876 Sodan­ky­läs­sä, k. 6. 2. 1946 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Abiel, s. 16. 3. 1900 Sodan­ky­läs­sä, k. 20. 8. 1961 Savu­kos­kel­la,
 • Väi­nö Johan­nes, s. 24. 12. 1904 Sodan­ky­läs­sä, k. 27. 5. 1972 Savu­kos­kel­la,
 • Jen­ni, s. 17. 12. 1910 Sodan­ky­läs­sä, k. 10. 6. 1941 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Kat­ri, s. 25. 11. 1912 Sodan­ky­läs­sä, k. 11. 10. 1973 Savu­kos­kel­la,
 • Hel­mi, s. 1. 5. 1915 Sodan­ky­läs­sä, k. 8. 10. 1961 Savu­kos­kel­la,
 • Ansel­mi, s. 2. 6. 1917 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 2. 1991 Savu­kos­kel­la.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1872–1881 (s. 46), 1891–1900 (s. 33), hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, hau­ta­ki­vi Pel­ko­sen­nie­men hau­tuu­maal­la, Pet­ra Komu­lai­nen

VII Abiel Halo­nen (Juhon poi­ka), s. 16. 3. 1900 Sodan­ky­läs­sä, k. 20. 8. 1961 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞: Sai­ma Lem­pi Halo­nen e. Ärväs e. Mik­ko­nen, s. 24. 11. 1905, k. 9. 8. 1998 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, puo­li­son syn­nyin­paik­ka, mah­dol­li­set lap­set.

hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la

VII Väi­nö Johan­nes Halo­nen (Juhon poi­ka), s. 24. 12. 1904 Sodan­ky­läs­sä, k. 27. 5. 1972 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞: Hil­da Halo­nen e. Hih­na­vaa­ra (Marian tytär), s. 23. 6. 1896 Sodan­ky­läs­sä, k. 9. 8. 1951 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Tert­tu,
 • Pirk­ko Anne­li, s. 9. 10. 1930 Savu­kos­kel­la, k. 7. 11. 2012 Savu­kos­kel­la,
 • Oner­va Matil­da, s. 9. 10. 1930 Savu­kos­kel­la, k. 11. 12. 2017 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Esko Johan­nes, s. 12. 1. 1934 Savu­kos­kel­la, k. 26. 9. 2001 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, esi­koi­sen mah­dol­li­set muut etu­ni­met, synnyin- ja kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Lapin Kan­sa 14. 8. 1951, Sei­ja Uusi­ta­lo, Lapin Kan­sa 30. 1. 2018

VIII Esko Johan­nes Halo­nen (Väi­nön poi­ka), s. 12. 1. 1934 Savu­kos­kel­la, k. 26. 9. 2001 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞: Kai­no Hel­le­vi Halo­nen e. Luusua, s. 20. 10. 1933, k. 24. 12. 2012 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, puo­li­son syn­nyin­paik­ka, lap­set.

hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la

VII Jen­ni Kil­pi­maa e. Halo­nen (Juhon tytär), s. 17. 12. 1910 Sodan­ky­läs­sä, k. 10. 6. 1941 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞: Uuno Alek­san­te­ri Kil­pi­maa, s. 25. 12. 1908 Sodan­ky­läs­sä, k. 8. 6. 1957 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Toi­ni Kaa­ri­na, s. 1. 9. 1931 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 9. 4. 2014 Rova­nie­mel­lä,
 • Pau­li Alek­san­te­ri, s. 15. 11. 1932 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 13. 5. 1981 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Erk­ki, s. 9. 10. 1934 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 4. 1. 2010 Rova­nie­mel­lä,
 • Mart­ti, s. 15. 3. 1937 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 15. 6. 1952 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä.

hau­ta­ki­vi Pel­ko­sen­nie­men hau­tuu­maal­la, Erk­ki Kil­pe­lä

VII Hel­mi Rau­to­maa e. Halo­nen (Juhon tytär), s. 1. 5. 1915 Sodan­ky­läs­sä, k. 8. 10. 1961 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞: Juho Erk­ki Rau­to­maa, s. 22. 12. 1903, k. 18. 8. 1974 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Lai­la Kyl­lik­ki,
 • Kale­vi, s. 10. 9. 1949 Savu­kos­kel­la, k. 20. 4. 2007 Sköv­des­sä, Ruot­sis­sa,
 • Ris­to Ante­ro, s. 10. 1. 1955 Savu­kos­kel­la, k. 9. 6. 2011 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, puo­li­son syn­nyin­paik­ka, esi­koi­sen synnyin- ja kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la

VII Ansel­mi Halo­nen (Juhon poi­ka), s. 2. 6. 1917 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 2. 1991 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞: Ilma Elvii­ra Halo­nen e. Han­nu­nie­mi, s. 7. 3. 1917 Sodan­ky­läs­sä, k. 21. 5. 2012 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Hilk­ka Hele­na, s. 6. 1. 1946 Savu­kos­kel­la, k. 27. 9. 2016 Sodan­ky­läs­sä,
 • Rei­jo Ante­ro, s. 27. 12. 1947 Savu­kos­kel­la, k. 20. 7. 1996 Savu­kos­kel­la,
 • Pau­li, s. 1951 Savu­kos­kel­la, k. 2016 Savu­kos­kel­la,
 • Mir­ja Tel­ler­vo, s. 7. 11. 1954 Savu­kos­kel­la, k. 16. 1. 1999 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, 3. lap­sen mah­dol­li­set muut etu­ni­met, synnyin- ja kuo­lin­päi­vä, muut lap­set.

hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Sei­ja Uusi­ta­lo, hau­ta­ki­vi Pel­ko­sen­nie­men uudel­la hau­tuu­maal­la

VI Arnet Halo­nen (Hei­kin poi­ka), s. 24. 6. 1876 Sodan­ky­läs­sä, k. 15. 2. 1966 Savu­kos­kel­la.

1. puo­li­so, ∞ 26. 12. 1898: Maria Matil­da Halo­nen e. Nousu, s. 21. 12. 1869 Sodan­ky­läs­sä, k. 9. 1. 1925 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Kaa­leb, s. 16. 3. 1899 Sodan­ky­läs­sä, k. 7. 10. 1982 Savu­kos­kel­la,
 • Juho Ansel­mi, s. 3. 4. 1901 Sodan­ky­läs­sä, k. 25. 1. 1904 Sodan­ky­läs­sä,
 • Hil­da, s. 7. 4. 1903 Sodan­ky­läs­sä, k. 3. 12. 1994 Savu­kos­kel­la,
 • Kai­sa Kus­taa­va, s. 3. 4. 1907 Sodan­ky­läs­sä, k. 6. 2. 1969 Savu­kos­kel­la,
 • Elii­na, s. 9. 4. 1909 Sodan­ky­läs­sä.

2. puo­li­so, ∞: Prii­ta Mii­na Halo­nen e. Kan­gas, s. 25. 4. 1878 Sodan­ky­läs­sä, k. 23. 9. 1965 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: 2. vih­ki­päi­vä, kuo­puk­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja 1891–1900 (s. 33), hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Elle-Maarit Yli­lok­ka

VII Kaa­leb Halo­nen (Arne­tin poi­ka), s. 16. 3. 1899 Sodan­ky­läs­sä, k. 7. 10. 1982 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞: Mart­ta Eli­sa­beth Halo­nen e. Joke­la, s. 29. 4. 1918 Savu­kos­kel­la, k. 23. 12. 1998 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, lap­set.

hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la

VII Hil­da Elo e. Mart­ti­la e. Halo­nen (Arne­tin tytär), s. 7. 4. 1903 Sodan­ky­läs­sä, k. 3. 12. 1994 Savu­kos­kel­la.

1. puo­li­so, ∞: Kus­taus Ben­ja­min Mart­ti­la, s. 26. 2. 1898 Sodan­ky­läs­sä, k. 6. 11. 1933 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Sal­li Maria, s. 19. 11. 1924 Savu­kos­kel­la, k. 10. 3. 2014 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Eero, s. 13. 5. 1928 Savu­kos­kel­la, k. 11. 1. 1984 Savu­kos­kel­la.

2. puo­li­so, ∞: Emil (Eeme­li) Elo, s. 26. 11. 1899, k. 18. 9. 1962 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vät, 2. puo­li­son syn­nyin­paik­ka.

hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Elle-Maarit Yli­lok­ka, Sei­ja Uusi­ta­lo, Koti-Lappi 13. 3. 2014

VI Albert Halo­nen (Hei­kin poi­ka), s. 5. 9. 1885 Sodan­ky­läs­sä, k. 2. 3. 1951 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞ 16. 7. 1909: Hil­da Maria Halo­nen e. Ala­ta­lo, s. 10. 6. 1886 Sodan­ky­läs­sä, k. 17. 6. 1963 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Sau­li, s. 28. 2. 1916 Sodan­ky­läs­sä, k. 28. 8. 1993 Savu­kos­kel­la,
 • Enna Kus­taa­va, s. 3. 1. 1919 Savu­kos­kel­la, k. 12. 1. 1998 Savu­kos­kel­la,
 • Uuno Armas Leo­nard, s. 16. 2. 1921 Savu­kos­kel­la, k. 1. 9. 1959 Savu­kos­kel­la,
 • Aura,
 • Aar­ne Mat­ti, s. 18. 8. 1926 Savu­kos­kel­la, k. 11. 4. 2002 Savu­kos­kel­la,
 • Ola­vi, s. 13. 6. 1930 Savu­kos­kel­la, k. 12. 7. 1969 Savu­kos­kel­la,
 • Ida.

Puut­tu­via tie­to­ja: kah­den lap­sen mah­dol­li­set muut etu­ni­met, synnyin- ja kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja 1901–1910 (s. 1440), Lapin Kan­sa 16. 3. 1951, Lapin Kan­sa 20. 6. 1963, hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la

VII Sau­li Halo­nen (Alber­tin poi­ka), s. 28. 2. 1916 Sodan­ky­läs­sä, k. 28. 8. 1993 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞: San­ni Inke­ri Halo­nen e. Illan­vuo­ri, s. 27. 12. 1919, k. 24. 9. 1999 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, puo­li­son syn­nyin­paik­ka, lap­set.

hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la

VII Enna Kus­taa­va Pääk­kö e. Halo­nen (Alber­tin tytär), s. 3. 1. 1919 Savu­kos­kel­la, k. 12. 1. 1998 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞: Eino Pääk­kö, s. 30. 9. 1906 Sodan­ky­läs­sä, k. 16. 3. 1966 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, lap­set.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1906 syn­ty­nei­den ja kas­tet­tu­jen luet­te­lo, hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la

VII Ola­vi Halo­nen (Alber­tin poi­ka), s. 13. 6. 1930 Savu­kos­kel­la, k. 12. 7. 1969 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞: Sai­mi Halo­nen e. Peso­nen, s. 10. 5. 1931 Savon­lin­nas­sa, k. 7. 9. 2014 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, lap­set. Tar­kis­tet­ta­via tie­to­ja: puo­li­son syn­nyin­paik­ka.

hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Sei­ja Uusi­ta­lo

IV Pek­ka Puls­ka e. Halo­nen (Joo­se­pin poi­ka), s. 25. 5. 1822 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 3. 1888 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞: Kai­sa Lii­sa Puls­ka e. Kuos­ku (Juhon tytär), s. 20. 11. 1830 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 12. 1899 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Maria Susan­na, s. 6. 4. 1851 Sodan­ky­läs­sä, m. 25. 7. 1904 Rova­nie­mel­le,
 • Bri­ta Kai­sa, s. 8. 7. 1853 Sodan­ky­läs­sä, k. 8. 4. 1896 Sodan­ky­läs­sä,
 • Juho Heik­ki, s. 1. 11. 1855 Sodan­ky­läs­sä, k. 25. 6. 1933 Savu­kos­kel­la,
 • Pet­ter, s. 3. 10. 1861 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 12. 1925 Savu­kos­kel­la,
 • Kaar­le Kaa­pe­ri, s. 19. 8. 1864 Sodan­ky­läs­sä, k. 27. 9. 1945 Kala­joel­la,
 • Joo­sep­pi Alek­san­te­ri, s. 15. 4. 1867 Sodan­ky­läs­sä, k. 28. 9. 1945 Savu­kos­kel­la,
 • Ida Val­pu­ri, s. 12. 7. 1871 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 1. 1907 Sodan­ky­läs­sä,
 • Alfred, s. 1. 11. 1875 Sodan­ky­läs­sä, k. 7. 3. 1939 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, esi­koi­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja 1882–1891 (s. 137), Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1896 kuol­lei­den ja hau­dat­tu­jen luet­te­lo, Kata­rii­na Suhi­la

V Maria Susan­na Nie­me­lä e. Trast e. Puls­ka (Pekan tytär), s. 6. 4. 1851 Sodan­ky­läs­sä, m. 25. 7. 1904 Rova­nie­mel­le.

Puo­li­so, ∞ 21. 12. 1874: Juho Pet­ter (Pek­ka) Nie­me­lä e. Trast, s. 22. 4. 1847 Sodan­ky­läs­sä, m. 25. 7. 1904 Rova­nie­mel­le. Lap­sia:

 • Juho Arvid, s. 11. 6. 1875 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 6. 1931 Rova­nie­mel­lä,
 • Hil­ma Kata­rii­na, s. 13. 1. 1877 Sodan­ky­läs­sä, k. 16. 2. 1915 Sodan­ky­läs­sä,
 • Esai­as Johan­nes, s. 24. 3. 1881 Sodan­ky­läs­sä, k. 17. 8. 1886 Sodan­ky­läs­sä,
 • Maria Lii­sa, s. 31. 7. 1883 Sodan­ky­läs­sä, k. 6. 4. 1887 Sodan­ky­läs­sä,
 • Kaleb Alek­san­te­ri, s. 9. 3. 1886 Sodan­ky­läs­sä, k. 8. 11. 1942 Rova­nie­mel­lä,
 • Iida Alf­hil­da, s. 24. 7. 1888 Sodan­ky­läs­sä, m. 25. 7. 1904 Rova­nie­mel­le,
 • Bri­ta Wil­hel­mii­na, s. 10. 12. 1890 Sodan­ky­läs­sä, m. 25. 7. 1904 Rova­nie­mel­le,
 • Yrjö Aukus­ti, s. 24. 3. 1895 Sodan­ky­läs­sä, m. 25. 7. 1904 Rova­nie­mel­le.

Puut­tu­via tie­to­ja: kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, puo­li­son ja kol­men lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1847 syn­ty­nei­den ja kas­tet­tu­jen luet­te­lo, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1882–1891 (s. 179), 1891–1900 (s. 180), 1901–1910 (s. 391), Rova­nie­men seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus

VI Juho Arvid Nie­me­lä e. Trast (Marian poi­ka), s. 11. 6. 1875 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 6. 1931 Rova­nie­mel­lä.

1. puo­li­so, ∞ 26. 12. 1901: San­na Nie­me­lä e. Iisak­ka (Iisa­kin tytär), s. 22. 11. 1876 Sodan­ky­läs­sä, k. 23. 10. 1902 Sodan­ky­läs­sä. Lap­si:

 • Susan­na, s. 22. 10. 1902 Sodan­ky­läs­sä, m. 2. 10. 1929 Ruo­ko­lah­del­le.

2. puo­li­so, ∞ 18. 3. 1904: Hil­da Kata­rii­na Nie­me­lä e. Kum­pu, s. 8. 3. 1878 Rova­nie­mel­lä, k. 24. 5. 1911 Rova­nie­mel­lä. Lap­sia:

 • Juho Ilma­ri, s. 19. 7. 1904 Rova­nie­mel­lä, k. 27. 1. 1985 Rova­nie­mel­lä,
 • Kaar­le Leo­nard, s. 15. 12. 1905 Rova­nie­mel­lä, k. 22. 5. 1947 Rova­nie­mel­lä,
 • Ellen Lai­na, s. 6. 10. 1908 Rova­nie­mel­lä, k. 10. 12. 1930 Rova­nie­mel­lä,
 • Lau­ri Arviid, s. 9. 1. 1910 Rova­nie­mel­lä, k. 9. 7. 1922 Rova­nie­mel­lä.

3. puo­li­so, ∞ 21. 11. 1914: Kai­sa Eve­lii­na Nie­me­lä e. Yli­kulp­pi, s. 1. 3. 1875 Rova­nie­mel­lä, k. 4. 1. 1947 Rova­nie­mel­lä. Lap­si:

 • Veik­ko, s. 30. 11. 1915 Rova­nie­mel­lä, k. 8. 1. 1940 Rova­nie­mel­lä.

Puut­tu­via tie­to­ja: 1. lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan kir­kon­kir­jat, Rova­nie­men seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus

VII Juho Ilma­ri Nie­me­lä (Juhon poi­ka), s. 19. 7. 1904 Rova­nie­mel­lä, k. 27. 1. 1985 Rova­nie­mel­lä.

1. puo­li­so, ∞ 8. 7. 1928: Lyy­li Kata­rii­na Nie­me­lä e. Hiuk­ka, s. 4. 9. 1897 Rova­nie­mel­lä, k. 7. 7. 1948 Rova­nie­mel­lä.

2. puo­li­so, ∞ 2. 10. 1949: Tyy­ne Alii­na Nie­me­lä e. Sie­ri­lä e. Ylioi­ka­rai­nen, s. 25. 5. 1909 Rova­nie­mel­lä, k. 4. 4. 1980 Rova­nie­mel­lä.

Puut­tu­via tie­to­ja: mah­dol­li­set lap­set.

Rova­nie­men seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus

VII Kaar­le Leo­nard Nie­me­lä (Juhon poi­ka), s. 15. 12. 1905 Rova­nie­mel­lä, k. 22. 5. 1947 Rova­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞ 6. 4. 1929: Hel­mi Maria Nie­me­lä e. Pit­kä­nie­mi, s. 1. 1. 1908 Rova­nie­mel­lä, k. 5. 7. 1946 Rova­nie­mel­lä.

Puut­tu­via tie­to­ja: mah­dol­li­set lap­set.

Rova­nie­men seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus

VII Ellen Lai­na Mau­nu e. Nie­me­lä (Juhon tytär), s. 6. 10. 1908 Rova­nie­mel­lä, k. 10. 12. 1930 Rova­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞ 28. 8. 1927: Kal­le Kus­ta­vi Mau­nu, s. 28. 11. 1901 Rova­nie­mel­lä, k. 22. 8. 1941 Rova­nie­mel­lä.

Avio­lii­tos­ta ei lap­sia.

Rova­nie­men seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus

VI Kaleb Alek­san­te­ri Nie­me­lä (Marian poi­ka), s. 9. 3. 1886 Sodan­ky­läs­sä, k. 8. 11. 1942 Rova­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞ 20. 2. 1907: Hil­ja Kus­taa­va Nie­me­lä e. Poi­ke­la, s. 27. 3. 1986 Rova­nie­mel­lä, k. 2. 8. 1963 Rova­nie­mel­lä. Lap­sia:

 • Pau­li Len­nart, s. 6. 8. 1907 Rova­nie­mel­lä, k. 2. 12. 1968 Rova­nie­mel­lä,
 • Unto Johan­nes, s. 5. 2. 1911 Rova­nie­mel­lä, k. 18. 3. 1911 Rova­nie­mel­lä,
 • Uuno Pie­ta­ri, s. 19. 11. 1912 Rova­nie­mel­lä, k. 4. 10. 1932 Rova­nie­mel­lä,
 • Eila Maria, s. 29. 7. 1915 Rova­nie­mel­lä,
 • Eero Alek­san­te­ri, s. 13. 12. 1924 Rova­nie­mel­lä, k. 13. 1. 1925 Rova­nie­mel­lä.

Puut­tu­via tie­to­ja: nel­jän­nen lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Rova­nie­men seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus

VII Pau­li Len­nart Nie­me­lä (Kale­bin poi­ka), s. 6. 8. 1907 Rova­nie­mel­lä, k. 2. 12. 1968 Rova­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞ 5. 2. 1930: Aili Alf­hil­da Nie­me­lä e. Pit­kä­nie­mi, s. 6. 12. 1906 Rova­nie­mel­lä, k. 11. 1. 1985 Rova­nie­mel­lä. Lap­sia:

 • Aila Kyl­lik­ki, s. 4. 7. 1926 Rova­nie­mel­lä, k. 18. 10. 1945 Rova­nie­mel­lä,
 • Toi­vo Johan­nes, s. 7. 12. 1931 Rova­nie­mel­lä, k. 3. 1. 2001 Rova­nie­mel­lä,
 • Uuno Pet­te­ri, s. 14. 11. 1933 Rova­nie­mel­lä, k. 31. 7. 1989 Rova­nie­mel­lä,
 • Eevi Tuu­lik­ki, s. 27. 10. 1941 Rova­nie­mel­lä, k. 24. 5. 1942 Rova­nie­mel­lä,
 • Eeva Tuu­lik­ki, s. 24. 10. 1944 Deger­for­sis­sa, Ruot­sis­sa, k. 18. 5. 1945 Rova­nie­mel­lä.

Rova­nie­men seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus

VII Eila Maria Muti­kai­nen e. Van­ha­maa e. Nie­me­lä (Kale­bin tytär), s. 29. 7. 1915 Rova­nie­mel­lä.

1. puo­li­so, ∞ 23. 9. 1939: Väi­nö Kaler­vo Van­ha­maa, s. 14. 9. 1918 Rova­nie­mel­lä, kaa­tui 9. 3. 1940 Kan­nak­sel­la.

2. puo­li­so, ∞ 6. 4. 1947: Tuo­vi (Tupe) Muti­kai­nen, s. 6. 11. 1924 Kesä­lah­del­la, k. 9. 4. 1988 Rova­nie­mel­lä.

Puut­tu­via tie­to­ja: kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, mah­dol­li­set lap­set.

Rova­nie­men seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus, hau­ta­ki­vi Rova­nie­men IV hau­tuu­maal­la, hau­ta­ki­vi Rova­nie­men san­ka­ri­hau­tuu­maal­la

V Bri­ta Kai­sa Han­nu­la e. Puls­ka (Pekan tytär), s. 8. 7. 1853 Sodan­ky­läs­sä, k. 8. 4. 1896 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 28. 1. 1875: Juho Heik­ki Han­nu­la, s. 2. 2. 1847 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 6. 2. 1924 Savu­kos­kel­la. Met­sän­var­ti­ja. Lap­sia:

 • Iida Hen­rii­ka, s. 26. 8. 1875 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 5. 3. 1965 Sal­las­sa,
 • Her­man Fredrik, s. 11. 6. 1878 Kuo­la­jär­vel­lä, julis­tet­tu kuol­leek­si 23. 8. 1973,
 • Kus­taa Hen­rik, s. 15. 2. 1880 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 21. 8. 1880 Kuo­la­jär­vel­lä,
 • Juho Pet­ter, s. 26. 2. 1883 Sodan­ky­läs­sä,
 • Aina Maria, s. 28. 7. 1885 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: kah­den lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1885 syn­ty­nei­den ja kas­tet­tu­jen luet­te­lo, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1875 vihit­ty­jen luet­te­lo, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1896 kuol­lei­den ja hau­dat­tu­jen luet­te­lo, Erk­ki Koi­vis­to (Sodan­ky­lä), Lau­ri Kivi­nie­mi, Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus 4. 9. 1975

VI Iida Hen­rii­ka Usva­la e. Han­nu­la (Bri­tan tytär), s. 26. 8. 1875 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 5. 3. 1965 Sal­las­sa.

Puo­li­so, ∞ 6. 1. 1902: Armas Kaar­lo Usva­la e. Onka­mo, s. 8. 9. 1882 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 19. 2. 1950 Sal­las­sa. Lap­sia:

 • Til­ma Elmii­na, s. 18. 1. 1902 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 26. 7. 1902 Kuo­la­jär­vel­lä,
 • Toi­vo Hen­rik, s. 16. 7. 1903 Kuo­la­jär­vel­lä,
 • Lai­na, s. 3. 8. 1909 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 21. 3. 1910 Kuo­la­jär­vel­lä.

Puut­tu­via tie­to­ja: toi­sen lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Lau­ri Kivi­nie­mi

VI Her­man Fredrik Han­nu­la (Bri­tan poi­ka), s. 11. 6. 1878 Kuo­la­jär­vel­lä, m. 19. 2. 1918 Venä­jäl­le, julis­tet­tu kuol­leek­si 23. 8. 1973.

Puo­li­so, ∞ 1. 5. 1900: Maria Susan­na Han­nu­la e. Tör­mä­nen, s. 21. 4. 1881 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 2. 6. 1934 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Aino Elii­na, s. 8. 3. 1904 Sodan­ky­läs­sä, k. 14. 12. 1944 Savu­kos­kel­la,
 • Johan Assa­ri, s. 1. 5. 1906 Sodan­ky­läs­sä, k. 15. 11. 1936 Savu­kos­kel­la,
 • Eemil Anselm, s. 2. 8. 1910 Sodan­ky­läs­sä,
 • Vil­ho Alek­san­te­ri, s. 8. 7. 1912 Sodan­ky­läs­sä, k. 24. 12. 1987 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Vie­no Armas, s. 31. 3. 1914 Sodan­ky­läs­sä, k. 5. 7. 1972 Savu­kos­kel­la,
 • Lem­pi Emi­lia, s. 23. 6. 1915 Sodan­ky­läs­sä, k. 18. 4. 2006 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puut­tu­via tie­to­ja: kol­man­nen lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Lau­ri Kivi­nie­mi, Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus 4. 9. 1975, hau­ta­ki­vi Pel­ko­sen­nie­men hau­tuu­maal­la

VII Lem­pi Emi­lia Myl­ly­kan­gas e. Han­nu­la (Her­ma­nin tytär), s. 23. 6. 1915 Sodan­ky­läs­sä, k. 18. 4. 2006 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Lap­si:

 • Anja Sinik­ka, s. 25. 12. 1938 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 30. 11. 2013 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞ 22. 6. 1946: Vil­jo Ander Myl­ly­kan­gas, s. 27. 1. 1912 Toho­lam­mil­la, k. 19. 12. 1971 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus 4. 9. 1975, hau­ta­ki­vi Pel­ko­sen­nie­men hau­tuu­maal­la, hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la

V Juho Heik­ki Puls­ka (Pekan poi­ka), s. 1. 11. 1855 Sodan­ky­läs­sä, k. 25. 6. 1933 Savu­kos­kel­la. Talol­li­nen Pie­tu­lan tilal­la Kuos­kun kyläs­sä.

