Jaakkola-Mettiäisen suku

Mettiäinen maini­taan Sodan­kylän kirkon­kir­joissa varhimman kerran rippi­kirjan 1784–1789 sivulla 53 talon nimenä Suvannon kylässä (Hieta­su­vando). Talon asuk­kaiksi on ensin merkit­tynä Heikki Pekan­poika (Henric Pehrsson) Halonen* (s. 9. 3. 1744) perhei­neen. Isän­nyys vaihtuu vuosi­kym­menen lopussa: vuosina 1790 ja 1791 Mettiäi­sestä käyvät ripillä isäntä Thomas ja emäntä Carin, joiden suku­nimeä, patro­nyymia tai synty­mä­aikaa ei ole mainittu. Rippi­kir­jassa 1798–1805 ei ole enää mainittu koko Mettiäisen taloa, mutta Hildula-nimisiä on edel­lisen kahden sijaan kolme. Oliko tila jaettu, vai muut­tiko yksi Hiltusen perheistä kenties jo tuol­loin Mettiäi­seen?

1800-luvulla Mettiäistä ehtivät joka tapauk­sessa vuoroin isän­nöidä ainakin Mikko Tane­lin­poika Hiltunen (1790–1848), Pietari Juhon­poika Kaaret­koski (1808–1894), Mikko Hannun­poika Aikio­niemi (s. 1834) sekä alla lähtö­hen­ki­lönä oleva Olli Ollin­poika Jaak­kola. Kun kukin ajan tavalle uskol­li­sena otti Mettiäisen myös perheensä suku­ni­meksi, ja kun vielä tilasta 1889 lohkaistun Simu­nankin asuk­kaat omak­suivat saman nimen, lienee yhteensä jopa puolen­kym­mentä eri sukua, joista Mettiäisiä polveutuu.

*Kyseessä on luul­ta­vasti sama henkilö, joka 1812 kuolee Henrik Persson Wärriö -nimi­senä Kemin­ky­lässä.

I Olli Mettiäinen e. Jaak­kola, s. 3. 3. 1833 Sodan­kylässä, k. 4. 1. 1896 Sodan­kylässä. Talol­linen Mettiäisen tilalla Suvannon kylässä. Vanhemmat: Olli Jaak­kola (s. 1799) ja Valpuri Jaak­kola e. Martin (s. 1802).

Puoliso, ∞ 17. 7. 1855: Brita Mettiäinen e. Hiltunen, s. 13. 3. 1831 Sodan­kylässä, k. 3. 3. 1890 Sodan­kylässä. Vanhemmat: Pekka Hiltunen e. Ollila (1788–1850) ja Elsa Hiltunen e. Matomaa (1797–1831). Lapsia:

 • Susanna, s. 20. 11. 1854 Sodan­kylässä, m. 24. 7. 1901 Amerik­kaan,
 • Valpuri, s. 26. 6. 1856 Sodan­kylässä, k. 25. 11. 1926 Pelkosen­niemellä,
 • Olli, s. 10. 5. 1858 Sodan­kylässä, k. 13. 9. 1942 Pelkosen­niemellä,
 • Maria Liisa, s. 18. 6. 1861 Sodan­kylässä, k. 23. 11. 1955 Pelkosen­niemellä,
 • Simo Kaarle, s. 15. 2. 1864 Sodan­kylässä, k. 11. 2. 1934 Pelkosen­niemellä,
 • Matti Ulrik, s. 14. 2. 1867 Sodan­kylässä, k. 26. 9. 1930 Pelkosen­niemellä,
 • Oskar, s. 25. 1. 1870 Sodan­kylässä, m. 1891 Amerik­kaan,
 • Alek­san­teri, s. 20. 10. 1872 Sodan­kylässä, k. 15. 6. 1919 Rova­niemellä,
 • Arvid, s. 9. 9. 1875 Sodan­kylässä, k. 21. 10. 1876 Sodan­kylässä.

Puut­tuvia tietoja: kahden lapsen kuolin­päivä ja -paikka.

Sodan­kylän seura­kun­nassa 1833 synty­neiden ja kastet­tujen luet­telo, Sodan­kylän seura­kunnan rippi­kirjat 1872–1881 (s. 31), 1881–1891 (s. 93), Sodan­kylän seura­kun­nassa 1855 kuulu­tet­tujen ja vihit­tyjen luet­telo, Sakari Koivu, Liv Trendhed (via MyHe­ri­tage), Seppo Naapila (via MyHe­ri­tage)

II Susanna Leinonen e. Mettiäinen (Ollin tytär), s. 20. 11. 1854 Sodan­kylässä, m. 1876 Norjaan, josta 24. 7. 1901 Amerik­kaan.

Puoliso, ∞ 23. 6. 1878: Johan Gustav Leinonen, s. 18. 12. 1856 Kuusa­mossa, m. Norjaan, josta n. 1888 Amerik­kaan. Lapsia:

 • Sofie Elisabet, s. 26. 2. 1879 Kiipe­rissä, m. 8. 8. 1899 Amerik­kaan,
 • Johan Alfred, s. 16. 6. 1881 Kiipe­rissä, m. 9. 7. 1900 Amerik­kaan,
 • Eugenie Alexandra, s. 12. 1. 1884 Kiipe­rissä, k. 23. 10. 1886 Kiipe­rissä,
 • Laura Emilie, s. 7. 4. 1886 Kiipe­rissä, m. 24. 7. 1901 Amerik­kaan.

