Kuosku-Sarivaaran suku

I Juho Sari­vaa­ra e. Kuos­ku, s. 6. 1. 1828 Sodan­ky­läs­sä, k. 11. 11. 1884 Kuo­la­jär­vel­lä. Talol­li­nen Sari­vaa­ran tilal­la Sal­lan­suun kyläs­sä. Van­hem­mat: Mat­ti Matin­poi­ka Kuos­ku (1797–1887) ja Bri­ta Kuos­ku e. Karp­pi­nen (1805–1835) Sodan­ky­län Kemin­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞: Val­pu Sari­vaa­ra e. Kuos­ku e. Saa­ri­nie­mi, s. 14. 11. 1827 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 9. 5. 1900 Kuo­la­jär­vel­lä. Lap­sia:

 • Bri­ta Maria, s. 1. 4. 1856 Sodan­ky­läs­sä,
 • Juho Erk­ki, s. 8. 1. 1859 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 22. 10. 1932 Kemi­jär­vel­lä,
 • Mat­ti, s. 31. 3. 1861 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 18. 11. 1880 Ame­ri­kas­sa,
 • Pek­ka, s. 12. 12. 1863 Kuo­la­jär­vel­lä,
 • Ree­ta Susan­na, s. 22. 4. 1866 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 18. 8. 1867 Kuo­la­jär­vel­lä,
 • Kal­le, s. 21. 7. 1868 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 3. 12. 1949 Sal­las­sa,
 • Anna Val­pu, s. 13. 3. 1871 Kuo­la­jär­vel­lä,
 • Kai­sa Ree­ta, s. 30. 6. 1873 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 25. 2. 1936 Sal­las­sa.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, nel­jän lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Erk­ki Koi­vis­to (Sodan­ky­lä, Sal­la 624), Kuo­la­jär­ven seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1853–1859 (s. 153), 1864–1873 (s. 67), 1874–1880 (s. 79), 1881–1890 (s. 135), 1891–1900 (s. 165), Lau­ri Kivi­nie­mi

II Juho Erk­ki Sari­vaa­ra (Juhon poi­ka), s. 8. 1. 1859 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 22. 10. 1932 Kemi­jär­vel­lä.

Puo­li­so, ∞ 24. 6. 1882: Eli­sa­bet (Lii­sa) Sari­vaa­ra e. Yli­ta­lo (Matin tytär), s. 11. 1. 1863 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 2. 4. 1940 Kemi­jär­vel­lä.

 • Matias Arvid, s. 23. 12. 1886 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 9. 4. 1956 Kemi­jär­vel­lä,
 • Sen­ja Emi­lia, s. 3. 7. 1889 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 11. 12. 1971 Kemi­jär­vel­lä,
 • Edla Val­pu, s. 21. 1. 1895 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 18. 12. 1979 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Ester Maria Lii­sa, s. 14. 9. 1897 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 12. 6. 1915 Kemi­jär­vel­lä,
 • Kal­le Akse­li, s. 3. 11. 1900 Kemi­jär­vel­lä, k. 18. 11. 1970 Kemi­jär­vel­lä,
 • Lyy­di Johan­na, s. 14. 1. 1904 Kemi­jär­vel­lä, k. 29. 1. 1980 Kemi­jär­vel­lä,
 • Alek­san­te­ri, s. 10. 7. 1906 Kemi­jär­vel­lä, kaa­tui 1. 11. 1941 Kies­tin­gis­sä,
 • Aune Mir­ja­mi, s. 19. 1. 1909 Kemi­jär­vel­lä, k. 11. 11. 1911 Kemi­jär­vel­lä.

Erk­ki Koi­vis­to (Sal­la 1761), Kemi­jär­ven seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus 13. 4. 2000, Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus 13. 12. 1996, Kata­rii­na Sula­sal­mi (via Geni)

III Matias Arvid (Mat­ti Arvii­ti) Sari­vaa­ra (Juho Erkin poi­ka), s. 23. 12. 1886 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 9. 4. 1956 Kemi­jär­vel­lä.

