Suvuston vanhat kuvat

Olen pois­tanut skan­naa­mieni vanhojen kuvien kokoelmat Flic­kristä ja julkaissut ne uudel­leen Suvus­tossa, Piwigo-nimi­sellä itsea­sen­net­ta­valla alus­talla. Piwigo antaa enemmän mahdol­li­suuksia ulkoasun ja toimin­tojen räätä­löin­tiin ja, mikä parasta, ei tyrkytä mainoksia.

Tätä kirjoit­taes­sani viides­sä­toista albu­missa on yhteensä seit­se­mi­sen­sataa kuvaa, ja kovin monessa niistä on yhä tunnis­ta­mat­tomia henki­löitä — mm. suurin osa alla posee­raa­vasta vyöry­tys­po­ru­kasta. Tunnis­tuksia voi lähettää sähkö­pos­tilla osoit­tee­seen janne.uusitalo [at] suvusto.fi tai kommen­toi­malla kuvia.

Vyörytys

Vastaa