Puo­li­so, ∞ 5. 2. 1880: Bri­ta Maria Puls­ka e. Kiu­ru­jär­vi, s. 9. 7. 1855 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 2. 1937 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Pet­ter Anselm, s. 15. 11. 1880 Sodan­ky­läs­sä, k. 10. 7. 1889 Sodan­ky­läs­sä,
 • Johan Hen­rik, s. 23. 2. 1883 Sodan­ky­läs­sä, k. 29. 6. 1889 Sodan­ky­läs­sä,
 • Otto Vil­jam, s. 14. 2. 1885 Sodan­ky­läs­sä, k. 19. 7. 1956 Savu­kos­kel­la,
 • Kaleb Alek­san­te­ri, s. 8. 12. 1887 Sodan­ky­läs­sä, k. 30. 10. 1959 Savu­kos­kel­la,
 • Juho Anselm, s. 26. 8. 1891 Sodan­ky­läs­sä, k. 29. 10. 1960 Savu­kos­kel­la,
 • Mar­jaa­na, s. 25. 11. 1894 Sodan­ky­läs­sä, k. 3. 11. 1964 Sal­las­sa,
 • Nae­mi Sera­fi­na, s. 19. 12. 1897 Sodan­ky­läs­sä, k. 24. 12. 1939 Ala­tor­niol­la.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1889 kuol­lei­den ja hau­dat­tu­jen luet­te­lo, Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1917–1920 (s. 54), 1921–1930 (s. 61), 1931–1940 (s. 163), Rova­nie­men seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja 1931–1940 (s. 3712), Lei­la Pii­si­lä

VI Otto Vil­jam Puls­ka (Juhon poi­ka), s. 14. 2. 1885 Sodan­ky­läs­sä, k. 19. 7. 1956 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞ 6. 12. 1914: Kse­nia Kris­tii­na Puls­ka e. Kuos­ku (Bri­tan tytär), s. 13. 1. 1892 Sodan­ky­läs­sä, k. 25. 5. 1968 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Irma Maria, s. 24. 6. 1917 Sodan­ky­läs­sä, k. 27. 3. 1995 Sal­las­sa,
 • Mau­nu, s. 21. 2. 1920 Savu­kos­kel­la, k. 23. 2. 1920 Savu­kos­kel­la,
 • Johan Len­nart, s. 12. 10. 1921 Savu­kos­kel­la, k. 24. 8. 1984 Savu­kos­kel­la,
 • Väi­nö, s. 12. 4. 1924 Savu­kos­kel­la, k. 18. 1. 2008 Savu­kos­kel­la,
 • Kale­vi, s. 1. 5. 1926 Savu­kos­kel­la, k. 16. 4. 1996 Rova­nie­mel­lä,
 • Eila, s. 4. 7. 1928 Savu­kos­kel­la, k. 12. 4. 2016 Savu­kos­kel­la,
 • Ilma Kris­tii­na, s. 20. 5. 1930 Savu­kos­kel­la, k. 11. 4. 2010 Savu­kos­kel­la.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1917–1920 (s. 54), 1921–1930 (s. 61), 1931–1940 (s. 163), 1941–1950 (s. 171), Lapin Kan­sa 10. 2. 2008, Lapin Kan­sa 23. 4. 2016, hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, hau­ta­ki­vi Sal­lan hau­tuu­maal­la, Savu­kos­ken vete­raa­ni­mat­rik­ke­li, Sei­ja Uusi­ta­lo

(V) Mai­ja Lii­sa Puls­ka e. Vitik­ka e. Nousu, s. 25. 3. 1926 Savu­kos­kel­la, k. 11. 10. 1998 Savu­kos­kel­la.

1. puo­li­so, ∞ 19. 10. 1947: Veik­ko Akse­li Vitik­ka (Oska­rin poi­ka), s. 29. 6. 1927 Savu­kos­kel­la, k. 12. 4. 1963 Savu­kos­kel­la.

2. puo­li­so, ∞ 22. 7. 1967: Väi­nö Puls­ka (Vil­ja­min poi­ka), s. 12. 4. 1924 Savu­kos­kel­la, k. 18. 1. 2008 Savu­kos­kel­la.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan kir­kon­kir­jat, Lapin Kan­sa 10. 2. 2008

VI Juho Anselm Puls­ka (Juhon poi­ka), s. 26. 8. 1891 Sodan­ky­läs­sä, k. 29. 10. 1960 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞ 10. 2. 1929: Tyy­ne Sipo­la e. Puls­ka e. Repo (Rii­tan tytär), s. 7. 12. 1907 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 6. 3. 1981 Sodan­ky­läs­sä.

Avio­lii­tos­ta ei lap­sia. Puo­li­son 2. puo­li­so, ∞ 15. 9. 1973: Ilo Eelis Sipo­la, s. 7. 12. 1902 Sodan­ky­läs­sä, k. 5. 7. 1985 Sodan­ky­läs­sä.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan kir­kon­kir­jat, hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län hau­tuu­maal­la

VI Mar­jaa­na Kai­ra­la e. Puls­ka (Juhon tytär), s. 25. 11. 1894 Sodan­ky­läs­sä, k. 3. 11. 1964 Sal­las­sa.

Puo­li­so, ∞ 9. 3. 1917: Juho Ree­ti (Jan­ne) Kai­ra­la, s. 12. 9. 1879 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 3. 11. 1947 Sal­las­sa. Lap­sia:

 • Johan Eemil, s. 24. 11. 1917 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 11. 4. 1928 Kuo­la­jär­vel­lä,
 • Yng­ve Ree­ti, s. 20. 12. 1919 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 17. 2. 1920 Kuo­la­jär­vel­lä,
 • Veik­ko Vil­jam, s. 11. 12. 1920 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 30. 3. 1995 Sal­las­sa,
 • Tuo­vi Reet­rik­ki, s. 9. 12. 1922 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 10. 10. 1944 Ranual­la kent­tä­sai­raa­las­sa,
 • Len­ne Ansel­mi, s. 17. 2. 1927 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 10. 1. 1955 Sal­las­sa,
 • Lai­la Mar­ja, s. 24. 9. 1929 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 11. 12. 1999 Kemis­sä.

Erk­ki Koi­vis­to (Sal­la), Lei­la Pii­si­lä

V Pet­ter Puls­ka (Pekan poi­ka), s. 3. 10. 1861 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 12. 1925 Savu­kos­kel­la.

1. puo­li­so, ∞ 9. 11. 1888: Maria Matil­da Puls­ka e. Kuos­ku (Hei­kin tytär), s. 2. 8. 1868 Sodan­ky­läs­sä, k. 30. 9. 1918 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Hil­ja Kus­taa­va, s. 5. 1. 1889 Sodan­ky­läs­sä, k. 29. 3. 1955 Savu­kos­kel­la,
 • Kse­nia Armi­da, s. 28. 6. 1890 Sodan­ky­läs­sä, k. 3. 9. 1972 Savu­kos­kel­la,
 • Jen­ny Kata­rii­na, s. 5. 3. 1892 Sodan­ky­läs­sä, k. 9. 3. 1904 Sodan­ky­läs­sä,
 • Eevert Aukus­ti, s. 1. 11. 1894 Sodan­ky­läs­sä, k. 31. 10. 1941 Savu­kos­kel­la,
 • Maria Aksii­na, s. 22. 2. 1900 Sodan­ky­läs­sä, k. 21. 10. 1982 Savu­kos­kel­la,
 • Lyy­dia, s. 6. 9. 1902 Sodan­ky­läs­sä, k. 14. 10. 1982 Savu­kos­kel­la,
 • Otto Vil­jam, s. 6. 9. 1902 Sodan­ky­läs­sä, k. 10. 10. 1902 Sodan­ky­läs­sä,
 • Väi­nö Alek­san­te­ri, s. 7. 10. 1904 Sodan­ky­läs­sä, k. 6. 7. 1968 Savu­kos­kel­la,
 • Ilma­ri Anselm, s. 12. 5. 1906 Sodan­ky­läs­sä, k. 2. 9. 1941 Savu­kos­kel­la,
 • Sai­ma Alfrii­da, s. 14. 11. 1908 Sodan­ky­läs­sä, k. 29. 11. 1908 Sodan­ky­läs­sä,
 • Elvii­ra, s. 4. 8. 1910 Sodan­ky­läs­sä, k. 16. 6. 1984 Savu­kos­kel­la.

2. puo­li­so, ∞ 4. 7. 1920: Bri­ta Karo­lii­na Ala­ta­lo e. Puls­ka e. Kuos­ku (Ollin tytär), s. 15. 8. 1865 Sodan­ky­läs­sä, k. 5. 4. 1953 Savu­kos­kel­la.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1917–1920 (s. 57), 1921–1930 (s. 65), 1931–1940 (s. 169), 1941–1950 (s. 177), 1951–1960 (s. 290)

VI Hil­ja Kus­taa­va Han­nu­la e. Kuos­ku e. Puls­ka (Pet­te­rin tytär), s. 5. 1. 1889 Sodan­ky­läs­sä, k. 29. 3. 1955 Savu­kos­kel­la.

1. puo­li­so, ∞ 31. 12. 1908: Mat­ti Olli Kuos­ku (Hei­kin poi­ka), s. 6. 12. 1883 Sodan­ky­läs­sä, k. 20. 2. 1924 Savu­kos­kel­la. Talol­li­nen Vie­re­län tilal­la Kuos­kun kyläs­sä. Lap­sia:

 • Fee­liks, s. 27. 9. 1909 Sodan­ky­läs­sä, k. 25. 5. 1930 Savu­kos­kel­la,
 • Mat­ti, s. 3. 1. 1917 Sodan­ky­läs­sä, k. 8. 10. 1938 Savu­kos­kel­la,
 • Aukus­ti, s. 23. 12. 1919 Savu­kos­kel­la, k. 1. 10. 2003 Savu­kos­kel­la,
 • Elii­na, s. 27. 10. 1922 Savu­kos­kel­la, k. 22. 4. 1923 Savu­kos­kel­la.

2. puo­li­so, ∞ 12. 9. 1926: Han­nu Eemil Han­nu­la (Han­nun poi­ka), s. 1. 12. 1878 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 7. 1962 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Eino, s. 17. 10. 1928 Savu­kos­kel­la, k. 24. 5. 1929 Savu­kos­kel­la,
 • Alvii­ra, s. 13. 1. 1932 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 30. 3. 1936 Savu­kos­kel­la.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1921–1930 (s. 71), 1931–1940 (s. 182)

VII Aukus­ti Kuos­ku (Hil­jan poi­ka), s. 23. 12. 1919 Savu­kos­kel­la, k. 1. 10. 2003 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞ 6. 8. 1939: Hil­ja Aman­da Jäntti-Kuosku e. Jänt­ti, s. 30. 1. 1915 Pyhä­jär­vel­lä, k. 31. 8. 2015 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Toi­vo, s. 20. 9. 1942 Kemi­jär­vel­lä, k. 20. 9. 1942 Kemi­jär­vel­lä,
 • Eero Aukus­ti, s. 1. 11. 1947 Savu­kos­kel­la, k. 25. 11. 1990 Göte­bor­gis­sa.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan kir­kon­kir­jat, Koti-Lappi 7. 10. 2015

VI Eevert Aukus­ti Puls­ka (Pet­te­rin poi­ka), s. 1. 11. 1894 Sodan­ky­läs­sä, k. 31. 10. 1941 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞ 11. 4. 1921: Elma Susan­na (San­na) Puls­ka e. Kota­la, s. 15. 9. 1898 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 24. 12. 1972 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Auno Len­nart­ti, s. 7. 4. 1922 Savu­kos­kel­la, k. 7. 7. 1944 Savu­kos­kel­la,
 • Hel­mi Mar­ja, s. 3. 8. 1923 Savu­kos­kel­la, k. 9. 1. 2010 Savu­kos­kel­la,
 • Eino, s. 18. 11. 1926 Savu­kos­kel­la, k. 23. 3. 2002 Savu­kos­kel­la,
 • Anni, s. 18. 11. 1926 Savu­kos­kel­la, k. 3. 9. 1941 Savu­kos­kel­la, partisaani-iskussa Kuos­kun kylään,
 • Pent­ti Aukus­ti, s. 29. 11. 1935 Savu­kos­kel­la, k. 8. 2. 1940 Savu­kos­kel­la.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan kir­kon­kir­jat, hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la

VII Auno Len­nart­ti Puls­ka (Aukus­tin poi­ka), s. 7. 4. 1922 Savu­kos­kel­la, k. 7. 7. 1944 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞ 5. 12. 1943: Elli Puls­ka e. Ara­jär­vi (Jal­ma­rin tytär), s. 20. 7. 1924 Savu­kos­kel­la, k. 7. 7. 1944 Savu­kos­kel­la. Lap­si:

 • Rit­va Annik­ki, s. 21. 12. 1943 Savu­kos­kel­la, k. 7. 7. 1944 Savu­kos­kel­la.

Per­he mur­hat­tiin venä­läis­ten partisaani-iskussa Sei­ta­jär­ven kylään.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan kir­kon­kir­jat, Elle-Maarit Yli­lok­ka, Tyy­ne Mar­ti­kai­nen, Lapin Kan­sa 3. 8. 1944

VI Maria Aksii­na Kuos­ku e. Puls­ka (Pet­te­rin tytär), s. 22. 2. 1900 Sodan­ky­läs­sä, k. 21. 10. 1982 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Hyl­de, s. 13. 4. 1922 Savu­kos­kel­la, k. 8. 9. 1995 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Bert­ta, s. 13. 4. 1922 Savu­kos­kel­la, k. 13. 11. 1922 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞ 6. 6. 1926: Arvid (Arvi) Kuos­ku (Matin poi­ka), s. 10. 12. 1899 Sodan­ky­läs­sä, k. 29. 11. 1979 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Maria, s. 25. 11. 1926 Savu­kos­kel­la, k. 26. 11. 1926 Savu­kos­kel­la,
 • Lau­ri Arvi, s. 25. 4. 1928 Savu­kos­kel­la, k. 27. 2. 2016 Savu­kos­kel­la,
 • Hel­vi Mart­ta, s. 13. 6. 1930 Savu­kos­kel­la,
 • Mai­la Kyl­lik­ki, s. 28. 12. 1936 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 14. 7. 2009 Savu­kos­kel­la,
 • Oner­vo Matias, s. 13. 5. 1940 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 23. 4. 1988 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: vii­den­nen lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan kir­kon­kir­jat, Sei­ja Uusi­ta­lo, Koti-Lappi 17. 3. 2016

VI Lyy­dia Ala­kurt­ti e. Jus­si­la e. Puls­ka (Pet­te­rin tytär), s. 6. 9. 1902 Sodan­ky­läs­sä, m. 18. 12. 1929 Kuo­la­jär­vel­le, k. 14. 10. 1982 Savu­kos­kel­la. Lap­si:

 • Veik­ko, s. 8. 9. 1926 Savu­kos­kel­la, k. 17. 5. 1989 Savu­kos­kel­la.

2. puo­li­so, ∞ 29. 6. 1936: Oola­vi Evert Ala­kurt­ti, s. 6. 3. 1895 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 12. 4. 1965 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Paa­vo Johan­nes, s. 17. 7. 1940 Kemi­jär­vel­lä, k. 6. 3. 2020 Savu­kos­kel­la,
 • Heik­ki Ola­vi, s. 22. 5. 1945 Kok­ko­las­sa, k. 14. 4. 1996 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puut­tu­via tie­to­ja: 1. vih­ki­päi­vä, 1. puo­li­son nimi, synnyin- ja kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, lap­set 1. avio­lii­tos­ta.

hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus 10. 9. 1968, Koti-Lappi 23. 4. 2020

VI Väi­nö Alek­san­te­ri Puls­ka (Pet­te­rin poi­ka), s. 7. 10. 1904 Sodan­ky­läs­sä, k. 6. 7. 1968 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞ 26. 3. 1927: Bet­ty Puls­ka e. Kota­la, s. 9. 4. 1906 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 18. 3. 1992 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Mat­ti, s. 28. 5. 1933 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 31. 7. 1998 Savu­kos­kel­la,
 • Eero, s. 12. 2. 1938 Savu­kos­kel­la, k. 19. 1. 1944 Savu­kos­kel­la,
 • Lii­sa Mir­ja­mi, s. 12. 11. 1944 Kala­joel­la, k. 6. 3. 1945 Savu­kos­kel­la,
 • Aaro Vil­jo, s. 29. 10. 1949 Savu­kos­kel­la, k. 23. 9. 2016 Savu­kos­kel­la.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan kir­kon­kir­jat, Koti-Lappi 27. 10. 2016, Sei­ja Uusi­ta­lo

VI Ilma­ri Anselm Puls­ka (Pet­te­rin poi­ka), s. 12. 5. 1906 Sodan­ky­läs­sä, k. 2. 9. 1941 par­ti­saa­nien ampu­ma­na Savu­kos­ken Kuos­kus­sa.

Puo­li­so, ∞: Anna Matin­lom­po­lo e. Puls­ka e. Kesä­lah­ti, s. 8. 9. 1913, k. 22. 5. 1994 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Eila, s. 18. 4. 1939 Savu­kos­kel­la, k. 24. 4. 1939 Savu­kos­kel­la,
 • Annik­ki, s. 5. 5. 1940 Savu­kos­kel­la, k. 24. 10. 1945 mii­naan Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, puo­li­son syn­nyin­paik­ka.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1917–1920 (s. 57), 1921–1930 (s. 65), 1931–1940 (s. 169), 1941–1950 (s. 177), hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Isa-Miranna Puls­ka, Mari Puls­ka

V Joo­sep­pi Alek­san­te­ri Puls­ka (Pekan poi­ka), s. 15. 4. 1867 Sodan­ky­läs­sä, k. 28. 9. 1945 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞ 27. 12. 1902: Bri­ta Lii­sa Puls­ka e. Räi­sä­nen (Maria Susan­nan tytär), s. 11. 3. 1878 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 9. 11. 1952 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Aili Maria, s. 1. 6. 1906 Sodan­ky­läs­sä, m. 23. 4. 1932 Hel­sin­kiin,
 • Sai­ma Kata­rii­na, s. 10. 8. 1908 Sodan­ky­läs­sä, k. 20. 1. 1983 Van­taal­la,
 • Veik­ko, s. 2. 8. 1910 Sodan­ky­läs­sä, k. 3. 1. 1980 Savu­kos­kel­la,
 • Hei­no Alek­san­te­ri, s. 16. 1. 1913 Sodan­ky­läs­sä, k. 19. 8. 1990 Oulus­sa,
 • Sau­li, s. 24. 2. 1914 Sodan­ky­läs­sä, k. 17. 11. 1985 Savu­kos­kel­la,
 • Vee­ra Elii­sa, s. 1. 5. 1917 Sodan­ky­läs­sä, m. 2. 9. 1938 Hel­sin­kiin.

Puut­tu­via tie­to­ja: esi­koi­sen ja kuo­puk­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan kir­kon­kir­jat, Savu­kos­ken vete­raa­ni­mat­rik­ke­li

VI Aili Maria Äijä­nen e. Puls­ka (Joo­se­pin tytär), s. 1. 6. 1906 Sodan­ky­läs­sä, m. 23. 4. 1932 Hel­sin­kiin.

Puo­li­so, ∞ 13. 2. 1927: Oska­ri Äijä­nen, s. 24. 7. 1893 Saa­ri­jär­vel­lä, m. 23. 4. 1932 Hel­sin­kiin.

Puut­tu­via tie­to­ja: kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, puo­li­son kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, mah­dol­li­set lap­set.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan kir­kon­kir­jat

VI Veik­ko Puls­ka (Joo­se­pin poi­ka), s. 2. 8. 1910 Sodan­ky­läs­sä, k. 3. 1. 1980 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞ 17. 12. 1933: Irja Puls­ka e. Yli­han­nu­la (Hil­jan tytär), s. 10. 11. 1909 Sodan­ky­läs­sä, k. 22. 12. 1995 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Sirk­ka Ire­ne, s. 21. 8. 1935 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 4. 7. 1937 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan kir­kon­kir­jat

VI Hei­no Alek­san­te­ri Puls­ka (Joo­se­pin poi­ka), s. 16. 1. 1913 Sodan­ky­läs­sä, k. 19. 8. 1990 Oulus­sa.

Puo­li­so, ∞ 26. 6. 1932: Inka Puls­ka e. Yli­han­nu­la, s. 21. 4. 1911 Sodan­ky­läs­sä, k. 24. 2. 2000 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Teu­vo Aatos, s. 1. 9. 1932 Savu­kos­kel­la, k. 18. 6. 2010,
 • Jor­ma Juha­ni, s. 24. 9. 1939 Savu­kos­kel­la, k. 21. 7. 2020.

Puut­tu­via tie­to­ja: kah­den lap­sen kuo­lin­paik­ka.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan kir­kon­kir­jat, Savu­kos­ken vete­raa­ni­mat­rik­ke­li, hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Koti-Lappi 20. 8. 2020

IV Gabriel (Kaa­pe­ri) Savu­kos­ki e. Halo­nen (Joo­se­pin poi­ka), s. 24. 3. 1826 Sodan­ky­läs­sä, k. 2. 6. 1896 Sodan­ky­läs­sä. Kaup­pias ja maan­vil­je­li­jä Savu­kos­ken tilal­la Sodan­ky­län Kemin­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 18. 7. 1856: Susan­na Savu­kos­ki e. Han­nu­la (Juhon tytär), s. 26. 10. 1836 Sodan­ky­läs­sä, k. 1. 1. 1917 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Matil­da Mar­ga­re­ta, s. 22. 8. 1859 Sodan­ky­läs­sä, k. 16. 3. 1860 Sodan­ky­läs­sä,
 • Susan­na Wal­borg, s. 17. 3. 1861 Sodan­ky­läs­sä, k. 30. 9. 1877 Sodan­ky­läs­sä,
 • Juho Erland, s. 16. 10. 1863 Sodan­ky­läs­sä, k. 4. 5. 1911 Sodan­ky­läs­sä,
 • Lorents Alek­san­der, s. 30. 3. 1866 Sodan­ky­läs­sä, k. 23. 7. 1928 Savu­kos­kel­la,
 • Maria Lii­sa, s. 9. 8. 1869 Sodan­ky­läs­sä, k. 28. 1. 1889 Sodan­ky­läs­sä,
 • Kai­sa Gre­ta, s. 3. 7. 1871 Sodan­ky­läs­sä, k. 18. 5. 1877 Sodan­ky­läs­sä,
 • Bri­ta Sti­na, s. 23. 3. 1874 Sodan­ky­läs­sä, k. 7. 4. 1875 Sodan­ky­läs­sä,
 • Anna Gus­ta­va, s. 9. 8. 1876 Sodan­ky­läs­sä, k. 10. 9. 1900 Kuo­la­jär­vel­lä,
 • Gabriel Kaleb, s. 27. 11. 1879 Sodan­ky­läs­sä, k. 20. 7. 1929 Savu­kos­kel­la.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1859–1871 (s. 42), 1872–1881 (s. 33), Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1856 vihit­ty­jen luet­te­lo, Erk­ki Koi­vis­to (Sodan­ky­lä, № 367)

V Juho Erland Savu­kos­ki (Kaa­pe­rin poi­ka), s. 16. 10. 1863 Sodan­ky­läs­sä, k. 4. 5. 1911 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞: Elsa Gre­ta Savu­kos­ki e. Onne­la, s. 15. 1. 1869 Sodan­ky­läs­sä, k. 6. 11. 1937 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Kus­taus Gabriel Len­nart, s. 27. 4. 1892 Sodan­ky­läs­sä, k. 27. 1. 1957 Savu­kos­kel­la,
 • Kse­nia Ire­ne, s. 5. 4. 1889 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 6. 1978 Rova­nie­mel­lä,
 • Elna Kus­taa­va, s. 6. 12. 1890 Sodan­ky­läs­sä, k. 17. 7. 1911 Sodan­ky­läs­sä,
 • Edla Maria, s. 8. 2. 1894 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 7. 1894 Sodan­ky­läs­sä,
 • Val­ter Johan­nes, s. 26. 6. 1895 Sodan­ky­läs­sä, k. 30. 11. 1896 Sodan­ky­läs­sä,
 • Uuno Val­ter, s. 13. 5. 1897 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 2. 1898 Sodan­ky­läs­sä,
 • Olga, s. 5. 12. 1898 Sodan­ky­läs­sä, k. 13. 7. 1899 Sodan­ky­läs­sä,
 • Väi­nö Alek­san­te­ri, s. 8. 8. 1900 Sodan­ky­läs­sä, k. 5. 9. 1901 Sodan­ky­läs­sä,
 • Toi­vo Eelis, s. 13. 5. 1902 Sodan­ky­läs­sä, k. 22. 10. 1902 Sodan­ky­läs­sä,
 • Aino, s. 1. 1. 1904 Sodan­ky­läs­sä, k. 30. 6. 1904 Sodan­ky­läs­sä,
 • Vii­ra, s. 13. 11. 1905 Sodan­ky­läs­sä, k. 20. 4. 1911 Sodan­ky­läs­sä,
 • Mart­ta, s. 4. 11. 1907 Sodan­ky­läs­sä, k. 11. 11. 1907 Sodan­ky­läs­sä,
 • Elsa, s. 28. 8. 1909 Sodan­ky­läs­sä, k. 17. 10. 1909 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä.

