Hiltunen-Mettiäisen suku

Mettiäinen maini­taan Sodan­kylän kirkon­kir­joissa varhimman kerran rippi­kirjan 1784–1789 sivulla 53 talon nimenä Suvannon kylässä (Hieta­su­vando). Talon asuk­kaiksi on ensin merkit­tynä Heikki Pekan­poika (Henric Pehrsson) Halonen* (s. 9. 3. 1744) perhei­neen. Isän­nyys vaihtuu vuosi­kym­menen lopussa: vuosina 1790 ja 1791 Mettiäi­sestä käyvät ripillä isäntä Thomas ja emäntä Carin, joiden suku­nimeä, patro­nyymia tai synty­mä­aikaa ei ole mainittu. Rippi­kir­jassa 1798–1805 ei ole enää mainittu koko Mettiäisen taloa, mutta Hildula-nimisiä on edel­lisen kahden sijaan kolme. Oliko tila jaettu, vai muut­tiko yksi Hiltusen perheistä kenties jo tuol­loin Mettiäi­seen?

1800-luvulla Mettiäistä ehtivät joka tapauk­sessa vuoroin isän­nöidä ainakin alla lähtö­hen­ki­lönä oleva Mikko Tane­lin­poika Hiltunen, Pietari Juhon­poika Kaaret­koski (1808–1894), Mikko Hannun­poika Aikio­niemi (s. 1834) sekä Olli Ollin­poika Jaak­kola (1833–1896). Kun kukin ajan tavalle uskol­li­sena otti Mettiäisen myös perheensä suku­ni­meksi, ja kun vielä tilasta 1889 lohkaistun Simu­nankin asuk­kaat omak­suivat saman nimen, lienee yhteensä jopa puolen­kym­mentä eri sukua, joista Mettiäisiä polveutuu.

*Kyseessä on luul­ta­vasti sama henkilö, joka 1812 kuolee Henrik Persson Wärriö -nimi­senä Kemin­ky­lässä.

I Mikko Mettiäinen e. Hiltunen, s. 4. 2. 1790 Sodan­kylässä, k. 25. 4. 1848 Sodan­kylässä. Talol­linen Mettiäisen tilalla Suvannon kylässä. Vanhemmat: Taneli Paava­lin­poika Hiltunen (1762–1823) ja Kreeta Laurin­tytär Hiltunen e. Halonen (1757–1834).

1. puoliso, ∞ 22. 4. 1816: Susanna Mettiäinen e. Alatalo, s. 8. 11. 1797 Sodan­kylässä, k. 12. 12. 1833 Sodan­kylässä. Lapsia:

 • Maria, s. 9. 6. 1817 Sodan­kylässä, k. 23. 4. 1823 Sodan­kylässä,
 • Anna Liisa, s. 11. 10. 1818 Sodan­kylässä, k. 26. 6. 1820 Sodan­kylässä,
 • Juho Taneli, s. 1. 2. 1820 Sodan­kylässä, m. 3. 12. 1838 Inariin,
 • Paavali, s. 29. 6. 1821 Sodan­kylässä, k. 24. 9. 1868 Sodan­kylässä,
 • Mikko, s. 6. 7. 1823 Sodan­kylässä, k. 5. 1. 1872 Sodan­kylässä,
 • Matti, s. 1825 Sodan­kylässä, k. 6. 1. 1827 Sodan­kylässä,
 • Kreeta Susanna, s. 1828 Sodan­kylässä, m. 3. 3. 1858 Ylitor­niolle,
 • Kaisa Stiina, s. 30. 7. 1831 Sodan­kylässä, k. 10. 4. 1855 Sodan­kylässä.

2. puoliso, ∞ 22. 7. 1838: Maria Liisa Ollila e. Mettiäinen e. Pert­tunen e. Honkala, s. 29. 4. 1800 Sodan­kylässä, k. 8. 4. 1876 Sodan­kylässä. Lapsi:

 • Karo­liina, s. 10. 8. 1835 Sodan­kylässä, k. 11. 1. 1912 Ylitor­niolla,
 • Elsa Johanna, s. 26. 7. 1839 Sodan­kylässä, k. 15. 2. 1922 Sodan­kylässä,
 • Simon Erik, s. 11. 10. 1843 Sodan­kylässä, k. 17. 3. 1862 Sodan­kylässä.

Puut­tuvia tietoja: kahden lapsen kuolin­päivä ja -paikka.

Sodan­kylän seura­kun­nassa 1797, 1800, 1817, 1820, 1821, 1828, 1835 synty­neitten ja kastet­tujen luet­telot, Sodan­kylän seura­kunnan rippi­kirjat 1812–1823 (s. 154), 1824–1830 (s. 104), 1831–1837 (s. 45), 1838–1844 (s. 79), 1845–1851 (s. 71, 150), 1852–1858 (s. 72, 153, 165), 1859–1871 (s. 164), 1872–1881 (s. 166), Sodan­kylän seura­kun­nassa 1816, 1838 vihit­tyjen luet­telot, Sodan­kylän seura­kun­nassa 1823, 1827, 1833, 1855, 1862, 1872, 1876 kuol­leitten ja haudat­tujen luet­telot, Inarin seura­kun­taan 1838 muut­ta­neitten luet­telo, Inarin seura­kunnan rippi­kirja 1838–1844 (s. 36), Petri Kivelä (via Geni), Lauri Koski­mies

II Paavali Luiro e. Mettiäinen (Mikon poika), s. 29. 6. 1821 Sodan­kylässä, k. 24. 9. 1868 Sodan­kylässä.

Puoliso, ∞ 30. 3. 1849: Kreeta Liisa Luiro, s. 27. 12. 1808 Sodan­kylässä, k. 11. 3. 1880 Sodan­kylässä. Lapsia:

 • Susanna, s. 16. 5. 1850 Sodan­kylässä, k. 6. 4. 1930 Pelkosen­niemellä,
 • Aatami, s. 15. 3. 1853 Sodan­kylässä, k. n. 1891 Yhdys­val­loissa.

Puut­tuvia tietoja: kuopuksen kuolin­päivä ja -paikka.

Sodan­kylän seura­kun­nassa 1821 synty­neitten ja kastet­tujen luet­telo, Sodan­kylän seura­kun­nassa 1849 kuulu­tet­tujen ja vihit­tyjen luet­telo, Sodan­kylän seura­kunnan rippi­kirjat 1845–1851 (s. 87), 1852–1858 (s. 88), 1859–1871 (s. 19), 1872–1881 (s. 13), hauta­kivi Pelko­sen­niemen I hautuu­maalla, Armi Saari-Nikka­rila (via Geni)

III Susanna Salmela e. Luiro (Paavalin tytär), s. 16. 5. 1850 Sodan­kylässä, k. 6. 4. 1930 Pelkosen­niemellä.

Puoliso, ∞ 29. 11. 1873: Erkki Salmela e. Keski­talo, s. 3. 6. 1851 Sodan­kylässä, k. 21. 11. 1902 Sodan­kylässä. Lapsia:

 • Heta Kustaava, s. 7. 8. 1873 Sodan­kylässä, k. 3. 4. 1922 Pelkosen­niemellä,
 • Kaisa Kreeta, s. 22. 7. 1876 Sodan­kylässä, k. 30. 1. 1911 Sodan­kylässä,
 • Hilda, s. 20. 8. 1878 Sodan­kylässä, k. 28. 12. 1910 Sodan­kylässä,
 • Anselmi, s. 15. 12. 1880 Sodan­kylässä, k. 19. 4. 1929 Pelkosen­niemellä,
 • Juho Erkki, s. 25. 4. 1884 Sodan­kylässä, m. 1905 Amerik­kaan,
 • Kustaa Eemil, s. 14. 2. 1888 Sodan­kylässä, k. 26. 10. 1959 Pelkosen­niemellä.

Puut­tuvia tietoja: 5. lapsen kuolin­päivä ja -paikka.

Sodan­kylän seura­kun­nassa 1873 vihit­tyjen luet­telo, Sodan­kylän seura­kunnan rippi­kirjat 1872–1881 (s. 163), 1882–1891 (s. 89), 1891–1900 (s. 94), 1901–1910 (s. 195), Sodan­kylän seura­kunnan lasten­kirjat 1881–1891 (s. 89), hauta­kivi Pelko­sen­niemen I hautuu­maalla, S. H. (via Geni)

IV Heta Kustaava Ollila e. Salmela (Susannan tytär), s. 7. 8. 1873 Sodan­kylässä, k. 3. 4. 1922 Pelkosen­niemellä.