Puut­tuvia tietoja: kuolin­päivä ja -paikka, puolison ja kolmen lapsen kuolin­päivä ja -paikka.

Liv Trendhed (via MyHe­ri­tage), Kuusamon seura­kunnan rippi­kirjat 1857–1866 (s. 259), 1867–1876 (s. 56), Vuoreijan seura­kun­nassa 1886 kuol­leiden ja haudat­tujen luet­telo

II Olli Mettiäinen (Ollin poika), s. 10. 5. 1858 Sodan­kylässä, k. 13. 9. 1942 Pelkosen­niemellä.

Puoliso, ∞ 1. 4. 1888: Maria Kustaava Mettiäinen e. Torvinen, s. 3. 11. 1859 Sodan­kylässä, k. 13. 4. 1936 Pelkosen­niemellä. Lapsia:

 • Selma, s. 8. 6. 1889 Sodan­kylässä, k. 8. 11. 1960 Pelkosen­niemellä,
 • Hannes, s. 13. 8. 1891 Sodan­kylässä, k. 8. 11. 1936 Pelkosen­niemellä,
 • Tilma Aksiina, s. 12. 11. 1893 Sodan­kylässä, k. 1. 6. 1913 Sodan­kylässä,
 • Viktor Viljam, s. 28. 3. 1897 Sodan­kylässä, k. 15. 1. 1985 Sodan­kylässä,
 • Fanny Maria, s. 1. 1. 1900 Sodan­kylässä, k. 3. 10. 1902 Sodan­kylässä,
 • Iida Maria, s. 5. 12. 1902 Sodan­kylässä, k. 2. 10. 1905 Sodan­kylässä,
 • Benjam, s. 10. 8. 1905 Sodan­kylässä, k. 6. 10. 1987 Pelkosen­niemellä.

Sodan­kylän seura­kunnan rippi­kirja 1901–1910 (s. 203), Sodan­kylän seura­kun­nassa 1913 kuol­leiden ja haudat­tujen luet­telo, Lapin Kansa 18. 4. 1936, Pelko­sen­niemen seura­kunnan virka­to­distus, hauta­kivi Pelko­sen­niemen hautuu­maalla

III Selma Kiemunki e. Mettiäinen (Ollin tytär), s. 8. 6. 1889 Sodan­kylässä, k. 8. 11. 1960 Pelkosen­niemellä.

Puoliso, ∞: Kaarle Jaakko Kiemunki e. Arvonen, s. 15. 3. 1885 Sodan­kylässä, k. 29. 12. 1957 Pelkosen­niemellä. Lapsi:

 • Eevi Martta, s. 6. 9. 1917 Pelkosen­niemellä, k. 18. 4. 2002 Pelkosen­niemellä.

Puut­tuvia tietoja: vihki­päivä.

Sodan­kylän seura­kunnan rippi­kirja 1901–1910 (s. 7–8), hauta­kivi Pelko­sen­niemen I hautuu­maalla ()

III Viktor Viljam Mettiäinen (Ollin poika), s. 28. 3. 1897 Sodan­kylässä, k. 15. 1. 1985 Sodan­kylässä.

Puoliso, ∞ 11. 7. 1936: Iida Ester Mettiäinen e. Heik­kinen, s. 28. 8. 1901 Risti­jär­vellä, k. 26. 6. 1988 Sodan­kylässä. Lapsia:

 • Olli Ensio, s. 3. 12. 1940 Pelkosen­niemellä, k. 8. 12. 2017 Sodan­kylässä,
 • Helmi Amanda Raakel, s. 26. 2. 1942 Pelkosen­niemellä, k. 31. 1. 2010 Halms­ta­dissa, Ruot­sissa,
 • Seppo Jorma, s. 20. 1. 1945 Toho­lam­milla, k. 2. 4. 1949 Pelkosen­niemellä.

Pelko­sen­niemen seura­kunnan virka­to­distus, Lapin Kansa 13. 2. 2010, hauta­kivi Pelko­sen­niemen I hautuu­maalla (), Pasi Uusi­talo

III Benjam Mettiäinen (Ollin poika), s. 10. 8. 1905 Sodan­kylässä, k. 6. 10. 1987 Pelkosen­niemellä.

Puoliso, ∞ 19. 9. 1930: Lempi Eriika Mettiäinen e. Kantola, s. 29. 8. 1905 Sodan­kylässä, k. 1. 4. 1999 Pelkosen­niemellä. Lapsia:

 • Osmo Antero, s. 19. 10. 1931 Pelkosen­niemellä, k. 19. 10. 2011 Pelkosen­niemellä,
 • Oili Marita, s. 10. 4. 1935 Pelkosen­niemellä, k. 11. 9. 1996 Kemissä.

Pelko­sen­niemen seura­kunnan virka­to­distus, hauta­kivi Pelko­sen­niemen I hautuu­maalla (), Pasi Uusi­talo, Keijo Perä­talo

IV Osmo Antero Mettiäinen (Benjamin poika), s. 19. 10. 1931 Pelkosen­niemellä, k. 19. 10. 2011 Pelkosen­niemellä.