Erk­ki Koi­vis­to (Sodan­ky­lä, № 380), hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Lapin Kan­sa 28. 6. 1978

VI Kus­taus Gabriel Len­nart Savu­kos­ki (Juho Erlan­din poi­ka), s. 27. 4. 1892 Sodan­ky­läs­sä, k. 27. 1. 1957 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞ 24. 6. 1915: Lydia Matil­da Savu­kos­ki e. Mart­ti­la, s. 15. 12. 1892 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 1. 1969 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Sirk­ka Annik­ki, s. 25. 10. 1914 Sodan­ky­läs­sä, k. 15. 8. 1995 Rova­nie­mel­lä,
 • Sol­mu Len­nart, s. 10. 10. 1916 Sodan­ky­läs­sä, k. 23. 2. 1958 Savu­kos­kel­la,
 • Hilk­ka Elsa Oner­va, s. 23. 1. 1919 Savu­kos­kel­la, m. 29. 1. 1946 Rova­nie­mel­le,
 • Mai­la Ire­ne, s. 9. 5. 1921 Savu­kos­kel­la, k. 16. 4. 1993 Rova­nie­mel­lä,
 • Eeva Tuu­lik­ki, s. 12. 3. 1923 Savu­kos­kel­la, k. 11. 7. 1941 Savu­kos­kel­la,
 • Kirs­ti Matil­da, s. 23. 8. 1924 Savu­kos­kel­la, k. 11. 6. 2013 Savu­kos­kel­la,
 • Vil­ma Lii­sa, s. 23. 9. 1926 Savu­kos­kel­la, k. 6. 6. 1995 Savu­kos­kel­la,
 • Aimo Juho Vesa, s. 6. 8. 1933 Savu­kos­kel­la, k. 26. 5. 1980 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: kol­man­nen lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1917–1920 (s. 144), 1921–1930 (s. 6), 1931–1940 (s. 17), 1941–1950 (s. 17), 1951–1960 III (s. 108), hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, hau­ta­ki­vi Rova­nie­men IV hau­tuu­maal­la, Savu­kos­ken vete­raa­ni­mat­rik­ke­li

VII Sirk­ka Annik­ki Vir­ta­nen e. Savu­kos­ki (Len­nar­tin tytär), s. 25. 10. 1914 Sodan­ky­läs­sä, k. 15. 8. 1995 Rova­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞: Tau­no Kul­ler­vo Vir­ta­nen, s. 28. 12. 1914, k. 24. 1. 2003 Rova­nie­mel­lä.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, puo­li­son syn­nyin­paik­ka, mah­dol­li­set lap­set.

hau­ta­ki­vi Rova­nie­men IV hau­tuu­maal­la

VII Sol­mu Len­nart Savu­kos­ki (Len­nar­tin poi­ka), s. 10. 10. 1916 Sodan­ky­läs­sä, k. 23. 2. 1958 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞ 16. 1. 1946: Arpa Lyy­dia Kuos­ku e. Savu­kos­ki e. Niva­la, s. 28. 5. 1925 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 23. 10. 2008 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Rai­mo Sol­mu Matias, s. 26. 7. 1951 Savu­kos­kel­la, k. 28. 4. 2008 Savu­kos­kel­la,
 • Han­nu Tapa­ni, s. 11. 7. 1954 Savu­kos­kel­la, k. 15. 11. 1957 Savu­kos­kel­la.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1917–1920 (s. 144), 1921–1930 (s. 6), 1931–1940 (s. 17), 1941–1950 (s. 17), 1951–1960 III (s. 108), hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la

VI Kse­nia Ire­ne Hulk­ko e. Savu­kos­ki (Juho Erlan­din tytär), s. 5. 4. 1889 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 6. 1978 Rova­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞: Otto Hulk­ko, s. 26. 10. 1881 Nur­mek­ses­sa, k. 23. 7. 1929 Rova­nie­mel­lä.

Avio­lii­tos­ta ei lap­sia. Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä.

Lapin Kan­sa 25. 7. 1929, Lapin Kan­sa 28. 6. 1978

V Lorents Alek­san­der Savu­kos­ki (Kaa­pe­rin poi­ka), s. 30. 3. 1866 Sodan­ky­läs­sä, k. 23. 7. 1928 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞ 15. 4. 1895: Jen­ny Kata­rii­na Savu­kos­ki e. Math­lein, s. 28. 9. 1874 Sodan­ky­läs­sä, k. 5. 9. 1962 Sodan­ky­läs­sä.

Avio­lii­tos­ta ei lap­sia.

Erk­ki Koi­vis­to (Sodan­ky­lä, № 381), hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län I hau­tuu­maal­la

V Gabriel Kaleb Savu­kos­ki (Kaa­pe­rin poi­ka), s. 27. 11. 1879 Sodan­ky­läs­sä, k. 20. 7. 1929 Savu­kos­kel­la. Yli­op­pi­las Oulun Lyseos­ta, kun­nal­lis­po­lii­tik­ko, maan­vil­je­li­jä Savu­kos­ken kir­kon­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 14. 7. 1916: Kris­tii­na Susan­na Savu­kos­ki e. Ala­ta­lo, s. 10. 3. 1895 Sodan­ky­läs­sä, k. 18. 5. 1977 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Kyl­lik­ki, s. 23. 6. 1913 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 7. 1931 Savu­kos­kel­la,
 • Kert­tu, s. 2. 2. 1916 Sodan­ky­läs­sä, k. 23. 4. 1931 Sodan­ky­läs­sä,
 • Kale­vi Gabriel, s. 13. 6. 1920 Savu­kos­kel­la, kaa­tui 10. 7. 1943 Pyhä­joel­la,
 • Kaler­vo Kau­ko­mie­li, s. 18. 1. 1926 Savu­kos­kel­la, k. 7. 2. 1996 Savu­kos­kel­la,
 • Kirs­ti Char­lot­ta, s. 12. 5. 1927 Savu­kos­kel­la, k. 15. 8. 1940 Savu­kos­kel­la.

Erk­ki Koi­vis­to (Sodan­ky­lä, № 382), Wiki­pe­dia, Savu­kos­ken vete­raa­ni­mat­rik­ke­li

VI Kale­vi Gabriel Savu­kos­ki (Kale­bin poi­ka), s. 13. 6. 1920 Savu­kos­kel­la, kaa­tui 10. 7. 1943 Pyhä­joel­la.

Puo­li­so, ∞ 22. 4. 1943: Maria Lii­sa Savu­kos­ki e. Vaa­ra, s. 19. 8. 1922 Savu­kos­kel­la. Lap­si:

 • Tais­to Kale­vi Gabriel, s. 5. 10. 1943 Savu­kos­kel­la, k. 18. 11. 2000 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: puo­li­son kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1917–1920 (s. 5), 1921–1930 (s. 5), s. 1931–1940 (s. 18), 1941–1950 (s. 11), 1951–1960 III (s. 104), hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la

VI Kaler­vo Kau­ko­mie­li Savu­kos­ki (Kale­bin poi­ka), s. 18. 1. 1926 Savu­kos­kel­la, k. 7. 2. 1996 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞ 24. 6. 1949: Rau­ni Kyl­lik­ki Savu­kos­ki e. Kal­lis­ko­ta (Lai­lan tytär), s. 5. 1. 1930 Savu­kos­kel­la, k. 8. 6. 2002 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Kert­tu Mar­jat­ta, s. 17. 5. 1952 Savu­kos­kel­la, k. 16. 7. 1994 Savu­kos­kel­la.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1917–1920 (s. 5), 1921–1930 (s. 5), s. 1931–1940 (s. 18), 1941–1950 (s. 11), 1951–1960 III (s. 104), hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la

IV Val­pu­ri Nousu e. Halo­nen (Joo­se­pin tytär), s. 19. 1. 1828 Sodan­ky­läs­sä, k. 22. 6. 1904 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 20. 7. 1848: Mik­ko Nousu, s. 4. 11. 1823 Sodan­ky­läs­sä, k. 1. 2. 1903 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Iisak Mik­ko, s. 4. 9. 1848 Sodan­ky­läs­sä, k. 7. 8. 1911 Sodan­ky­läs­sä,
 • Maria Kris­tii­na, s. 3. 9. 1850 Sodan­ky­läs­sä, k. 7. 3. 1924 Savu­kos­kel­la,
 • Bri­ta Johan­na, s. 1852 Sodan­ky­läs­sä, k. 11. 4. 1868 Sodan­ky­läs­sä,
 • Anna Val­pu, s. 10. 12. 1854 Sodan­ky­läs­sä, k. 23. 2. 1920 Savu­kos­kel­la,
 • Aman­da Matil­da, s. 4. 3. 1858 Sodan­ky­läs­sä, k. 14. 3. 1905 Sodan­ky­läs­sä,
 • Kree­ta, s. 21. 7. 1861 Sodan­ky­läs­sä,
 • Susan­na, s. 3. 11. 1863 Sodan­ky­läs­sä, k. 5. 2. 1868 Sodan­ky­läs­sä,
 • Heik­ki, s. 17. 3. 1866 Sodan­ky­läs­sä, k. 17. 8. 1929 Savu­kos­kel­la,
 • Mat­ti, s. 30. 7. 1869 Sodan­ky­läs­sä, k. 30. 5. 1935 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: kuu­den­nen lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1823 kas­tet­tu­jen luet­te­lo, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1848 vihit­ty­jen luet­te­lo, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1845–1851 (s. 127), 1852–1858 (s. 125), 1859–1871 (s. 43), 1872–1881 (s. 34), 1901–1910 (s. 295), hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la

V Iisak Mik­ko Nousu (Val­pu­rin poi­ka), s. 4. 9. 1848 Sodan­ky­läs­sä, k. 7. 8. 1911 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 16. 2. 1873: Bri­ta Maria Nousu e. Ala­ta­lo, s. 27. 10. 1844 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Kai­sa Val­pu­ri, s. 6. 12. 1877 Sodan­ky­läs­sä,
 • Hil­ma Kus­taa­va, s. 6. 2. 1879 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 7. 1910 Sodan­ky­läs­sä,
 • San­dra, s. 2. 12. 1880 Sodan­ky­läs­sä,
 • Sera­fii­na, s. 3. 12. 1882 Sodan­ky­läs­sä, k. 30. 12. 1952 Savu­kos­kel­la,
 • Juho Heik­ki, s. 21. 4. 1887 Sodan­ky­läs­sä, k. 22. 11. 1969 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: puo­li­son ja kah­den lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1873 vihit­ty­jen luet­te­lo, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1872–1881 (s. 34), 1901–1910 (s. 295), hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la

VI Hil­ma Kus­taa­va Vata­nen e. Nousu (Mikon tytär), s. 6. 2. 1879 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 7. 1910 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 9. 4. 1905: Ant­ti Vata­nen, s. 15. 6. 1870 Iisal­mes­sa, k. 25. 3. 1952 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Lyy­ti, s. 13. 2. 1906 Sodan­ky­läs­sä, k. 14. 12. 1993 Savu­kos­kel­la,
 • Nes­to­ri, s. 17. 2. 1908 Sodan­ky­läs­sä, k. 15. 1. 1997 Savu­kos­kel­la.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja 1901–1910 (s. 1806), hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la

VII Nes­to­ri Vata­nen (Hil­man poi­ka), s. 17. 2. 1908 Sodan­ky­läs­sä, k. 15. 1. 1997 Savu­kos­kel­la.

1. puo­li­so, ∞: Ada Vata­nen e. Ikä­hei­mo. Lap­sia:

 • Veik­ko Armas, s. 28. 11. 1930 Savu­kos­kel­la, k. 17. 11. 2010 Rova­nie­mel­lä.

2. puo­li­so, ∞: Lai­la Alf­hil­da Vata­nen e. Kal­lis­ko­ta e. Vär­riö (Hil­dan tytär), s. 27. 11. 1905 Sodan­ky­läs­sä, k. 22. 1. 1970 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vät, 1. puo­li­son mah­dol­li­set muut etu­ni­met, synnyin- ja kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Vatas-posti (nro 3, s. 5–7)

V Anna Val­pu Joke­la e. Nousu (Val­pu­rin tytär), s. 10. 12. 1854 Sodan­ky­läs­sä, k. 23. 2. 1920 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞ 28. 3. 1880: Mik­ko Her­man Joke­la, s. 10. 11. 1860 Sodan­ky­läs­sä, k. 18. 2. 1926 Savu­kos­kel­la. Lap­si:

 • Akse­li, s. 19. 6. 1881 Sodan­ky­läs­sä, k. 31. 1. 1971 Savu­kos­kel­la,
 • Hil­da Maria, s. 2. 9. 1883 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 3. 1887 Sodan­ky­läs­sä,
 • Anna Val­pu­ri, s. 15. 2. 1886 Sodan­ky­läs­sä, k. 7. 5. 1887 Sodan­ky­läs­sä,
 • Juho Kaa­leb, s. 21. 4. 1887 Sodan­ky­läs­sä, k. 23. 6. 1969 Savu­kos­kel­la,
 • Matias Her­man, s. 2. 10. 1889 Sodan­ky­läs­sä, k. 1. 2. 1890 Sodan­ky­läs­sä.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1880 vihit­ty­jen luet­te­lo, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1881 syn­ty­nei­den ja kas­tet­tu­jen luet­te­lo, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan las­ten­kir­ja 1881–1891 (s. 18), hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la

VI Akse­li Joke­la (Anna Val­pun poi­ka), s. 19. 6. 1881 Sodan­ky­läs­sä, k. 31. 1. 1971 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞ 17. 4. 1911: Kree­ta Lii­sa Joke­la e. Mar­ja­la (Matin tytär), s. 27. 6. 1884 Sodan­ky­läs­sä, k. 10. 11. 1956 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Kai­sa, s. 8. 9. 1912 Sodan­ky­läs­sä, k. 5. 10. 1985 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Kree­ta Han­na, s. 21. 5. 1914 Sodan­ky­läs­sä, k. 21. 12. 1990 Savu­kos­kel­la,
 • Iida, s. 24. 2. 1916 Sodan­ky­läs­sä, k. 18. 8. 2003 Sal­las­sa,
 • Anna Vap­pu, s. 2. 4. 1925 Savu­kos­kel­la, k. 11. 7. 1989 Savu­kos­kel­la.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1881 syn­ty­nei­den luet­te­lo, Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan kir­kon­kir­jat, hau­ta­ki­vi Sal­lan hau­tuu­maal­la

VII Kai­sa Kil­pi­maa e. Joke­la (Akse­lin tytär), s. 8. 9. 1912 Sodan­ky­läs­sä, k. 5. 10. 1985 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞ 17. 2. 1937: Eino Kil­pi­maa, s. 23. 6. 1909 Sodan­ky­läs­sä, k. 5. 1. 1973 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Lap­sia:

 • Jor­ma Akse­li, s. 31. 3. 1937 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 25. 7. 1965 Hel­sin­gis­sä,
 • Mat­ti Jou­ni, s. 11. 10. 1938 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 1. 9. 1980 Kemi­jär­vel­lä,
 • Osmo Eino, s. 28. 7. 1947 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 3. 12. 1977 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan kir­kon­kir­jat, hau­ta­ki­vi Tapion­nie­men hau­tuu­maal­la, Erk­ki Kil­pe­lä

VI Juho Kaa­leb Joke­la (Anna Val­pun poi­ka), s. 21. 4. 1887 Sodan­ky­läs­sä, k. 23. 6. 1969 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞: Alma Kus­taa­va Joke­la e. Kal­lis­ko­ta (Erkin tytär), s. 1. 4. 1893 Sodan­ky­läs­sä, k. 27. 1. 1969 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Vap­pu Mir­ja­mi, s. 30. 7. 1923 Savu­kos­kel­la, k. 22. 12. 1993 Sie­vis­sä,
 • Toi­vo Gabriel, s. 13. 3. 1925 Savu­kos­kel­la, k. 26. 3. 1938 Savu­kos­kel­la,
 • Taa­va Maria, s. 8. 3. 1929 Savu­kos­kel­la, k. 21. 11. 1960 Savu­kos­kel­la,
 • Erk­ki Alek­san­te­ri, s. 17. 6. 1931 Savu­kos­kel­la, k. 30. 8. 2000 Sodan­ky­läs­sä,
 • Alma Johan­na, s. 8. 4. 1933 Savu­kos­kel­la, k. 6. 9. 2011 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä.

hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Pet­ra Komu­lai­nen

VII Vap­pu Mir­ja­mi Töl­li e. Joke­la (Kaa­le­bin tytär), s. 30. 7. 1923 Savu­kos­kel­la, k. 22. 12. 1993 Sie­vis­sä.

Puo­li­so, ∞: Toi­vo Johan­nes Töl­li, s. 1. 10. 1918 Sie­vis­sä, k. 21. 6. 1988 Sie­vis­sä. Lap­si:

 • Mark­ku Jaak­ko, s. 10. 4. 1953 Sie­vis­sä, k. 22. 12. 1993 Sie­vis­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, muut lap­set.

Pet­ra Komu­lai­nen

V Kree­ta Ala­ta­lo e. Nousu (Val­pu­rin tytär), s. 21. 7. 1861 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 13. 4. 1879: Juho Ala­ta­lo, s. 11. 5. 1855 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Maria Matil­da, s. 27. 7. 1879 Sodan­ky­läs­sä, k. 27. 7. 1953 Savu­kos­kel­la,
 • Kaar­le Alek­san­te­ri, s. 8. 10. 1881 Sodan­ky­läs­sä, k. 2. 10. 1964 Savu­kos­kel­la,
 • Elsa Vil­hel­mii­na, s. 17. 10. 1883 Sodan­ky­läs­sä, k. 18. 3. 1887 Sodan­ky­läs­sä,
 • Kree­ta Susan­na, s. 8. 10. 1886 Sodan­ky­läs­sä, k. 4. 1. 1967 Savu­kos­kel­la,
 • Juho Erk­ki, s. 9. 4. 1888 Sodan­ky­läs­sä, k. 22. 6. 1967 Savu­kos­kel­la,
 • Hil­ja Kus­taa­va, s. 10. 7. 1890 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 1. 1981 Savu­kos­kel­la,
 • Elias, s. 7. 12. 1892 Sodan­ky­läs­sä,
 • Arvid, s. 9. 6. 1895 Sodan­ky­läs­sä, k. 18. 6. 1957 Savu­kos­kel­la,
 • Eli­na, s. 14. 2. 1897 Sodan­ky­läs­sä, k. 14. 7. 1965 Savu­kos­kel­la,
 • Aina Aman­da, s. 1. 2. 1901 Sodan­ky­läs­sä, k. 25. 7. 1985 Savu­kos­kel­la,
 • Pet­te­ri, s. 10. 2. 1903 Sodan­ky­läs­sä, k. 10. 10. 1991 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, puo­li­son ja seit­se­män­nen lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja 1901–1910 (s. 359), Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus 26. 3. 1997, hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la

VI Maria Matil­da Kesä­lah­ti e. Ala­ta­lo (Kree­tan tytär), s. 27. 7. 1879 Sodan­ky­läs­sä, k. 27. 7. 1953 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞ 4. 2. 1906: Kaa­leb Juho Kesä­lah­ti, s. 11. 10. 1881 Sodan­ky­läs­sä, k. 29. 7. 1933 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Iiva­ri, s. 2. 11. 1906 Sodan­ky­läs­sä, k. 10. 6. 1967 Savu­kos­kel­la,
 • Elma, s. 6. 4. 1908 Sodan­ky­läs­sä, k. 9. 12. 1999 Savu­kos­kel­la,
 • Mart­ti, s. 27. 3. 1910 Sodan­ky­läs­sä, k. 28. 3. 1911 Sodan­ky­läs­sä,
 • Elvi, s. 27. 9. 1912 Sodan­ky­läs­sä, k. 19. 6. 1998 Rova­nie­mel­lä.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus 26. 3. 1997, hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Sei­ja Uusi­ta­lo

VI Kaar­le Alek­san­te­ri Ala­ta­lo (Kree­tan poi­ka), s. 8. 10. 1881 Sodan­ky­läs­sä, k. 2. 10. 1964 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞ 23. 4. 1916: Maria Ala­ta­lo e. Iisak­ka (Iisa­kin tytär), s. 17. 12. 1880 Sodan­ky­läs­sä, k. 21. 11. 1965 Savu­kos­kel­la. Lap­si:

 • Mik­ko, s. 18. 12. 1916 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 3. 1997 Savu­kos­kel­la,
 • Alli, s. 22. 5. 1918 Savu­kos­kel­la, k. 12. 6. 1990 Savu­kos­kel­la,
 • Saka­ri, s. 16. 7. 1926 Savu­kos­kel­la, k. 18. 3. 1997 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: mah­dol­li­set muut lap­set.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus 26. 3. 1997, hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Savu­kos­ken vete­raa­ni­mat­rik­ke­li, Sei­ja Uusi­ta­lo

VI Kree­ta Susan­na (San­ni) Väi­sä­nen e. Ala­ta­lo (Kree­tan tytär), s. 8. 10. 1886 Sodan­ky­läs­sä, k. 4. 1. 1967 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞ 26. 7. 1911: Edvard (Eetu) Väi­sä­nen, s. 26. 1. 1883 Kajaa­nis­sa, k. 7. 3. 1960 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: mah­dol­li­set lap­set.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus 26. 3. 1997, hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Lapin Kan­sa 12. 3. 1960

VI Juho Erk­ki Ala­ta­lo (Kree­tan poi­ka), s. 9. 4. 1888 Sodan­ky­läs­sä, k. 22. 6. 1967 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞ 4. 7. 1913: Aada Kata­rii­na Ala­ta­lo e. Kan­gas, s. 7. 6. 1887 Sodan­ky­läs­sä, k. 5. 12. 1942 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Syl­vi, s. 8. 8. 1914 Sodan­ky­läs­sä, k. 16. 9. 1947 Savu­kos­kel­la,
 • Bert­ta, s. 30. 7. 1916 Sodan­ky­läs­sä, k. 13. 12. 1975 Savu­kos­kel­la,
 • Olli, s. 1. 2. 1919 Savu­kos­kel­la, k. 13. 8. 1988 Savu­kos­kel­la.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus 26. 3. 1997, hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Lapin Kan­sa 22. 12. 1942

VII Bert­ta Nylund e. Ala­ta­lo (Juhon tytär), s. 30. 7. 1916 Sodan­ky­läs­sä, k. 13. 12. 1975 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞: Vei­jo Kale­va Nylund, s. 4. 12. 1916 Har­to­las­sa, k. 4. 5. 1973 Savu­kos­kel­la. Lap­si:

 • Sep­po.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, lap­sen mah­dol­li­set muut etu­ni­met, synnyin- ja kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Savu­kos­ken vete­raa­ni­mat­rik­ke­li, Ola­vi Pel­lon­pää

VI Hil­ja Kus­taa­va Puls­ka e. Yli­han­nu­la e. Ala­ta­lo (Kree­tan tytär), s. 10. 7. 1890 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 1. 1981 Savu­kos­kel­la.

1. puo­li­so, ∞ 12. 4. 1909: Olli Ris­to Yli­han­nu­la (Han­nun poi­ka), s. 13. 6. 1888 Sodan­ky­läs­sä, k. 25. 3. 1915 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Irja, s. 10. 11. 1909 Sodan­ky­läs­sä, k. 22. 12. 1995 Savu­kos­kel­la,
 • Inka, s. 21. 4. 1911 Sodan­ky­läs­sä, k. 24. 2. 2000 Savu­kos­kel­la.

2. puo­li­so, ∞ 4. 12. 1916: Kaleb (Kaa­lep­pi) Alek­san­te­ri Puls­ka (Juhon poi­ka), s. 8. 12. 1887 Sodan­ky­läs­sä, k. 30. 10. 1959 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Anja Kus­taa­va, s. 30. 8. 1917 Savu­kos­kel­la, k. 12. 9. 2014 Oulus­sa,
 • Bri­ta Anel­ma, s. 21. 2. 1921 Savu­kos­kel­la, m. 15. 2. 1945 Sal­laan,
 • Paa­vo Johan­nes, s. 9. 1. 1925 Savu­kos­kel­la, k. 17. 3. 1927 Savu­kos­kel­laElvi Annik­ki, s. 14. 7. 1926 Savu­kos­kel­la, k. 27. 4. 1981 Kemi­jär­vel­lä.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja 1901–1910 (s. 323), Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1917–1920 (s. 54), 1921–1930 (s. 61), 1931–1940 (s. 163), 1941–1950 (s. 172), hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Koti-Lappi 22. 10. 2014, hau­ta­ki­vi Kemi­jär­ven II hau­tuu­maal­la

VII Anja Kus­taa­va Salo e. Mik­ko­la e. Puls­ka (Hil­jan tytär), s. 30. 8. 1917 Savu­kos­kel­la, m. 28. 11. 1937 Sal­laan, k. 12. 9. 2014 Oulus­sa.

1. puo­li­so, ∞ 29. 11. 1936: Väi­nö Lau­ri Mik­ko­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: 1. puo­li­son synnyin- ja kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, 2. puo­li­so, mah­dol­li­set lap­set.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan kir­kon­kir­jat, Koti-Lappi 22. 10. 2014

VII Bri­ta Anel­ma Neu­vo­nen e. Puls­ka (Hil­jan tytär), s. 21. 2. 1921 Savu­kos­kel­la, m. 15. 2. 1945 Sal­laan.

Puo­li­so, ∞ 26. 6. 1942: Ola­vi Neu­vo­nen.

Puut­tu­via tie­to­ja: kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, puo­li­son synnyin- ja kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, mah­dol­li­set lap­set.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan kir­kon­kir­jat

VI Elias Ala­ta­lo (Kree­tan poi­ka), s. 7. 12. 1892 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 8. 4. 1917: Hil­ma Kata­rii­na Ala­ta­lo e. Kal­lis­ko­ta, s. 18. 8. 1892 Sodan­ky­läs­sä. Lap­si:

 • Juho, s. 29. 7. 1917 Sodan­ky­läs­sä, k. 31. 7. 1917 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, puo­li­son kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, mah­dol­li­set muut lap­set.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus 26. 3. 1997

VI Arvid Ala­ta­lo (Kree­tan poi­ka), s. 9. 6. 1895 Sodan­ky­läs­sä, k. 18. 6. 1957 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞: Matil­da Ala­ta­lo e. Iisak­ka (Iisa­kin tytär), s. 27. 1. 1890 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 8. 1954 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Elsa, s. 12. 9. 1921 Savu­kos­kel­la, k. 24. 4. 2009 Kemi­jär­vel­lä,
 • Jaak­ko Arvi, s. 7. 1. 1923 Savu­kos­kel­la, k. 3. 1. 1924 Savu­kos­kel­la,
 • Eero Iisak­ki, s. 10. 5. 1924 Savu­kos­kel­la, k. 12. 8. 2000 Savu­kos­kel­la,
 • Aaro Johan­nes, s. 1926 Savu­kos­kel­la, k. 1926 Savu­kos­kel­la,
 • Saa­ra.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, nel­jän­nen lap­sen synnyin- ja kuo­lin­päi­vä, kuo­puk­sen mah­dol­li­set muut etu­ni­met, synnyin- ja kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, hau­ta­ki­vi Tapion­nie­men hau­tuu­maal­la, Lapin Kan­sa 21. 6. 1957

VII Elsa Helos­tie e. Ala­ta­lo (Arvi­din tytär), s. 12. 9. 1921 Savu­kos­kel­la, k. 24. 4. 2009 Kemi­jär­vel­lä.