Puoliso, ∞ 3. 4. 1904: Alek­san­teri (Ales) Ollila, s. 7. 6. 1870 Sodan­kylässä, k. 14. 2. 1941 Pelkosen­niemellä. Lapsia:

 • Maria, s. kaks. 29. 12. 1904 Sodan­kylässä, k. 8. 5. 1905 Sodan­kylässä,
 • Johannes, s. kaks. 29. 12. 1904 Sodan­kylässä, k. 14. 5. 1907 Sodan­kylässä,
 • Saima Teodora, s. kaks. 6. 2. 1906 Sodan­kylässä, k. 9. 7. 1906 Sodan­kylässä,
 • Edita Kustaava, s. kaks. 10. 2. 1906 Sodan­kylässä, k. 18. 5. 1994 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Arvo, s. 4. 4. 1908 Sodan­kylässä, k. 31. 5. 1943 Pelkosen­niemellä,
 • Selma Aurora, s. 14. 3. 1910 Sodan­kylässä, k. 24. 4. 1911 Sodan­kylässä,
 • Eemil Leonard, s. 19. 6. 1911 Sodan­kylässä, kaatui 4. 7. 1944 Tule­ma­joella,
 • Aino Elma, s. 2. 10. 1913 Sodan­kylässä, k. 4. 8. 2009 Sodan­kylässä,
 • Uolevi Eevertti, s. 9. 9. 1920 Pelkosen­niemellä, k. 22. 5. 1941 Pelkosen­niemellä.

Sodan­kylän seura­kun­nassa 1906 synty­neitten ja kastet­tujen luet­telo, Sodan­kylän seura­kunnan rippi­kirja 1901–1910 (s. 1678), hauta­kivi Sodan­kylän I hautuu­maalla, S. H. (via Geni)

V Arvo Ollila (Hetan poika), s. 4. 4. 1908 Sodan­kylässä, k. 31. 5. 1943 Pelkosen­niemellä.

Puoliso, ∞ 10. 3. 1940: Briitta Aili Ollila e. Räisänen e. Hulkko, s. 25. 4. 1907 Sodan­kylässä, k. 15. 6. 1974 Rova­niemellä.

Avio­lii­tosta ei lapsia.

Pelko­sen­niemen seura­kunnan virka­to­distus 1981, hauta­kivi Rova­niemen IV hautuu­maalla ()

V Aino Elma Mikkola e. Ollila (Hetan tytär), s. 2. 10. 1913 Sodan­kylässä, k. 4. 8. 2009 Sodan­kylässä.

Puoliso, ∞: Johan Eelis Mikkola, s. 10. 8. 1911 Sodan­kylässä, k. 2. 10. 1985 Sodan­kylässä. Lapsia:

 • Reijo Eelis, s. 5. 1. 1940 Sodan­kylässä, k. 5. 2. 1994 Sodan­kylässä,
 • Raimo Kalevi, s. 1948 Sodan­kylässä, k. 6. 1. 2002,
 • Sauli Antero, s. 1950 Sodan­kylässä.

Puut­tuvia tietoja: vihki­päivä, kahden lapsen synnyin­päivä ja kuolin­paikka, yhden lapsen kuolin­päivä, muut lapset.

Pelko­sen­niemen seura­kunnan virka­to­distus 1981, hauta­kivi Sodan­kylän I hautuu­maalla, Petri Kivelä (via Geni)

IV Kaisa Kreeta Ylivuollu e. Salmela (Susannan tytär), s. 22. 7. 1876 Sodan­kylässä, k. 30. 1. 1911 Sodan­kylässä.

Puoliso, ∞ 25. 12. 1907: Juho Arvid Ylivuollu, s. 6. 11. 1873 Sodan­kylässä, k. 2. 2. 1919 Pelkosen­niemellä. Lapsia:

 • Eelis Arvid, s. 5. 2. 1898 Sodan­kylässä,
 • Eemeli, s. 30. 7. 1908 Sodan­kylässä, k. 15. 5. 1909 Sodan­kylässä.

Puut­tuvia tietoja: esikoisen kuolin­päivä ja -paikka.

Puolison 2. puoliso, ∞ 6. 4. 1912: Hilma Maria Hiltunen e. Vuon­tis­vaara e. Kylmä­luoma e. Ylivuollu e. Hiltunen (Joosepin tytär), s. 7. 10. 1891 Sodan­kylässä, k. 10. 5. 1975 Kemi­järvellä.

Sodan­kylän seura­kunnan rippi­kirja 1901–1910 (s. 187)

IV Hilda Salmela (Susannan tytär), s. 20. 8. 1878 Sodan­kylässä, k. 28. 12. 1910 Sodan­kylässä.

Puoliso, ∞ 6. 6. 1897: Juho Anselmi Salmela, s. 22. 1. 1873 Sodan­kylässä, tapet­tiin 1917 Murmans­kissa. Lapsia:

 • Hellin Sigrid, s. 5. 12. 1897 Sodan­kylässä, k. 2. 2. 1976 Pelkosen­niemellä,
 • Anna Eufro­siina, s. 16. 7. 1899 Sodan­kylässä,
 • Frans Anselmi, s. 17. 4. 1902 Sodan­kylässä, k. 30. 7. 1903 Sodan­kylässä,
 • Aina Aksiina, s. 21. 7. 1904 Sodan­kylässä,
 • Hilda Henriika, s. 12. 3. 1906 Sodan­kylässä,
 • Saima Kata­riina, s. 13. 1. 1908 Sodan­kylässä,
 • Johan Ultu, s. 10. 12. 1910 Sodan­kylässä, k. 11. 6. 1911 Sodan­kylässä.

Puut­tuvia tietoja: puolison kuolin­päivä, neljän lapsen kuolin­päivä ja -paikka.

Sodan­kylän seura­kun­nassa 1897 kuulu­tet­tujen ja vihit­tyjen luet­telo, Sodan­kylän seura­kunnan rippi­kirjat 1891–1900 (s. 20), 1901–1910 (s. 1746), Sodan­kylän seura­kun­nassa 1910 kuol­leitten ja haudat­tujen luet­telo, hauta­kivi Pelko­sen­niemen I hautuu­maalla, Jukka Ahven­lampi

V Hellin (Helli) Sigrid Ylitalo e. Salmela (Hildan tytär), s. 5. 12. 1897 Sodan­kylässä, k. 2. 2. 1976 Pelkosen­niemellä.

Puoliso, ∞: Akseli Ylitalo, s. 1. 1. 1892 Sodan­kylässä, k. 2. 5. 1967 Pelkosen­niemellä. Lapsia:

 • Alli Aliisa, s. 13. 5. 1919 Pelkosen­niemellä, k. 7. 10. 2002 Sodan­kylässä,
 • Eevi Ellen, s. 27. 7. 1920 Pelkosen­niemellä,
 • Milda Maria, s. 24. 11. 1921 Pelkosen­niemellä, k. 13. 12. 1921 Pelkosen­niemellä,
 • Helmi Annikki, s. 11. 12. 1922 Pelkosen­niemellä, k. 29. 1. 2010,
 • Helvi Hellevi, s. 15. 6. 1924 Pelkosen­niemellä, k. 25. 4. 1925 Pelkosen­niemellä,
 • Veikko Akseli, s. 20. 6. 1926 Pelkosen­niemellä, k. 11. 11. 1929 Pelkosen­niemellä,
 • Heimo Helmeri, s. 5. 9. 1927 Pelkosen­niemellä, k. 12. 3. 1929 Pelkosen­niemellä,
 • Hilkka Kyllikki, s. 16. 9. 1928 Pelkosen­niemellä, k. 18. 12. 1937 Pelkosen­niemellä,
 • Otto, s. 18. 6. 1935 Pelkosen­niemellä, k. 27. 1. 1937 Pelkosen­niemellä.

Puut­tuvia tietoja: vihki­päivä, toisen lapsen kuolin­päivä ja -paikka, neljännen lapsen kuolin­paikka.

hauta­kivi Pelko­sen­niemen I hautuu­maalla (), Jukka Ahven­lampi

IV Kustaa Eemil Salmela (Susannan poika), s. 14. 2. 1888 Sodan­kylässä, k. 26. 10. 1959 Pelkosen­niemellä.

Puoliso, ∞ 14. 7. 1925: Hilja Henriika Salmela e. Ollila (Sandran tytär), s. 20. 10. 1893 Sodan­kylässä, k. 1. 12. 1955 Pelkosen­niemellä. Lapsia:

 • Laila Inkeri, s. 8. 12. 1913 Sodan­kylässä, k. 2. 1. 1990 Pelkosen­niemellä,
 • Maila Annikki, s. 25. 1. 1920 Pelkosen­niemellä, k. 19. 2. 1920 Pelkosen­niemellä.
 • Väinö Eemil, s. 7. 4. 1926 Pelkosen­niemellä,
 • Milja Amanda, s. 6. 5. 1928 Pelkosen­niemellä, k. 10. 3. 1985 Sodan­kylässä,
 • Aimo Aatos, s. 20. 10. 1931 Pelkosen­niemellä, k. 19. 1. 2015 Pelkosen­niemellä.

Puut­tuvia tietoja: kolmannen lapsen kuolin­päivä ja -paikka.

Sodan­kylän seura­kunnan rippi­kirja 1901–1910 (s. 1678), Pelko­sen­niemen seura­kunnan virka­to­distus 1981, hauta­kivi Pelko­sen­niemen I hautuu­maalla, hauta­kivi Pelko­sen­niemen II hautuu­maalla, hauta­kivi Sodan­kylän II hautuu­maalla

V Väinö Eemil Salmela (Eemilin poika), s. 7. 4. 1926 Pelkosen­niemellä.