Puoliso, ∞ 28. 6. 1959: Anja Marga­reta Mettiäinen e. Rajala (Eevertin tytär), s. 1. 4. 1935 Sodan­kylässä, k. 8. 9. 2021 Pelkosen­niemellä.

Avio­lii­tosta ei lapsia.

Pelko­sen­niemen seura­kunnan virka­to­distus, hauta­kivi Pelko­sen­niemen I hautuu­maalla (), Pasi Uusi­talo, Ville Hiltunen

II Simo Kaarle (Kalle) Mettiäinen (Ollin poika), s. 15. 2. 1864 Sodan­kylässä, k. 11. 2. 1934 Pelkosen­niemellä.

Puoliso, ∞ 25. 12. 1883: Heta Kustaava Mettiäinen e. Pyhä­järvi, s. 28. 8. 1867 Sodan­kylässä, k. 8. 8. 1936 Pelkosen­niemellä. Lapsia:

 • Kaarle Sanfrid, s. 26. 5. 1888 Sodan­kylässä, k. 25. 6. 1965 Pelkosen­niemellä,
 • Selma Aksiina, s. 15. 7. 1894 Sodan­kylässä, k. 4. 3. 1970 Pelkosen­niemellä,
 • Iida Henriika, s. 26. 7. 1896 Sodan­kylässä, k. 11. 9. 1960 Pelkosen­niemellä,
 • Eemil Aukusti, s. 4. 10. 1898 Sodan­kylässä, k. 15. 4. 1979 Kemi­järvellä,
 • Juho Eevert, s. 28. 7. 1901 Sodan­kylässä, k. 2. 2. 1903 Sodan­kylässä,
 • Kaaleb, s. 7. 11. 1903 Sodan­kylässä, k. 2. 10. 1992 Pelkosen­niemellä,
 • Dagmar, s. 22. 3. 1906 Sodan­kylässä, k. 19. 7. 1989 Pelkosen­niemellä,
 • Aina Armiida, s. 6. 12. 1909 Sodan­kylässä, k. 8. 7. 1945 Rova­niemellä.

Lapin Kansa 20. 2. 1934, Sodan­kylän seura­kunnan virka­to­distus 28. 9. 1995, Pelko­sen­niemen seura­kunnan virka­to­distus, hauta­kivi Vuos­timon hautuu­maalla, hauta­kivi Rova­niemen IV hautuu­maalla

III Kaarle Sanfrid Mettiäinen (Kallen poika), s. 26. 5. 1888 Sodan­kylässä, k. 25. 6. 1965 Pelkosen­niemellä.

1. puoliso, ∞ 1. 3. 1938: Maria Eriika Mettiäinen e. Tervola, s. 10. 11. 1893 Kemi­järvellä, k. 14. 7. 1948 Pelkosen­niemellä.

2. puoliso, ∞ 9. 6. 1949: Hilma Elisabet Mettiäinen e. Pyhä­huhta e. Kantola, s. 22. 5. 1903 Kemi­järvellä, k. 5. 11. 1965 Pelkosen­niemellä.

Avio­lii­toista ei lapsia.

Pelko­sen­niemen seura­kunnan virka­to­distus, Kemi­järven seura­kun­nassa 1893, 1903 synty­neiden ja kastet­tujen luet­telot

III Selma Aksiina Pyhä­järvi e. Mettiäinen (Kallen tytär), s. 15. 7. 1894 Sodan­kylässä, k. 4. 3. 1970 Pelkosen­niemellä.

Puoliso, ∞ 19. 7. 1914: Kaarle (Kalle) Pyhä­järvi, s. 15. 7. 1893 Sodan­kylässä, k. 27. 2. 1964 Pelkosen­niemellä. Lapsia:

 • Aino Maria, s. 8. 5. 1917 Pelkosen­niemellä, k. 1. 11. 2004 Pelkosen­niemellä,
 • Lempi Kata­riina, s. 28. 8. 1919 Pelkosen­niemellä, k. 3. 1. 1944 Pelkosen­niemellä,
 • Leo Johannes, s. 7. 9. 1921 Pelkosen­niemellä, k. 5. 8. 1967 Vuon­tis­jär­vellä,
 • Toini Henriika, s. 13. 4. 1924 Pelkosen­niemellä,
 • Arvi Eemeli, s. 1. 6. 1926 Pelkosen­niemellä, k. 24. 6. 1990 Pelkosen­niemellä,
 • Kauko, s. 11. 8. 1928 Pelkosen­niemellä, k. 18. 4. 1975 Pelkosen­niemellä,
 • Helli Irene, s. 28. 2. 1934 Pelkosen­niemellä, k. 21. 8. 2009 Kemi­järvellä.

Puut­tuvia tietoja: neljännen lapsen kuolin­päivä ja -paikka.

Pelko­sen­niemen seura­kunnan virka­to­distus, hauta­kivi Pelko­sen­niemen I hautuu­maalla (), hauta­kivi Honka­kan­kaan I hautuu­maalla, Leena Pyhä­järvi

IV Aino Maria Pyhä­järvi (Selman tytär), s. 8. 5. 1917 Pelkosen­niemellä, k. 1. 11. 2004 Pelkosen­niemellä.