Puo­li­so, ∞: Lean­der Helos­tie, s. 17. 9. 1919, k. 3. 4. 1975 Kemi­jär­vel­lä.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, puo­li­son syn­nyin­paik­ka, mah­dol­li­set lap­set.

hau­ta­ki­vi Tapion­nie­men hau­tuu­maal­la

VII Eero Iisak­ki Ala­ta­lo (Arvi­din poi­ka), s. 10. 5. 1924 Savu­kos­kel­la, k. 12. 8. 2000 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞: Eila Ala­ta­lo e. Kar­ja­lai­nen, s. 7. 5. 1932, k. 4. 7. 2010 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Lai­la Sis­ko, s. 12. 12. 1952 Savu­kos­kel­la, k. 24. 8. 2012 Savu­kos­kel­la,
 • Marja-Liisa Matil­da, s. 1. 9. 1954 Savu­kos­kel­la, k. 11. 12. 1993 Savu­kos­kel­la,
 • Rai­mo Ante­ro, s. 25. 9. 1959 Savu­kos­kel­la, k. 23. 4. 1997 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, puo­li­son syn­nyin­paik­ka.

hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Sei­ja Uusi­ta­lo, Tii­na Piirilä-Laiho

VI Eli­na (Elli) Oino­nen e. Ala­ta­lo (Kree­tan tytär), s. 14. 2. 1897 Sodan­ky­läs­sä, k. 14. 7. 1965 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞: Mat­ti Jal­ma­ri Oino­nen, s. 6. 1. 1896 Liek­sas­sa, k. 3. 1. 1953 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Mir­jam Eli­na, s. 12. 11. 1925 Savu­kos­kel­la, k. 28. 5. 2017 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä.

hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Savu­kos­ken vete­raa­ni­mat­rik­ke­li, Lapin Kan­sa 15. 6. 2017

VI Pet­te­ri Ala­ta­lo (Kree­tan poi­ka), s. 10. 2. 1903 Sodan­ky­läs­sä, k. 10. 10. 1991 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞: Eeva Ala­ta­lo e. Vaa­ra (Marian tytär), s. 16. 7. 1908 Sodan­ky­läs­sä, k. 1. 5. 2002 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Eino Pet­ter, s. 2. 10. 1930 Savu­kos­kel­la, k. 11. 12. 1994 Savu­kos­kel­la,
 • Ahti Johan­nes, s. 20. 12. 1934 Savu­kos­kel­la, k. 6. 2. 2005 Savu­kos­kel­la,
 • Mat­ti Tapa­ni, s. 15. 12. 1953 Savu­kos­kel­la, k. 7. 4. 1983 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä.

hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Savu­kos­ken vete­raa­ni­mat­rik­ke­li, Sei­ja Uusi­ta­lo

V Heik­ki Nousu (Val­pu­rin poi­ka), s. 17. 3. 1866 Sodan­ky­läs­sä, k. 17. 8. 1929 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞ 25. 3. 1892: Susan­na Karo­lii­na Nousu e. Mart­ti­la, s. 22. 4. 1870 Sodan­ky­läs­sä, k. 30. 8. 1937 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Jen­ny Jose­fii­na, s. 6. 8. 1892 Sodan­ky­läs­sä, k. 28. 4. 1895 Sodan­ky­läs­sä,
 • Alek­san­te­ri, s. 15. 3. 1894 Sodan­ky­läs­sä, k. 11. 9. 1958 Savu­kos­kel­la,
 • Juho Nes­to­ri, s. 11. 5. 1896 Sodan­ky­läs­sä, k. 10. 10. 1968 Savu­kos­kel­la,
 • Eino Fabian, s. 3. 6. 1898 Sodan­ky­läs­sä, k. 29. 12. 1901 Sodan­ky­läs­sä,
 • Matil­da Eli­sa­bet, s. 29. 6. 1900 Sodan­ky­läs­sä, k. 20. 11. 1981 Savu­kos­kel­la,
 • Olli Ree­ti, s. 25. 12. 1902 Sodan­ky­läs­sä, k. 16. 4. 1903 Sodan­ky­läs­sä,
 • Maria Aman­da, s. 15. 2. 1904 Sodan­ky­läs­sä, k. 30. 3. 1937 Savu­kos­kel­la,
 • Susan­na, s. 25. 12. 1905 Sodan­ky­läs­sä,
 • Enna, s. 8. 3. 1908 Sodan­ky­läs­sä, k. 2. 4. 1917 Savu­kos­kel­la,
 • Aila Inke­ri, s. 17. 6. 1911 Sodan­ky­läs­sä, k. 6. 5. 1961 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: kah­dek­san­nen lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja 1901–1910 (s. 295), Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1892, 1911 syn­ty­nei­den ja kas­tet­tu­jen luet­te­lot, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1895 kuol­lei­den ja hau­dat­tu­jen luet­te­lo, hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Ismo Vaa­ra, Lapin Kan­sa 11. 9. 1937

VI Alek­san­te­ri Nousu (Hei­kin tytär), s. 15. 3. 1894 Sodan­ky­läs­sä, k. 11. 9. 1958 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞: Kris­tii­na Nousu e. Sel­kä­lä, s. 4. 1. 1894, k. 29. 7. 1973 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, puo­li­son syn­nyin­paik­ka, lap­set.

hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la

VI Juho Nes­to­ri Nousu (Hei­kin poi­ka), s. 11. 5. 1896 Sodan­ky­läs­sä, k. 10. 10. 1968 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞: Aina Aman­da Nousu e. Ala­ta­lo (Kree­tan tytär), s. 1. 2. 1901 Sodan­ky­läs­sä, k. 25. 7. 1985 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, mah­dol­li­set lap­set.

hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la

VI Matil­da Eli­sa­bet Lil­ja e. Nousu (Hei­kin tytär), s. 29. 6. 1900 Sodan­ky­läs­sä, k. 20. 11. 1981 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞: Kal­le Heik­ki Lil­ja, s. 2. 1. 1897 Sii­lin­jär­vel­lä, k. 13. 12. 1954 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, lap­set.

hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Savu­kos­ken vete­raa­ni­mat­rik­ke­li

VI Maria Aman­da Les­ki­se­no­ja e. Nousu (Hei­kin tytär), s. 15. 2. 1904 Sodan­ky­läs­sä, k. 30. 3. 1937 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞: Juho Ree­ti (Juk­ka) Les­ki­se­no­ja, s. 25. 7. 1895, k. 19. 11. 1965 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Sinik­ka.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, puo­li­son syn­nyin­paik­ka, esi­koi­sen mah­dol­li­set muut etu­ni­met, synnyin- ja kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Sei­ja Uusi­ta­lo

VI Aila Inke­ri Muk­ka­la e. Nousu (Hei­kin tytär), s. 17. 6. 1911 Sodan­ky­läs­sä, k. 6. 5. 1961 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞: Onni Johan­nes Muk­ka­la, s. 24. 7. 1911 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 31. 12. 2004 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, lap­set.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1911 kas­tet­tu­jen luet­te­lo, hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la

V Mat­ti Nousu (Val­pu­rin poi­ka), s. 30. 9. 1869 Sodan­ky­läs­sä, k. 30. 5. 1935 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞ 26. 12. 1896: Hil­ma Kata­ri­na Nousu e. Nie­me­lä (Marian tytär), s. 13. 1. 1877 Sodan­ky­läs­sä, k. 16. 2. 1915 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Otto Abiel, s. 10. 4. 1897 Sodan­ky­läs­sä, k. 23. 7. 1978 Savu­kos­kel­la,
 • Kaar­le Albi­nus, s. 26. 7. 1899 Sodan­ky­läs­sä, k. 21. 12. 1977 Savu­kos­kel­la,
 • Mat­ti Arvid, s. 22. 4. 1901 Sodan­ky­läs­sä, k. 18. 2. 1955 Savu­kos­kel­la,
 • Lyy­li Susan­na, s. 17. 9. 1903 Sodan­ky­läs­sä, k. 3. 4. 1983 Rova­nie­mel­lä,
 • Uuno Johan­nes, s. 7. 3. 1906 Sodan­ky­läs­sä, k. 3. 6. 1910 Sodan­ky­läs­sä,
 • Pet­te­ri Samuel, s. 5. 2. 1908 Sodan­ky­läs­sä, k. 8. 12. 1976 Rova­nie­mel­lä,
 • Mii­na, s. 17. 3. 1910 Sodan­ky­läs­sä, k. 6. 11. 1991 Savu­kos­kel­la,
 • Aili, s. 5. 11. 1912 Sodan­ky­läs­sä,
 • Wäi­nö, s. 16. 2. 1915 Sodan­ky­läs­sä, k. 24. 5. 1915 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: kah­dek­san­nen lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1891–1900 (s. 44:134), 1901–1910 (s. 69:295), 1901–1910 (s. 91:1672), 1911–1920 (s. 133:1103), Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja 1921–1930 (s. 140), Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus 1979, hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la

VI Otto Abiel Nousu (Matin poi­ka), s. 10. 4. 1897 Sodan­ky­läs­sä, k. 23. 7. 1978 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞ 3. 7. 1922: Alma Armii­da Nousu e. Olli­la (Han­nun tytär), s. 16. 4. 1904 Sodan­ky­läs­sä, k. 30. 6. 1985 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Lai­na Mar­jat­ta, s. 27. 7. 1922 Savu­kos­kel­la, k. 24. 11. 2000 Savu­kos­kel­la,
 • Lau­ri Matias, s. 13. 4. 1924 Savu­kos­kel­la, k. 27. 4. 1989 Savu­kos­kel­la,
 • Paa­vo, s. 4. 1. 1926 Savu­kos­kel­la, k. 5. 12. 1982 Savu­kos­kel­la,
 • Han­nu Iisak­ki, s. 21. 1. 1928 Savu­kos­kel­la, k. 6. 2. 1997 Savu­kos­kel­la,
 • Mart­ti, s. 22. 1. 1932 Savu­kos­kel­la, k. 5. 3. 1985 Savu­kos­kel­la,
 • Osmo Valt­te­ri, s. 9. 5. 1935 Savu­kos­kel­la, k. 8. 1. 1999 Savu­kos­kel­la,
 • Aimo Kul­ler­vo, s. 2. 2. 1940 Ala­tor­niol­la, k. 18. 1. 1987 Savu­kos­kel­la.

Tar­kis­tet­ta­via tie­to­ja: Osmo Valt­te­rin syn­nyin­vuo­si (hau­ta­ki­ves­sä 1931, vir­ka­to­dis­tuk­ses­sa 1935).

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus 1979, hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la

VII Lai­na Mar­jat­ta San­ka­la e. Nousu (Oton tytär), s. 27. 7. 1922 Savu­kos­kel­la, k. 24. 11. 2000 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞ 26. 6. 1944: Hei­no Jal­ma­ri San­ka­la, s. 21. 9. 1918 Simos­sa, k. 9. 6. 1999 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Jor­ma Juha­ni, s. 13. 6. 1948 Savu­kos­kel­la, k. 22. 3. 1998 Savu­kos­kel­la,
 • Jou­ko, s. 1949 Savu­kos­kel­la, k. 2019.

Puut­tu­via tie­to­ja: Jou­kon mah­dol­li­set muut etu­ni­met, syn­nyin­päi­vä, kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus 1979, hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Savu­kos­ken vete­raa­ni­mat­rik­ke­li, Esko Kujan­si­vu, Sei­ja Uusi­ta­lo

VII Paa­vo Nousu (Oton poi­ka), s. 4. 1. 1926 Savu­kos­kel­la, k. 5. 12. 1982 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞ 10. 8. 1958: Anna Val­pu Nousu e. Joke­la (Akse­lin tytär), s. 2. 4. 1925 Savu­kos­kel­la, k. 11. 7. 1989 Savu­kos­kel­la.

Avio­lii­tos­ta ei lap­sia.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan kir­kon­kir­jat

VI Kaar­le Albi­nus Nousu (Matin poi­ka), s. 26. 7. 1899 Sodan­ky­läs­sä, k. 21. 12. 1977 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞ 1. 2. 1945: Kai­sa Armii­da Nousu e. Tapio (Saa­ran tytär), s. 15. 7. 1900 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 25. 12. 1969 Savu­kos­kel­la.

Avio­lii­tos­ta ei lap­sia.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus

VI Mat­ti Arvid Nousu (Matin poi­ka), s. 22. 4. 1901 Sodan­ky­läs­sä, k. 18. 2. 1955 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞ 2. 10. 1927: Hel­li Johan­na Nousu e. Tapio (Saa­ran tytär), s. 14. 7. 1905 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 14. 3. 1989 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Tyy­ne Annik­ki, s. 31. 8. 1927 Savu­kos­kel­la, k. 3. 10. 2005 Savu­kos­kel­la,
 • Mat­ti Jor­ma, s. 13. 9. 1928 Savu­kos­kel­la, k. 25. 5. 2012 Savu­kos­kel­la,
 • Arvi Ante­ro, s. 20. 2. 1930 Savu­kos­kel­la, k. 30. 10. 1972 Savu­kos­kel­la,
 • Veik­ko, s. 6. 6. 1932 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 19. 5. 1946 Savu­kos­kel­la,
 • Saa­ra Johan­na, s. 4. 9. 1935 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 2. 2. 1977 Savu­kos­kel­la,
 • Olga Elii­na, s. 15. 7. 1937 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 4. 1. 2019 Sodan­ky­läs­sä.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus 1979, hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län II hau­tuu­maal­la

VI Lyy­li Susan­na Pit­kä­nie­mi e. Nousu (Matin tytär), s. 17. 9. 1903 Sodan­ky­läs­sä, k. 3. 4. 1983 Rova­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞: Mat­ti Aukus­ti Pit­kä­nie­mi, s. 19. 12. 1901 Rova­nie­mel­lä, kaa­tui 4. 1. 1940 Jout­si­jär­vel­lä.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä ja lap­set.

Elle-Maarit Yli­lok­ka

VI Pet­te­ri Samuel (Samp­pa) Nousu (Matin poi­ka), s. 5. 2. 1908 Sodan­ky­läs­sä, k. 8. 12. 1976 Rova­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞: Tyy­ne Mar­ga­re­ta (Gre­ta) Nousu e. Rau­tio e. Vika­jär­vi, s. 15. 10. 1907 Rova­nie­mel­lä, k. 18. 6. 1986 Rova­nie­mel­lä. Lap­si:

 • Paa­vo Pet­ter Eerik, s. 26. 10. 1946 Rova­nie­mel­lä, k. 7. 5. 1963 Rova­nie­mel­lä.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, mah­dol­li­set muut lap­set.

Elle-Maarit Yli­lok­ka, Lapin Kan­sa 14. 12. 1976

IV Brii­ta Lii­sa Kuos­ku e. Halo­nen (Joo­se­pin tytär), s. 1. 10. 1829 Sodan­ky­läs­sä, k. 24. 3. 1911 Sodan­ky­läs­sä. Lap­si:

 • Maria Matil­da, s. 6. 5. 1855 Sodan­ky­läs­sä, k. 24. 9. 1911 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, kuu­lu­tet­tu 30. 12. 1859: Juho Kuos­ku (Ollin poi­ka), s. 3. 1. 1827 Sodan­ky­läs­sä, k. 28. 12. 1916 Sodan­ky­läs­sä. Met­sän­var­ti­ja. Lap­sia:

 • Susan­na Erii­ka, s. 16. 3. 1861 Sodan­ky­läs­sä, k. 13. 3. 1930 Savu­kos­kel­la,
 • Johan Hen­rik, s. 15. 9. 1863 Sodan­ky­läs­sä, k. 16. 7. 1864 Sodan­ky­läs­sä,
 • Erland, s. 15. 7. 1865 Sodan­ky­läs­sä, k. 9. 10. 1867 Sodan­ky­läs­sä,
 • Mat­ti, s. 4. 3. 1868 Sodan­ky­läs­sä, k. 6. 3. 1868 Sodan­ky­läs­sä,
 • Kaar­le Alek­san­te­ri, s. 5. 8. 1870 Sodan­ky­läs­sä, k. 30. 7. 1924 Savu­kos­kel­la,
 • Gabriel, s. 10. 3. 1872 Sodan­ky­läs­sä, k. 14. 2. 1878 Sodan­ky­läs­sä,
 • Anna Lii­sa, s. 10. 3. 1872 Sodan­ky­läs­sä, k. 27. 4. 1957 Savu­kos­kel­la,
 • Ida Wal­borg, s. 7. 3. 1875 Sodan­ky­läs­sä, k. 11. 2. 1894 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä. Saka­ri Kän­nön kir­jaa­man muis­ti­tie­don mukaan Maria Matil­dan isä oli­si Juho Aapo Mos­ku­vaa­ra, jol­la Bri­ta Lii­sa Halo­nen oli pii­ka­na ennen nai­mi­siin­me­no­aan.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1859–1871 (s. 162), 1872–1881 (s. 164), 1891–1900 (s. 37), 1901–1910 (s. 1562), Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1859 kuu­lu­tet­tu­jen ja vihit­ty­jen luet­te­lo, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1868, 1911 kuol­lei­den ja hau­dat­tu­jen luet­te­lot

V Maria Matil­da Hih­na­vaa­ra e. Lake­la e. Kuos­ku e. Halo­nen (Lii­san tytär), s. 6. 5. 1855 Sodan­ky­läs­sä, k. 24. 9. 1911 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞: Juho Pet­ter (Pek­ka) Hih­na­vaa­ra e. Lake­la, s. 30. 5. 1846 Sodan­ky­läs­sä, k. 15. 6. 1922 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Juho Alfred, s. 3. 8. 1876 Sodan­ky­läs­sä, k. 2. 2. 1961 Savu­kos­kel­la
 • Maria Erii­ka, s. 12. 1. 1878 Sodan­ky­läs­sä, k. 9. 8. 1962 Savu­kos­kel­la,
 • Bri­ta Vil­hel­mii­na, s. 1. 9. 1879 Sodan­ky­läs­sä, k. 15. 9. 1887 Sodan­ky­läs­sä,
 • Ali­na Matil­da, s. 16. 11. 1881 Sodan­ky­läs­sä, k. 1881 Sodan­ky­läs­sä,
 • Alek­san­te­ri, s. 21. 11. 1882 Sodan­ky­läs­sä, k. 9. 1. 1938 Sodan­ky­läs­sä,
 • Pet­ter Anselm, s. 1. 11. 1885 Sodan­ky­läs­sä, k. 14. 9. 1886 Sodan­ky­läs­sä,
 • Mat­ti Heik­ki, s. 3. 8. 1887 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 11. 1964 Savu­kos­kel­la,
 • Kaar­le Sanfrid, s. 22. 10. 1889 Sodan­ky­läs­sä, k. 1. 3. 1928 Savu­kos­kel­la,
 • Iida Susan­na, s. 14. 9. 1891 Sodan­ky­läs­sä, k. 24. 12. 1977 Savu­kos­kel­la,
 • Kai­sa Kus­taa­va, s. 3. 12. 1893 Sodan­ky­läs­sä, k. 24. 11. 1977 Savu­kos­kel­la,
 • Hil­da, s. 23. 6. 1896 Sodan­ky­läs­sä, k. 9. 8. 1951 Savu­kos­kel­la,
 • Kaleb, s. 16. 9. 1898 Sodan­ky­läs­sä, k. 27. 2. 1902 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, nel­jän­nen lap­sen kuo­lin­päi­vä.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1882–1891 (s. 169, 180), 1891–1900 (s. 182), 1901–1910 (s. 399), Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan las­ten­kir­jat 1881–1891 (s. 180), 1891–1900 (s. 182), hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Elle-Maarit Yli­lok­ka

VI Juho Alfred (Alpi) Hih­na­vaa­ra (Marian poi­ka), s. 3. 8. 1876 Sodan­ky­läs­sä, k. 2. 2. 1961 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞ 8. 2. 1908: Anna Kus­taa­va Hih­na­vaa­ra e. Halo­nen (Erkin tytär), s. 25. 7. 1888 Sodan­ky­läs­sä, k. 17. 11. 1963 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Nii­lo, s. 8. 9. 1908 Sodan­ky­läs­sä, kaa­tui 22. 8. 1941 Sal­lan Eljan­vaa­ras­sa,
 • Vie­no, s. 2. 1. 1911 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 12. 1994 Savu­kos­kel­la,
 • Mart­ta, s. 13. 5. 1913 Sodan­ky­läs­sä, k. 14. 2. 1914 Sodan­ky­läs­sä,
 • Vee­ra, s. 1. 5. 1915 Sodan­ky­läs­sä, k. 14. 11. 1942 Savu­kos­kel­la,
 • Vii­vi, s. 12. 1. 1918 Savu­kos­kel­la, k. 19. 2. 2007 Savu­kos­kel­la,
 • Anna-Liisa, s. 10. 4. 1920 Savu­kos­kel­la,
 • Hel­lin Elii­na, s. 23. 7. 1922 Savu­kos­kel­la, k. 4. 7. 2004 Savu­kos­kel­la,
 • Arvo Ahti Tapio, s. 26. 4. 1924 Savu­kos­kel­la, k. 17. 5. 1993 Savu­kos­kel­la,
 • Hel­mi Kyl­lik­ki, s. 17. 10. 1926 Savu­kos­kel­la, k. 19. 10. 2018 Savu­kos­kel­la,
 • Sei­ja Mar­jat­ta, s. 28. 3. 1929 Savu­kos­kel­la, k. 29. 12. 1929 Savu­kos­kel­la,
 • Mir­ja Mar­git, s. 2. 2. 1933 Savu­kos­kel­la, k. 30. 1. 2004 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: kuu­den­nen lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan Savu­kos­ken rip­pi­kir­jat 1917–1920 (s. 1), 1921–1930 (s. 1), 1931–1940 (s. 3), 1941–1950 (s. 4), 1951–1960 (s. 97), hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Savu­kos­ken vete­raa­ni­mat­rik­ke­li, Koti-Lappi 25. 10. 2018, Elle-Maarit Yli­lok­ka

VII Vie­no Vil­po­nen e. Hih­na­vaa­ra (Alpin tytär), s. 2. 1. 1911 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 12. 1994 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞ 12. 4. 1931: Arvid Albin Vil­po­nen, s. 21. 1. 1903 Perä­sei­nä­joel­la, k. 17. 8. 1999 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Aar­no Erk­ki, s. 21. 4. 1932 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 11. 9. 1940 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Veli Jor­ma, s. 9. 8. 1934 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 22. 4. 1935 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Rei­no, s. 4. 9. 1936 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 2. 7. 2011 Savu­kos­kel­la,
 • Eero Johan­nes, s. 6. 7. 1942 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 9. 2. 2001 Savu­kos­kel­la,
 • Kari Tapa­ni, s. 12. 8. 1944 Savu­kos­kel­la, k. 6. 2. 1945 Rau­tios­sa.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan Savu­kos­ken rip­pi­kir­jat 1931–1940 (s. 3), 1941–1950 (s. 85), 1951–1960 (s. 157), hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la

VII Anna-Liisa Suu­ri­mä­ki e. Hih­na­vaa­ra (Alpin tytär), s. 10. 4. 1920 Savu­kos­kel­la, m. 8. 2. 1939 Jaa­laan.

Puo­li­so, ∞ 2. 11. 1938: Olli Suu­ri­mä­ki, s. 11. 12. 1912 Jaa­las­sa.

Puut­tu­via tie­to­ja: kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, puo­li­son kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, mah­dol­li­set lap­set.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan Savu­kos­ken rip­pi­kir­ja 1931–1940 (s. 472)

VII Arvo Ahti Tapio Hih­na­vaa­ra (Alpin poi­ka), s. 26. 4. 1924 Savu­kos­kel­la, k. 17. 5. 1993 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞ 26. 4. 1953: Kert­tu Hih­na­vaa­ra e. Pulk­ki­nen, s. 26. 4. 1924 Hii­to­las­sa, k. 24. 4. 2013 Savu­kos­kel­la.

