Suvut

Suvus­tossa tähän mennessä julkaistut suvut lähtö­hen­ki­löi­neen on lueteltu alla. Haluai­sitko tutki­masi suvun tälle listalle? Ota yhteyttä.

Evijärvi

Salla (ent. Kuola­järvi)

 • Saari­niemi-Ylitalo — Juho Hannun­poika Saijan eli Saari­niemen (1794–1850) jälke­läisiä
 • Kallunki-Sari­vaara — Pekka Juhon­poika Kallungin eli Sari­vaaran (1800–1876) jälke­läisiä
 • Kuosku-Sari­vaara — Juho Matin­poika Kuoskun eli Sari­vaaran (1828–1884) jälke­läisiä
 • Sula­salmi — Pekka Mikon­poika Jaak­kolan eli Sula­salmen (1799–1864) jälke­läisiä
 • Sula­salmi-Tapio — Juho Matin­poika Sula­salmen eli Tapion (1802–1848) jälke­läisiä

Savu­koski

 • Nousu-Mart­tila — Heikki Heikin­poika Nousun eli Mart­tilan (1781–1850) jälke­läisiä
 • Savu­kosken Haloset — Paavali Matin­poika Halosen (1724–1789) jälke­läisiä
 • Savu­kosken Hannulat — Juho Hannun­poika Nousun eli Hannulan (1794–1874) jälke­läisiä
 • Kuosku — Olli Hannun­poika Nousun eli Kuoskun (1734–1800) jälke­läisiä
 • Kuosku-Junt­tila — Juho Matin­poika Kuoskun eli Junt­tilan (1804–1882) jälke­läisiä
 • Kuosku-Marjala — Matti Matin­poika Kuoskun eli Marjalan (1823–1899) jälke­läisiä

Sodan­kylä

 • Musikka — Olli Heikin­poika Tepsan eli Ollilan eli Musikan (1779–1862) jälke­läisiä
 • Poikila-Kiuru­järvi — Heikki Matin­poika Poikilan eli Kiuru­järven (1779–1862) jälke­läisiä
 • Poikila-Mosku­vaara — Pekka Pekan­poika Poikilan eli Mosku­vaaran (1751–1838) jälke­läisiä
 • Riesto — Juho (1726–1798) ja Erkki (1728–1811) Jönsin­poika Aran eli Rieston jälke­läisiä
 • Mathlin-Salmi — Emanuel Juhon­poika Math­linin eli Salmen (1791–1857) jälke­läisiä

Suvanto (Pelko­sen­niemi)

 • Hiltunen-Mettiäinen — Mikko Tane­lin­poika Hiltusen eli Mettiäisen (1790–1848) jälke­läisiä
 • Jaak­kola-Mettiäinen — Olli Ollin­poika Jaak­kolan eli Met­tiäisen (1833–1896) jälke­läisiä
 • Suvannon Haloset — Matti Matin­poika Halosen (1775–1850) jälke­läisiä
 • Suvannon Hiltuset — Pekka Matin­poika Ollilan eli Hiltusen (1788–1850) jälke­läisiä
 • Suvannon Räisäset — Sihveri Juhon­poika Räisäsen (1859–1912) jälke­läisiä
 • Suanto — Kaaperi Emanuel Kaape­rin­poika Mattilan eli Suannon (1851–1933) jälke­läisiä
 • Suvannon Uusi­talot — Juho Aapo Uusi­talon (1848–1930) jälke­läisiä