Puoliso, ∞ 15. 8. 1948, eron­neet 24. 4. 1970: Viivi Anelma Salmela e. Keski­talo, s. 3. 6. 1929, k. 13. 5. 2017. Lapsi:

 • Veli Juhani, s. 11. 11. 1955 Pelkosen­niemellä, k. 6. 1. 1967 Pelkosen­niemellä.

Puut­tuvia tietoja: kuolin­päivä ja -paikka, puolison synnyin- ja kuolin­paikka, mahdol­liset muut lapset.

Pelko­sen­niemen seura­kunnan virka­to­distus 1981, hauta­kivi Pelko­sen­niemen I hautuu­maalla (), Seija Uusi­talo

V Milja Amanda Toivola e. Salmela (Eemilin tytär), s. 6. 5. 1928 Pelkosen­niemellä, k. 10. 3. 1985 Sodan­kylässä.

Puoliso, ∞: Uulovi Aukusti Toivola, s. 26. 4. 1911 Sodan­kylässä, k. 17. 12. 1983 Sodan­kylässä.

Puut­tuvia tietoja: vihki­päivä, mahdol­liset lapset.

Pelko­sen­niemen seura­kunnan virka­to­distus 1981, hauta­kivi Sodan­kylän II hautuu­maalla, Sodan­kylän seura­kun­nassa 1911 synty­neiden ja kastet­tujen luet­telo

V Aimo Aatos Salmela (Eemilin poika), s. 20. 10. 1931 Pelkosen­niemellä, k. 19. 1. 2015 Pelkosen­niemellä.

Puoliso, ∞ 12. 3. 1961, eron­neet 8. 12. 1987: Terttu Sinikka Salmela e. Ollila (Esterin tytär), s. 14. 10. 1929 Pelkosen­niemellä, k. 9. 12. 2003 Pelkosen­niemellä.

Puut­tuvia tietoja: lapsi.

Pelko­sen­niemen seura­kunnan rippi­kirja 1951–1960 (s. 153), Pelko­sen­niemen seura­kunnan virka­to­distus 1981, Koti-Lappi 11. 2. 2015, hauta­kivi Pelko­sen­niemen II hautuu­maalla, Seija Uusi­talo

III Aatami Luiro e. Mettiäinen (Paavalin poika), s. 15. 3. 1853 Sodan­kylässä, k. n. 1891 Yhdys­val­loissa.

Puoliso, ∞: Brita Maria Luiro e. Kallis­kota (Annan tytär), s. 5. 4. 1848 Sodan­kylässä, k. 4. 8. 1914 Sodan­kylässä. Lapsia:

 • Arvid, s. 2. 5. 1878 Sodan­kylässä, k. 30. 7. 1879 Sodan­kylässä,
 • Maria Kustaava, s. 6. 3. 1881 Sodan­kylässä, k. 28. 4. 1884 Sodan­kylässä,
 • Matias Ulrik, s. 10. 12. 1885 Sodan­kylässä, k. 27. 8. 1946 Yhdys­val­loissa.

Puut­tuvia tietoja: kuolin­päivä ja -paikka, vihki­päivä, kuopuksen kuolin­paikka.

Sodan­kylän seura­kun­nassa 1821 synty­neitten ja kastet­tujen luet­telo, Sodan­kylän seura­kun­nassa 1849 kuulu­tet­tujen ja vihit­tyjen luet­telo, Sodan­kylän seura­kunnan rippi­kirjat 1845–1851 (s. 87), 1852–1858 (s. 88), 1859–1871 (s. 19), 1872–1881 (s. 13), Sodan­kylän seura­kun­nassa 1914 kuol­leiden ja haudat­tujen luet­telo, Pekka Vitikka (via Geni), Armi Saari-Nikka­rila (via Geni)

IV Matti (Matti) Ulrik Luiro (Aatamin poika), s. 10. 12. 1885 Sodan­kylässä, k. 27. 8. 1946 Yhdys­val­loissa.

Puoliso, ∞ 20. 3. 1909: Iida Maria Luiro e. Nousu, s. 9. 9. 1891 Sodan­kylässä, k. 9. 8. 1953 Savu­koskella. Lapsia:

 • Vilho, s. 28. 1. 1910 Sodan­kylässä, k. 23. 2. 1986 Savu­koskella,
 • Helka, s. 14. 2. 1912 Sodan­kylässä, k. 22. 3. 1973 Savu­koskella,
 • Alina, s. 14. 4. 1914 Sodan­kylässä, k. 26. 10. 1914 Sodan­kylässä,
 • Leo, s. 17. 1. 1916 Sodan­kylässä, k. 11. 6. 1975 Savu­koskella,
 • Veikko Armas, s. 28. 3. 1922 Savu­koskella, k. 31. 10. 2002 Savu­koskella,
 • Selma Kustaava, s. 9. 7. 1927 Savu­koskella, k. 23. 9. 2015 Sallassa.

Puut­tuvia tietoja: kuolin­paikka, mahdol­liset muut lapset.

Sodan­kylän seura­kun­nassa 1908 kuulu­tet­tujen luet­telo, hauta­kivi Sallan hautuu­maalla, hauta­kivi Savu­kosken hautuu­maalla, Petri Kivelä (via Geni)

V Vilho Luiro (Matin poika), s. 28. 1. 1910 Sodan­kylässä, k. 23. 2. 1986 Savu­koskella.

Puoliso, ∞ 12. 2. 1938: Anna Emilia (Anni) Luiro e. Salmi­järvi (Marian tytär), s. 23. 12. 1910 Kuola­järvellä, k. 8. 12. 1982 Savu­koskella. Lapsia:

 • Sointu Irene, s. 1952, k. 1952.

Puut­tuvia tietoja: yhdek­sännen lapsen synnyin- ja kuolin­päivä ja -paikka.

Erkki Koivisto (Salla 1158), Sodan­kylän seura­kun­nassa 1910 synty­neiden ja kastet­tujen luet­telo, hauta­kivi Savu­kosken hautuu­maalla, Savu­kosken vete­raa­ni­mat­rik­keli, Petri Kivelä (via Geni)

V Helka Ikäheimo e. Luiro (Matin tytär), s. 14. 2. 1912 Sodan­kylässä, k. 22. 3. 1973 Savu­koskella.

Puoliso, ∞: Albert (Alpi) Ikäheimo (Aadan veli), s. 29. 4. 1904 Kuola­järvellä, k. 19. 3. 1989 Savu­koskella. Lapsia:

 • Leila Hellevi, s. 25. 6. 1932 Savu­koskella, k. 6. 3. 2020 Savu­koskella,
 • Maria Anneli, s. 16. 8. 1934 Savu­koskella, k. 25. 7. 2017 Sodan­kylässä,
 • Iida Eliina, s. 6. 1. 1937 Savu­koskella, k. 25. 5. 2004 Järven­päässä,
 • Alpo, s. 1. 3. 1939 Savu­koskella, k. 11. 6. 1940 Savu­koskella,
 • Rauno Valtter, s. 14. 6. 1944 Savu­koskella, k. 27. 6. 2004 Savu­koskella.

  hauta­kivet Savu­kosken hautuu­maalla (), Savu­kosken vete­raa­ni­mat­rik­keli, Petri Kivelä (via Geni), Raija Sebald (via Geni)

V Leo Luiro (Matin poika), s. 17. 1. 1916 Sodan­kylässä, k. 11. 6. 1975 Savu­koskella.

Puoliso, ∞: Kerttu Helena Luiro e. Lakela, s. 17. 3. 1926 Savu­koskella, k. 5. 4. 2019 Savu­koskella. Lapsia:

 • Markku Anssi Petteri, s. 11. 12. 1962 Savu­koskella, k. 18. 11. 1994 Savu­koskella.

Puut­tuvia tietoja: vihki­päivä.

hauta­kivi Savu­kosken hautuu­maalla (), Savu­kosken vete­raa­ni­mat­rik­keli

II Mikko Mettiäinen (Mikon poika), s. 6. 7. 1823 Sodan­kylässä, k. 5. 1. 1872 Sodan­kylässä.

Puoliso, ∞ 3. 3. 1850: Kaisa Sofia Mettiäinen e. Ollila (Ollin tytär), s. 9. 8. 1829 Sodan­kylässä, k. 19. 5. 1911 Sodan­kylässä. Lapsia:

 • Juho Taneli, s. 25. 3. 1850 Sodan­kylässä,
 • Kustaava Matilda, s. 20. 10. 1852 Sodan­kylässä,
 • Kaisa Johanna, s. 2. 9. 1855 Sodan­kylässä, k. 13. 9. 1901 Sodan­kylässä,
 • Hannu Kustaa, s. 22. 8. 1859 Sodan­kylässä, k. 2. 6. 1865 Sodan­kylässä,
 • Alek­sandra, s. 15. 12. 1862 Sodan­kylässä, k. 30. 12. 1902 Sodan­kylässä,
 • Kustaa Erland, s. 22. 7. 1866 Sodan­kylässä, k. 20. 4. 1961 Pelkosen­niemellä.