Avio­lii­tos­ta ei lap­sia.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan Savu­kos­ken rip­pi­kir­ja 1951–1960 (s. 97), hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Koti-Lappi 16. 5. 2013

VII Hel­mi Kyl­lik­ki Kar­pee­ki e. Hih­na­vaa­ra (Alpin tytär), s. 17. 10. 1926 Savu­kos­kel­la, k. 19. 10. 2018 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞ 20. 10. 1946: Eeli Kar­pee­ki, s. 11. 7. 1921 Kaus­ti­sel­la, k. 23. 10. 1985 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Tapio Kul­ler­vo, s. 31. 5. 1954 Savu­kos­kel­la, k. 21. 10. 2012 Savu­kos­kel­la.

hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan Savu­kos­ken rip­pi­kir­jat 1941–1950 (s. 5), 1951–1960 (s. 75), Koti-Lappi 25. 10. 2018

VI Maria Erii­ka Kan­gas e. Hih­na­vaa­ra (Marian tytär), s. 12. 1. 1878 Sodan­ky­läs­sä, k. 9. 8. 1962 Savu­kos­kel­la. Lap­si:

 • Sig­ne Soh­via, s. 15. 3. 1907 Sodan­ky­läs­sä, k. 1. 10. 1987 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞: Hans Kus­taa Kan­gas, s. 26. 12. 1872 Sodan­ky­läs­sä, k. 29. 1. 1936 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, mah­dol­li­set muut lap­set.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja 1901–1910 (s. 399), Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan las­ten­kir­jat 1881–1891 (s. 180), 1891–1900 (s. 182), hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la

VI Alek­san­te­ri (Alek­si) Hih­na­vaa­ra (Marian poi­ka), s. 21. 11. 1882 Sodan­ky­läs­sä, k. 9. 1. 1938 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so: Edla Maria (Mari) Tan­hua, s. 19. 8. 1900 Sodan­ky­läs­sä, k. 9. 11. 1985 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Veik­ko, s. 1. 1. 1926 Sodan­ky­läs­sä, k. 20. 2. 1927 Sodan­ky­läs­sä,
 • Ant­ti Eina­ri, s. 6. 10. 1928 Sodan­ky­läs­sä, k. 9. 1. 1938 Sodan­ky­läs­sä,
 • Aino Ade­le, s. 12. 5. 1932 Sodan­ky­läs­sä, k. 2. 2. 2013 Sodan­ky­läs­sä.

hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län I hau­tuu­maal­la, Kir­ja­sam­po, Saa­ra Tan­hua (via Geni), Lea Sopa­nen (via Geni)

VI Mat­ti Heik­ki Hih­na­vaa­ra (Marian poi­ka), s. 3. 8. 1887 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 11. 1964 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞: Jen­ny Kris­tii­na Hih­na­vaa­ra e. Ara­jär­vi (Jemi­nan tytär), s. 17. 1. 1895 Sodan­ky­läs­sä, k. 27. 3. 1976 Savu­kos­kel­la. Lap­si:

 • Sen­ni,
 • Lin­nea, s. 9. 4. 1926 Savu­kos­kel­la, k. 4. 1. 2009 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, esi­koi­sen mah­dol­li­set muut etu­ni­met, synnyin- ja kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Elle-Maarit Yli­lok­ka

VI Kaar­le Sanfrid (Samp­pa) Hih­na­vaa­ra (Marian poi­ka), s. 22. 10. 1889 Sodan­ky­läs­sä, k. 1. 3. 1928 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞: Anna Kus­taa­va Hih­na­vaa­ra e. Mart­ti­la, s. 28. 2. 1890 Sodan­ky­läs­sä, k. 25. 9. 1967 Savu­kos­kel­la.

 • Airi Hel­lin, s. 21. 12. 1914 Sodan­ky­läs­sä, k. 4. 8. 2002 Rova­nie­mel­lä,
 • Armi Tel­ler­vo, s. 16. 6. 1917 Sodan­ky­läs­sä, k. 1. 11. 2000 Savu­kos­kel­la,
 • Rau­ni Emmi Annik­ki, s. 22. 2. 1920 Savu­kos­kel­la, k. 24. 12. 2006 Savu­kos­kel­la,
 • Hele­na Hil­dur, s. 9. 3. 1922 Savu­kos­kel­la, k. 29. 7. 2010.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, kuo­puk­sen kuo­lin­paik­ka (hau­dat­tu Savu­kos­kel­le).

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja 1901–1910 (s. 399), Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan las­ten­kir­ja 1891–1900 (s. 182), hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, hau­ta­ki­vi Tavi­vaa­ran hau­tuu­maal­la, Eila Yli­lok­ka

VII Armi Tel­ler­vo Ries­to e. Har­ju e. Hih­na­vaa­ra (Sam­pan tytär), s. 16. 6. 1917 Sodan­ky­läs­sä, k. 1. 11. 2000 Savu­kos­kel­la.

1. puo­li­so, ∞ 12. 10. 1939: Eero Kal­le Ilma­ri Har­ju, s. 1. 11. 1915 Sodan­ky­läs­sä, kaa­tui 13. 5. 1942 Pet­ku­las­sa.

2. puo­li­so, ∞ 17. 6. 1947: Vil­ho Ries­to (Emman poi­ka), s. 20. 4. 1916 Sodan­ky­läs­sä, k. 28. 10. 1981 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Mat­ti Juha, s. 1. 3. 1949 Savu­kos­kel­la, k. 5. 5. 1999 Ruot­sis­sa,
 • Kau­ko Samu­li, s. 4. 2. 1954 Savu­kos­kel­la, k. 1. 5. 2016 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: lap­set 1. avio­lii­tos­ta, yhden lap­sen kuo­lin­paik­ka.

hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus 19. 2. 1985, Sotapolku.fi

VII Rau­ni Emmi Annik­ki Lönn­ström e. Hih­na­vaa­ra (Sam­pan tytär), s. 22. 2. 1920 Savu­kos­kel­la, k. 24. 12. 2006 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞: Sulo Armas Lönn­ström, s. 21. 1. 1917, k. 30. 5. 1996 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Mart­ti Ola­vi, s. 26. 1. 1945 Kala­joel­la, k. 4. 5. 2020 Rova­nie­mel­lä,
 • Var­pu Anne­li, s. 29. 12. 1948, k. 28. 4. 2002.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, puo­li­son syn­nyin­paik­ka, toi­sen lap­sen synnyin- ja kuo­lin­paik­ka, mah­dol­li­set muut lap­set.

hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Elle-Maarit Yli­lok­ka, Koti-Lappi 28. 5. 2020

VI Iida Susan­na Kle­met­ti­nen e. Kuos­ku e. Hih­na­vaa­ra (Marian tytär), s. 14. 9. 1891 Sodan­ky­läs­sä, k. 24. 12. 1977 Savu­kos­kel­la.

1. puo­li­so, ∞ 15. 2. 1918: Heik­ki Jal­ma­ri Kuos­ku (Hei­kin poi­ka), s. 5. 7. 1890 Sodan­ky­läs­sä, k. 13. 4. 1935 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Aune Inke­ri, s. 20. 7. 1918 Savu­kos­kel­la, k. 28. 5. 1992 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Alvi Johan­nes, s. 1. 2. 1921 Savu­kos­kel­la, k. 17. 5. 1994 Savu­kos­kel­la,
 • Eino Ilma­ri, s. 26. 3. 1925 Savu­kos­kel­la, k. 27. 10. 2007 Savu­kos­kel­la,
 • Pau­li Rik­hard, s. 24. 12. 1928 Savu­kos­kel­la, k. 25. 6. 1982 Savu­kos­kel­la,
 • Sal­li Maria, s. 7. 1. 1930 Savu­kos­kel­la, k. 11. 7. 1930 Savu­kos­kel­la.

2. puo­li­so, ∞: Daa­vid Kle­met­ti­nen, s. 23. 3. 1888, k. 20. 1. 1967 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: 2. vih­ki­päi­vä, 2. puo­li­son syn­nyin­paik­ka.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus, hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la

VII Aune Inke­ri Vuol­lu e. Kuos­ku (Susan­nan tytär), s. 20. 7. 1918 Savu­kos­kel­la, k. 28. 5. 1992 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞ 5. 11. 1950: Fer­di­nand Vuol­lu, s. 17. 1. 1909 Sodan­ky­läs­sä, k. 20. 3. 1970 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Avio­lii­tos­ta ei lap­sia.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus

VI Kai­sa Kus­taa­va (Kat­ri) Pout­tu e. Hih­na­vaa­ra (Marian tytär), s. 3. 12. 1893 Sodan­ky­läs­sä, k. 24. 11. 1977 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞: Jaak­ko Vih­to­ri Pout­tu, s. 27. 11. 1878 Lapual­la, k. 31. 10. 1950 Savu­kos­kel­la. Suu­ta­ri. Lap­sia:

 • Pent­ti, s. 8. 4. 1916 Sodan­ky­läs­sä, k. 7. 3. 1994 Savu­kos­kel­la,
 • Alvar, s. 21. 9. 1920 Savu­kos­kel­la, k. 21. 4. 1987 Savu­kos­kel­la,
 • Arvo.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, kuo­puk­sen synnyin- ja kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja 1901–1910 (s. 399), Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan las­ten­kir­ja 1891–1900 (s. 182), hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Elle-Maarit Yli­lok­ka

VII Pent­ti Pout­tu (Kat­rin poi­ka), s. 8. 4. 1916 Sodan­ky­läs­sä, k. 7. 3. 1994 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞: Anni Pout­tu e. Lau­ri­la, s. 23. 5. 1921 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 19. 1. 2009 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Pent­ti Allan, s. 22. 6. 1940 Savu­kos­kel­la, huk­kui 24. 5. 1956 Savu­kos­kel­la,
 • Heli Mar­git, s. 27. 11. 1941 Savu­kos­kel­la, k. 3. 7. 1969 Savu­kos­kel­la,
 • Arja Tuu­la Kaa­ri­na, s. 14. 7. 1943 Savu­kos­kel­la, k. 28. 10. 1944 Kala­joel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä.

hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Elle-Maarit Yli­lok­ka, Sei­ja Uusi­ta­lo

VII Alvar Pout­tu (Kat­rin poi­ka), s. 21. 9. 1920 Savu­kos­kel­la, k. 21. 4. 1987 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞: Tyy­ne Pout­tu e. Kal­lis­ko­ta (Stii­nan tytär), s. 30. 4. 1923 Savu­kos­kel­la, k. 15. 10. 2011 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Eero Jaak­ko Juha­ni, s. 2. 9. 1945 Savu­kos­kel­la, k. 2. 12. 2009 Sodan­ky­läs­sä,
 • Veli Pert­ti Alvar, s. 10. 1. 1947 Savu­kos­kel­la, k. 19. 1. 2006 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, muut lap­set

hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Pet­ra Komu­lai­nen, Elle-Maarit Yli­lok­ka

V Kaar­le Alek­san­te­ri Kuos­ku (Lii­san poi­ka), s. 5. 8. 1870 Sodan­ky­läs­sä, k. 30. 7. 1924 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞ 7. 2. 1896: Hil­da Karo­lii­na Kuos­ku e. Väli­ta­lo, s. 16. 7. 1867 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 5. 1949 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Alma Kus­taa­va, s. 17. 10. 1896 Sodan­ky­läs­sä, k. 23. 6. 1956 Savu­kos­kel­la,
 • Iida Val­pu­ri, s. 12. 4. 1898 Sodan­ky­läs­sä, k. 6. 3. 1986 Savu­kos­kel­la,
 • Olga Maria, s. 25. 3. 1900 Sodan­ky­läs­sä, k. 15. 4. 1902 Sodan­ky­läs­sä,
 • Hil­ja Hen­rii­ka, s. 27. 1. 1902 Sodan­ky­läs­sä, k. 15. 3. 1903 Sodan­ky­läs­sä,
 • Kaar­le Sanfrid, s. 17. 5. 1904 Sodan­ky­läs­sä, k. 30. 7. 1944 sota­sai­raa­las­sa,
 • Aina Maria, s. 21. 2. 1906 Sodan­ky­läs­sä, k. 8. 7. 1977 Savu­kos­kel­la,
 • Jen­ni Kata­rii­na, s. 8. 12. 1907 Sodan­ky­läs­sä, k. 6. 1. 1969 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Ola­vi Nes­to­ri, s. 29. 12. 1909 Sodan­ky­läs­sä, k. 29. 8. 1910 Sodan­ky­läs­sä.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1891–1900 (s. 37), 1901–1910 (s. 1562), 1911–1920 (s. 1029)

VI Alma Kus­taa­va Luuk­ko­nen e. Olli­la e. Kuos­ku (Kaar­len tytär), s. 17. 10. 1896 Sodan­ky­läs­sä, k. 23. 6. 1956 Savu­kos­kel­la.

1. puo­li­so, ∞ 11. 1. 1919: Juho Eino Olli­la, s. 6. 9. 1895 Sodan­ky­läs­sä, k. 9. 6. 1925 Savu­kos­kel­la.

2. puo­li­so, ∞ 13. 3. 1927: Adolf Luuk­ko­nen, s. 29. 1. 1899 Kuusa­mos­sa, k. 10. 7. 1976 Savu­kos­kel­la.

Avio­lii­tois­ta ei lap­sia.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1917–1920 (s. 16), 1931–1940 (s. 31)

VI Iida Val­pu­ri Halo­nen e. Kuos­ku (Kaar­len tytär), s. 12. 4. 1898 Sodan­ky­läs­sä, k. 6. 3. 1986 Savu­kos­kel­la. Lap­si:

 • Rei­no, s. 24. 2. 1918 Savu­kos­kel­la, k. 27. 7. 1924 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞ 21. 8. 1921: Kaar­le Alek­san­te­ri Halo­nen (Kaa­pe­rin poi­ka), s. 3. 12. 1887 Sodan­ky­läs­sä, k. 6. 8. 1971 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Johan­nes Ola­vi, s. 30. 3. 1922 Savu­kos­kel­la, k. 7. 7. 1922 Savu­kos­kel­la,
 • Toi­vo Alek­san­te­ri, s. 4. 10. 1923 Savu­kos­kel­la, kaa­tui 13. 3. 1944 Vie­nan kana­val­la,
 • Sirk­ka Inke­ri, s. 4. 10. 1923 Savu­kos­kel­la, k. 11. 11. 1982 Savu­kos­kel­la,
 • Raa­kel, s. 18. 8. 1928 Savu­kos­kel­la, k. 27. 12. 2013 Kemi­jär­vel­lä,
 • Nii­lo Nes­to­ri, s. 27. 1. 1930 Savu­kos­kel­la, k. 4. 1. 1972 Savu­kos­kel­la.

Tar­kis­tet­ta­via tie­to­ja: vii­den­nen lap­sen kuo­lin­paik­ka.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan kir­kon­kir­jat, Mika Joke­la, Koti-Lappi 30. 1. 2014

VI Kaar­le Sanfrid Kuos­ku (Kaar­len poi­ka), s. 17. 5. 1904 Sodan­ky­läs­sä, k. 30. 7. 1944 sota­sai­raa­las­sa.

1. puo­li­so, ∞ 6. 6. 1927, eron­neet 13. 9. 1933: Sii­ri Maria Kak­ki­nen e. Kuos­ku e. Kar­vo­nen, s. 15. 3. 1905 Sodan­ky­läs­sä, k. 8. 2. 1937 Rova­nie­mel­lä.

2. puo­li­so, ∞ 10. 8. 1936: Eevi Elii­na Sii­ro­nen e. Kuos­ku e. Oinas, s. 28. 3. 1914 Kemi­jär­vel­lä, k. 12. 9. 1977 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Kaar­lo Kale­vi, s. 23. 11. 1935 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 25. 8. 1966 Savu­kos­kel­la,
 • Ellen Kai­sa Kaa­ri­na, s. 21. 8. 1943 Savu­kos­kel­la, k. 15. 8. 1944 Savu­kos­kel­la.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan kir­kon­kir­jat, Rova­nie­men seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1931–1940 (s. 3264), 1931–1940 (s. 3231)

VI Aina Maria Kar­vo­nen e. Kuos­ku (Kaar­len tytär), s. 21. 2. 1906 Sodan­ky­läs­sä, k. 8. 7. 1977 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞ 7. 7. 1929: Arvo Vil­hel­mi (Vil­le) Kar­vo­nen, s. 3. 12. 1906 Sodan­ky­läs­sä, k. 5. 9. 1992 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Eila, s. 13. 6. 1928 Savu­kos­kel­la, k. 1. 6. 2012 Savu­kos­kel­la,
 • Yrjö Arvo, s. 9. 10. 1929 Savu­kos­kel­la, k. 12. 12. 2010 Sodan­ky­läs­sä,
 • Eero Armas, s. 26. 7. 1932 Savu­kos­kel­la, k. 23. 3. 1933 Savu­kos­kel­la,
 • Rai­mo Edvard, s. 1. 1. 1935 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 1. 9. 2008 Savu­kos­kel­la,
 • Tuo­mo Jal­ma­ri, s. 13. 11. 1950 Savu­kos­kel­la, k. 3. 7. 1996 Savu­kos­kel­la.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan kir­kon­kir­jat, hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Savu­kos­ken vete­raa­ni­mat­rik­ke­li, Sei­ja Uusi­ta­lo, Kai­sa Lau­ri­la, Tero Lau­ri­la

VII Yrjö Arvo Kar­vo­nen (Ainan poi­ka), s. 9. 10. 1929 Savu­kos­kel­la, k. 12. 12. 2010 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 18. 7. 1950: Irja Annik­ki Kar­vo­nen e. Jyl­hän­leh­to, s. 1. 5. 1932 Savu­kos­kel­la, k. 5. 4. 2015 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Eila Mar­jat­ta, s. 11. 3. 1952 Savu­kos­kel­la, k. 2. 5. 1958 Savu­kos­kel­la.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan kir­kon­kir­jat, Sei­ja Uusi­ta­lo, Tero Lau­ri­la, Lapin Kan­sa 12. 4. 2015

VI Jen­ni Kata­rii­na Kul­pak­ko e. Kuos­ku (Kaar­len tytär), s. 8. 12. 1907 Sodan­ky­läs­sä, k. 6. 1. 1969 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞ 12. 8. 1928: Eemil Kul­pak­ko, s. 26. 6. 1902 Sodan­ky­läs­sä, k. 18. 9. 1980 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Lap­sia:

 • Elma Inke­ri, s. 21. 2. 1929 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 26. 4. 2016 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Väi­nö, s. 23. 9. 1930 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 2. 10. 2004 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Eero Johan­nes, s. 3. 10. 1934 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 3. 1. 1972 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Aimo Aulis, s. 21. 7. 1937 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 5. 3. 1999 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan kir­kon­kir­jat, hau­ta­ki­vi Pel­ko­sen­nie­men hau­tuu­maal­la, Lapin Kan­sa 17. 5. 2016

VII Elma Inke­ri Schro­de­rus e. Kul­pak­ko (Jen­nin tytär), s. 21. 2. 1929 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 26. 4. 2016 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞ 28. 7. 1947: Fredrik Schro­de­rus, s. 15. 4. 1924 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 24. 5. 1995 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Lap­sia:

 • Sirk­ka Lii­sa, s. 12. 8. 1947 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 9. 4. 1948 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan kir­kon­kir­jat, Lapin Kan­sa 17. 5. 2016

III Lii­sa Olli­la e. Halo­nen (Matin tytär), s. 8. 9. 1795 Sodan­ky­läs­sä, k. 18. 6. 1850 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 26. 7. 1816: Han­nu Olli­la e. Nousu, s. 15. 4. 1787 Sodan­ky­läs­sä, k. 23. 6. 1850 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Mart­ti, s. 20. 9. 1819 Sodan­ky­läs­sä, k. 19. 5. 1880 Sodan­ky­läs­sä,
 • Maria Lii­sa, s. 1. 3. 1823 Sodan­ky­läs­sä, k. 6. 1. 1844 Sodan­ky­läs­sä,
 • Mat­ti, s. 31. 12. 1826 Sodan­ky­läs­sä, k. 10. 6. 1850 Sodan­ky­läs­sä,
 • Han­nu, s. 28. 5. 1829 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 4. 1913 Sodan­ky­läs­sä,
 • Sofia, s. 21. 4. 1832 Sodan­ky­läs­sä, k. 2. 6. 1856 Sodan­ky­läs­sä,
 • Johan, s. 23. 4. 1835 Sodan­ky­läs­sä, k. 24. 6. 1861 Sodan­ky­läs­sä.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1816 vihit­ty­jen luet­te­lo, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1812–1823 (s. 178), 1824–1830 (s. 92), 1831–1837 (s. 90), 1838–1844 (s. 130), 1845–1851 (s. 128), 1852–1858 (s. 134), 1859–1871 (s. 164, 170), 1872–1881 (s. 167), Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1850, 1861 kuol­lei­den ja hau­dat­tu­jen luet­te­lot, Erk­ki Koi­vis­to (Nousu, № 34)

IV Mart­ti Olli­la (Lii­san poi­ka), s. 20. 9. 1819 Sodan­ky­läs­sä, k. 19. 5. 1880 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 26. 12. 1841: Maria Kai­sa Olli­la e. Sari­vaa­ra, s. 2. 8. 1817 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 5. 6. 1893 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Han­nu, s. 17. 4. 1842 Sodan­ky­läs­sä,
 • Juho, s. 16. 5. 1846 Sodan­ky­läs­sä,
 • Mat­ti, s. 27. 3. 1852 Sodan­ky­läs­sä, k. 6. 4. 1852 Sodan­ky­läs­sä,
 • Maria Sofia, s. 22. 2. 1853 Sodan­ky­läs­sä, k. 18. 1. 1855 Sodan­ky­läs­sä,
 • Maria Susan­na, s. 6. 9. 1856 Sodan­ky­läs­sä, m. 1882 Kemiin,
 • Bri­ta Kai­sa, s. 6. 8. 1860 Sodan­ky­läs­sä, k. 16. 5. 1861 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: kol­men lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1845–1851 (s. 128), 1852–1858 (s. 134), 1859–1871 (s. 164), 1872–1881 (s. 167), 1882–1891 (s. 46), 1891–1900 (s. 42), Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1880 hau­dat­tu­jen luet­te­lo, Kemin maa­seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1881–1890 (s. 809, 685), 1891–1900 (s. 128), Erk­ki Koi­vis­to (Nousu, № 33)

V Han­nu Olli­la (Mar­tin poi­ka), s. 17. 4. 1842 Sodan­ky­läs­sä. Talol­li­nen Nis­si­na­hon tilal­la Sodan­ky­län kir­kon­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞: Bri­ta Sti­na Olli­la e. Wuo­luk­ka e. Hir­vas­jär­vi, s. 1. 6. 1828 Kemi­jär­vel­lä, k. 2. 2. 1907 Sodan­ky­läs­sä. Lap­si:

 • Matil­da, s. 22. 5. 1870 Sodan­ky­läs­sä, k. 13. 1. 1946 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, vih­ki­päi­vä, mah­dol­li­set muut lap­set.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1859–1871 (s. 71), 1872–1881 (s. 57), 1901–1910 (s. 497), 1941–1950 (s. 131), Kemi­jär­ven seu­ra­kun­nas­sa 1828 syn­ty­nei­den ja kas­tet­tu­jen luet­te­lo

V Juho Olli­la (Mar­tin poi­ka), s. 16. 5. 1846 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 1897: Karo­lii­na Olli­la e. Tep­sa, s. 14. 9. 1843 Sodan­ky­läs­sä, k. 20. 2. 1903 Sodan­ky­läs­sä. Lap­si:

 • Iiva­ri Robert, s. 22. 12. 1883 Sodan­ky­läs­sä, k. 9. 11. 1900 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, vih­ki­päi­vä.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja 1901–1910 (s. 1682)

IV Han­nu Olli­la (Lii­san poi­ka), s. 28. 5. 1829 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 4. 1913 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 22. 6. 1859: Kai­sa Lii­sa Olli­la e. Keih­tä, s. 2. 1. 1840 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Bri­ta Lii­sa, s. 2. 1. 1860 Sodan­ky­läs­sä, k. 2. 6. 1864 Sodan­ky­läs­sä,
 • Maria Kus­taa­va, s. 26. 8. 1861 Sodan­ky­läs­sä,
 • Lau­ra Matil­da, s. 24. 4. 1864 Sodan­ky­läs­sä, k. 9. 6. 1872 Sodan­ky­läs­sä,
 • Mat­ti Aukus­ti, s. 9. 11. 1865 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 1. 1942 Savu­kos­kel­la,
 • Han­nu Olli, s. 20. 11. 1868 Sodan­ky­läs­sä, k. 4. 8. 1951 Savu­kos­kel­la,
 • Juho, s. 8. 8. 1870 Sodan­ky­läs­sä, m. 29. 4. 1908 Rova­nie­mel­le,
 • Susan­na, s. 1. 7. 1872 Sodan­ky­läs­sä, k. 15. 1. 1958 Savu­kos­kel­la,
 • Pet­ter Ulrik, s. 10. 4. 1874 Sodan­ky­läs­sä, k. 16. 3. 1875 Sodan­ky­läs­sä,
 • Sel­ma, s. 7. 3. 1876 Sodan­ky­läs­sä, k. 4. 11. 1941 Savu­kos­kel­la,
 • Kai­sa Val­pu­ri, s. 26. 4. 1878 Sodan­ky­läs­sä,
 • Kaar­le, s. 10. 2. 1880 Sodan­ky­läs­sä,
 • Hil­da, s. 8. 7. 1882 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: puo­li­son ja vii­den lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1872, 1874 syn­ty­nei­den ja kas­tet­tu­jen luet­te­lot, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1859–1871 (s. 164), 1872–1881 (s. 167), 1901–1910 (s. 1680), Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan las­ten­kir­ja 1881–1891 (s. 22), Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1859 vihit­ty­jen luet­te­lo, hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Erk­ki Koi­vis­to (Nousu, № 34), hau­ta­ris­ti Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Erk­ki Kil­pe­lä

V Mat­ti Aukus­ti Olli­la (Han­nun poi­ka), s. 9. 11. 1865 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 1. 1942 Savu­kos­kel­la.

1. puo­li­so, ∞ 19. 9. 1889: Mat­lee­na Olli­la e. Sula­sal­mi (Pekan tytär), s. 28. 7. 1866 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 7. 6. 1909 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Hil­le Aukus­ti, s. 10. 12. 1889 Sodan­ky­läs­sä, k. 28. 4. 1909 Sodan­ky­läs­sä,
 • Mik­kel Alek­san­te­ri, s. 20. 9. 1891 Sodan­ky­läs­sä, k. 20. 4. 1932 Savu­kos­kel­la,
 • Juho Eina­ri, s. 6. 9. 1895 Sodan­ky­läs­sä, k. 9. 6. 1925 Savu­kos­kel­la,
 • Jal­ma­ri Eevert, s. 5. 11. 1897 Sodan­ky­läs­sä,
 • Jen­ny Kus­taa­va, s. 18. 8. 1899 Sodan­ky­läs­sä,
 • Edla Maria, s. 12. 1. 1901 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 2. 1909 Sodan­ky­läs­sä,
 • Hil­ja, s. 3. 7. 1903 Sodan­ky­läs­sä,
 • Mii­li Ire­ne, s. 2. 5. 1905 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 12. 1946 Savu­kos­kel­la,
 • Matias Eemil, s. 6. 10. 1907 Sodan­ky­läs­sä.

