I Sihveri Räisä­nen (Juho Aapon veli), s. 11. 9. 1859 Kuo­la­järvel­lä, k. 27. 1. 1912 Sodankylässä. Talolli­nen Sip­palas­sa eli Suopan­gin tilal­la Suvan­non kylässä.

Puoliso, ∞ 31. 12. 1882: Matil­da Räisä­nen e. Pyhäjärvi (Kaisa Liisan sis­ar), s. 6. 4. 1861 Sodankylässä, k. 21. 8. 1941 Pelkosen­niemel­lä. Lapsia:

 • Bern­hard, s. 8. 6. 1884 Sodankylässä, k. 7. 2. 1960 Michiganissa,
 • Ben­jamin, s. 27. 1. 1887 Sodankylässä, k. 24. 7. 1965 Pelkosenniemellä,
 • Jal­mari, s. 7. 7. 1889 Sodankylässä, k. 8. 10. 1945 Pelkosenniemellä,
 • Alek­san­teri, s. 19. 3. 1892 Sodankylässä, k. 2. 10. 1893 Sodankylässä,
 • Ansel­mi, s. 6. 7. 1894 Sodankylässä, k. 28. 2. 1968 Pelkosenniemellä,
 • Iida, s. 18. 3. 1897 Sodankylässä, k. 11. 7. 1972 Pelkosenniemellä,
 • Arvid, s. 9. 1. 1900 Sodankylässä, k. 26. 6. 1937 Pelkosenniemellä,
 • Sel­ma, s. 1. 11. 1902 Sodankylässä, k. 14. 7. 1987 Pelkosenniemellä,
 • Mat­ti, s. 14. 6. 1905 Sodankylässä, k. 1923 Pelkosenniemellä.

Puut­tuvia tieto­ja: kuopuk­sen kuolinpäivä.

Kuo­la­jär­ven seu­rakun­nan muut­tokir­ja 20. 2. 1879, Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­jat 1872–1882 (s. 171, 175), 1882–1891 (s. 22), 1891–1900 (s. 19) ja 1901–1910 (s. 1744), Sodankylän seu­rakun­nan las­tenkir­jat 1881–1891 (s. 10) ja 1891–1900 (s. 7), Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1882 kuu­lutet­tu­jen ja vihit­ty­jen luet­te­lo, hau­takivi Pelkosen­niemen I hautuumaalla

II Bern­hard Raisa­nen e. Räisä­nen (Sihverin poi­ka), s. 8. 6. 1884 Sodankylässä, k. 7. 2. 1960 Onton­ag­o­nis­sa, Michiganissa.

1. puoliso, ∞ 18. 2. 1905: Alma Maria Raisa­nen e. Her­man­son e. Salo­nen, s. 30. 7. 1887 Isos­sakyrössä, k. 27. 8. 1906 Onton­ag­o­nis­sa, Michi­gan­is­sa. Lapsi:

 • John Edward, s. 18. 12. 1905 Onton­ag­o­nis­sa, Michi­gan­is­sa, k. 23. 5. 1969 Hot Spring­sis­sä, Wyomingissa.

2. puoliso, ∞ 7. 11. 1910: Hil­da Raisa­nen e. Hako­la, s. 13. 3. 1887, k. 19. 1. 1969 Onton­ag­o­nis­sa, Michi­gan­is­sa. Lapsia:

 • Elmer W., s. 1912 Onton­ag­o­nis­sa, Michi­gan­is­sa, k. 1956 Onton­ag­o­nis­sa, Michiganissa,
 • Aarne W., s. 19. 8. 1913 Onton­ag­o­nis­sa, Michi­gan­is­sa, k. 28. 3. 1984 Onton­ag­o­nis­sa, Michiganissa.

Puut­tuvia tieto­ja: 2. puoli­son syn­ny­in­paik­ka, kah­den lapsen toinen etu­ni­mi, toisen lapsen syn­nyin- ja kuolinpäivä.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­ja 1901–1910 (s. 1744), Sodankylän seu­rakun­nan las­tenkir­jat 1881–1891 (s. 10) ja 1891–1900 (s. 7), Find A Grave ‑muis­to­sivut (100992767, 41175326, 41175345, 38312393, 42581185), Michi­gan­is­sa 1910 vihit­ty­jen luet­te­lo (via FamilySearch)

III John Edward Raisa­nen (Bern­hardin poi­ka), s. 18. 12. 1905 Onton­ag­o­nis­sa, Michi­gan­is­sa, k. 23. 5. 1969 Hot Spring­sis­sä, Wyomingissa.

1. puoliso, ∞: Dorothy M. Raisa­nen e. Frank, s. 3. 7. 1910 Venäjäl­lä, k. 20. 11. 1990 Hot Spring­sis­sä, Wyomingissa.

2. puoliso, ∞ 11. 5. 1956: Mat­tie B. Raisa­nen e. Calvert, s. 28. 11. 1907 Indi­anapoli­sis­sa, k. 19. 12. 1957 Wyan­dottes­sa, Michiganissa.