Puut­tuvia tietoja: kahden lapsen kuolin­päivä ja -paikka.

Sodan­kylän seura­kun­nassa 1850 synty­neiden ja kastet­tujen luet­telo, Sodan­kylän seura­kun­nassa 1850 vihit­tyjen luet­telo, Sodan­kylän seura­kunnan rippi­kirjat 1845–1851 (s. 142), 1852–1858 (s. 141), 1859–1871 (s. 152), 1872–1881 (s. 166), 1901–1910 (s. 1638, 1660), Sodan­kylän seura­kun­nassa 1872, 1911 kuol­leiden ja haudat­tujen luet­telot, S. H. (via Geni)

III Juho Taneli Mettiäinen (Mikon poika), s. 25. 3. 1850 Sodan­kylässä.

Puoliso, ∞ 2. 3. 1879: Elsa Sofia Mettiäinen e. Aikio, s. 10. 2. 1862 Sodan­kylässä. Lapsia:

 • Hannu Kustu, s. 31. 5. 1879 Sodan­kylässä, m. 1910 Venä­jälle,
 • Kris­tiina, s. 9. 8. 1881 Sodan­kylässä,
 • Juho Reeti, s. 14. 6. 1883 Sodan­kylässä, k. 14. 6. 1884 Sodan­kylässä,
 • Alek­san­teri, s. 16. 7. 1885 Sodan­kylässä, k. 23. 5. 1886 Sodan­kylässä,
 • Matti Heikki, s. 1. 6. 1887 Sodan­kylässä,
 • Maria Matilda, s. 23. 4. 1889 Sodan­kylässä,
 • Olli Herman, s. 13. 8. 1891 Sodan­kylässä,
 • Liisa Susanna, s. 25. 2. 1894 Sodan­kylässä, k. 21. 9. 1958 Sodan­kylässä,
 • Evert, s. 26. 2. 1896 Sodan­kylässä,
 • Juho Erkki, s. 16. 3. 1898 Sodan­kylässä,
 • Hilja Sofia, s. 1. 6. 1900 Sodan­kylässä, k. 8. 7. 1901 Sodan­kylässä,
 • Antti, s. 2. 8. 1904 Sodan­kylässä, k. 30. 11. 1973 Sodan­kylässä,
 • Lauri, s. 25. 3. 1908 Sodan­kylässä.

Puut­tuvia tietoja: kuolin­päivä ja -paikka, puolison ja kahdeksan lapsen kuolin­päivä ja -paikka.

Sodan­kylän seura­kun­nassa 1850, 1883 synty­neiden ja kastet­tujen luet­telot, Sodan­kylän seura­kun­nassa 1879 vihit­tyjen luet­telo, Sodan­kylän seura­kunnan rippi­kirja 1901–1910 (s. 689, 1640), Sodan­kylän seura­kunnan lasten­kirja 1881–1891 (s. 37), Sodan­kylän seura­kun­nassa 1884 kuol­leiden ja haudat­tujen luet­telo, hauta­kivi Sodan­kylän II hautuu­maalla, Suomen sota­surmat 1914–1922

IV Kris­tiina Hämä­läinen e. Mettiäinen (Tanelin tytär), s. 9. 8. 1881 Sodan­kylässä.

Puoliso, ∞ 26. 3. 1908: Antti Vihtori Hämä­läinen, s. 23. 3. 1878 Viita­saa­rella. Lapsia:

 • Aili Hedvig, s. 4. 3. 1907 Sodan­kylässä,
 • Amalia, s. 28. 7. 1908 Sodan­kylässä, k. 25. 12. 1977 Sodan­kylässä.

Puut­tuvia tietoja: kuolin­päivä ja -paikka, puolison ja esikoisen kuolin­päivä ja -paikka, mahdol­liset muut lapset.

Sodan­kylän seura­kunnan rippi­kirja 1901–1910 (s. 1502)

V Amalia Lokka e. Hämä­läinen (Kris­tiinan tytär), s. 28. 7. 1908 Sodan­kylässä, k. 25. 12. 1977 Sodan­kylässä.

Puoliso, ∞: Johan Adolf (Aate) Lokka, s. 22. 6. 1907 Sodan­kylässä, k. 15. 1. 1984 Sodan­kylässä. Lapsia:

 • Väinö Artturi, s. 2. 2. 1938 Sodan­kylässä, k. 1. 10. 2000 Sodan­kylässä.
 • Aarne, s. 25. 8. 1939 Sodan­kylässä, k. 1. 5. 2012 Sodan­kylässä.

Puut­tuvia tietoja: vihki­päivä.

hauta­kivi Sodan­kylän I hautuu­maalla, Koti­seu­tuni Peräpohjola—Lappi (s. 936)

IV Maria Matilda Mettiäinen (Tanelin tytär), s. 23. 4. 1889 Sodan­kylässä. Lapsia:

 • Aina Aliina, s. 20. 6. 1908 Sodan­kylässä, k. 29. 7. 1909 Sodan­kylässä,
 • Auno Akseli, s. 13. 9. 1910 Sodan­kylässä, hukkui 28. 9. 1961 Rova­niemellä.

Puut­tuvia tietoja: kuolin­päivä ja -paikka, mahdol­liset muut lapset.

Sodan­kylän seura­kunnan rippi­kirja 1901–1910 (s. 689, 1640), Helsingin Sanomat 2. 10. 1961, hauta­kivi Rova­niemen IV hautuu­maalla

V Auno Akseli Mettiäinen (Marian poika), s. 13. 9. 1910 Sodan­kylässä, hukkui 28. 9. 1961 Rova­niemellä.

Puoliso, ∞: Ida Mettiäinen e. Rissanen, s. 12. 11. 1900, k. 28. 3. 1974 Rova­niemellä.

Puut­tuvia tietoja: vihki­päivä, puolison synnyin­paikka, lapsi.

Sodan­kylän seura­kunnan rippi­kirja 1901–1910 (s. 1640), Helsingin Sanomat 2. 10. 1961, hauta­kivi Rova­niemen IV hautuu­maalla

IV Liisa Susanna Mattila e. Mettiäinen (Tanelin tytär), s. 25. 2. 1894 Sodan­kylässä, k. 21. 9. 1958 Sodan­kylässä.

Puoliso, ∞ 23. 6. 1911: Samuel Mattila, s. 11. 3. 1889 Sodan­kylässä.

Puut­tuvia tietoja: puolison kuolin­päivä ja -paikka, mahdol­liset lapset.

Sodan­kylän seura­kunnan rippi­kirja 1901–1910 (s. 1636), Sodan­kylän seura­kun­nassa 1911 kuulu­tet­tujen ja vihit­tyjen luet­telo, hauta­kivi Sodan­kylän II hautuu­maalla

IV Antti Mettiäinen (Tanelin poika), s. 2. 8. 1904 Sodan­kylässä, k. 30. 11. 1973 Sodan­kylässä.

Puoliso, ∞: Hilda Maria Mettiäinen e. Alariesto (Adol­fiinan tytär), s. 16. 1. 1901 Sodan­kylässä, k. 6. 2. 1974 Sodan­kylässä. Lapsia:

 • Helvi Ilona, s. 19. 12. 1923 Sodan­kylässä, k. 14. 10. 2001,
 • Åke Alek­san­teri, 8. 5. 1926 Sodan­kylässä, k. 22. 4. 1992 Sodan­kylässä,
 • Alli Pauliina, s. 3. 4. 1929 Sodan­kylässä, k. 7. 7. 2018 Sodan­kylässä,
 • Aili, s. 27. 3. 1930 Sodan­kylässä, k. 18. 6. 2017 Sodan­kylässä,
 • Arttu Antero, s. 3. 1. 1932 Sodan­kylässä, k. 31. 12. 2006,
 • Armo Aukusti, s. 19. 7. 1934 Sodan­kylässä, k. 19. 1. 2023 Pelkosen­niemellä,
 • Akseli Ilmari, s. 26. 6. 1937 Sodan­kylässä, k. 5. 9. 1971 Sodan­kylässä.
 • Arvo Aatos, s. 22. 5. 1940 Sodan­kylässä, k. 25. 4. 1994.

Puut­tuvia tietoja: vihki­päivä, kolmen lapsen kuolin­paikka.

Sodan­kylän seura­kun­nassa 1901 synty­neiden ja kastet­tujen luet­telo, Koti­seu­tuni Peräpohjola—Lappi (s. 940), hauta­kivi Sodan­kylän I hautuu­maalla, hauta­kivi Sodan­kylän II hautuu­maalla, hauta­kivi Pelko­sen­niemen I hautuu­maalla (), Koti-Lappi 5. 4. 2023, Esko Tokola (via MyHe­ri­tage), hauta­kivi Helsingin pitäjän kirkon hautuu­maalla (), Eija Kelan­terä (via MyHe­ri­tage), Ari Mettiäinen (via MyHe­ri­tage)

V Alli Pauliina Saukko e. Mettiäinen (Antin tytär), s. 3. 4. 1929 Sodan­kylässä, k. 7. 7. 2018 Sodan­kylässä.