Puoliso, ∞: Matti Pyhä­järvi, s. 15. 4. 1912 Sodan­kylässä, k. 29. 3. 1971 Pelkosen­niemellä. Lapsia:

 • Niilo Armas, s. 23. 10. 1946 Pelkosen­niemellä, k. 18. 8. 1983 Pelkosen­niemellä.

Puut­tuvia tietoja: vihki­päivä.

Pelko­sen­niemen seura­kunnan virka­to­distus, Pelko­sen­niemen kunnan henki­kirjan aakko­sel­linen luet­telo 1975, hauta­kivi Pelko­sen­niemen hautuu­maalla

IV Lempi Kata­riina Pyhä­järvi (Selman tytär), s. 28. 8. 1919 Pelkosen­niemellä, k. 3. 1. 1944 Pelkosen­niemellä.

Puoliso, ∞: Johannes Ilmari Pyhä­järvi, s. 10. 3. 1914 Sodan­kylässä, kaatui 11. 7. 1941 Kelsin­käi­sessä. Lapsia:

 • Terttu Tuulikki, s. 29. 10. 1939 Pelkosen­niemellä, k. 14. 11. 1939 Pelkosen­niemellä,
 • Taisto Johannes, s. 7. 7. 1941 Pelkosen­niemellä, k. 22. 8. 1941 Pelkosen­niemellä.

Puut­tuvia tietoja: vihki­päivä.

Pelko­sen­niemen seura­kunnan virka­to­distus

IV Toini Henriika Koskinen e. Pyhä­järvi (Selman tytär), s. 13. 4. 1924 Pelkosen­niemellä.

Puoliso, ∞ 1. 7. 1946: Veikko August Koskinen, s. 30. 7. 1920.

Puut­tuvia tietoja: kuolin­päivä ja -paikka, puolison synnyin­paikka, kuolin­päivä ja -paikka, mahdol­liset lapset.

Pelko­sen­niemen seura­kunnan virka­to­distus, Leena P (via MyHe­ri­tage)

IV Helli Irene Särkelä e. Pyhä­järvi (Selman tytär), s. 28. 2. 1934 Pelkosen­niemellä, k. 21. 8. 2009 Kemi­järvellä.

Puoliso, ∞ 2. 11. 1963: Urpo Eevert Särkelä, s. 15. 2. 1937 Kemi­järvellä, k. 13. 8. 2022 Kemi­järvellä. Lapsia:

 • Kari Tapio, s. 10. 5. 1964 Kemi­järvellä, k. 29. 8. 1981.

Puut­tuvia tietoja: lapsen kuolin­paikka, mahdol­liset muut lapset.

Pelko­sen­niemen seura­kunnan virka­to­distus, Leena Pyhä­järvi, hauta­kivi Kemi­järven II hautuu­maalla, Koti-Lappi 21. 9. 2022

III Iida Henriika Pyhä­järvi e. Mettiäinen (Kallen tytär), s. 26. 7. 1896 Sodan­kylässä, k. 11. 9. 1960 Pelkosen­niemellä. Lapsi:

 • Johannes, s. 11. 7. 1915 Sodan­kylässä.

Puoliso, ∞ 10. 3. 1918: Matias (Matti) Alek­san­teri Pyhä­järvi, s. 11. 1. 1896 Sodan­kylässä, k. 12. 12. 1971 Pelkosen­niemellä. Lapsia:

 • Eevi, s. 9. 9. 1918 Pelkosen­niemellä,
 • Toivo Alek­san­teri, s. 12. 6. 1920 Pelkosen­niemellä, k. 18. 11. 2013 Pelkosen­niemellä,
 • Onni August, s. 8. 5. 1922 Pelkosen­niemellä, k. 9. 10. 2016 Rova­niemellä,
 • Enne, s. 13. 2. 1924 Pelkosen­niemellä,
 • Väinö, s. 10. 4. 1926 Pelkosen­niemellä, k. 13. 9. 2010 Pelkosen­niemellä,
 • Eemeli, s. 28. 11. 1928 Pelkosen­niemellä, k. 19. 9. 1979 Pelkosen­niemellä,
 • Reino Matias, s. 23. 4. 1931 Pelkosen­niemellä, k. 5. 3. 1945 Pelkosen­niemellä,
 • Aune Annikki, s. 15. 1. 1934 Pelkosen­niemellä,
 • Bertta Hellevi, s. 20. 4. 1936 Pelkosen­niemellä,
 • Oiva Antero, s. 12. 4. 1939 Pelkosen­niemellä, k. 5. 5. 2019 Rova­niemellä.

Puut­tuvia tietoja: viiden lapsen kuolin­päivä ja -paikka.

Pelko­sen­niemen seura­kunnan virka­to­distus, Lapin Kansa 29. 10. 2016, Koti-Lappi 31. 5. 2019, hauta­kivet Pelko­sen­niemen I hautuu­maalla (), Ville Hiltunen, Seija Uusi­talo

IV Toivo Alek­san­teri Pyhä­järvi (Iidan poika), s. 12. 6. 1920 Pelkosen­niemellä, k. 18. 11. 2013 Pelkosen­niemellä.