2. puo­li­so, ∞ 12. 12. 1910: Bri­ta Olli­la e. Eira, s. 22. 9. 1878 Ina­ris­sa. Lap­si:

 • Antuu­nia, s. 18. 2. 1911 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: toi­sen puo­li­son ja vii­den lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja 1901–1910 (s. 1680), Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1891, 1911 syn­ty­nei­den ja kas­tet­tu­jen luet­te­lot, hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Sari Ala­ta­lo

VI Mik­kel Alek­san­te­ri Olli­la (Matin poi­ka), s. 20. 9. 1891 Sodan­ky­läs­sä, k. 20. 4. 1932 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞ 4. 7. 1913: Hil­da Maria Olli­la e. Halo­nen (Ollin tytär), s. 2. 1. 1895 Sodan­ky­läs­sä, k. 6. 1. 1958 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Iiva­ri, s. 2. 9. 1914 Sodan­ky­läs­sä, k. 30. 8. 1981 Savu­kos­kel­la,
 • Lee­vi, s. 28. 11. 1917 Sodan­ky­läs­sä, k. 28. 8. 1982 Savu­kos­kel­la,
 • Kaler­vo, s. 24. 2. 1927 Savu­kos­kel­la, k. 27. 2. 1936 Savu­kos­kel­la,
 • Kul­ler­vo, s. 1. 1. 1930 Savu­kos­kel­la, k. 18. 5. 2014 Savu­kos­kel­la.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1891 syn­ty­nei­den ja kas­tet­tu­jen luet­te­lo, Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus, Savu­kos­ken vete­raa­ni­mat­rik­ke­li

VII Kul­ler­vo Olli­la (Mik­ke­lin poi­ka), s. 1. 1. 1930 Savu­kos­kel­la, k. 18. 5. 2014 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞ 9. 3. 1955: Anne Mar­ket­ta Olli­la e. Vän­tä­nen, s. 21. 7. 1937, k. 2. 7. 2004 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: puo­li­son syn­nyin­paik­ka, lap­set.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus, Koti-Lappi 18. 6. 2014

VI Mii­li Ire­ne Aal­to­vir­ta e. Olli­la (Matin tytär), s. 2. 5. 1905 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 12. 1946 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞: Mart­ti Niko­lai Aal­to­vir­ta e. Alén, s. 17. 10. 1900 Alas­ta­ros­sa, k. 8. 7. 1958 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Mart­ti Mai­nio, s. 23. 12. 1928 Savu­kos­kel­la, k. 30. 7. 1990 Savu­kos­kel­la,
 • Mee­ri Mie­lik­ki, s. 1. 8. 1930 Savu­kos­kel­la, k. 12. 4. 1940 Savu­kos­kel­la,
 • Mau­ri.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, kuo­puk­sen mah­dol­li­set muut etu­ni­met, synnyin- ja kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Savu­kos­ken vete­raa­ni­mat­rik­ke­li, hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Lapin Kan­sa 15. 7. 1958

VII Mart­ti Mai­nio Aal­to­vir­ta (Mii­lin poi­ka), s. 23. 12. 1928 Savu­kos­kel­la, k. 30. 7. 1990 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞: Mir­jam Eli­na Aal­to­vir­ta e. Oino­nen (Eli­nan tytär), s. 12. 11. 1925 Savu­kos­kel­la, k. 28. 5. 2017 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Mat­ti Juha­ni, s. 24. 4. 1952 Savu­kos­kel­la, k. 13. 2. 2015 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä.

Savu­kos­ken vete­raa­ni­mat­rik­ke­li, hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Sei­ja Uusi­ta­lo, Lapin Kan­sa 8. 3. 2015, Lapin Kan­sa 15. 6. 2017

V Han­nu Olli Olli­la (Han­nun poi­ka), s. 20. 11. 1868 Sodan­ky­läs­sä, k. 4. 8. 1951 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞ 24. 11. 1896: Kai­sa Val­pu­ri Olli­la e. Nousu, s. 25. 5. 1875 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Feliks Alek­san­te­ri, s. 17. 4. 1897 Sodan­ky­läs­sä,
 • Väi­nö Johan­nes, s. 18. 2. 1900 Sodan­ky­läs­sä, k. 18. 1. 1959 Savu­kos­kel­la,
 • Aino Kata­rii­na, s. 10. 5. 1902 Sodan­ky­läs­sä, k. 13. 11. 1984 Savu­kos­kel­la,
 • Alma Armii­da, s. 16. 4. 1904 Sodan­ky­läs­sä, k. 30. 6. 1985 Savu­kos­kel­la,
 • Hen­rik­ki, s. 18. 1. 1906 Sodan­ky­läs­sä, kaa­tui 11. 12. 1939 Sal­lan Mär­kä­jär­vel­lä,
 • Uuno, s. 4. 10. 1908 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: puo­li­son ja kah­den lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, mah­dol­li­set muut lap­set.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja 1901–1910 (s. 1680), hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Savu­kos­ken vete­raa­ni­mat­rik­ke­li

VI Aino Kata­rii­na Lake­la e. Olli­la (Han­nun tytär), s. 10. 5. 1902 Sodan­ky­läs­sä, k. 13. 11. 1984 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞: Pet­te­ri Ansel­mi Lake­la, s. 11. 2. 1890 Sodan­ky­läs­sä, k. 23. 6. 1961 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, mah­dol­li­set lap­set.

hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la

V Juho Olli­la (Han­nun poi­ka), s. 8. 8. 1870 Sodan­ky­läs­sä, m. 29. 4. 1908 per­hei­neen Rova­nie­mel­le.

Puo­li­so, ∞ 27. 11. 1907: Kree­ta Lovii­sa Olli­la e. Sal­me­la, s. 28. 10. 1883 Muo­nios­sa. Lap­si:

 • Hil­ma Kus­taa­va, s. 14. 10. 1906 Muo­nios­sa.

Puut­tu­via tie­to­ja: kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, puo­li­son ja lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, mah­dol­li­set muut lap­set.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja 1901–1910 (s. 1682)

V Susan­na Kil­pe­lä e. Olli­la (Han­nun tytär), s. 1. 7. 1872 Sodan­ky­läs­sä, k. 15. 1. 1958 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞: Heik­ki Kil­pe­lä, s. 3. 8. 1871 Sodan­ky­läs­sä, k. 2. 4. 1916 Sodan­ky­läs­sä. Met­sän­var­ti­ja. Lap­sia:

 • Eemil Alek­san­te­ri, s. 23. 6. 1896 Sodan­ky­läs­sä, k. 15. 1. 1976,
 • Assar Ansel­mi, s. 24. 10. 1899 Sodan­ky­läs­sä, k. 9. 2. 1901 Sodan­ky­läs­sä,
 • Kse­nia Alf­hil­da, s. 1. 6. 1902 Sodan­ky­läs­sä, k. 9. 3. 1984 Savu­kos­kel­la,
 • Jal­mar Val­de­mar, s. 8. 11. 1904 Sodan­ky­läs­sä, k. 9. 2. 1980 Savu­kos­kel­la,
 • Väi­nö Johan­nes, s. 4. 4. 1907 Sodan­ky­läs­sä, k. 13. 11. 1909 Sodan­ky­läs­sä,
 • Vil­ho Eelis, s. 2. 8. 1909 Sodan­ky­läs­sä, k. 25. 8. 1974 Savu­kos­kel­la,
 • Tyy­ne Ama­lia, s. 9. 2. 1912 Sodan­ky­läs­sä, m. 19. 6. 1939 Tuusu­laan,
 • Mat­ti Heik­ki, s. 11. 4. 1916 Sodan­ky­läs­sä, k. 31. 3. 1986 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, esi­koi­sen kuo­lin­paik­ka, 7. lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1872 syn­ty­nei­den ja kas­tet­tu­jen luet­te­lo, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja 1901–1910 (s. 1548), hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Erk­ki Kil­pe­lä

VI Eemil Alek­san­te­ri (Eeme­li) Kil­pe­lä (Susan­nan poi­ka), s. 23. 6. 1896 Sodan­ky­läs­sä, k. 15. 1. 1976.

Puo­li­so, ∞ 24. 5. 1925: Anna Lyy­dia Kil­pe­lä e. Kana­nen, s. 14. 11. 1904 Kuo­la­jär­vel­lä. Lap­sia:

 • Veik­ko Ante­ro, s. 22. 5. 1927 Savu­kos­kel­la, k. 11. 1. 2016 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Vil­jo Allan, s. 30. 5. 1929 Savu­kos­kel­la, k. 15. 6. 1980 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Eero Heik­ki, s. 30. 5. 1931 Savu­kos­kel­la, k. 7. 11. 1998 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: kuo­lin­paik­ka, puo­li­son kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Erk­ki Kil­pe­lä, hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, hau­ta­ki­vi Pel­ko­sen­nie­men hau­tuu­maal­la

VI Kse­nia Alf­hil­da Oinas e. Kil­pe­lä (Susan­nan tytär), s. 1. 6. 1902 Sodan­ky­läs­sä, k. 9. 3. 1984 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞ 18. 3. 1928: Juho Arvid Oinas, s. 6. 9. 1902 Sodan­ky­läs­sä, k. 1. 11. 1936 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: lap­set.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1902 syn­ty­nei­den ja kas­tet­tu­jen luet­te­lo, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja 1901–1910 (s. 1548), hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Erk­ki Kil­pe­lä

VI Jal­mar Val­de­mar Kil­pe­lä (Susan­nan poi­ka), s. 8. 11. 1904 Sodan­ky­läs­sä, k. 9. 2. 1980 Savu­kos­kel­la.

1. puo­li­so, ∞ 15. 3. 1943: Johan­na Seve­rii­na Kil­pe­lä e. Läm­sä, s. 5. 2. 1912 Kuusa­mos­sa, k. 1. 4. 1945 Oulai­sis­sa.

2. puo­li­so, ∞ 28. 5. 1947: Anja Susan­na Kil­pe­lä e. Läm­sä, s. 4. 5. 1923 Kuusa­mos­sa. Lap­sia:

 • Arvo Jal­ma­ri, s. 20. 11. 1948 Kuusa­mos­sa,
 • Lei­la Mar­jat­ta, s. 14. 2. 1963 Savu­kos­kel­la, k. 28. 5. 1963 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: 2. puo­li­son ja yhden lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja 1901–1910 (s. 1548), hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Erk­ki Kil­pe­lä, Sei­ja Uusi­ta­lo

VI Vil­ho Eelis Kil­pe­lä (Susan­nan poi­ka), s. 2. 8. 1909 Sodan­ky­läs­sä, k. 25. 8. 1974 Savu­kos­kel­la.

1. puo­li­so, ∞ 15. 2. 1936: Lin­da Este­ri Kil­pe­lä e. Sau­kos­ki (Matin tytär), s. 6. 2. 1917 Savu­kos­kel­la, k. 9. 5. 1945 Kala­joel­la. Lap­sia:

 • San­na Mai­ja, s. 1. 5. 1945 Kala­joel­la, k. 4. 11. 1945.

2. puo­li­so, ∞ 22. 7. 1950: Hel­mi Lyy­dia Kil­pe­lä e. Peso­nen, s. 11. 6. 1926 Hei­nä­ve­del­lä, k. 5. 11. 1992 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Ilpo Mat­ti Ante­ro, s. 18. 3. 1948 Savu­kos­kel­la,
 • Esa Tapio, s. 9. 9. 1949 Savu­kos­kel­la, k. 2. 10. 1979 Oulus­sa.

Puut­tu­via tie­to­ja: San­na Mai­jan kuo­lin­paik­ka, Ante­ron kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja 1901–1910 (s. 1548), Lapin Kan­sa 24. 5. 1945, hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Erk­ki Kil­pe­lä, Sei­ja Uusi­ta­lo

VI Mat­ti Heik­ki Kil­pe­lä (Susan­nan poi­ka), s. 11. 4. 1916 Sodan­ky­läs­sä, k. 31. 3. 1986 Savu­kos­kel­la. Lap­si:

1. puo­li­so, ∞ 4. 8. 1946: Elma Ade­le Kil­pe­lä e. Romp­pai­nen e. Ala­ta­lo, s. 16. 1. 1919 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 4. 12. 1950 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Heik­ki Matias, s. 21. 12. 1946 Savu­kos­kel­la, k. 23. 3. 1947 Savu­kos­kel­la,
 • Erk­ki Juha­ni, s. 19. 1. 1948 Rova­nie­mel­lä, k. 9. 8. 1949 Savu­kos­kel­la,
 • Hilk­ka Oner­va, s. 19. 1. 1948 Rova­nie­mel­lä, k. 19. 3. 1950 Savu­kos­kel­la,
 • Mart­ti Kale­vi, s. 15. 8. 1949 Savu­kos­kel­la, k. 2. 1. 1992 Rova­nie­mel­lä.

2. puo­li­so, ∞ 20. 9. 1951: Aino Kil­pe­lä e. Kuu­ro­la, s. 4. 10. 1928 Kemi­jär­vel­lä, k. 1. 12. 2016 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Sep­po Eevert, s. 8. 8. 1956 Savu­kos­kel­la, k. 4. 11. 1987 Savu­kos­kel­la.

Erk­ki Kil­pe­lä, hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la

V Sel­ma Puls­ka e. Olli­la (Han­nun tytär), s. 7. 3. 1876 Sodan­ky­läs­sä, k. 4. 11. 1941 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Lyy­dia Alf­hil­da, s. 25. 12. 1899 Sodan­ky­läs­sä, k. 3. 6. 1902 Sodan­ky­läs­sä,
 • Kaleb Alek­san­te­ri, s. 13. 12. 1902 Sodan­ky­läs­sä, k. 13. 12. 1902 Sodan­ky­läs­sä,
 • Otto Vil­jam, s. 23. 7. 1904 Sodan­ky­läs­sä, k. 30. 11. 1982 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞ 16. 7. 1906: Alfred Puls­ka (Pekan poi­ka), s. 1. 11. 1875 Sodan­ky­läs­sä, k. 7. 3. 1939 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Albert, s. 25. 1. 1907 Sodan­ky­läs­sä, k. 5. 2. 1907 Sodan­ky­läs­sä,
 • Aino, s. 20. 5. 1908 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 2. 1992 Kemi­jär­vel­lä,
 • Allu, s. 6. 7. 1911 Sodan­ky­läs­sä, k. 4. 12. 2001 Savu­kos­kel­la,
 • Mii­na, s. 8. 11. 1913 Sodan­ky­läs­sä, m. 1. 2. 1941 Ala­tor­niol­le,
 • Uuno Johan­nes, s. 9. 11. 1918 Savu­kos­kel­la, k. 14. 2. 1920 Savu­kos­kel­la,
 • Ellen Mar­ja, s. 6. 8. 1922 Savu­kos­kel­la, k. 8. 2. 2013 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: seit­se­män­nen lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja 1901–1910 (s. 1680, 1714), Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1917–1920 (s. 142), 1921–1930 (s. 161), 1931–1940 (s. 450), 1941–1950 (s. 176)

VI Otto Vil­jam Ulma­ja e. Puls­ka e. Olli­la (Sel­man poi­ka), s. 23. 7. 1904 Sodan­ky­läs­sä, k. 30. 11. 1982 Savu­kos­kel­la.

1. puo­li­so, ∞: Aino Eli­sa­bet Puls­ka e. Muk­ka­la, s. 20. 9. 1906 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 21. 9. 1941 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Lap­sia:

 • Rei­jo Otto, s. 24. 5. 1934 Savu­kos­kel­la, k. 7. 10. 2004 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Eeva,
 • Han­nu Ter­ho, s. 21. 5. 1939 Savu­kos­kel­la, k. 23. 11. 1988,
 • Erk­ki Johan­nes, s. 21. 9. 1941 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 30. 9. 1941 Savu­kos­kel­la.

2. puo­li­so, ∞: Hel­mi Johan­na Ulma­ja e. Han­nu­la e. Räi­sä­nen, s. 25. 1. 1906 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 12. 3. 1977 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vät, toi­sen lap­sen mah­dol­li­set muut etu­ni­met, syn­nyin­päi­vä ja -paik­ka, mah­dol­li­set muut lap­set.

hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Savu­kos­ken vete­raa­ni­mat­rik­ke­li, Sei­ja Uusi­ta­lo, Lapin Kan­sa 2. 10. 1941

VI Aino Pek­ka­ri­nen e. Puls­ka (Sel­man tytär), s. 20. 5. 1908 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 2. 1992 Kemi­jär­vel­lä. Lap­si:

 • Aira Anne­li, s. 18. 6. 1934 Savu­kos­kel­la, k. 10. 9. 2013 Sal­las­sa.

Puo­li­so, ∞ 21. 2. 1942: Eeme­li Pek­ka­ri­nen, s. 20. 1. 1911 Kemi­jär­vel­lä, k. 1. 5. 1958 Kemi­jär­vel­lä. Lap­sia:

 • Sei­ja Hel­le­vi, s. 12. 4. 1946 Kemi­jär­vel­lä, k. 4. 11. 1963 Kemi­jär­vel­lä.

Kemi­jär­ven seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1941–1950 (s. 1436), 1951–1960 (s. 1751), Kemi­jär­ven seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus 27. 4. 1992, Koti-Lappi 3. 10. 2013

VII Aira Anne­li Tör­mä­nen e. Puls­ka (Ainon tytär), s. 18. 6. 1934 Savu­kos­kel­la, k. 10. 9. 2013 Sal­las­sa.

Puo­li­so, ∞: Aar­ne Aar­re Tör­mä­nen, s. 4. 1. 1929 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 4. 12. 1976 Sal­las­sa.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, mah­dol­li­set lap­set.

Kemi­jär­ven seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1941–1950 (s. 1436), 1951–1960 (s. 1751), hau­ta­ki­vi Sal­lan hau­tuu­maal­la

VI Allu Puls­ka (Sel­man poi­ka), s. 6. 7. 1911 Sodan­ky­läs­sä, k. 4. 12. 2001 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞ 15. 4. 1943: Sirk­ka Inke­ri Puls­ka e. Halo­nen (Iidan tytär), s. 4. 10. 1923 Savu­kos­kel­la, k. 11. 11. 1982 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Rai­mo Aatos, s. 27. 8. 1944 Savu­kos­kel­la, k. 19. 9. 1944 Savu­kos­kel­la,
 • Mai­re Inke­ri, s. 25. 8. 1947 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: toi­sen lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan kir­kon­kir­jat, hau­ta­ki­vi Kemi­jär­ven II hau­tuu­maal­la

V Kai­sa Val­pu­ri Raja­la e. Olli­la (Han­nun tytär), s. 26. 4. 1878 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 28. 5. 1898: Juho Olli Raja­la, s. 7. 10. 1864 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Jen­ny Alf­hil­da, s. 27. 2. 1899 Sodan­ky­läs­sä,
 • Mat­lee­na, s. 22. 2. 1900 Sodan­ky­läs­sä, k. 9. 8. 1904 Sodan­ky­läs­sä,
 • Maria Til­da, s. 22. 1. 1902 Sodan­ky­läs­sä, k. 19. 2. 1902 Sodan­ky­läs­sä,
 • Juho Erk­ki, s. 11. 6. 1903 Sodan­ky­läs­sä, k. 9. 5. 1906 Sodan­ky­läs­sä,
 • Ben­ja­min, s. 13. 5. 1905 Sodan­ky­läs­sä,
 • Albert, s. 25. 4. 1907 Sodan­ky­läs­sä, k. 1. 10. 1986 Sodan­ky­läs­sä,
 • Alek­si, s. 11. 2. 1909 Sodan­ky­läs­sä, k. 16. 1. 1966 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, puo­li­son ja kah­den lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, mah­dol­li­set muut lap­set.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja 1901–1910 (s. 728), Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1909 syn­ty­nei­den ja kas­tet­tu­jen luet­te­lo, hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län I hau­tuu­maal­la

V Hil­da Olli­la (Han­nun tytär), s. 8. 7. 1882 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Yrjö Alek­san­te­ri, s. 9. 3. 1901 Sodan­ky­läs­sä, k. 1. 2. 1903 Sodan­ky­läs­sä,
 • Johan­nes, s. 16. 9. 1902 Sodan­ky­läs­sä, k. 13. 8. 1951 Savu­kos­kel­la,
 • Ilma­ri Anselm, s. 22. 12. 1905 Sodan­ky­läs­sä, k. 8. 3. 1984 Savu­kos­kel­la,
 • Tyy­ne Maria, s. 20. 4. 1908 Sodan­ky­läs­sä,
 • Hil­le August, s. 30. 1. 1910 Sodan­ky­läs­sä, kaa­tui 8. 9. 1941 Voi­ta­joel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, nel­jän­nen lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, mah­dol­li­set muut lap­set.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja 1901–1910 (s. 1684), hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Savu­kos­ken vete­raa­ni­mat­rik­ke­li

VI Johan­nes Olli­la (Hil­dan poi­ka), s. 16. 9. 1902 Sodan­ky­läs­sä, huk­kui 13. 8. 1951 Sei­pä­jär­vel­lä.

Puo­li­so, ∞: Maria Emi­lia Olli­la e. Ara­jär­vi, s. 4. 12. 1901 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 6. 1990 Savu­kos­kel­la. Lap­si:

 • Yrjö, s. 30. 6. 1929 Savu­kos­kel­la, k. 23. 2. 1959 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, mah­dol­li­set muut lap­set.

hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Lapin Kan­sa 21. 8. 1951

VI Ilma­ri Anselm Olli­la (Hil­dan poi­ka), s. 22. 12. 1905 Sodan­ky­läs­sä, k. 8. 3. 1984 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞: Kat­ri Olli­la e. Halo­nen (Juhon tytär), s. 25. 11. 1912 Sodan­ky­läs­sä, k. 11. 10. 1973 Savu­kos­kel­la. Lap­si:

 • Pent­ti Johan­nes, s. 21. 3. 1938 Savu­kos­kel­la, k. 15. 9. 1975 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, muut lap­set.

hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Savu­kos­ken vete­raa­ni­mat­rik­ke­li, Lapin Kan­sa 23. 9. 1975

III Sofia Lok­ka e. Halo­nen (Matin tytär), s. 11. 9. 1797 Sodan­ky­läs­sä, k. 13. 12. 1880 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 18. 3. 1821: Anders Lok­ka, s. 30. 11. 1792 Sodan­ky­läs­sä, k. 2. 10. 1869 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Bri­ta, s. 1822 Sodan­ky­läs­sä, k. 3. 5. 1833 Sodan­ky­läs­sä,
 • Val­pu­ri, s. 9. 5. 1824 Sodan­ky­läs­sä,
 • Olli, s. 21. 10. 1826 Sodan­ky­läs­sä, k. 3. 8. 1876 Sodan­ky­läs­sä,
 • Kris­tii­na, s. 28. 10. 1828 Sodan­ky­läs­sä,
 • Matias, s. 22. 2. 1831 Sodan­ky­läs­sä, k. 1850-luvun alku­vuo­si­na,
 • Ant­ti, s. 17. 9. 1832 Sodan­ky­läs­sä,
 • Juho, s. 22. 5. 1837 Sodan­ky­läs­sä, k. 22. 5. 1907 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: esi­koi­sen syn­nyin­päi­vä, nel­jän lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1812–1823 (s. 160), 1824–1830 (s. 82), 1831–1837 (s. 78), 1838–1844 (s. 116), 1845–1851 (s. 114), s. 1852–1858 (s. 117), 1859–1871 (s. 103), 1872–1881 (s. 96), Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1821 vihit­ty­jen luet­te­lo, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1792 ja 1831 syn­ty­nei­den ja kas­tet­tu­jen luet­te­lot, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1833 kuol­lei­den ja hau­dat­tu­jen luet­te­lo, Elle-Maarit Yli­lok­ka

IV Val­pu­ri Lok­ka (Sofian tytär), s. 9. 5. 1824 Sodan­ky­läs­sä.

 • Sofia Matil­da, s. 9. 2. 1857 Sodan­ky­läs­sä, m. 25. 12. 1878 Kuusa­moon.

Puut­tu­via tie­to­ja: kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1859–1871 (s. 103), 1872–1881 (s. 96), 1882–1891 (s. 369), 1891–1900 (s. 380), 1901–1910 (s. 820)

IV Olli Kuuk­ke­li e. Lok­ka (Sofian poi­ka), s. 21. 10. 1826 Sodan­ky­läs­sä, k. 3. 8. 1876 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 10. 11. 1856: Anna Maria Kor­va­nen e. Kuuk­ke­li e. Kor­va, s. 2. 9. 1832 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Kai­sa Sofia, s. 23. 8. 1859 Sodan­ky­läs­sä, k. 23. 4. 1888 Sodan­ky­läs­sä,
 • Pet­ter Erland, s. 3. 11. 1862 Sodan­ky­läs­sä, k. 11. 3. 1864 Sodan­ky­läs­sä,
 • Ant­ti, s. 16. 1. 1864 Sodan­ky­läs­sä,
 • Kus­taa­va, s. 3. 11. 1868 Sodan­ky­läs­sä, k. 6. 12. 1890 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: puo­li­son ja kol­man­nen lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1832 syn­ty­nei­den ja kas­tet­tu­jen luet­te­lo, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1856 kuu­lu­tet­tu­jen ja vihit­ty­jen luet­te­lo, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1859–1871 (s. 103), 1872–1881 (s. 98), 1882–1891 (s. 110, 379)

V Ant­ti Kuuk­ke­li (Ollin poi­ka), s. 16. 1. 1864 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 2. 2. 1897: Sel­ma Kuuk­ke­li e. Halo­nen (Hei­kin tytär), s. 2. 9. 1877 Sodan­ky­läs­sä, k. 16. 3. 1958 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Ilma­ri Abiel, s. 18. 7. 1899 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 11. 1984 Sodan­ky­läs­sä,
 • Kaleb, s. 3. 12. 1900 Sodan­ky­läs­sä, k. 29. 3. 1902 Sodan­ky­läs­sä,
 • Maria Kus­taa­va, s. 24. 1. 1903 Sodan­ky­läs­sä,
 • Jen­ny Lovii­sa, s. 22. 11. 1904 Sodan­ky­läs­sä,
 • Sen­ja Kris­tii­na, s. 2. 12. 1906 Sodan­ky­läs­sä, k. 19. 2. 1991 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, kah­den lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, mah­dol­li­set muut lap­set.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja 1901–1910 (s. 840), hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län II hau­tuu­maal­la

IV Ant­ti Lok­ka (Sofian poi­ka), s. 17. 9. 1832 Sodan­ky­läs­sä. Talol­li­nen Sodan­ky­län Som­pios­sa.