Puoliso, ∞: Eino Valdemar Saukko, s. 16. 5. 1929, k. 6. 6. 1971 Sodan­kylässä.

Puut­tuvia tietoja: vihki­päivä, puolison synnyin­paikka, mahdol­liset lapset.

hauta­kivi Sodan­kylän I hautuu­maalla

III Kustaava Matilda (Tilda) Mettiäinen (Mikon tytär), s. 20. 10. 1852 Sodan­kylässä. Lapsia:

 • Maria Matilda, s. 20. 9. 1875 Sodan­kylässä, k. 18. 12. 1875 Sodan­kylässä,
 • Hilda Henriika, s. 28. 11. 1880 Sodan­kylässä,
 • Hans Kustaus, s. 5. 8. 1886 Sodan­kylässä, k. 18. 8. 1887 Sodan­kylässä.

Puut­tuvia tietoja: kuolin­päivä ja -paikka, toisen lapsen kuolin­päivä ja -paikka.

Sodan­kylän seura­kunnan rippi­kirja 1872–1881 (s. 166), 1882–1891 (s. 268), 1891–1900 (s. 61), 1901–1910 (s. 1640), Sodan­kylän seura­kunnan lasten­kirja 1881–1891 (s. 60)

IV Hilda Henriika Ojala e. Mettiäinen (Tildan tytär), s. 28. 11. 1880 Sodan­kylässä.

Puoliso, ∞ 15. 10. 1899: Alek­san­teri Ojala, s. 26. 6. 1875 Sodan­kylässä. Lapsia:

 • Sylvia Sigrid, s. 21. 6. 1900 Sodan­kylässä, k. 1. 5. 1901 Sodan­kylässä,
 • Vieno Hilda Kustaava, s. 21. 11. 1901 Sodan­kylässä,
 • Jalmari Alek­san­teri, s. 15. 11. 1903 Sodan­kylässä, k. 2. 9. 1905 Sodan­kylässä,
 • Emilia Edita Alek­sandra, s. 29. 4. 1905 Sodan­kylässä, k. 23. 5. 1927 Sodan­kylässä,
 • Olga Onnia, s. 14. 2. 1907 Sodan­kylässä, k. 14. 8. 1908 Sodan­kylässä,
 • Armas Aukusti, s. 18. 4. 1908 Sodan­kylässä, k. 11. 8. 1908 Sodan­kylässä,
 • Armas Aukusti, s. 11. 5. 1909 Sodan­kylässä, kaatui 18. 10. 1941 Kosto­vaa­rassa,
 • Olga Onnia, s. 27. 1. 1911 Sodan­kylässä.

Puut­tuvia tietoja: kuolin­päivä ja -paikka, puolison ja kahden lapsen kuolin­päivä ja -paikka, mahdol­liset muut lapset.

Sodan­kylän seura­kun­nassa 1899 kuulu­tet­tujen luet­telo, Sodan­kylän seura­kunnan rippi­kirja 1901–1910 (s. 1674), hauta­kivi Sodan­kylän I hautuu­maalla

V Emilia Edita Alek­sandra Ojala (Hildan tytär), s. 29. 4. 1905 Sodan­kylässä, k. 23. 5. 1927 Sodan­kylässä. Lapsi:

 • Hans, s. 21. 9. 1922 Sodan­kylässä, k. 8. 10. 1922 Sodan­kylässä.

Puut­tuvia tietoja: lapsen mahdol­liset muut etunimet.

Sodan­kylän seura­kunnan rippi­kirja 1901–1910 (s. 1674), hauta­kivi Sodan­kylän I hautuu­maalla

III Kaisa Johanna Mäki­talo e. Mettiäinen (Mikon tytär), s. 2. 9. 1855 Sodan­kylässä, k. 13. 9. 1901 Sodan­kylässä.

Puoliso, ∞ 11. 2. 1878: Kaarle Erkki Mäki­talo, s. 18. 5. 1850 Sodan­kylässä, k. 24. 1. 1930. Itsel­linen Sodan­kylän Satta­sessa. Lapsia:

 • Hulda Vilhel­miina, s. 3. 9. 1877 Sodan­kylässä, k. 9. 8. 1945 Inarissa,
 • Kaarle Eben­hard, s. 19. 3. 1879 Sodan­kylässä, k. 29. 5. 1928,
 • Alba Judita, s. 1. 12. 1880 Sodan­kylässä,
 • Naima Leon­tina, s. 24. 11. 1882 Sodan­kylässä, k. 1. 5. 1886 Sodan­kylässä,
 • Susanna Alek­sandra, s. 18. 3. 1885 Sodan­kylässä, k. 11. 12. 1896 Sodan­kylässä,
 • Johan Valfrid, s. 3. 4. 1887 Sodan­kylässä, k. 30. 12. 1887 Sodan­kylässä,
 • Juho Eevert, s. 22. 11. 1888 Sodan­kylässä,
 • Vilmar Fredrik, s. 14. 7. 1891 Sodan­kylässä, k. 15. 6. 1893 Sodan­kylässä,
 • Saima Ihana, s. 13. 3. 1894 Sodan­kylässä, k. 10. 2. 1895 Sodan­kylässä,
 • Johanna Gravilda, s. 15. 4. 1896 Sodan­kylässä.

Puut­tuvia tietoja: puolison ja neljän lapsen kuolin­paikka, kolmen lapsen kuolin­päivä.

Sodan­kylän seura­kunnan rippi­kirjat 1872–1881 (s. 152), 1882–1891 (s. 98), 1901–1910 (s. 1660), Sodan­kylän seura­kunnan lasten­kirjat 1881–1891 (s. 42), 1891–1900 (s. 34, 47), Virpi Vipusaari (via MyHe­ri­tage), Anu Virtanen (via MyHe­ri­tage)

IV Kaarle Eben­hard Mäki­talo (Kaisan poika), s. 19. 3. 1879 Sodan­kylässä, k. 29. 5. 1928.

Puoliso, ∞ 27. 7. 1903: Elsa Kustaava Mäki­talo e. Lantto, s. 23. 3. 1878 Sodan­kylässä, k. 23. 3. 1940. Lapsia:

 • Kaarle Erkki, s. 6. 1. 1904 Sodan­kylässä,
 • Viljam Fredrik, s. 3. 9. 1906 Sodan­kylässä, kaatui 22. 7. 1944 Impi­lah­della,
 • Alma Vilhel­miina, s. 7. 11. 1909 Sodan­kylässä,
 • Elsa Johanna, s. 6. 12. 1912 Sodan­kylässä, k. 5. 3. 1995 Sodan­kylässä.

Puut­tuvia tietoja: kuolin­paikka, puolison ja kahden lapsen kuolin­paikka, kahden lapsen kuolin­päivä, mahdol­liset muut lapset.

Sodan­kylän seura­kunnan rippi­kirja 1901–1910 (s. 1660), Anu Virtanen (via MyHe­ri­tage), hauta­kivi Sodan­kylän II hautuu­maalla (), Sota­polku

IV Alba Judita Neva­noja e. Mäki­talo (Kaisan tytär), s. 1. 12. 1880 Sodan­kylässä.

Puoliso, ∞ 22. 7. 1907: Matti Neva­noja, s. 2. 1. 1874 Haapa­ve­dellä. Lapsi:

 • Matias Eelis, s. 29. 11. 1913 Sodan­kylässä, kaatui 3. 3. 1940 Kuhmossa.

Puut­tuvia tietoja: kuolin­päivä ja -paikka, puolison kuolin­päivä ja -paikka, mahdol­liset muut lapset.

Sodan­kylän seura­kunnan rippi­kirja 1901–1910 (s. 1666), Koti­seu­tuni Peräpohjola–Lappi (s. 966)

III Alek­sandra (Sandra) Ollila e. Mettiäinen (Mikon tytär), s. 15. 12. 1862 Sodan­kylässä, k. 30. 12. 1902 Sodan­kylässä. Lapsi:

 • Alfhilda, s. 29. 3. 1886 Sodan­kylässä, k. 13. 8. 1921 Pelkosen­niemellä.

Puoliso, ∞ 24. 3. 1889: Alek­san­teri (Ales) Ollila, s. 7. 6. 1870 Sodan­kylässä, k. 14. 2. 1941 Pelkosen­niemellä. Lapsia:

 • Matias August, s. 18. 12. 1888 Sodan­kylässä, k. 2. 12. 1891 Sodan­kylässä,
 • Hjalmar Alek­san­teri, s. 4. 3. 1891 Sodan­kylässä, k. 9. 8. 1899 Sodan­kylässä,
 • Hilja Henriika, s. 20. 10. 1893 Sodan­kylässä, k. 1. 12. 1955 Pelkosen­niemellä,
 • Helga Sera­fiina, s. 25. 2. 1896 Sodan­kylässä, k. 20. 1. 1924 Pelkosen­niemellä,
 • Olli Anselmi, s. 12. 12. 1898 Sodan­kylässä, k. 13. 4. 1973 Rova­niemellä.