Puoliso, ∞ 5. 10. 1947: Gunilla Pyhä­järvi e. Kantola, s. 31. 1. 1929 Kemi­järvellä, k. 19. 9. 2014 Pelkosen­niemellä. Lapsia:

 • Rauno Matias, s. 1948 Pelkosen­niemellä,
 • Esa Kalervo, s. 8. 8. 1954 Pelkosen­niemellä, k. 5. 8. 2013 Pelkosen­niemellä.

Puut­tuvia tietoja: esikoisen synnyin­päivä, kuolin­päivä ja -paikka.

Pelko­sen­niemen seura­kunnan virka­to­distus, Pelko­sen­niemen vete­raa­ni­mat­rik­keli, Pelko­sen­niemen kunnan henki­kirjan aakko­sel­linen luet­telo 1975, Lapin Kansa 17. 10. 2013, hauta­kivet Pelko­sen­niemen I hautuu­maalla (), Saana Hanhi­salo

IV Onni August Pyhä­järvi (Iidan poika), s. 8. 5. 1922 Pelkosen­niemellä, k. 9. 10. 2016 Rova­niemellä.

Puoliso, ∞: Aino Maria Pyhä­järvi e. Salo, s. 26. 2. 1920 Kuiva­nie­mellä, k. 5. 3. 1998 Rova­niemellä.

Puut­tuvia tietoja: vihki­päivä, mahdol­liset lapset.

Pelko­sen­niemen seura­kunnan virka­to­distus, hauta­kivi Rova­niemen IV hautuu­maalla, Ikuisuus.fi

III Eemil Aukusti Mettiäinen (Kallen poika), s. 4. 10. 1898 Sodan­kylässä, k. 15. 4. 1979 Kemi­järvellä.

Puoliso, ∞ 25. 4. 1922: Emmi Maria (Emilia) Mettiäinen e. Lukkari, s. 17. 5. 1903 Kemi­järvellä, k. 29. 9. 1972 Kemi­järvellä. Lapsia:

 • Kerttu, s. 8. 6. 1923 Pelkosen­niemellä, k. 11. 2. 2010 Kemissä,
 • Eero Armas, s. 4. 3. 1926 Pelkosen­niemellä, k. 9. 7. 1977 Kemi­järvellä,
 • Rauni Maria, s. 22. 5. 1928 Pelkosen­niemellä, k. 6. 4. 2013 Kemi­järvellä,
 • Hilkka Annikki, s. 23. 11. 1930 Pelkosen­niemellä, k. 17. 7. 2012 Kemissä,
 • Pentti Aukusti, s. 16. 7. 1933 Pelkosen­niemellä, k. 23. 4. 1934 Pelkosen­niemellä,
 • Onni Aukusti, s. 18. 8. 1943 Pelkosen­niemellä, k. 25. 5. 1989,
 • Raimo Johannes, s. 15. 1. 1947 Kemi­järvellä, k. 20. 4. 1978.

Puut­tuvia tietoja: kahden lapsen kuolin­paikka.

Kemi­järven seura­kun­nassa 1903 synty­neiden ja kastet­tujen luet­telo, Pelko­sen­niemen seura­kunnan virka­to­distus, hauta­kivi Vuos­timon hautuu­maalla, Koti-Lappi 30. 4. 2013, Marko Alaluusua

III Kaaleb (Kaaleppi) Mettiäinen (Kallen poika), s. 7. 11. 1903 Sodan­kylässä, k. 2. 10. 1992 Pelkosen­niemellä.

Puoliso, ∞ 16. 3. 1937: Tyyne Eliina Mettiäinen e. Jounila e. Tervonen, s. 25. 1. 1906 Kemi­järvellä, k. 19. 6. 1997 Pelkosen­niemellä. Lapsia:

 • Airi Kyllikki, s. 6. 9. 1937 Pelkosen­niemellä, k. 19. 1. 2018 Kemi­järvellä.

Pelko­sen­niemen seura­kunnan virka­to­distus, hauta­kivi Pelko­sen­niemen hautuu­maalla, Marjaana Talven­saari (via Geni)

IV Airi Kyllikki Kantola e. Mettiäinen (Kaalepin tytär), s. 6. 9. 1937 Pelkosen­niemellä, k. 19. 1. 2018 Kemi­järvellä.

Puoliso, ∞ 18. 8. 1957: Sauli Pertti Kantola, s. 24. 4. 1933 Kemi­järvellä, k. 17. 7. 2006 Kemi­järvellä. Lapsia:

 • Tarja Kyllikki,
 • Pirjo Maaria, s. 22. 7. 1973, k. 15. 10. 1976.

Puut­tuvia tietoja: Tarjan synnyin- ja kuolin­päivä ja -paikka, Pirjon synnyin- ja kuolin­paikka.

Pelko­sen­niemen seura­kunnan virka­to­distus, Marjaana Talven­saari (via Geni), hauta­kivi Vuos­timon hautuu­maalla

III Aina (Aino) Armiida Kuusi­noro e. Mettiäinen (Kallen tytär), s. 6. 12. 1909 Sodan­kylässä, k. 8. 7. 1945 Rova­niemellä.