Puo­li­so, ∞ 14. 4. 1861: Eeva Eleo­noo­ra Lok­ka e. Kor­va, s. 10. 8. 1836 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Juho Erk­ki, s. 15. 6. 1864 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 2. 1940 Kit­ti­läs­sä,
 • Filip­pus, s. 20. 11. 1866 Sodan­ky­läs­sä, m. 17. 7. 1889 Ame­rik­kaan,
 • Jus­tus Alek­sius, s. 2. 9. 1870 Sodan­ky­läs­sä, k. 5. 7. 1974 Sodan­ky­läs­sä,
 • Ben­ja­min, s. 9. 10. 1873 Sodan­ky­läs­sä, k. 17. 4. 1937 Sodan­ky­läs­sä,
 • Hil­da Maria, s. 10. 1. 1876 Sodan­ky­läs­sä, k. 4. 8. 1954 Sodan­ky­läs­sä,
 • Anders Abiel, s. 22. 5. 1881 Sodan­ky­läs­sä, k. 19. 12. 1881 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, puo­li­son ja toi­sen lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1861 kuu­lu­tet­tu­jen ja vihit­ty­jen luet­te­lo, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1876 syn­ty­nei­den ja kas­tet­tu­jen luet­te­lo, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1859–1871 (s. 103), 1872–1881 (s. 96), 1882–1891 (s. 369), 1891–1900 (s. 380), 1901–1910 (s. 820), hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län hau­tuu­maal­la, FamilySearch.org (KDQP-9P6), Lei­la Vie­re­lä

V Juho Erk­ki Lok­ka (Antin poi­ka), s. 15. 6. 1864 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 2. 1940 Kit­ti­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 25. 12. 1896: Hil­ma Kus­taa­va Lok­ka e. Ait­ta­nie­mi, s. 16. 11. 1875 Rova­nie­mel­lä, k. 17. 11. 1961 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Ulrik Ben­ja­min, s. 11. 11. 1897 Sodan­ky­läs­sä,
 • Edla Maria, s. 30. 12. 1899 Sodan­ky­läs­sä, k. 14. 7. 1944 Savu­kos­kel­la,
 • Jen­ny Eli­sa­bet, s. 7. 4. 1902 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 7. 1906 Sodan­ky­läs­sä,
 • Filip­pus Andreas, s. 21. 7. 1905 Sodan­ky­läs­sä, k. 18. 1. 1909 Sodan­ky­läs­sä,
 • Valfrid Adolf, s. 20. 9. 1907 Sodan­ky­läs­sä, k. 7. 10. 1998 Sodan­ky­läs­sä,
 • Olli, s. 19. 12. 1911 Sodan­ky­läs­sä, k. 19. 6. 1996 Sodan­ky­läs­sä,
 • Juho Ant­ti, s. 18. 6. 1914 Sodan­ky­läs­sä, k. 1. 2. 2005 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: esi­koi­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, mah­dol­li­set muut lap­set.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja 1891–1900 (s. 380), 1901–1910 (s. 820), hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län I hau­tuu­maal­la

V Jus­tus Alek­sius Lok­ka (Antin poi­ka), s. 2. 9. 1870 Sodan­ky­läs­sä, k. 5. 7. 1974 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 13. 4. 1903: Maria Elii­na Lok­ka e. Ala­kor­va, s. 10. 6. 1883 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Ala­rik Johan­nes, s. 26. 5. 1904 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 2. 2002 Sodan­ky­läs­sä,
 • Jus­tus Emil, s. 14. 12. 1905 Sodan­ky­läs­sä, kaa­tui 2. 2. 1940 Kuh­mos­sa.

Puut­tu­via tie­to­ja: puo­li­son kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja 1901–1910 (s. 820), hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län I hau­tuu­maal­la, Tar­ja Ala­luusua, Sodan­ky­län vete­raa­ni­mat­rik­ke­li

V Ben­ja­min Lok­ka (Antin poi­ka), s. 9. 10. 1873 Sodan­ky­läs­sä, k. 17. 4. 1937 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 7. 4. 1906: Aina Anna Lok­ka e. Rii­pi, s. 2. 1. 1888 Sodan­ky­läs­sä, k. 22. 4. 1927 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Hil­da Maria, s. 11. 4. 1906 Sodan­ky­läs­sä, k. 6. 7. 1984 Sodan­ky­läs­sä,
 • Eeva Eli­sa­bet, s. 24. 12. 1907 Sodan­ky­läs­sä, k. 24. 12. 1907 Sodan­ky­läs­sä,
 • Eeva Hen­rii­ka, s. 4. 12. 1908 Sodan­ky­läs­sä, k. 21. 10. 1943 Sodan­ky­läs­sä,
 • Aar­ne Ilma­ri, s. 10. 9. 1915 Sodan­ky­läs­sä, m. 1931 Venä­jäl­le, julis­tet­tu 18. 11. 1963 kuol­leek­si 1. 1. 1944,
 • Toi­vo Johan­nes, s. 25. 7. 1918 Sodan­ky­läs­sä, kaa­tui 6. 9. 1941,
 • Sulo Aulis, s. 27. 10. 1921 Sodan­ky­läs­sä, k. 18. 12. 1991 Sodan­ky­läs­sä,
 • Elvi Ilo­na, s. 9. 3. 1925 Sodan­ky­läs­sä, k. 2. 1. 1926 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: 5. lap­sen kuo­lin­paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja 1901–1910 (s. 822), hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län I hau­tuu­maal­la, Lei­la Vie­re­lä, Tyy­ne Mar­ti­kai­nen

VI Sulo Aulis Lok­ka (Ben­ja­mi­nin poi­ka), s. 27. 10. 1921 Sodan­ky­läs­sä, k. 18. 12. 1991 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 21. 5. 1948: Bert­ta Maria Kris­tii­na Lok­ka e. Tuo­vi­nen (Nan­nan tytär), s. 24. 4. 1924 Sodan­ky­läs­sä, k. 13. 2. 2012 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Toi­vo Ola­vi, s. 21. 9. 1948 Sodan­ky­läs­sä, k. 18. 8. 2012 Sodan­ky­läs­sä.

Esko Kujan­si­vu, Tyy­ne Mar­ti­kai­nen, Lei­la Vie­re­lä, hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län II hau­tuu­maal­la

V Hil­da Maria Pyhä­jär­vi e. Lok­ka (Antin tytär), s. 10. 1. 1876 Sodan­ky­läs­sä, k. 4. 8. 1954 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 6. 4. 1900: Juho Ansel­mi Pyhä­jär­vi e. Lok­ka, s. 6. 5. 1880 Sodan­ky­läs­sä, k. 13. 11. 1953 Sodan­ky­läs­sä.

 • Jen­ny Lovii­sa, s. 1. 2. 1901 Sodan­ky­läs­sä, k. 31. 5. 1984 Sodan­ky­läs­sä,
 • Arvid, s. 22. 2. 1904 Sodan­ky­läs­sä, k. 28. 7. 1963 Sodan­ky­läs­sä,
 • Eeva Kata­rii­na, s. 9. 3. 1908 Sodan­ky­läs­sä, k. 11. 1. 1909 Sodan­ky­läs­sä,
 • Alek­san­te­ri, s. 18. 8. 1913 Sodan­ky­läs­sä, k. 29. 4. 1932 Sodan­ky­läs­sä,
 • Hel­mi Armii­da, s. 2. 6. 1915 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 5. 1994 Sodan­ky­läs­sä.

hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län hau­tuu­maal­la, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus 12. 12. 1991

VI Jen­ny Lovii­sa Ala­kor­va e. Pyhä­jär­vi (Hil­dan tytär), s. 1. 2. 1901 Sodan­ky­läs­sä, k. 31. 5. 1984 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞: Johan­nes (Han­nes) Ala­kor­va, s. 31. 5. 1891 Sodan­ky­läs­sä, k. 6. 10. 1954 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Sulo Sol­mu, s. 8. 2. 1922 Sodan­ky­läs­sä, k. 30. 12. 1982 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä.

hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län hau­tuu­maal­la, Tar­ja Ala­luusua

VI Arvid Pyhä­jär­vi (Hil­dan poi­ka), s. 22. 2. 1904 Sodan­ky­läs­sä, k. 28. 7. 1963 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 30. 9. 1929: Eeva Pyhä­jär­vi e. Hin­ku­la (Man­tan tytär), s. 15. 7. 1909 Sodan­ky­läs­sä, k. 14. 7. 1944 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Aar­re Ante­ro, s. 6. 4. 1930 Sodan­ky­läs­sä, k. 14. 4. 2008 Sodan­ky­läs­sä,
 • Kau­ko Kale­vi, s. 23. 11. 1933 Sodan­ky­läs­sä, k. 15. 3. 2001 Sodan­ky­läs­sä,
 • Tais­to Arvid, s. 20. 12. 1941 Sodan­ky­läs­sä, k. 18. 6. 2003 Sodan­ky­läs­sä.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus 25. 11. 1971, hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län hau­tuu­maal­la

IV Juho Kavak­ka e. Lok­ka (Sofian poi­ka), s. 22. 5. 1837 Sodan­ky­läs­sä, k. 22. 5. 1907 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 26. 6. 1870: Kai­sa Mag­da­lee­na Kavak­ka e. Yli­lok­ka (Erii­kan sisar), s. 13. 12. 1845 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Hil­da Elmii­na, s. 24. 3. 1871 Sodan­ky­läs­sä, k. 24. 11. 1899 Vesi­saa­res­sa,
 • Akse­li, s. 4. 11. 1872 Sodan­ky­läs­sä, k. 25. 4. 1874 Sodan­ky­läs­sä,
 • Arvid, s. 14. 7. 1875 Sodan­ky­läs­sä, k. 13. 11. 1942 Sodan­ky­läs­sä,
 • Jose­fii­na, s. 27. 3. 1878 Sodan­ky­läs­sä, k. 15. 9. 1945 Mic­hi­ga­nis­sa,
 • Eeli, s. 12. 5. 1881 Sodan­ky­läs­sä,
 • Emma, s. 4. 2. 1885 Sodan­ky­läs­sä, k. 24. 4. 1887 Sodan­ky­läs­sä,
 • Kaa­leb, s. 1. 11. 1887 Sodan­ky­läs­sä, k. 15. 4. 1952 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: puo­li­son ja 5. lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1870 kuu­lu­tet­tu­jen ja vihit­ty­jen luet­te­lo, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1859–1871 (s. 103), 1872–1881 (s. 96), 1882–1891 (s. 391), 1891–1900 (s. 404), hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län hau­tuu­maal­la, Elle-Maarit Yli­lok­ka

V Hil­da Elmii­na Kor­va­nen e. Lok­ka (Juhon tytär), s. 24. 3. 1871 Sodan­ky­läs­sä, k. 24. 11. 1899 Vesi­saa­res­sa.

Puo­li­so, ∞ 23. 8. 1896: Kefas Kor­va­nen, s. 6. 9. 1872 Sodan­ky­läs­sä, k. 13. 12. 1943 Vesi­saa­res­sa. Lap­si:

 • Olga Seve­ri­ne, s. 26. 7. 1896 Vesi­saa­res­sa, k. 3. 10. 1969 Vesi­saa­res­sa.

Elle-Maarit Yli­lok­ka, Geni (6000000034026439965)

VI Olga Seve­ri­ne Gun­der­sen e. Kor­va­nen (Hil­dan tytär), s. 26. 7. 1896 Vesi­saa­res­sa, k. 3. 10. 1969 Vesi­saa­res­sa.

Puo­li­so, ∞ 22. 1. 1922: Karl Bern­hof Gun­der­sen, s. 6. 4. 1892 Ekkerøs­sä, Nor­jas­sa, k. 17. 11. 1958 Etelä-Varangissa. Lap­sia:

 • Odd, s. 9. 5. 1922,
 • Ruth, s. 3. 10. 1923, k. 20. 7. 1992 Kirk­ko­nie­mes­sä,
 • Gerd, s. 17. 10. 1926.

Puut­tu­via tie­to­ja: las­ten mah­dol­li­set muut etu­ni­met ja syn­nyin­paik­ka, kah­den lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Elle-Maarit Yli­lok­ka, Dag Hen­ry Kart­veit (1, 2), Tar­ja Ala­luusua

V Arvid Kavak­ka (Juhon poi­ka), s. 14. 7. 1875 Sodan­ky­läs­sä, k. 13. 11. 1942 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 2. 4. 1905: Sel­ma Kris­tii­na Kavak­ka e. Kes­ki­ta­lo, s. 14. 1. 1885 Sodan­ky­läs­sä, k. 14. 7. 1944 Sodan­ky­läs­sä, partisaani-iskussa Lokan kylään. Lap­sia:

 • Lai­la Eli­sa­bet, s. 7. 5. 1906 Sodan­ky­läs­sä, k. 20. 12. 1969 Sodan­ky­läs­sä,
 • Johan Sanfrid, s. 4. 1. 1908 Sodan­ky­läs­sä, k. 27. 10. 1985 Sodan­ky­läs­sä,
 • Kat­ri Sofia, s. 14. 1. 1910 Sodan­ky­läs­sä, k. 30. 10. 2002 Sodan­ky­läs­sä,
 • Vai­to Eelis, s. 2. 1. 1914 Sodan­ky­läs­sä, k. 20. 5. 1980 Sodan­ky­läs­sä,
 • Alek­si Arvid, s. 3. 8. 1916 Sodan­ky­läs­sä, k. 20. 5. 1994 Sodan­ky­läs­sä,
 • Anna Syl­via, s. 27. 7. 1919 Sodan­ky­läs­sä, k. 8. 7. 1990 Ruot­sis­sa,
 • Hel­li Elmii­na, s. 11. 5. 1922 Sodan­ky­läs­sä, k. 10. 11. 2015 Sodan­ky­läs­sä,
 • Kau­ko Onni Ola­vi, s. 5. 2. 1925 Sodan­ky­läs­sä, k. 24. 3. 1991 Sodan­ky­läs­sä,
 • Ilma Mar­git, s. 26. 8. 1928 Sodan­ky­läs­sä,
 • Paa­vo Robert, s. 5. 7. 1932 Sodan­ky­läs­sä, k. 3. 8. 1992 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: kuu­den­nen lap­sen kuo­lin­paik­ka, yhdek­sän­nen lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län hau­tuu­maal­la, Elle-Maarit Yli­lok­ka, Lapin Kan­sa 5. 12. 2015

VI Johan Sanfrid Kavak­ka (Arvi­din poi­ka), s. 4. 1. 1908 Sodan­ky­läs­sä, k. 27. 10. 1985 Sodan­ky­läs­sä.

1. puo­li­so, ∞: Aino Lin­nea Kavak­ka e. Sää­re­lä, s. 8. 6. 1914, k. 14. 7. 1944 Sodan­ky­läs­sä, partisaani-iskussa Lokan kylään. Lap­sia:

 • Mat­ti Asse­ri, s. 3. 1. 1936 Sodan­ky­läs­sä, k. 25. 12. 2015 Sodan­ky­läs­sä,
 • Tau­no Johan­nes, s. 24. 9. 1937 Sodan­ky­läs­sä, k. 19. 5. 1947 Sodan­ky­läs­sä,
 • Asko Arvid, s. 25. 5. 1939 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 10. 2006 Sodan­ky­läs­sä.

2. puo­li­so, ∞: Lin­da Maria Kavak­ka e. Sää­re­lä, s. 8. 3. 1918 Sodan­ky­läs­sä, k. 2. 10. 2004 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vät, 1. puo­li­son syn­nyin­paik­ka.

hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län hau­tuu­maal­la, Elle-Maarit Yli­lok­ka, Tar­ja Ala­luusua, Ikuisuus.fi

VII Asko Arvid Kavak­ka (Joha­nin poi­ka), s.25. 5. 1939 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 10. 2006 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞: Hel­mi Aman­da Kavak­ka e. Kor­pi­jär­vi, s. 29. 11. 1926, k. 29. 12. 2009 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, puo­li­son syn­nyin­paik­ka, lap­set.

hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län hau­tuu­maal­la

VI Paa­vo Robert Kavak­ka (Arvi­din poi­ka), s. 5. 7. 1932 Sodan­ky­läs­sä, k. 3. 8. 1992 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞: Irma Kyl­lik­ki Kavak­ka e. Mar­ti­mo, s. 10. 9. 1937, k. 29. 4. 2004 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, puo­li­son syn­nyin­paik­ka, mah­dol­li­set lap­set.

hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län hau­tuu­maal­la

V Jose­fii­na (Fan­nie) Lam­pe­la e. Lok­ka (Juhon tytär), s. 27. 3. 1878 Sodan­ky­läs­sä, k. 15. 9. 1945 Osceo­las­sa, Hough­to­nis­sa, Mic­hi­ga­nis­sa.

Puo­li­so, ∞ 26. 6. 1901: Juho Erk­ki (Eric) Lam­pe­la, s. 18. 2. 1871 Kemi­jär­vel­lä. Lap­sia:

 • Elma, s. 1902 Mic­hi­ga­nis­sa, k. 18. 5. 1910 Mic­hi­ga­nis­sa,
 • Eric, s. 1904 Mic­hi­ga­nis­sa,
 • Wal­ter R., s. 1906 Mic­hi­ga­nis­sa,
 • John A., s. 1906 Mic­hi­ga­nis­sa, k. 9. 10. 1906 Mic­hi­ga­nis­sa,
 • Gor­don, s. 9. 8. 1907 Mic­hi­ga­nis­sa, k. 1970 Mic­hi­ga­nis­sa,
 • Arne G., s. 12. 10. 1909 Mic­hi­ga­nis­sa, k. 1970 Mic­hi­ga­nis­sa,
 • Edith, s. 1913 Mic­hi­ga­nis­sa,
 • Leo­nard J., s. 29. 7. 1914 Mic­hi­ga­nis­sa, k. 6. 11. 1987 Mic­hi­ga­nis­sa,
 • Mur­dock, s. 19. 10. 1916 Mic­hi­ga­nis­sa, k. 1992,
 • Elai­ne M., s. 25. 8. 1918 Mic­hi­ga­nis­sa, k. 14. 10. 1987 Was­hing­to­nis­sa,
 • Ray­mond C., s. 22. 5. 1924 Mic­hi­ga­nis­sa, k. 15. 1. 1997 Mic­hi­ga­nis­sa.

Puut­tu­via tie­to­ja: puo­li­son kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, kuu­den lap­sen toi­nen nimi ja kuo­lin­päi­vä, vii­den lap­sen syn­nyin­päi­vä, nel­jän lap­sen kuo­lin­paik­ka.

Elle-Maarit Yli­lok­ka

V Kaa­leb Kavak­ka (Juhon poi­ka), s. 1. 11. 1887 Sodan­ky­läs­sä, k. 15. 4. 1952 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 30. 11. 1909: Hel­mi Aman­da Kavak­ka e. Ala­kor­va, s. 23. 2. 1884 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Filip­pus, s. 26. 4. 1909 Sodan­ky­läs­sä, k. 22. 10. 1975 Sodan­ky­läs­sä,
 • Aate Alek­sius, s. 8. 11. 1910 Sodan­ky­läs­sä, k. 1. 9. 1990 Sodan­ky­läs­sä,
 • Jen­ny Kata­rii­na, s. 1. 11. 1913 Sodan­ky­läs­sä, k. 17. 7. 2006 Sodan­ky­läs­sä,
 • Aar­ne Johan­nes, s. 16. 11. 1915 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 2. 2000 Sodan­ky­läs­sä,
 • Veik­ko, s. 14. 9. 1925 Sodan­ky­läs­sä, k. 17. 9. 2001 Sodan­ky­läs­sä,
 • Hel­mi Anel­ma, s. 9. 1. 1929 Sodan­ky­läs­sä, k. 6. 9. 2011 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: puo­li­son kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län hau­tuu­maal­la, Elle-Maarit Yli­lok­ka

VI Aate Alek­sius Kavak­ka (Kaa­le­bin poi­ka), s. 16. 11. 1915 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 2. 2000 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞: Mil­ja Kavak­ka e. Kont­ta­nie­mi, s. 16. 11. 1905, k. 1. 6. 2003 Sodan­ky­läs­sä.

  Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, puo­li­son syn­nyin­paik­ka, mah­dol­li­set lap­set.

  hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län hau­tuu­maal­la

VI Jen­ny Kata­rii­na Iko­nen e. Kavak­ka (Kaa­le­bin tytär), s. 1. 11. 1913 Sodan­ky­läs­sä, k. 17. 7. 2006 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞: Emil Arvid Iko­nen, s. 17. 11. 1914 Sodan­ky­läs­sä, k. 10. 4. 1994 Sodan­ky­läs­sä.

  Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, mah­dol­li­set lap­set.

  hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län hau­tuu­maal­la, Elle-Maarit Yli­lok­ka

VI Hel­mi Anel­ma Kavak­ka e. Jaa­ko­la (Kaa­le­bin tytär), s. 9. 1. 1929 Sodan­ky­läs­sä, k. 6. 9. 2011 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞: Kaar­lo Lau­ri Jaa­ko­la, s. 15. 7. 1920, k. 28. 11. 1982 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, puo­li­son syn­nyin­paik­ka, mah­dol­li­set lap­set.

hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län hau­tuu­maal­la

II Pek­ka Halo­nen (Paa­va­lin poi­ka), s. 27. 7. 1771 Sodan­ky­läs­sä, k. 14. 9. 1831 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 27. 3. 1796: Maria Halo­nen e. Nousu (Ollin tytär), s. 1769 Sodan­ky­läs­sä, k. 11. 4. 1852 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Pek­ka, s. 1. 4. 1797 Sodan­ky­läs­sä, k. 24. 8. 1799 Sodan­ky­läs­sä,
 • Olli, s. 23. 3. 1799 Sodan­ky­läs­sä, k. 18. 12. 1855 Sodan­ky­läs­sä,
 • Hen­rik, s. 28. 2. 1801 Sodan­ky­läs­sä, k. 27. 7. 1801 Sodan­ky­läs­sä,
 • Mat­ti, s. 2. 6. 1802 Sodan­ky­läs­sä, k. 1. 1. 1804 Sodan­ky­läs­sä,
 • Moo­ses, s. 15. 1. 1805 Sodan­ky­läs­sä, k. 3. 1. 1852 Sodan­ky­läs­sä,
 • Mar­ge­ta Sofia, s. 2. 1. 1807 Sodan­ky­läs­sä, k. 6. 8. 1833 Sodan­ky­läs­sä,
 • Paa­vo, s. 9. 4. 1809 Sodan­ky­läs­sä, k. 6. 11. 1885 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: puo­li­son syn­nyin­päi­vä.

Erk­ki Koi­vis­to, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1798–1705 (s. 135), 1806–1811 (s. 148), 1812–1823 (s. 180), 1824–1830 (s. 86), 1831–1837 (s. 83), kuol­lei­den ja hau­dat­tu­jen luet­te­lo 1885

III Olli Halo­nen (Pekan poi­ka), s. 23. 3. 1799 Sodan­ky­läs­sä, k. 18. 12. 1855 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 14. 12. 1823: Mar­ga­re­ta Halo­nen e. Nousu, s. 13. 12. 1804 Sodan­ky­läs­sä, k. 31. 10. 1881 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Maria, s. 16. 11. 1825 Sodan­ky­läs­sä, k. 6. 6. 1887 Sodan­ky­läs­sä,
 • Pek­ka, s. 3. 2. 1829 Sodan­ky­läs­sä, k. 31. 5. 1852 Sodan­ky­läs­sä,
 • Olli, s. 1. 4. 1832 Sodan­ky­läs­sä, k. 18. 3. 1852 Sodan­ky­läs­sä,
 • Anna Gre­ta, s. 11. 7. 1835 Sodan­ky­läs­sä, k. 11. 7. 1835 Sodan­ky­läs­sä,
 • Mat­ti, s. 9. 1. 1840 Sodan­ky­läs­sä, k. 1860-luvun lop­pu­puo­lel­la,
 • Juho Heik­ki, s. 22. 11. 1843 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 12. 1904 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: vii­den­nen lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Erk­ki Koi­vis­to, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1845–1851 (s. 120), 1852–1858 (s. 124), 1859–1871 (s. 171)

IV Maria Mart­ti­la e. Iisak­ka e. Halo­nen (Ollin tytär), s. 16. 11. 1825 Sodan­ky­läs­sä, k. 6. 6. 1887 Sodan­ky­läs­sä.

1. puo­li­so, ∞ 1. 12. 1850: Mat­ti Iisak­ka e. Nousu, s. 24. 2. 1822 Sodan­ky­läs­sä, k. 30. 8. 1851 Sodan­ky­läs­sä. Lap­si:

 • Kree­ta Sti­na, s. 20. 5. 1851 Sodan­ky­läs­sä, k. 17. 9. 1944 Savu­kos­kel­la.

2. puo­li­so, ∞ 21. 7. 1854: Juho Mart­ti­la e. Nousu, s. 5. 10. 1824 Sodan­ky­läs­sä, k. 3. 9. 1895 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Heik­ki, s. 12. 5. 1855 Sodan­ky­läs­sä, k. 17. 9. 1937 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Maria Lii­sa, s. 29. 8. 1859 Sodan­ky­läs­sä, k. 3. 4. 1860 Sodan­ky­läs­sä,
 • Bri­ta Kai­sa, s. 17. 1. 1861 Sodan­ky­läs­sä, k. 17. 10. 1928 Savu­kos­kel­la,
 • Maria Matil­da, s. 20. 10. 1866 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: kuo­puk­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1854 vihit­ty­jen luet­te­lo, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1845–1851 (s. 127), 1852–1858 (s. 125, 126), 1859–1871 (s. 43), 1872–1881 (s. 166), 1882–1891 (s. 44), 1891–1900 (s. 40), Erk­ki Koi­vis­to, Jou­ni Kyrö, Lapin Kan­sa

V Kree­ta Sti­na Vär­riö e. Mart­ti­la (Marian tytär), s. 20. 5. 1851 Sodan­ky­läs­sä, k. 17. 9. 1944 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞ 21. 2. 1875: Olli Vär­riö, s. 28. 4. 1848 Sodan­ky­läs­sä, k. 10. 1. 1921 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Juho Olli, s. 2. 12. 1876 Sodan­ky­läs­sä, k. 1877 Sodan­ky­läs­sä,
 • Bri­ta Matil­da, s. 20. 10. 1878 Sodan­ky­läs­sä, k. 18. 2. 1968 Savu­kos­kel­la,
 • Arvid, s. 28. 8. 1880 Sodan­ky­läs­sä, k. 1. 3. 1975 Savu­kos­kel­la,
 • Hil­da Hen­rii­ka, s. 4. 8. 1882 Sodan­ky­läs­sä,
 • Hil­ma Kata­rii­na, s. 17. 7. 1884 Sodan­ky­läs­sä, m. 13. 4. 1909 Kuo­la­jär­vel­le,
 • Aada Maria, s. 27. 12. 1886 Sodan­ky­läs­sä, k. 13. 3. 1965 Ina­ris­sa,
 • Mii­na, s. 24. 6. 1889 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 10. 1959 Savu­kos­kel­la,
 • Ben­ja­min, s. 13. 4. 1892 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: esi­koi­sen kuo­lin­päi­vä, kol­men muun lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1872–1881 (s. 169), 1882–1891 (s. 52), 1891–1900 (s. 47), 1901–1910 (s. 361, 1832), 1911–1920 (s. 817, 849), hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Jou­ni Kyrö (via terrieri.fi), Lapin Kan­sa

VI Bri­ta Matil­da Iko­nen e. Yli­lok­ka e. Vär­riö (Kree­tan tytär), s. 20. 10. 1878 Sodan­ky­läs­sä, k. 18. 2. 1968 Savu­kos­kel­la.

