Suvut

Suvus­tossa tähän men­nessä julka­istut suvut lähtöhenkilöi­neen ja tärkeimpine sijain­tipaikkakun­ti­neen on luetel­tu alla. Halu­aisitko tutki­masi suvun tälle listalle? Ota yhteyt­tä →

Suku Lähtöhenkilö(t) Paikkakun­tia
Savukosken Halos­et Paavali Mat­in­poi­ka Halo­nen
(1724–1789)
Sodankylä, Savukos­ki, Pelkosen­nie­mi, Rovanie­mi
Suvan­non Halos­et Mat­ti Mat­in­poi­ka Halo­nen
(1775–1850)
Sodankylä, Pelkosen­nie­mi
Suvan­non Hil­tuset Pekka Mat­in­poi­ka Ollila eli Hiltunen (1788–1850) Sodankylä, Pelkosen­nie­mi
Jaakkola‑Mettiäinen Olli Ollinpoi­ka Jaakko­la eli Met­tiäi­nen (1833–1896) Sodankylä, Pelkosen­nie­mi
Kallunki‑Sarivaara Pekka Juhon­poi­ka Kallun­ki eli Sari­vaara (1800–1876) Kuo­la­järvi, Sal­la, Savukos­ki
Kuosku Olli Han­nun­poi­ka Nousu eli Kuosku (1734–1800) Sodankylä, Savukos­ki, Pelkosen­nie­mi, Kemi­järvi
Kuosku‑Junttila Juho Mat­in­poi­ka Kuosku eli Junt­ti­la (1804–1882) Sodankylä, Savukos­ki, Pelkosen­nie­mi, Rovanie­mi
Kuosku‑Marjala Mat­ti Mat­in­poi­ka Kuosku eli Mar­jala (1823–1899) Sodankylä, Savukos­ki, Pelkosen­nie­mi
Kuosku‑Sarivaara Juho Mat­in­poi­ka Kuosku eli Sari­vaara (1828–1884) Kuo­la­järvi, Sal­la, Kemi­järvi
Mathlin‑Salmi Emanuel Juhon­poi­ka Math­lin eli Sal­mi (1791–1857) Sodankylä, Pelkosen­nie­mi
Poikila‑Moskuvaara Pekka Pekan­poi­ka Poik­i­la eli Mosku­vaara (1751–1838) Sodankylä, Pelkosen­nie­mi
Riesto Juho (1726–1798) ja Erk­ki (1728–1811) Jönsin­poi­ka Ara eli Riesto Kuo­la­järvi, Sal­la, Savukos­ki
Suvan­non Räisäset Sihveri Juhon­poi­ka Räisä­nen (1859–1912) Sodankylä, Pelkosen­nie­mi
Saariniemi‑Ylitalo Juho Han­nun­poi­ka Sai­ja eli Saarinie­mi (1794–1850) Kuo­la­järvi, Sal­la
Suan­to Kaaperi Emanuel Kaaper­in­poi­ka Mat­ti­la eli Suan­to (1851–1933) Sodankylä, Pelkosen­nie­mi
Sulasal­mi Pekka Mikon­poi­ka Jaakko­la eli Sulasal­mi (1799–1864) Kuo­la­järvi, Sal­la, Savukos­ki
Sulasalmi‑Tapio Juho Mat­in­poi­ka Tapio e. Sulasal­mi (1802–1848) Kuo­la­järvi, Sal­la, Savukos­ki
Suvan­non Uusi­talot Juho Aapo Uusi­ta­lo (1848–1930) Sodankylä, Pelkosen­nie­mi