Puoliso, ∞: Matti Kuusi­noro e. Gran­lund, s. 13. 1. 1897 Rova­niemellä, k. 23. 9. 1978 Rova­niemellä. Lapsi:

 • Veikko Matias, s. 13. 9. 1927 Rova­niemellä, k. 5. 1. 2000 Rova­niemellä.

Puut­tuvia tietoja: vihki­päivä, mahdol­liset muut lapset.

hauta­kivi Rova­niemen IV hautuu­maalla, Rova­niemen seura­kun­nassa 1897 synty­neiden ja kastet­tujen luet­telo

II Matti Ulrik Mettiäinen (Ollin poika), s. 4. 2. 1867 Sodan­kylässä, k. 26. 9. 1930 Pelkosen­niemellä.

Puoliso, ∞ 24. 3. 1888: Kustaava Mettiäinen e. Luiro, s. 3. 11. 1867 Sodan­kylässä. Lapsia:

 • Ester Maria, s. 25. 6. 1888 Sodan­kylässä, k. 25. 1. 1971 Pelkosen­niemellä,
 • Iivari Robert, s. 2. 6. 1900 Sodan­kylässä, k. 22. 8. 1976 Pelkosen­niemellä,
 • Uuno, s. 23. 10. 1901 Sodan­kylässä, k. 18. 3. 1974 Pelkosen­niemellä,
 • Saima Jemina, s. 18. 1. 1903 Sodan­kylässä, k. 1. 1. 1983 Sodan­kylässä,
 • Olga Lydia, s. 18. 3. 1905 Sodan­kylässä, k. 4. 1. 1984 Pelkosen­niemellä,
 • Benjam, s. 15. 9. 1906 Sodan­kylässä, k. 5. 12. 1993 Pelkosen­niemellä,
 • Matilda Sofia, s. 4. 3. 1908 Sodan­kylässä, k. 17. 12. 1977 Pelkosen­niemellä,
 • Frans Oskar, s. 12. 10. 1909 Sodan­kylässä, k. 20. 4. 1910 Sodan­kylässä.

Puut­tuvia tietoja: puolison kuolin­päivä ja -paikka.

Sodan­kylän seura­kun­nassa 1888 synty­neiden ja kastet­tujen luet­telo, Sodan­kylän seura­kunnan rippi­kirjat 1901–1910 (s. 183, 1638), 1911–1920 (s. 678), Pelko­sen­niemen seura­kunnan rippi­kirjat 1921–1930 (s. 86), 1931–1940 (s. 160), 1941–1950 (s. 222), hauta­kivi Pelko­sen­niemen hautuu­maalla, hauta­kivi Sodan­kylän hautuu­maalla, Lapin Kansa 4. 10. 1930

III Ester Maria Ollila e. Mettiäinen (Ulrikin tytär), s. 25. 6. 1888 Sodan­kylässä, k. 25. 1. 1971 Pelkosen­niemellä.

Puoliso, ∞ 27. 3. 1910: Benjamin Ollila e. Talla­vaara, s. 7. 12. 1881 Sodan­kylässä, k. 13. 3. 1950 Pelkosen­niemellä. Lapsia:

 • Meimi Maria, s. 1. 7. 1910 Sodan­kylässä, k. 25. 5. 1994 Harto­lassa,
 • Toivo, s. 8. 8. 1912 Sodan­kylässä, k. 12. 7. 1925 Pelkosen­niemellä,
 • Ireena, s. 19. 1. 1915 Sodan­kylässä, k. 22. 6. 2000 Helsin­gissä,
 • Leo, s. 10. 5. 1917 Sodan­kylässä, kaatui 1. 11. 1941 Kies­tin­gissä,
 • Elsa Kustaava, s. 2. 7. 1920 Pelkosen­niemellä,
 • Lenne Ulrik, s. 21. 1. 1923 Pelkosen­niemellä, k. 5. 12. 2003 Sodan­kylässä,
 • Terttu Sinikka, s. 14. 10. 1929 Pelkosen­niemellä, k. 9. 12. 2003 Pelkosen­niemellä.

Puut­tuvia tietoja: viidennen lapsen kuolin­päivä ja -paikka.

Sodan­kylän seura­kunnan rippi­kirjat 1901–1910 (s. 159), 1911–1920 (s. 665), Pelko­sen­niemen seura­kunnan rippi­kirjat 1921–1930 (s. 73), 1931–1940 (s. 133), 1941–1950 (s. 187), 1951–1960 (s. 153), hauta­kivi Pelko­sen­niemen hautuu­maalla, Mika Oksanen (via MyHe­ri­tage)

IV Meimi Maria Oksanen e. Ollila (Esterin tytär), s. 1. 7. 1910 Sodan­kylässä, k. 25. 5. 1994 Harto­lassa.

Puoliso, ∞ 27. 8. 1938: Aaron Oksanen, s. 1. 7. 1912 Harto­lassa, k. 29. 8. 1973 Harto­lassa. Lapsia:

 • Aimo Juhani, s. 13. 3. 1940 Harto­lassa, k. 13. 5. 2010 Harto­lassa,
 • Unto Taneli, s. 29. 1. 1949 Harto­lassa, k. 1. 7. 2014.

