Suvut

Suvus­tos­sa tähän men­nes­sä jul­kais­tut suvut läh­tö­hen­ki­löi­neen on lue­tel­tu alla. Haluai­sit­ko tut­ki­ma­si suvun täl­le lis­tal­le? Ota yhteyt­tä.

Evi­jär­vi

Sal­la (ent. Kuolajärvi)

  • Saa­ri­nie­mi-Yli­ta­lo — Juho Han­nun­poi­ka Sai­jan eli Saa­ri­nie­men (1794–1850) jälkeläisiä
  • Kal­lun­ki-Sari­vaa­ra — Pek­ka Juhon­poi­ka Kal­lun­gin eli Sari­vaa­ran (1800–1876) jälkeläisiä
  • Kuos­ku-Sari­vaa­ra — Juho Matin­poi­ka Kuos­kun eli Sari­vaa­ran (1828–1884) jälkeläisiä
  • Sula­sal­mi — Pek­ka Mikon­poi­ka Jaak­ko­lan eli Sula­sal­men (1799–1864) jälkeläisiä
  • Sula­sal­mi-Tapio — Juho Matin­poi­ka Sula­sal­men eli Tapion (1802–1848) jälkeläisiä

Savu­kos­ki

Sodan­ky­lä

  • Musik­ka — Olli Hei­kin­poi­ka Tep­san eli Olli­lan eli Musi­kan (1779–1862) jälkeläisiä
  • Poi­ki­la-Kiu­ru­jär­vi — Heik­ki Matin­poi­ka Poi­ki­lan eli Kiu­ru­jär­ven (1779–1862) jälkeläisiä
  • Poi­ki­la-Mos­ku­vaa­ra — Pek­ka Pekan­poi­ka Poi­ki­lan eli Mos­ku­vaa­ran (1751–1838) jälkeläisiä
  • Ries­to — Juho (1726–1798) ja Erk­ki (1728–1811) Jön­sin­poi­ka Aran eli Ries­ton jälkeläisiä
  • Math­lin-Sal­mi — Ema­nuel Juhon­poi­ka Math­li­nin eli Sal­men (1791–1857) jälkeläisiä

Suvan­to (Pel­ko­sen­nie­mi)