Arkistot kuukauden mukaan: toukokuu 2015

Lisää hautakivikuvia

Vii­me loka­kuus­sa Suvus­tos­sa jul­kais­tu hau­ta­ki­vi­ku­va­blo­gi on täy­den­ty­nyt 150 uudel­la kuval­la Pel­ko­sen­nie­men ja Savu­kos­ken hau­tuu­mail­ta. Esil­lä ovat nyt myös Pel­ko­sen­nie­men san­ka­ri­vai­na­jien hau­ta­ki­vet, jois­ta aika ja jänik­set ovat häi­vyt­tä­neet mon­ta nimeä ja päi­vä­mää­rää lähes näky­mät­tö­miin. Onnek­si samat tie­dot ja pal­jon muu­ta­kin voi tar­kis­taa arkis­to­lai­tok­sen ansiok­kaas­ta tie­to­kan­nas­ta Suo­men sodis­sa 1939–1945 menehtyneistä.