Suvuston vanhat kuvat

Olen pois­ta­nut skan­naa­mie­ni van­ho­jen kuvien kokoel­mat Flic­kris­tä ja jul­kais­sut ne uudel­leen Suvus­tos­sa, Piwi­go-nimi­sel­lä itsea­sen­net­ta­val­la alus­tal­la. Piwi­go antaa enem­män mah­dol­li­suuk­sia ulkoa­sun ja toi­min­to­jen rää­tä­löin­tiin ja, mikä paras­ta, ei tyr­ky­tä mainoksia.

Tätä kir­joit­taes­sa­ni vii­des­sä­tois­ta albu­mis­sa on yhteen­sä seit­se­mi­sen­sa­taa kuvaa, ja kovin mones­sa niis­tä on yhä tun­nis­ta­mat­to­mia hen­ki­löi­tä — mm. suu­rin osa alla posee­raa­vas­ta vyö­ry­tys­po­ru­kas­ta. Tun­nis­tuk­sia voi lähet­tää säh­kö­pos­til­la osoit­tee­seen janne.uusitalo [at] suvusto.fi tai kom­men­toi­mal­la kuvia.

Vyörytys

Vastaa