Puo­li­so, ∞ 1. 3. 1919: Hil­ja Hen­rii­ka Sari­vaa­ra e. Tal­ven­saa­ri, s. 1. 12. 1894 Kemi­jär­vel­lä, k. 19. 8. 1986 Kemi­jär­vel­lä. Lap­sia:

 • Vie­no Pau­lii­na, s. 16. 1. 1914 Kemi­jär­vel­lä, k. 10. 3. 1969 Kemi­jär­vel­lä,
 • Aar­ne Ola­vi, s. 8. 1. 1916 Kemi­jär­vel­lä, kaa­tui 10. 7. 1941 Kel­sin­käi­ses­sä,
 • Elma Kus­taa­va, s. 23. 2. 1918 Kemi­jär­vel­lä, k. 27. 12. 1992 Kemi­jär­vel­lä,
 • Eero, s. 5. 5. 1922 Kemi­jär­vel­lä, k. 16. 2. 1924 Kemi­jär­vel­lä,
 • Elli Ama­lia, s. 28. 9. 1923 Kemi­jär­vel­lä, k. 27. 5. 2011 Kemi­jär­vel­lä,
 • Hel­mi Mir­ja, s. 30. 4. 1926 Kemi­jär­vel­lä, k. 30. 12. 2019 Kemi­jär­vel­lä,
 • Ossi, s. 14. 10. 1927 Kemi­jär­vel­lä, k. 3. 11. 2006 Kemi­jär­vel­lä,
 • Sal­me, s. 24. 5. 1933 Kemi­jär­vel­lä, k. 8. 10. 2010 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Arvi Johan­nes, s. 7. 11. 1936 Kemi­jär­vel­lä, k. 8. 5. 2018,
 • Armi Anna-Lii­sa, s. 22. 4. 1938 Kemi­jär­vel­lä, k. 26. 1. 1940 Kemi­jär­vel­lä,
 • Mai­ja Hen­rii­ka, s. 12. 3. 1941 Kemi­jär­vel­lä, k. 6. 8. 1941 Kemi­jär­vel­lä.

Kemi­jär­ven seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus 13. 4. 2000, hau­ta­ki­vi Vuos­ti­mon hau­tuu­maal­la, hau­ta­ki­vi Pel­ko­sen­nie­men hau­tuu­maal­la, Koti-Lap­pi 7. 6. 2018, Koti-Lap­pi 30. 1. 2020, Sota­pol­ku

IV Vie­no Pau­lii­na Karp­pi­nen e. Sari­vaa­ra (Matin tytär), s. 16. 1. 1914 Kemi­jär­vel­lä, k. 10. 3. 1969 Kemi­jär­vel­lä.

Puo­li­so, ∞: Kal­le Karp­pi­nen, s. 17. 2. 1911, k. 13. 11. 1988 Kemi­jär­vel­lä. Lap­sia:

 • Jaak­ko, s. 8. 7. 1938 Kemi­jär­vel­lä, k. 24. 5. 1970,
 • Paa­vo Matias, s. 13. 6. 1952 Kemi­jär­vel­lä, k. 24. 10. 1998.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, puo­li­son syn­nyin­paik­ka, kah­den lap­sen kuo­lin­paik­ka, mah­dol­li­set muut lap­set.

hau­ta­ki­vi Vuos­ti­mon hau­tuu­maal­la

III Sen­ja Emi­lia Uima­ri e. Suo­pan­ki e. Sari­vaa­ra (Juho Erkin tytär), s. 3. 7. 1889 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 11. 12. 1971 Kemi­jär­vel­lä. Lap­si:

 • Vee­ra Maria, s. 26. 12. 1910 Kemi­jär­vel­lä, k. 5. 6. 2004 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

1. puo­li­so, ∞ 24. 3. 1916: Johan Pet­ter Suo­pan­ki, s. 4. 3. 1873 Kemi­jär­vel­lä, k. 14. 9. 1921 Kemi­jär­vel­lä. Lap­sia:

 • Sal­li, s. 21. 1. 1917 Kemi­jär­vel­lä, k. 25. 3. 1917 Kemi­jär­vel­lä,
 • Anni Eli­sa­bet, s. 26. 8. 1918 Kemi­jär­vel­lä, k. 21. 4. 1998 Kemi­jär­vel­lä,
 • Leo­nard, s. 24. 11. 1920 Kemi­jär­vel­lä, k. 3. 7. 1925 Kemi­jär­vel­lä.

2. puo­li­so, ∞ 11. 4. 1926: Johan Pie­ta­ri Uima­ri, s. 5. 1. 1881 Kemi­jär­vel­lä, k. 22. 1. 1962 Kemi­jär­vel­lä. Lap­si:

 • Veik­ko, s. 8. 3. 1928 Kemi­jär­vel­lä, k. 14. 10. 2010 Kemi­jär­vel­lä.