Puolison 3. puoliso, ∞ 8. 2. 1926, eron­neet 6. 10. 1936: Henriika Räisänen e. Ollila e. Mettiäinen (Erlandin tytär), s. 1. 11. 1901 Sodan­kylässä, k. 4. 4. 1962 Pelkosen­niemellä.

Sodan­kylän seura­kun­nassa 1870 synty­neiden ja kastet­tujen luet­telo, Sodan­kylän seura­kunnan rippi­kirjat 1882–1891 (s. 15), 1901–1910 (s. 1678), Sodan­kylän seura­kunnan lasten­kirjat 1881–1891 (s. 8), 1891–1900 (s. 6), Pelko­sen­niemen seura­kunnan virka­to­distus 1981, hauta­kivi Pelko­sen­niemen I hautuu­maalla, Pelko­sen­niemen vete­raa­ni­mat­rik­keli

IV Alfhilda Olli­kainen e. Mettiäinen (Sandran tytär), s. 29. 3. 1886 Sodan­kylässä, k. 13. 8. 1921 Pelkosen­niemellä.

Puoliso, ∞ 25. 3. 1905: Juho Heikki Olli­kainen, s. 10. 6. 1877 Iisal­messa, k. 15. 5. 1935 Pelkosen­niemellä. Lapsia:

 • Hilda Henriika, s. 26. 7. 1904 Sodan­kylässä, k. 16. 7. 1971 Sodan­kylässä.
 • Juho Eino, s. 22. 3. 1906 Sodan­kylässä, k. 23. 9. 1982 Pelkosen­niemellä,
 • Urho Hent­rikki, s. 3. 6. 1908 Sodan­kylässä,
 • Lyyli Auroora, s. 15. 6. 1909 Sodan­kylässä,
 • Edita, s. 8. 5. 1911 Sodan­kylässä, k. 9. 4. 1982 Pelkosen­niemellä.

Puut­tuvia tietoja: kahden lapsen kuolin­päivä ja -paikka, mahdol­liset muut lapset.

Sodan­kylän seura­kunnan rippi­kirja 1901–1910 (s. 1678), hauta­kivi Pelko­sen­niemen I hautuu­maalla, Sodan­kylän seura­kunnan virka­to­distus 25. 11. 1971, Jenna Simon­taival

V Hilda Henriika Autio e. Olli­kainen (Alfhildan tytär), s. 26. 7. 1904 Sodan­kylässä, k. 16. 7. 1971 Sodan­kylässä. Lapsia:

 • Onni, s. 29. 2. 1924 Pelkosen­niemellä, k. 14. 2. 2017 Sodan­kylässä,
 • Alli Armiida, s. 2. 6. 1926 Pelkosen­niemellä, k. 2. 11. 2015 Sodan­kylässä.

Puoliso, ∞ 21. 8. 1933: Nante Autio (Elisa­betin poika), s. 9. 6. 1908 Sodan­kylässä, k. 23. 3. 1948 Sodan­kylässä. Lapsi:

 • Leila Kaarina, s. 10. 2. 1938 Sodan­kylässä, k. 13. 5. 1940 Sodan­kylässä.

Esikoisen isä on suul­lisen peri­mä­tiedon mukaan Johannes Talven­saari, s. 26. 3. 1901 Sodan­kylässä, k. 15. 7. 1976 Pelkosen­niemellä.

Sodan­kylän seura­kunnan virka­to­distus 25. 11. 1971, hauta­kivi Sodan­kylän I hautuu­maalla, Jenna Simon­taival

VI Onni Olli­kainen (Hildan poika), s. 29. 2. 1924 Pelkosen­niemellä, k. 14. 2. 2017 Sodan­kylässä.

Puoliso, ∞: Lempi Juli­aana Olli­kainen e. Luusua, s. 28. 4. 1922 Sodan­kylässä, k. 17. 9. 1995 Sodan­kylässä. Lapsia:

 • Sinikka Orvokki, s. 14. 2. 1946 Sodan­kylässä, k. 12. 6. 1955 Sodan­kylässä,
 • Seppo Johannes, s. 5. 8. 1948 Sodan­kylässä, k. 6. 1. 2013 Helsin­gissä,
 • Aimo Antero, s. 8. 5. 1953 Sodan­kylässä, k. 11. 3. 2014 Ääne­kos­kella,
 • Osmo Onni, s. 5. 5. 1955 Sodan­kylässä, k. 1. 1. 2011 Sodan­kylässä,
 • Jukka Tapani, s. 2. 7. 1962 Sodan­kylässä, k. 5. 6. 1966 Sodan­kylässä.

Puut­tuvia tietoja: vihki­päivä.

Jenna Simon­taival, hauta­kivi Sodan­kylän II hautuu­maalla

IV Helga Sera­fiina Suopanki e. Ollila (Sandran tytär), s. 25. 2. 1896 Sodan­kylässä, k. 20. 1. 1924 Pelkosen­niemellä.

Puoliso, ∞ 10. 3. 1923: Viljam Suopanki, s. 13. 11. 1885 Sodan­kylässä, k. 28. 8. 1964 Pelkosen­niemellä. Lapsi:

 • Asta Eliina, s. 20. 3. 1923 Pelkosen­niemellä, k. 11. 12. 1923 Pelkosen­niemellä.

Puolison 2. puoliso, ∞ 22. 7. 1928: Ester Suopanki e. Kuosku (Heikin tytär), s. 26. 12. 1896 Sodan­kylässä, k. 30. 11. 1977 Pelkosen­niemellä.

Sodan­kylän seura­kun­nassa 1896 synty­neiden ja kastet­tujen luet­telo, Pelko­sen­niemen seura­kunnan virka­to­distus 1981

III Kustaa Erland Mettiäinen (Mikon poika), s. 22. 7. 1866 Sodan­kylässä, k. 20. 4. 1961 Pelkosen­niemellä.

Puoliso, ∞ 16. 7. 1893: Kreeta Karo­liina Mettiäinen (Pietarin tytär), s. 18. 12. 1866 Sodan­kylässä, k. 28. 1. 1934 Pelkosen­niemellä. Lapsia:

 • Kustaa Aadolf, s. 6. 11. 1895 Sodan­kylässä, k. 6. 4. 1951 Pelkosen­niemellä,
 • Rosinda Karo­liina, s. 6. 9. 1898 Sodan­kylässä, k. 6. 11. 1977 Pelkosen­niemellä,
 • Saima Seliina, s. 30. 3. 1900 Sodan­kylässä, k. 9. 9. 1975 Pelkosen­niemellä,
 • Henriika, s. 1. 11. 1901 Sodan­kylässä, k. 4. 4. 1962 Pelkosen­niemellä,
 • Kaarlo Oskari, s. 6. 2. 1904 Sodan­kylässä, kaatui 7. 9. 1941 Voita­joella,
 • Eemil, s. 7. 3. 1906 Sodan­kylässä, k. 22. 3. 1906 Sodan­kylässä,
 • Ville Eevertti, s. 10. 3. 1908 Sodan­kylässä, k. 17. 9. 1990 Kuhmossa,
 • Hilda, s. 22. 10. 1910 Sodan­kylässä, k. 31. 1. 1987 Rova­niemellä,
 • Hulda, s. 20. 2. 1913 Sodan­kylässä, k. 16. 4. 1979 Rova­niemellä.

Sodan­kylän seura­kun­nassa 1866 synty­neiden ja kastet­tujen luet­telo, Sodan­kylän seura­kunnan rippi­kirja 1901–1910 (s. 1638), Pelko­sen­niemen seura­kunnan virka­to­distus 14. 5. 2001, hauta­kivi Rova­niemen IV hautuu­maalla, hauta­kivi Kuhmon uudella hautuu­maalla, Pelko­sen­niemen vete­raa­ni­mat­rik­keli, Tea Mylly­korpi

IV Kustaa Aadolf Mettiäinen (Erlandin poika), s. 6. 11. 1895 Sodan­kylässä, k. 6. 4. 1951 Pelkosen­niemellä.

Puoliso, ∞ 12. 3. 1921: Seelia Kata­riina Mettiäinen e. Pyhä­järvi, s. 23. 1. 1890 Sodan­kylässä, k. 16. 9. 1950 Pelkosen­niemellä.

Avio­lii­tosta ei lapsia.

Pelko­sen­niemen seura­kunnan virka­to­distus 14. 5. 2001

IV Rosinda Karo­liina Toivanen e. Mettiäinen (Erlandin tytär), s. 6. 9. 1898 Sodan­kylässä, k. 6. 11. 1977 Pelkosen­niemellä. Lapsia:

 • Iisakki Hannes, s. 22. 10. 1920 Pelkosen­niemellä, k. 24. 7. 1923 Pelkosen­niemellä,
 • Viljo Mooses, s. 1. 9. 1923 Pelkosen­niemellä, kaatui 30. 6. 1944 Ihan­ta­lassa.