1. puo­li­so, ∞ 26. 12. 1901: Roo­pert Yli­lok­ka (Erii­kan poi­ka), s. 7. 7. 1876 Sodan­ky­läs­sä, k. 10. 5. 1911 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Lem­pi Hen­rii­ka, s. 24. 2. 1902 Sodan­ky­läs­sä, k. 10. 6. 1970 Rova­nie­mel­lä,
 • Eino Ben­ja­min, s. 26. 6. 1903 Sodan­ky­läs­sä, k. 7. 12. 1991 Sodan­ky­läs­sä,
 • Feliks Abiel, s. 20. 6. 1906 Sodan­ky­läs­sä,
 • Lyy­dia, s. 14. 9. 1907 Sodan­ky­läs­sä, k. 4. 1. 1991 Ruot­sis­sa,
 • Otto, s. 9. 4. 1909 Sodan­ky­läs­sä, teloi­tet­tiin 16. 3. 1944 vakoi­lus­ta tuo­mit­tu­na,
 • Kaar­le Aukus­ti, s. 23. 9. 1911 Sodan­ky­läs­sä, k. 17. 2. 1934 Pet­sa­mos­sa.

2. puo­li­so, ∞ 25. 1. 1913: Otto Vil­helm Iko­nen, s. 29. 9. 1875 Mik­ke­lis­sä, k. 18. 10. 1931 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Emil Arvid, s. 17. 11. 1914 Sodan­ky­läs­sä, k. 10. 4. 1994 Sodan­ky­läs­sä,
 • Aar­ne Johan­nes, s. 27. 9. 1916 Sodan­ky­läs­sä, kaa­tui 22. 12. 1939 Suo­mus­sal­mel­la,
 • Sai­mi Sofia, s. 22. 7. 1919 Sodan­ky­läs­sä, k. 13. 1. 2009 Oulus­sa,
 • Aune Matil­da, s. 18. 7. 1921 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: kah­den lap­sen kuo­lin­päi­vä, kol­men lap­sen kuo­lin­paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1901–1910 (s. 1842), 1911–1920 (s. 238), Atso Haa­pa­nen (via Elle-Maarit Yli­lok­ka), hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Elle-Maarit Yli­lok­ka, Lapin Kan­sa 24. 2. 1968, hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län I hau­tuu­maal­la

VII Lem­pi Hen­rii­ka Yli­mom­mo e. Yli­lok­ka (Bri­tan tytär), s. 24. 2. 1902 Sodan­ky­läs­sä, k. 10. 6. 1970 Rova­nie­mel­lä. Lap­si:

 • Tert­tu Kaa­ri­na, s. 27. 8. 1928 Sodan­ky­läs­sä, k. 23. 12. 1928 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞: Heik­ki Yli­mom­mo, s. 20. 9. 1887, k. 3. 4. 1969 Rova­nie­mel­lä.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, puo­li­son syn­nyin­paik­ka.

Elle-Maarit Yli­lok­ka

VII Lyy­dia Vir­ta e. Yli­lok­ka (Bri­tan tytär), s. 14. 9. 1907 Sodan­ky­läs­sä, k. 4. 1. 1991 Ruot­sis­sa. Lap­si:

 • Irma Hel­li, s. 10. 4. 1931 Sodan­ky­läs­sä, k. 14. 7. 1944 Sodan­ky­läs­sä, partisaani-iskussa Lokan kylään.

Puo­li­so, ∞ 14. 7. 1934: Jaak­ko Vir­ta, s. 25. 11. 1901 Kar­ja­las­sa, k. 7. 5. 1988.

Puut­tu­via tie­to­ja: kuo­lin­paik­ka, puo­li­son synnyin- ja kuo­lin­paik­ka.

Elle-Maarit Yli­lok­ka, Lapin Kan­sa 24. 2. 1968

VII Emil Arvid Iko­nen (Bri­tan poi­ka), s. 17. 11. 1914 Sodan­ky­läs­sä, k. 10. 4. 1994 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞: Jen­ny Kata­rii­na Iko­nen e. Kavak­ka, s. 1. 11. 1913 Sodan­ky­läs­sä, k. 17. 7. 2006 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, mah­dol­li­set lap­set.

hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län I hau­tuu­maal­la

VII Sai­mi Sofia Malo e. Iko­nen (Bri­tan tytär), s. 22. 7. 1919 Sodan­ky­läs­sä, k. 13. 1. 2009 Oulus­sa.

Puo­li­so, ∞: Hei­mo Hen­rik­ki Malo, s. 28. 2. 1923, k. 12. 2. 1975 Oulus­sa.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, puo­li­son syn­nyin­paik­ka, mah­dol­li­set lap­set.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja 1911–1920 (s. 238), hau­ta­ki­vi Oulun­sa­lon hau­tuu­maal­la

VI Hil­da Hen­rii­ka Yrjän­heik­ki e. Vär­riö (Kree­tan tytär), s. 4. 8. 1882 Sodan­ky­läs­sä. Lap­si:

 • Lai­la Alf­hil­da, s. 27. 11. 1905 Sodan­ky­läs­sä, k. 22. 1. 1970 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞ 11. 7. 1907: Frans Oska­ri Yrjän­heik­ki, s. 3. 6. 1878 Yli­tor­niol­la. Puusep­pä Savu­kos­ken Mar­tin­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Aino Elii­na, s. 10. 5. 1908 Sodan­ky­läs­sä,
 • Toi­ni, s. 5. 10. 1909 Sodan­ky­läs­sä, k. 2. 6. 1968 Savu­kos­kel­la,
 • Ante, s. 17. 6. 1912 Sodan­ky­läs­sä, k. 3. 4. 1975 Rova­nie­mel­lä,
 • Nii­lo, s. 18. 12. 1913 Sodan­ky­läs­sä, k. 17. 10. 1915 Sodan­ky­läs­sä,
 • Ksen­ja Iree­na, s. 12. 10. 1916 Sodan­ky­läs­sä, k. 17. 12. 1916 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, puo­li­son ja 2. lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, mah­dol­li­set muut lap­set.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jant 1901–1910 (s. 1842), 1911–1920 (s. 1233), hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Savu­kos­ken vete­raa­ni­mat­rik­ke­li, Elle-Maarit Yli­lok­ka

VII Lai­la Alf­hil­da Vata­nen e. Kal­lis­ko­ta e. Vär­riö (Hil­dan tytär), s. 27. 11. 1905 Sodan­ky­läs­sä, k. 22. 1. 1970 Savu­kos­kel­la.

1. puo­li­so, ∞: Kaar­lo Alek­san­te­ri Kal­lis­ko­ta (Karo­lii­nan poi­ka), s. 14. 7. 1901 Sodan­ky­läs­sä, k. 7. 3. 1946 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Vil­jo Osvald, s. 14. 2. 1926 Savu­kos­kel­la, k. 14. 11. 1972 Savu­kos­kel­la,
 • Mee­ri Vel­la­mo, s. 1927, k. 1944,
 • Rau­ni Kyl­lik­ki, s. 5. 1. 1930 Savu­kos­kel­la, k. 8. 6. 2002 Savu­kos­kel­la,
 • Rei­no Kul­ler­vo, s. 22. 11. 1931 Savu­kos­kel­la, k. 8. 3. 1991 Savu­kos­kel­la,
 • Rai­mo Kale­vi, s. 30. 7. 1934 Savu­kos­kel­la, k. 17. 11. 2021 Tam­pe­reel­la.

2. puo­li­so, ∞: Nes­to­ri Vata­nen (Hil­man poi­ka), s. 17. 2. 1908 Sodan­ky­läs­sä, k. 15. 1. 1997 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vät, yhden lap­sen synnyin- ja kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja 1901–1910 (s. 1806), hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Savu­kos­ken vete­raa­ni­mat­rik­ke­li, Vatas-posti (nro 3, s. 7), Elle-Maarit Yli­lok­ka, Pet­ra Komu­lai­nen, Koti-Lappi 30. 12. 2021

VIII Rei­no Kul­ler­vo Kal­lis­ko­ta (Lai­lan poi­ka), s. 22. 11. 1931 Savu­kos­kel­la, k. 8. 3. 1991 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞: Irja Annik­ki Kal­lis­ko­ta e. Kent­tä­maa, s. 10. 10. 1937 Savu­kos­kel­la, k. 18. 6. 1996 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, mah­dol­li­set lap­set.

Pet­ra Komu­lai­nen

VII Toi­ni Luuk­ko­nen e. Suo­ma­lai­nen e. Yrjän­heik­ki (Hil­dan tytär), s. 5. 10. 1909 Sodan­ky­läs­sä, k. 2. 6. 1968 Savu­kos­kel­la.

1. puo­li­so, ∞: Anton Suo­ma­lai­nen, s. 17. 6. 1907 Lemil­lä, kaa­tui 8. 12. 1939 Sal­las­sa. Lap­sia:

 • Tuo­vi Sis­ko Orvok­ki, s. 23. 6. 1940 Savu­kos­kel­la, k. 11. 9. 2013.

2. puo­li­so, ∞: Eemil Luuk­ko­nen, s. 29. 1. 1899, k. 5. 8. 1989 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vät, 2. puo­li­son syn­nyin­paik­ka.

hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Savu­kos­ken vete­raa­ni­mat­rik­ke­li

VI Aada Maria Huru e. Vär­riö (Kree­tan tytär), s. 27. 12. 1886 Sodan­ky­läs­sä, k. 13. 3. 1965 Ina­ris­sa.

Puo­li­so, ∞ 13. 11. 1910: Erk­ki Erkin­poi­ka Huru, s. 2. 12. 1885 Simos­sa, m. 2. 1. 1910 Sodan­ky­lään, jos­ta 13. 7. 1920 per­hei­neen Ina­riin. Lap­sia:

 • Eino, s. 29. 7. 1911 Sodan­ky­läs­sä,
 • Nii­lo, s. 9. 2. 1919 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: puo­li­son ja las­ten kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, mah­dol­li­set muut lap­set.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1882–1891 (s. 52), 1891–1900 (s. 47), 1901–1910 (s. 1832), 1901–1910 (s. 361), 1911–1920 (s. 961), Lapin Kan­sa

VI Mii­na Piip­po­nen e. Vär­riö (Kree­tan tytär), s. 24. 6. 1889 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 10. 1959 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Elna, s. 7. 3. 1916 Sodan­ky­läs­sä, k. 2. 8. 1972 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Eelis, s. 27. 4. 1920 Savu­kos­kel­la, k. 3. 1. 1985 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞: Hem­mi Piip­po­nen, s. 1. 4. 1886 Sot­ka­mos­sa, k. 5. 3. 1938 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Kree­ta Matil­da, s. 13. 9. 1924 Savu­kos­kel­la, k. 6. 12. 1941 Savu­kos­kel­la,
 • Lyy­li Mar­jat­ta, s. 11. 3. 1927 Savu­kos­kel­la, k. 9. 9. 2000 Savu­kos­kel­la,
 • Eero Valt­te­ri, s. 4. 2. 1934 Savu­kos­kel­la, k. 13. 10. 1981.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, kuo­puk­sen kuo­lin­paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1882–1891 (s. 52), 1891–1900 (s. 47), 1901–1910 (s. 361, 1832), 1911–1920 (s. 817, 849), hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Savu­kos­ken vete­raa­ni­mat­rik­ke­li, Elle-Maarit Yli­lok­ka, Jou­ni Kyrö (via terrieri.fi)

VII Elna Kes­ki­ta­lo e. Kuos­ku e. Vär­riö (Mii­nan tytär), s. 7. 3. 1916 Sodan­ky­läs­sä, k. 2. 8. 1972 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Lap­si:

 • Sal­li Tel­ler­vo, s. 18. 1. 1935 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 28. 12. 2001 Sodan­ky­läs­sä.

1. puo­li­so, ∞ 23. 7. 1942: Ben­ja­mi Kuos­ku (Pet­te­rin poi­ka), s. 16. 6. 1916 Sodan­ky­läs­sä, kaa­tui 6. 11. 1943 Maa­se­län kan­nak­sel­la.

2. puo­li­so, ∞: Kus­ti Len­nard Kes­ki­ta­lo, s. 5. 8. 1913 Sodan­ky­läs­sä, k. 14. 12. 1949.

Puut­tu­via tie­to­ja: 2. vih­ki­päi­vä, 2. puo­li­son kuo­lin­paik­ka.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan kir­kon­kir­jat, Elle-Maarit Yli­lok­ka

V Heik­ki Mart­ti­la (Marian poi­ka), s. 12. 5. 1855 Sodan­ky­läs­sä, k. 17. 9. 1937 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞ 28. 11. 1897: Maria Eli­sa­bet Mart­ti­la e. Ara­jär­vi, s. 31. 3. 1873 Sodan­ky­läs­sä, k. 8. 7. 1905 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Kus­taus Ben­ja­min, s. 26. 2. 1898 Sodan­ky­läs­sä, k. 6. 11. 1933 Savu­kos­kel­la,
 • Matias Hen­rik, s. 7. 9. 1902 Savu­kos­kel­la, k. 13. 12. 1987 Savu­kos­kel­la,
 • Hil­da Maria, s. 15. 2. 1904 Sodan­ky­läs­sä, k. 20. 6. 1966 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1901–1910 (s. 1634), 1911–1920 (s. 1075), hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, hau­ta­ki­vi Pel­ko­sen­nie­men hau­tuu­maal­la, Lapin Kan­sa

V Bri­ta Kai­sa Kan­gas e. Mart­ti­la (Marian tytär), s. 17. 1. 1861 Sodan­ky­läs­sä, k. 17. 10. 1928 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞ 12. 4. 1885: Johan Pet­te­ri Kan­gas, s. 28. 1. 1854 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Pet­ter Eemil, s. 19. 4. 1886 Sodan­ky­läs­sä,
 • Kai­sa Maria, s. 1. 9. 1889 Sodan­ky­läs­sä, k. 15. 8. 1971 Savu­kos­kel­la,
 • Sera­fii­na, s. 23. 10. 1893 Sodan­ky­läs­sä, k. 7. 10. 1984 Savu­kos­kel­la,
 • Hel­lin Kris­tii­na, s. 7. 10. 1895 Sodan­ky­läs­sä,
 • Olga Matil­da, s. 26. 12. 1897 Sodan­ky­läs­sä, k. 10. 1. 1913 Sodan­ky­läs­sä,
 • Ester, s. 15. 1. 1900 Sodan­ky­läs­sä, k. 14. 8. 1980 Savu­kos­kel­la,
 • Alf­hil­da, s. 14. 9. 1904 Sodan­ky­läs­sä, k. 5. 7. 1911 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: puo­li­son ja kah­den lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1882–1891 (s. 165), 1891–1900 (s. 170), 1901–1910 (s. 371), 1911–1920 (s. 786), hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la

VI Sera­fii­na Saa­ri­nie­mi e. Kan­gas (Bri­tan tytär), s. 23. 10. 1893 Sodan­ky­läs­sä, k. 7. 10. 1984 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞: Pet­ter Wil­helm Saa­ri­nie­mi, s. 22. 2. 1891, k. 18. 10. 1983 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Lyy­li,
 • Sii­ri, s. 15. 4. 1916 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 6. 1996 Savu­kos­kel­la,
 • Elli,
 • Aili,
 • Veik­ko,
 • Vil­jo, s. 11. 7. 1932 Savu­kos­kel­la, k. 7. 4. 2001 Savu­kos­kel­la,
 • Lii­sa, s. 19. 8. 1934 Savu­kos­kel­la, k. 18. 2. 1935 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, puo­li­son syn­nyin­paik­ka, nel­jän lap­sen mah­dol­li­set muut etu­ni­met, syn­nyin­päi­vä ja -paik­ka.

hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Lapin Kan­sa 25. 10. 1983

V Maria Matil­da Vär­riö e. Mart­ti­la (Marian tytär), s. 20. 10. 1866 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 25. 3. 1897: Olli Heik­ki Vär­riö, s. 10. 11. 1862 Sodan­ky­läs­sä, k. 10. 2. 1931 Oulus­sa. Kaup­pias Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Väi­nö Johan­nes, s. 11. 1. 1898 Sodan­ky­läs­sä, k. 20. 11. 1901 Sodan­ky­läs­sä,
 • Til­ma, s. 2. 12. 1899 Sodan­ky­läs­sä, k. 9. 10. 1982 Kemi­jär­vel­lä,
 • Vil­jo, s. 31. 12. 1912 Sodan­ky­läs­sä, k. 18. 5. 1913 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1891–1900 (s. 140), 1901–1910 (s. 308), 1911–1920 (s. 815), 1911–1920 (s. 1225), Rei­jo Han­nu­nie­mi (via MyHe­ri­ta­ge), Lapin Kan­sa

IV Juho Heik­ki Sau­kos­ki e. Halo­nen (Ollin poi­ka), s. 22. 11. 1843 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 12. 1904 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 11. 1. 1880: San­dra Erii­ka Sau­kos­ki e. Yli­lok­ka (Kai­san sisar), s. 3. 8. 1854 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Ansel­mi, s. 23. 9. 1880 Sodan­ky­läs­sä, k. 24. 12. 1970 Savu­kos­kel­la,
 • Juho Ree­ti, s. 9. 3. 1883 Sodan­ky­läs­sä, julis­tet­tu kuol­leek­si 1. 1. 1977,
 • Matias Heik­ki, s. 15. 11. 1885 Sodan­ky­läs­sä, k. 6. 5. 1980 Savu­kos­kel­la,
 • Maria Alf­hil­da, s. 11. 2. 1888 Sodan­ky­läs­sä, k. 7. 12. 1889 Sodan­ky­läs­sä,
 • Eevert, s. 14. 3. 1890 Sodan­ky­läs­sä, k. 24. 4. 1977 Savu­kos­kel­la,
 • Rik­hard, s. 15. 12. 1891 Sodan­ky­läs­sä, k. 31. 12. 1968 Chica­gos­sa, Illi­noi­sis­sa.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1888 syn­ty­nei­den ja kas­tet­tu­jen luet­te­lo, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1872–1881 (s. 98), 1859–1871 (s. 171), 1872–1881 (s. 172), 1882–1891 (s. 49), 1891–1900 (s. 45), 1901–1910 (s. 1754), 1911–1920 (s. 1169), Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1889 kuol­lei­den ja hau­dat­tu­jen luet­te­lo, Lee­na Pyhä­jär­vi, Elle-Maarit Yli­lok­ka

V Ansel­mi Sau­kos­ki (Juhon poi­ka), s. 23. 9. 1880 Sodan­ky­läs­sä, k. 24. 12. 1970 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞: Kree­ta Este­ri Sau­kos­ki e. Pie­ti­lä, s. 26. 1. 1891 Hau­ki­pu­taal­la, k. 26. 7. 1981 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Mart­ta Hele­na, s. 20. 5. 1927 Savu­kos­kel­la, k. 3. 10. 2009 Savu­kos­kel­la,
 • Suo­ma Erii­ka, s. 25. 9. 1928 Savu­kos­kel­la, k. 24. 3. 2019 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä.

hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Lapin Kan­sa 6. 8. 1981, Lee­na Pyhä­jär­vi, Sei­ja Uusi­ta­lo, Lapin Kan­sa 27. 4. 2019

VI Suo­ma Erii­ka Pie­ni­maa e. Sau­kos­ki (Ansel­min tytär), s. 25. 9. 1928 Savu­kos­kel­la, k. 24. 3. 2019 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞ 24. 6. 1950: Ahti Iisak Pie­ni­maa, s. 6. 9. 1922 Kuri­kas­sa, k. 12. 8. 2010 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Jou­ni Mat­ti, s. 15. 11. 1955 Savu­kos­kel­la, k. 15. 3. 2019 Savu­kos­kel­la.

Tar­kis­tet­ta­via tie­to­ja: puo­li­son syn­nyin­paik­ka.

Lee­na Pyhä­jär­vi, Eeva-Liisa Pie­ni­maa, Sei­ja Uusi­ta­lo, Pirk­ko Auer, Lapin Kan­sa 27. 4. 2019, Esa Leh­to­vir­ta

V Matias Heik­ki (Mat­ti) Sau­kos­ki (Juhon poi­ka), s. 15. 11. 1885 Sodan­ky­läs­sä, k. 6. 5. 1980 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞: Lin­da Sau­kos­ki e. Kar­vi­nen, s. 28. 7. 1893 Hei­nä­ve­del­lä, k. 7. 4. 1971 Sodan­ky­läs­sä. Lap­si:

 • Lin­da Este­ri, s. 6. 2. 1917 Savu­kos­kel­la, k. 9. 3. 1945 Kala­joel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä.

hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, Lapin Kan­sa 24. 5. 1945, Lapin Kan­sa 11. 4. 1971

V Eevert Sau­kos­ki (Juhon poi­ka), s. 14. 3. 1890 Sodan­ky­läs­sä, k. 24. 4. 1977 Savu­kos­kel­la.

Puo­li­so, ∞: Toi­ni Maria (Mai­ja) Sau­kos­ki e. Pen­so­nen, s. 25. 1. 1902 Sodan­ky­läs­sä, k. 7. 5. 1998 Savu­kos­kel­la. Lap­sia:

 • Toi­vo Eevert, s. 15. 3. 1925 Savu­kos­kel­la, k. 23. 10. 2002 Savu­kos­kel­la,
 • Heik­ki Armas, s. 31. 1. 1927 Savu­kos­kel­la, k. 26. 9. 2009 Savu­kos­kel­la,
 • Paa­vo Ilma­ri, s. 1. 5. 1929 Savu­kos­kel­la, k. 17. 4. 1936 Savu­kos­kel­la,
 • Mart­ti Ansel­mi, s. 15. 3. 1931 Savu­kos­kel­la, k. 18. 3. 1987 Rova­nie­mel­lä,
 • Sai­mi Maria, s. 22. 12. 1935 Savu­kos­kel­la, k. 10. 6. 2015 Savu­kos­kel­la,
 • Veik­ko Saka­ri, s. 21. 7. 1943 Savu­kos­kel­la, k. 11. 5. 2005 Savu­kos­kel­la.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä.

hau­ta­ki­vi Savu­kos­ken hau­tuu­maal­la, hau­ta­ki­vi Rova­nie­men IV hau­tuu­maal­la, Sei­ja Uusi­ta­lo, Lee­na Pyhä­jär­vi

VI Mart­ti Ansel­mi Sau­kos­ki (Eever­tin poi­ka), s. 15. 3. 1931 Savu­kos­kel­la, k. 18. 3. 1987 Rova­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞: Mai­la Lovii­sa Sau­kos­ki e. Kar­ja­lai­nen, s. 17. 5. 1937, k. 27. 4. 1989 Rova­nie­mel­lä.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, puo­li­son syn­nyin­paik­ka, mah­dol­li­set lap­set.

hau­ta­ki­vi Rova­nie­men IV hau­tuu­maal­la

V Rik­hard Savu­kos­ki (Juhon poi­ka), s. 15. 12. 1891 Sodan­ky­läs­sä, k. 31. 12. 1968 Chica­gos­sa, Illi­noi­sis­sa.

Puo­li­so, ∞: Sai­mi Savu­kos­ki e. Lindroos, s. 1900 Hei­no­las­sa. Lap­si:

 • Paul Harold, s. 23. 11. 1926 Chica­gos­sa, Illi­noi­sis­sa, k. 4. 4. 2004 Shawa­nos­sa, Wiscon­si­nis­sa.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, puo­li­son mah­dol­li­set muut etu­ni­met, syn­nyin­päi­vä, kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, lap­sen syn­nyin­paik­ka.

Lee­na Pyhä­jär­vi, Hei­no­lan kau­pun­gin­museo, Uni­ted Sta­tes Social Secu­ri­ty Death Index, Elle-Maarit Yli­lok­ka

VI Paul Harold Savu­kos­ki (Rik­har­din poi­ka), s. 23. 11. 1926 Chica­gos­sa, Illi­noi­sis­sa, k. 4. 4. 2004 Shawa­nos­sa, Wiscon­si­nis­sa.

1. puo­li­so, ∞: Wini­fred Ohse Savu­kos­ki, s. 1. 6. 1921, k. 24. 3. 1988 Davi­sis­sa, Illi­noi­sis­sa. Lap­si:

 • Geral­di­ne A., s. 27. 2. 1948 Illi­noi­sis­sa, k. 4. 8. 1992 Itascas­sa, Min­ne­so­tas­sa.

2. puo­li­so, ∞ 14. 2. 1997: Pau­li­ne Ruth Ander­son, s. 2. 11. 1918 Texa­sis­sa, k. 12. 11. 2008 Shawa­nos­sa, Wiscon­si­nis­sa.

Puut­tu­via tie­to­ja: 1. vih­ki­päi­vä, puo­li­soi­den syn­nyin­paik­ka, lap­sen toi­nen etu­ni­mi ja syn­nyin­paik­ka.

Elle-Maarit Yli­lok­ka