Kemi­jär­ven seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus 13. 4. 2000, hau­ta­ki­vi Pel­ko­sen­nie­men hau­tuu­maal­la, hau­ta­ki­vi Kemi­jär­ven Hon­ka­kan­kaan hau­tuu­maal­la

IV Vee­ra Maria Kil­pi­maa e. Sari­vaa­ra (Sen­jan tytär), s. 26. 12. 1910 Kemi­jär­vel­lä, k. 5. 6. 2004 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞: Kaar­le Samuel Kil­pi­maa, s. 20. 12. 1905 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 5. 1971 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Lap­sia:

 • Kau­ko Kale­vi, s. 14. 10. 1935 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 16. 12. 2004 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä.

Pel­ko­sen­nie­men vete­raa­ni­mat­rik­ke­li, hau­ta­ki­vi Pel­ko­sen­nie­men hau­tuu­maal­la

IV Anni Eli­sa­bet Kan­to­la e. Suo­pan­ki (Sen­jan tytär), s. 26. 8. 1918 Kemi­jär­vel­lä, k. 21. 4. 1998 Kemi­jär­vel­lä. Lap­si:

Puo­li­so, ∞: Jal­mar Han­nes Kan­to­la, s. 30. 1. 1907 Sodan­ky­läs­sä, k. 3. 1. 1981 Kemi­jär­vel­lä.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, mah­dol­li­set lap­set.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1907 syn­ty­nei­den ja kas­tet­tu­jen luet­te­lo, hau­ta­ki­vi Kemi­jär­ven II hau­tuu­maal­la

III Edla Val­pu Pert­tu­nen e. Sari­vaa­ra (Juho Erkin tytär), s. 21. 1. 1895 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 18. 12. 1979 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞ 8. 4. 1917: Eino Anselm Pert­tu­nen, s. 8. 2. 1892 Sodan­ky­läs­sä, k. 16. 8. 1964 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Lap­sia:

 • Hel­li Mart­ta, s. 26. 1. 1918 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Hel­mi Eli­sa­bet, s. 21. 12. 1919 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Aino, s. 5. 3. 1922 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, m. 23. 8. 1946 Rova­nie­mel­le,
 • Veik­ko Anselm, s. 12. 3. 1924 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 15. 8. 1987 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Erk­ki, s. 4. 5. 1933 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 1. 3. 2013 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puut­tu­via tie­to­ja: kol­men lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus 13. 12. 1996, hau­ta­ki­vi Pel­ko­sen­nie­men hau­tuu­maal­la

III Kal­le Akse­li Sari­vaa­ra (Juho Erkin poi­ka), s. 3. 11. 1900 Kemi­jär­vel­lä, k. 18. 11. 1970 Kemi­jär­vel­lä.

Puo­li­so, ∞ 9. 10. 1926: Hul­da Sari­vaa­ra e. Jank­ki­la, s. 22. 11. 1908 Kemi­jär­vel­lä, k. 24. 2. 2001 Kemi­jär­vel­lä. Lap­sia:

 • Elvi, s. 12. 7. 1927 Kemi­jär­vel­lä, k. 21. 12. 2005 Kemi­jär­vel­lä,
 • Aino, s. 19. 5. 1931 Kemi­jär­vel­lä, k. 26. 1. 2011 Kemi­jär­vel­lä,
 • Hilk­ka Annik­ki, s. 25. 11. 1940 Kemi­jär­vel­lä, k. 17. 10. 2016 Kemi­jär­vel­lä.

Kemi­jär­ven seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus 13. 4. 2000, hau­ta­ki­vi Tapion­nie­men hau­tuu­maal­la, hau­ta­ki­vi Vuos­ti­mon hau­tuu­maal­la, Koti-Lap­pi 10. 11. 2016

IV Elvi Pau­na e. Sari­vaa­ra (Kal­len tytär), s. 12. 7. 1927 Kemi­jär­vel­lä, k. 21. 12. 2005 Kemi­jär­vel­lä.

Puo­li­so, ∞: Uuno Erk­ki Pau­na, s. 2. 12. 1921, k. 29. 7. 2002 Kemi­jär­vel­lä.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, puo­li­son syn­nyin­paik­ka, mah­dol­li­set lap­set.

hau­ta­ki­vi Tapion­nie­men hau­tuu­maal­la

IV Aino Pau­na e. Sari­vaa­ra (Kal­len tytär), s. 19. 5. 1931 Kemi­jär­vel­lä, k. 26. 1. 2011 Kemi­jär­vel­lä.