Puoliso, ∞ 27. 8. 1926: Kalle Kusti Toivanen, s. 26. 6. 1890 Nilsiässä, k. 10. 7. 1965 Pelkosen­niemellä. Lapsia:

 • Seemi Alvari, s. 25. 8. 1933 Pelkosen­niemellä, k. 25. 1. 2021 Hämeen­lin­nassa.

Pelko­sen­niemen seura­kunnan virka­to­distus 14. 5. 2001, Jukka Kemp­pinen (Luet­telo 1944), Inari Tammi­vuori

IV Saima Seliina Rimpe­läinen e. Hiltunen e. Mettiäinen (Erlandin tytär), s. 30. 3. 1900 Sodan­kylässä, k. 9. 9. 1975 Pelkosen­niemellä. Lapsi:

 • Leevi Assari, s. 20. 6. 1919 Pelkosen­niemellä, k. 18. 12. 1988 Pelkosen­niemellä.

1. puoliso, ∞ 11. 4. 1928: Arvid (Arvi) Hiltunen (Kustun poika), s. 5. 1. 1883 Sodan­kylässä, k. 29. 8. 1936 Pelkosen­niemellä.

2. puoliso, ∞ 13. 11. 1938: Otto Rimpe­läinen, s. 14. 5. 1894 Tyrnä­vällä, k. 20. 8. 1952 Pelkosen­niemellä.

Avio­lii­toista ei lapsia.

Sodan­kylän seura­kunnan rippi­kirja 1901–1910 (s. 1638), Pelko­sen­niemen seura­kunnan virka­to­distus 14. 5. 2001

IV Henriika Räisänen e. Ollila e. Mettiäinen (Erlandin tytär), s. 1. 11. 1901 Sodan­kylässä, k. 4. 4. 1962 Pelkosen­niemellä.

1. puoliso, ∞ 8. 2. 1926, eron­neet 6. 10. 1936: Alek­san­teri (Ales) Ollila, s. 7. 6. 1870 Sodan­kylässä, k. 14. 2. 1941 Pelkosen­niemellä.

2. puoliso, ∞ 19. 9. 1937: Anselmi Räisänen (Sihverin poika), s. 6. 7. 1894 Sodan­kylässä, k. 28. 2. 1968 Pelkosen­niemellä.

Avio­lii­toista ei lapsia. 1. puolison 2. puoliso, ∞ 24. 3. 1889: Alek­sandra (Sandra) Ollila e. Mettiäinen (Kaisan tytär), s. 15. 12. 1862 Sodan­kylässä, k. 30. 12. 1902 Sodan­kylässä.

Sodan­kylän seura­kun­nassa 1870 synty­neiden ja kastet­tujen luet­telo, Pelko­sen­niemen seura­kunnan papin­to­distus 1968, Pelko­sen­niemen seura­kunnan virka­to­distus 1981

(IV) Hilja Hiltunen e. Mettiäinen e. Oiva, s. 17. 7. 1909 Kuusa­mossa, k. 20. 8. 1977 Pelkosen­niemellä. Lapsia:

 • Martta Sisko, s. 1. 2. 1945, k. 21. 11. 2000 Pelkosen­niemellä.

1. puoliso, ∞: Kaarlo Oskari Mettiäinen (Erlandin poika), s. 6. 2. 1904 Sodan­kylässä, kaatui 7. 9. 1941 Voita­joella. Lapsia:

 • Ruuben Johannes, s. 21. 12. 1937 Pelkosen­niemellä, k. 28. 2. 2001 Pelkosen­niemellä,
 • Eino Eevertti, s. 15. 7. 1939 Pelkosen­niemellä, k. 2015 Rova­niemellä.

2. puoliso, ∞ 8. 11. 1946: Ilmari Hiltunen e. Halonen (Jalmarin poika), s. 19. 2. 1909 Sodan­kylässä, k. 31. 7. 1984 Pelkosen­niemellä. Lapsia:

 • Sonja Riitta, s. 18. 11. 1950 Pelkosen­niemellä, k. 20. 8. 1970 Ruot­sissa.

Puut­tuvia tietoja: 1. vihki­päivä, Einon kuolin­päivä, Martan synnyin­paikka, Sonjan kuolin­paikka.

Pelko­sen­niemen seura­kunnan virka­to­distus 14. 5. 2001, hauta­kivi Pelko­sen­niemen I hautuu­maalla (), Pelko­sen­niemen vete­raa­ni­mat­rik­keli, Juha Mettiäinen, Milla Mettiäinen (MyHe­ri­tage)

IV Hilda Niskanen e. Mettiäinen (Erlandin tytär), s. 22. 10. 1910 Sodan­kylässä, k. 31. 1. 1987 Rova­niemellä.

Puoliso, ∞ 22. 2. 1932: Aappo Niskanen, s. 4. 3. 1888 Kiuru­ve­dellä, k. 16. 9. 1968 Rova­niemellä.

Puut­tuvia tietoja: mahdol­liset lapset.

hauta­kivi Rova­niemen IV hautuu­maalla, Risto Loik­kanen (via MyHe­ri­tage)

II Kreeta Susanna Marja­vaara e. Mettiäinen (Mikon tytär), s. 1828 Sodan­kylässä, m. 3. 3. 1858 Ylitor­niolle.

Puoliso, ∞ 24. 11. 1851: Mikko Marja­vaara, s. 23. 3. 1823 Sodan­kylässä, hukkui 28. 5. 1855 Sodan­kylässä. Lapsia:

 • Kustaa Fredrik, s. 20. 12. 1852 Sodan­kylässä,
 • Mikko, s. 9. 7. 1855 Sodan­kylässä, k. 7. 9. 1856 Sodan­kylässä.

Puut­tuvia tietoja: kuolin­päivä ja -paikka, esikoisen kuolin­päivä ja -paikka, mahdol­liset muut lapset. Kreeta Susannaa ei löydy Ylitor­nion rippi­kir­jasta 1855–1864.

Sodan­kylän seura­kun­nassa 1828, 1853, 1855 synty­neitten ja kastet­tujen luet­telot, Sodan­kylän seura­kun­nassa 1851 kuulu­tet­tujen ja vihit­tyjen luet­telo, Sodan­kylän seura­kunnan rippi­kirjat 1845–1851 (s. 47), 1852–1858 (s. 47), Sodan­kylän seura­kun­nassa 1855, 1856 kuol­leitten ja haudat­tujen luet­telot

II Karo­liina Kont­ta­vaara e. Mettiäinen (Mikon tytär), s. 10. 8. 1835 Sodan­kylässä, k. 11. 1. 1912 Ylitor­niolla.

Puoliso, ∞ 4. 6. 1866: Fredrik Kont­ta­vaara, s. 17. 7. 1835 Ylitor­niolla, k. 3. 8. 1909 Ylitor­niolla. Otto­lapsi:

 • Juho Oskari Rantala e. Lanko, s. 2. 8. 1883 Ylitor­niolla, k. 20. 2. 1954 Ylitor­niolla.

Sodan­kylän seura­kun­nassa 1835 synty­neitten ja kastet­tujen luet­telo, Ylitor­nion seura­kunnan rippi­kirjat 1865–1874 (s. 157), 1881–1890 (s. 188), 1891–1900 (s. 257), 1901–1910 (s. 247), Petri Kivelä (via Geni), Pirjo Alm (via Geni)

II Elsa Johanna Poikela e. Mettiäinen (Mikon tytär), s. 26. 7. 1839 Sodan­kylässä, k. 15. 2. 1922 Sodan­kylässä.

Puoliso, ∞ 20. 3. 1862: Kustaa Heikki Poikela, s. 30. 11. 1835 Sodan­kylässä, k. 1880-luvun alussa Ameri­kassa. Lapsia:

 • Kustaa Fredrik, s. 18. 4. 1875 Sodan­kylässä, k. 17. 10. 1958 Sodan­kylässä,
 • Benjam, s. 3. 12. 1880 Sodan­kylässä, k. 7. 9. 1957 Sodan­kylässä.

Puut­tuvia tietoja: puolison kuolin­päivä ja -paikka.

Sodan­kylän seura­kunnan rippi­kirjat 1859–1871 (s. 85, 155), 1882–1891 (s. 327), hauta­kivi Sodan­kylän II hautuu­maalla, hauta­kivi Unarin hautuu­maalla, Lauri Koski­mies

III Kustaa Fredrik Poikela (Elsan poika), s. 18. 4. 1875 Sodan­kylässä, k. 17. 10. 1958 Sodan­kylässä.