Puut­tuvia tieto­ja: 1. vihkipäivä, puolisoiden toiset etu­nimet, 1. puoli­son syn­ny­in­paik­ka, mah­dol­liset lapset.

Find A Grave ‑muis­to­sivut (100992767, 82429743, 100992765)

III Elmer W. Raisa­nen (Bern­hardin poi­ka), s. 1912 Onton­ag­o­nis­sa, Michi­gan­is­sa, k. 1956 Onton­ag­o­nis­sa, Michiganissa.

Puoliso, ∞: Mary Irene John­son e. Raisa­nen e. Lahti, s. 1. 6. 1916 Onton­ag­o­nis­sa, Michi­gan­is­sa, k. 25. 1. 1983 Onton­ag­o­nis­sa, Michiganissa.

Puut­tuvia tieto­ja: toinen etu­ni­mi, syn­nyin- ja kuolin­päivä, vihkipäivä, mah­dol­liset lapset.

Find A Grave ‑muis­to­sivut (42581185, 38212340)

III Aarne W. Raisa­nen (Bern­hardin poi­ka), s. 19. 8. 1913 Onton­ag­o­nis­sa, Michi­gan­is­sa, k. 28. 3. 1984 Onton­ag­o­nis­sa, Michiganissa.

Puoliso, ∞: Faye Raisa­nen e. Blanksvard, s. 6. 1. 1916 Ruot­sis­sa, k. 10. 1. 1972 Detroitis­sa, Michiganissa.

Puut­tuvia tieto­ja: toinen etu­ni­mi, vihkipäivä, puoli­son syn­ny­in­paik­ka, mah­dol­liset lapset.

Find A Grave ‑muis­to­sivut (38312393, 41153538)

II Jal­mari Räisä­nen (Sihverin poi­ka), s. 7. 7. 1889 Sodankylässä, k. 8. 10. 1945 Pelkosenniemellä.

Puoliso, ∞ 26. 6. 1933: Aina Maria Ryti­lahti e. Räisä­nen e. Kan­to­la, s. 10. 5. 1902 Sodankylässä, k. 8. 8. 1978 Pelkosen­niemel­lä. Lapsi:

 • Elvi Airi, s. 18. 5. 1934 Pelkosen­niemel­lä, k. 16. 8. 1994 Pelkosenniemellä.

Puoli­son 2. puoliso, ∞ 25. 8. 1949: Kaar­le Oskari Ryti­lahti, s. 10. 2. 1881 Kemi­järvel­lä, k. 18. 9. 1962 Pelkosenniemellä.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­ja 1901–1910 (s. 1744), Sodankylän seu­rakun­nan las­tenkir­jat 1881–1891 (s. 10) ja 1891–1900 (s. 7), Sodankylän seu­rakun­nas­sa 1902 syn­tynei­den ja kastet­tu­jen luet­te­lo, Kemi­jär­ven seu­rakun­nas­sa 1881 syn­tynei­den ja kastet­tu­jen luet­te­lo, hau­takivi Pelkosen­niemen I hautuumaalla

II Iida Vaara e. Räisä­nen (Sihverin tytär), s. 18. 3. 1897 Sodankylässä, k. 11. 7. 1972 Pelkosenniemellä.

Puoliso, ∞ 30. 6. 1923: Juho Aukusti Vaara, s. 15. 8. 1889 Sodankylässä, k. 16. 6. 1951 Pelkosenniemellä.

Puut­tuvia tieto­ja: mah­dol­liset lapset.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­ja 1901–1910 (s. 1744), Sodankylän seu­rakun­nan las­tenkir­ja 1891–1900 (s. 7), Pelkosen­niemen seu­rakun­nan pap­in­todis­tus 1968, hau­takivi Pelkosen­niemen I hautuumaalla

II Arvid Räisä­nen (Sihverin poi­ka), s. 9. 1. 1900 Sodankylässä, k. 26. 6. 1937 Pelkosenniemellä.

Puoliso, ∞ 29. 8. 1926: Bri­it­ta Aili Hulkko e. Ollila e. Räisä­nen e. Hulkko, s. 25. 4. 1907 Sodankylässä, k. 15. 6. 1974 Rovaniemel­lä. Lap­sia:

 • Aimo Arvi, s. 15. 9. 1928 Pelkosen­niemel­lä, k. 15. 4. 1989 Rovaniemellä.

Puoli­son 2. puoliso, ∞ 10. 3. 1940: Arvo Ollila (Alek­san­terin poi­ka), s. 4. 4. 1908 Sodankylässä, k. 31. 5. 1943 Sodankylässä.

Sodankylän seu­rakun­nan rip­pikir­ja 1901–1910 (s. 1744), Sodankylän seu­rakun­nan las­tenkir­ja 1891–1900 (s. 7), Pelkosen­niemen seu­rakun­nan pap­in­todis­tus 1968, Pelkosen­niemen seu­rakun­nan virka­todis­tus 1981, hau­takivi Pelkosen­niemen I hau­tu­umaal­la, hau­takivi Rovaniemen IV hautuumaalla