Puo­li­so, ∞: Ari Erk­ki Pau­na, s. 12. 5. 1932, k. 3. 8. 1992 Kemi­jär­vel­lä.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, puo­li­son syn­nyin­paik­ka, mah­dol­li­set lap­set.

hau­ta­ki­vi Tapion­nie­men hau­tuu­maal­la

III Lyy­di Johan­na Kiis­ki­lä e. Sari­vaa­ra (Juho Erkin tytär), s. 14. 1. 1904 Kemi­jär­vel­lä, k. 29. 1. 1980 Kemi­jär­vel­lä.

Puo­li­so, ∞ 9. 10. 1957: Lau­ri Kiis­ki­lä, s. 12. 1. 1914 Haa­pa­jär­vel­lä, k. 20. 3. 1990 Kemi­jär­vel­lä.

Avio­lii­tos­ta ei lap­sia.

Kemi­jär­ven seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus 13. 4. 2000

II Pek­ka Sari­vaa­ra (Juhon poi­ka), s. 12. 12. 1863 Kuo­la­jär­vel­lä.

Puo­li­so, ∞ 10. 6. 1888: Kai­sa Hen­rii­ka Sari­vaa­ra e. Saa­ri­nie­mi, s. 16. 11. 1869 Kuo­la­jär­vel­lä.

Puut­tu­via tie­to­ja: kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, puo­li­son kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, mah­dol­li­set lap­set.

Kuo­la­jär­ven seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1881–1890 (s. 135), 1891–1900 (s. 165)

II Kal­le Sari­vaa­ra (Juhon poi­ka), s. 21. 9. 1868 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 3. 12. 1949 Sal­las­sa.

1. puo­li­so, ∞ 7. 7. 1893: Kai­sa Maria Sari­vaa­ra e. Tör­mä­nen, s. 8. 6. 1876 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 25. 5. 1897 Kuo­la­jär­vel­lä. Lap­si:

 • Lyy­dia Mir­jam, s. 6. 10. 1894 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 7. 8. 1976 Sal­las­sa.

2. puo­li­so, ∞: Maria Susan­na Sari­vaa­ra e. Tör­mä­nen (Han­nun tytär), s. 8. 12. 1878 Kuo­la­jär­vel­lä.

Puut­tu­via tie­to­ja: 2. vih­ki­päi­vä, 2. puo­li­son kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, mah­dol­li­set muut lap­set.

Erk­ki Koi­vis­to (Sal­la 663), hau­ta­ki­vi Sal­lan hau­tuu­maal­la, Heik­ki Tör­mä­nen

II Kai­sa Gre­ta Iiva­ri e. Saa­ri­nie­mi (Juhon tytär), s. 30. 6. 1873 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 25. 2. 1936 Sal­las­sa.

Puo­li­so, ∞ 24. 2. 1896: Juho Erk­ki Iiva­ri, s. 22. 12. 1873 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 2. 2. 1920 Kuo­la­jär­vel­lä. Lap­sia:

 • Johan Vik­tor Anselm, s. 10. 3. 1900 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 30. 1. 1972 Sal­las­sa,
 • Väi­nö Armas, s. 27. 11. 1902 Kuo­la­jär­vel­lä,
 • Anna Ire­ne, s. 10. 11. 1905 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 20. 8. 1998 Kemi­jär­vel­lä,
 • Fan­ny Vil­hel­mii­na, s. 26. 2. 1908 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 14. 11. 1909 Kuo­la­jär­vel­lä.

Puut­tu­via tie­to­ja: 2. lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Lau­ri Kivi­nie­mi, hau­ta­ki­vi Vuos­ti­mon hau­tuu­maal­la, hau­ta­ki­vi Sal­lan hau­tuu­maal­la

III Johan Vik­tor Anselm Iiva­ri (Kai­san poi­ka), s. 10. 3. 1900 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 30. 1. 1972 Sal­las­sa.

Puo­li­so, ∞ 25. 12. 1922: Hil­ja Johan­na Iiva­ri e. Sipo­la, s. 5. 4. 1899 Kuo­la­jär­vel­lä, k. 5. 7. 1978 Sal­las­sa.

Puut­tu­via tie­to­ja: mah­dol­li­set lap­set.

Lau­ri Kivi­nie­mi, hau­ta­ki­vi Sal­lan hau­tuu­maal­la