Puoliso, ∞ 29. 1. 1899: Amanda (Manta) Poikela e. Luusua, s. 7. 6. 1877, k. 26. 2. 1954 Sodan­kylässä. Lapsia:

 • Aina Johanna, s. 20. 5. 1900 Sodan­kylässä, k. 11. 8. 1962 Rova­niemellä,
 • Maria Amanda, s. 20. 9. 1901 Sodan­kylässä,
 • Kaisa Aliina, s. 8. 12. 1903 Sodan­kylässä,
 • Frans Ludvig, s. 14. 7. 1906 Sodan­kylässä,
 • August Rikhard, s. 16. 1. 1908 Sodan­kylässä, k. 14. 11. 1945 Sodan­kylässä,
 • Arvo Henrik, s. 6. 8. 1910 Sodan­kylässä, k. 14. 9. 1982 Sodan­kylässä,
 • Bertta Inkeri, s. 1. 5. 1914 Sodan­kylässä, k. 29. 11. 1996 Sodan­kylässä,
 • Kalle Abiel, s. 23. 5. 1916 Sodan­kylässä, kaatui 19. 1. 1944 Uhtualla,
 • Eevi Ellen, s. 17. 8. 1921 Sodan­kylässä, k. 9. 5. 2014 Sodan­kylässä.

Puut­tuvia tietoja: puolison synnyin­paikka, kolmen lapsen kuolin­päivä ja -paikka.

Sodan­kylän seura­kunnan rippi­kirjat 1872–1881 (s. 85, 155), hauta­kivi Meltauksen hautuu­maalla, hauta­kivi Unarin hautuu­maalla, hauta­kivi Sodan­kylän II hautuu­maalla, Lauri Koski­mies

IV Aina Johanna Säkkilä e. Poikela (Kustaan tytär), s. 20. 5. 1900 Sodan­kylässä, k. 11. 8. 1962 Rova­niemellä.

Puoliso, ∞ 25. 12. 1924: Matti August Säkkilä, s. 9. 8. 1898 Sodan­kylässä, k. 4. 9. 1977 Rova­niemellä. Lapsia:

 • Viljo Aukusti, s. 20. 1. 1929, k. 24. 10. 1995 Rova­niemellä,
 • Martta Inkeri, s. 24. 6. 1937 Rova­niemellä, k. 16. 12. 2019 Kemissä.

Puut­tuvia tietoja: kolmen lapsen mahdol­liset muut etunimet ja synnyin­päivä, neljän lapsen synnyin­paikka.

hauta­kivi Meltauksen hautuu­maalla, Sodan­kylän vete­raa­ni­mat­rik­keli, Lauri Koski­mies, Risto Siivola (via Geni)

IV Maria Amanda Luusua e. Poikela (Kustaan tytär), s. 20. 9. 1901 Sodan­kylässä.

Puoliso, ∞ 30. 12. 1922: Kustaa Eemil Luusua, s. 10. 6. 1894 Sodan­kylässä, k. 7. 6. 1961.

Puut­tuvia tietoja: kuolin­päivä ja -paikka, puolison kuolin­paikka, lapset.

Lauri Koski­mies, Petri Kivelä (via Geni)

IV Kaisa Aliina Uima­niemi e. Poikela (Kustaan tytär), s. 8. 12. 1903 Sodan­kylässä.

Puoliso, ∞ 18. 4. 1925: Viljam Reeti Uima­niemi, s. 25. 5. 1895 Sodan­kylässä, k. 1972 Sodan­kylässä.

Puut­tuvia tietoja: kuolin­päivä ja -paikka, puolison kuolin­päivä, mahdol­liset lapset.

Lauri Koski­mies, Unto Pent­tinen (via Geni)

IV Arvo Henrik Poikela (Kustaan poika), s. 6. 8. 1910 Sodan­kylässä, k. 14. 9. 1982 Sodan­kylässä.

Puoliso, ∞ 13. 5. 1948: Hilma Helena Poikela e. Uima­niemi, s. 18. 3. 1921 Sodan­kylässä, k. 20. 4. 2011 Sodan­kylässä. Lapsia:

 • Sisko Helena, s. 1. 7. 1954 Sodan­kylässä, k. 4. 7. 1954 Sodan­kylässä.

hauta­kivi Unarin hautuu­maalla, Sodan­kylän vete­raa­ni­mat­rik­keli, Lauri Koski­mies

IV Bertta Inkeri Pert­tamo e. Uima­niemi e. Poikela (Kustaan tytär), s. 1. 5. 1914 Sodan­kylässä, k. 29. 11. 1996 Sodan­kylässä.

1. puoliso, ∞ 11. 12. 1931: Vieno Rikhard Uima­niemi, s. 15. 6. 1908 Sodan­kylässä, k. 25. 6. 1935 Sodan­kylässä.

2. puoliso, ∞: Elias Samuel Pert­tamo, s. 27. 6. 1913 Sodan­kylässä, k. 30. 12. 1989 Sodan­kylässä. Lapsia:

 • Taito Fredrik, s. 13. 4. 1952 Sodan­kylässä, k. 11. 2. 1993 Sodan­kylässä.

Puut­tuvia tietoja: 2. vihki­päivä.

hauta­kivi Sodan­kylän II hautuu­maalla, Lauri Koski­mies, Petri Kivelä (via Geni)

III Benjam Poikela (Elsan poika), s. 3. 12. 1880 Sodan­kylässä, k. 7. 9. 1957 Sodan­kylässä.

Puoliso, ∞ 17. 11. 1907: Anna Loviisa Poikela e. Korhonen, s. 10. 3. 1887 Nurmek­sessa, k. 26. 5. 1964 Sodan­kylässä. Lapsia:

 • Birger Ossian, s. 10. 8. 1908 Sodan­kylässä, kaatui 4. 3. 1940 Kuhmossa,
 • Oiva Osvald, s. 3. 9. 1910 Sodan­kylässä, k. 27. 5. 1978 Sodan­kylässä,
 • Leo, s. kaks. 18. 7. 1914 Sodan­kylässä, k. 7. 3. 1919 Sodan­kylässä,
 • Kustaa Fredrik, s. kaks. 18. 7. 1914 Sodan­kylässä, kaatui 8. 2. 1940 Kuhmossa,
 • Yrjö, s. 13. 7. 1916 Sodan­kylässä, kaatui 15. 12. 1939 Suomus­sal­mella,
 • Onni Erik, s. 8. 9. 1918 Sodan­kylässä, k. 23. 10. 2000 Sodan­kylässä,
 • Helge Henrik, s. 9. 8. 1921 Sodan­kylässä, k. 11. 1. 1979 Simossa,
 • Toivo Tuomas, s. 4. 6. 1924 Sodan­kylässä, k. 29. 3. 2009 Artjär­vellä,
 • Martti Benjam, s. 11. 6. 1926 Sodan­kylässä, k. 19. 7. 2008 Sodan­kylässä.

hauta­kivi Sodan­kylän I hautuu­maalla, hauta­kivi Sodan­kylän II hautuu­maalla, Sodan­kylän vete­raa­ni­mat­rik­keli, Lauri Koski­mies, Inga Wiik (via MyHe­ri­tage)

IV Birger Ossian (Ossi) Poikela (Benjamin poika), s. 10. 8. 1908 Sodan­kylässä, kaatui 4. 3. 1940 Kuhmossa.

Puoliso, ∞ 5. 10. 1936: Hulda Jose­fiina Poikela e. Kurula, s. 28. 11. 1913 Sodan­kylässä, k. 24. 3. 2005 Sodan­kylässä. Lapsia:

 • Jaakko Velu, s. 18. 7. 1937 Sodan­kylässä, k. 7. 10. 2010 Sodan­kylässä.

hauta­kivi Sodan­kylän II hautuu­maalla, Lauri Koski­mies, Koti­seu­tuni Peräpohjola–Lappi (s. 949)

IV Oiva Osvald Poikela (Benjamin poika), s. 3. 9. 1910 Sodan­kylässä, k. 27. 5. 1978 Sodan­kylässä.

Puoliso, ∞ 22. 5. 1935: Kata­riina Poikela e. Jaak­kola, s. 13. 3. 1905 Sodan­kylässä, k. 16. 2. 1962 Sodan­kylässä. Lapsia:

 • Anja Kaarina Loviisa, s. 3. 2. 1939 Sodan­kylässä, k. 19. 3. 1939 Sodan­kylässä,
 • Arvo Johannes, s. 5. 5. 1940 Sodan­kylässä, k. 14. 7. 1940 Kitti­lässä.

Sodan­kylän seura­kun­nassa 1905 synty­neitten ja kastet­tujen luet­telo, hauta­kivi Sodan­kylän I hautuu­maalla, Lauri Koski­mies

IV Onni Erik Poikela (Benjamin poika), s. 8. 9. 1918 Sodan­kylässä, k. 23. 10. 2000 Sodan­kylässä.

Puoliso, ∞ 7. 11. 1943: Hilja Poikela e. Haavikko, s. 5. 2. 1917 Rova­niemellä, k. 5. 6. 2006 Sodan­kylässä. Lapsia:

 • Aarne Antero, s. 14. 6. 1948 Sodan­kylässä, k. 1. 8. 1951 Sodan­kylässä.

hauta­kivi Sodan­kylän II hautuu­maalla, Sodan­kylän vete­raa­ni­mat­rik­keli, Lauri Koski­mies