Puut­tuvia tietoja: toisen (?) lapsen kuolin­paikka, muut lapset.

Sodan­kylän seura­kunnan rippi­kirjat 1901–1910 (s. 159), 1911–1920 (s. 665), Pelko­sen­niemen seura­kunnan rippi­kirjat 1921–1930 (s. 73), 1931–1940 (s. 133), Mika Oksanen (via MyHe­ri­tage)

IV Elsa Kustaava Eriksson e. Jaak­kola e. Ollila (Esterin tytär), s. 2. 7. 1920 Pelkosen­niemellä.

1. puoliso, ∞ 15. 5. 1938, eron­neet 1. 6. 1953: Uuno Evert Jaak­kola, s. 10. 5. 1905 Sodan­kylässä, k. 24. 11. 1994 Pelkosen­niemellä. Lapsi:

 • Elna Anneli, s. 13. 7. 1938 Pelkosen­niemellä.

Puut­tuvia tietoja: kuolin­päivä ja -paikka, lapsen kuolin­päivä ja -paikka, 2. puoliso.

Pelko­sen­niemen seura­kunnan rippi­kirja 1931–1940 (s. 122), Pelko­sen­niemen vete­raa­ni­mat­rik­keli, Mika Oksanen (via MyHe­ri­tage)

III Iivari Robert Mettiäinen (Ulrikin poika), s. 2. 6. 1900 Sodan­kylässä, k. 22. 8. 1976 Pelkosen­niemellä.

Puoliso, ∞ 24. 8. 1931: Emilia Augusta Mettiäinen e. Mosku­vaara (Lööreksen tytär), s. 7. 4. 1905 Sodan­kylässä, k. 8. 5. 1980 Pelkosen­niemellä.

Avio­lii­tosta ei lapsia.

Pelko­sen­niemen seura­kunnan rippi­kirjat 1931–1940 (s. 160), 1941–1950 (s. 222), 1951–1960 (s. 173), hauta­kivi Pelko­sen­niemen hautuu­maalla

III Uuno Mettiäinen (Ulrikin poika), s. 23. 10. 1901 Sodan­kylässä, k. 18. 3. 1974 Pelkosen­niemellä.

Puoliso, ∞ 12. 7. 1928: Helmi Kata­riina Mettiäinen e. Kulpakko, s. 28. 2. 1907 Kemi­järvellä, k. 14. 8. 1974 Pelkosen­niemellä. Lapsia:

 • Mauri Olavi, s. 3. 8. 1928 Pelkosen­niemellä, k. 9. 1. 1999 Pelkosen­niemellä,
 • Maija Hellevi, s. 25. 1. 1930 Pelkosen­niemellä, k. 27. 6. 1945 Pelkosen­niemellä,
 • Eeva Ellen, s. 16. 11. 1931 Pelkosen­niemellä, k. 20. 10. 2004 Kemi­järvellä,
 • Hilda, s. 20. 6. 1935 Pelkosen­niemellä, k. 20. 6. 1935 Pelkosen­niemellä,
 • Aaro Johannes, s. 6. 6. 1936 Pelkosen­niemellä, k. 12. 6. 1986 Savu­koskella,
 • Jouni Kalervo, s. 25. 7. 1938 Pelkosen­niemellä, k. 24. 2. 1940 Pelkosen­niemellä,
 • Raimo Sakari, s. 12. 5. 1949 Rova­niemellä, k. 11. 4. 2018.

Puut­tuvia tietoja: kuopuksen kuolin­paikka.

Pelko­sen­niemen seura­kunnan rippi­kirjat 1921–1930 (s. 86), 1931–1940 (s. 160), 1941–1950 (s. 223), 1951–1960 (s. 174), hauta­kivet Pelko­sen­niemen hautuu­maalla (), hauta­kivi Kemi­järven Honka­kan­kaan hautuu­maalla

III Saima Jemina (Miina) Kumpula e. Mettiäinen (Ulrikin tytär), s. 18. 1. 1903 Sodan­kylässä, k. 1. 1. 1983 Sodan­kylässä.

Puoliso, ∞: Valt­teri Jalmari Kumpula, s. 28. 1. 1902 Sodan­kylässä, k. 21. 10. 1981 Sodan­kylässä. Lapsia:

 • Sulo Alpo, s. 2. 2. 1926 Sodan­kylässä, k. 15. 4. 1991 Sodan­kylässä.

Puut­tuvia tietoja: vihki­päivä.

Sodan­kylän seura­kun­nassa 1902 synty­neiden ja kastet­tujen luet­telo, Sodan­kylän vete­raa­ni­mat­rik­keli, hauta­kivi Sodan­kylän I hautuu­maalla, hauta­kivi Sodan­kylän II hautuu­maalla, Lapin Kansa 4. 10. 1930

IV Sulo Alpo Kumpula (Miinan poika), s. 2. 2. 1926 Sodan­kylässä, k. 15. 4. 1991 Sodan­kylässä.

Puoliso, ∞ 4. 1. 1947: Saara Mirjami Kumpula e. Kääriäinen, s. 5. 3. 1925, k. 16. 6. 2010 Sodan­kylässä.

Puut­tuvia tietoja: puolison synnyin­paikka, mahdol­liset lapset.

hauta­kivi Sodan­kylän II hautuu­maalla, Heikki Kumpula (via MyHe­ri­tage)

III Olga Lydia Lakso e. Mettiäinen (Ulrikin tytär), s. 18. 3. 1905 Sodan­kylässä, k. 4. 1. 1984 Pelkosen­niemellä.

Puoliso, ∞ 5. 12. 1924: Emil Arvi Lakso, s. 4. 2. 1900 Sodan­kylässä, k. 6. 2. 1992 Pelkosen­niemellä. Lapsia:

 • Hilda, s. 30. 5. 1925 Pelkosen­niemellä, k. 5. 6. 1925 Pelkosen­niemellä.

Pelko­sen­niemen seura­kunnan rippi­kirjat 1921–1930 (s. 67), 1931–1940 (s. 125), 1941–1950 (s. 173), 1951–1960 (s. 143), hauta­kivi Pelko­sen­niemen hautuu­maalla

III Matilda Sofia Vaara e. Mettiäinen (Ulrikin tytär), s. 4. 3. 1908 Sodan­kylässä, k. 17. 12. 1977 Pelkosen­niemellä. Lapsi:

 • Niilo, s. 5. 10. 1927 Pelkosen­niemellä, k. 27. 12. 2008 Pelkosen­niemellä.

Puoliso, ∞ 7. 5. 1929: Viljam Alek­san­teri Vaara, s. 30. 1. 1903 Sodan­kylässä, kaatui 11. 7. 1941 Kelsin­käi­sessä. Lapsia:

 • Oiva, s. 18. 7. 1929 Pelkosen­niemellä, k. 17. 10. 1929 Pelkosen­niemellä,
 • Toini Aminda, s. 29. 6. 1932 Pelkosen­niemellä, k. 19. 2. 2005 Pelkosen­niemellä,
 • Irma Helena, s. 27. 1. 1935 Pelkosen­niemellä, k. 28. 10. 1937 Pelkosen­niemellä,
 • Aimo Alek­san­teri, s. 23. 3. 1939 Pelkosen­niemellä, k. 24. 3. 1994 Suonen­joella.

Pelko­sen­niemen vete­raa­ni­mat­rik­keli, Lapin Kansa 11. 1. 2009, hauta­kivi Pelko­sen­niemen I hautuu­maalla (), Marika Vaara

II Alek­san­teri (Ales) Niva e. Mettiäinen (Ollin poika), s. 20. 10. 1872 Sodan­kylässä, k. 15. 6. 1919 Rova­niemellä.

Puoliso, ∞ 25. 11. 1898: Kaisa Liisa Niva e. Suutari, s. 15. 3. 1873 Rova­niemellä, k. 4. 1. 1939 Rova­niemellä. Lapsia:

 • Aapo, s. 4. 7. 1899 Rova­niemellä, k. 15. 2. 1961 Rova­niemellä,
 • Jalmari, s. 23. 6. 1901 Rova­niemellä, k. 3. 2. 1942 Neuvos­to­lii­tossa,
 • Kaarle Simeon, s. 16. 1. 1903 Rova­niemellä, k. 15. 1. 1909 Rova­niemellä,
 • Eliisa Engel Sofia, s. 1. 12. 1904 Rova­niemellä, k. 20. 10. 1955 Rova­niemellä,
 • Olga Kata­riina, s. 5. 2. 1907 Rova­niemellä, k. 15. 8. 1980 Rova­niemellä,
 • Martta Eveliina, s. 22. 6. 1909 Rova­niemellä, k. 23. 10. 1963 Rova­niemellä.

Puut­tuvia tietoja: mahdol­liset muut lapset.

Rova­niemen seura­kunnan rippi­kirja 1890–1900 (s. 86), Rova­niemen seura­kunnan lasten­kirja 1890–1900 (s. 85), Rova­niemen seura­kun­nassa 1904 synty­neiden ja kastet­tujen luet­telo, Lapin Kansa 10. 1. 1939, Seppo Naapila (via MyHe­ri­tage), hauta­kivi Rova­niemen IV hautuu­maalla, Marko Alaluusua

III Olga Kata­riina Tarkiainen e. Niva (Aleksen tytär), s. 5. 2. 1907 Rova­niemellä, k. 15. 8. 1980 Rova­niemellä.

Puoliso, ∞: Hannu Jaakko Tarkiainen, s. 15. 7. 1908 Rova­niemellä, k. 9. 5. 1967 Rova­niemellä. Lapsia:

 • Kalevi, s. 13. 3. 1933 Rova­niemellä, k. 28. 11. 2003 Rova­niemellä,
 • Erkki Antero, s. 13. 2. 1937 Rova­niemellä, k. 17. 2. 2011 Sodan­kylässä.

Puut­tuvia tietoja: vihki­päivä, muut lapset.

hauta­kivi Rova­niemen IV hautuu­maalla, hauta­kivi Sodan­kylän II hautuu­maalla, Marko Alaluusua, Raimo Raap­pana (via MyHe­ri­tage), Seppo Naapila (via MyHe­ri­tage)