Arkistot kuukauden mukaan: kesäkuu 2019

Pelkosenniemen uusi hautuumaa

Suvus­ton hau­ta­ku­vas­to on tänään päi­vit­ty­nyt noin kol­mel­la­sa­dal­la uudel­la kuval­la. Suu­rin osa on otet­tu vii­me vii­kon­lop­pu­na Sodan­ky­län van­hal­la ja uudel­la hau­tuu­maal­la, mut­ta päi­vi­tys tuo täy­den­nys­tä myös Savu­kos­ken ja Pel­ko­sen­nie­men kuviin. Koko­naan uute­na aineis­to­na muka­na on nyt myös Pel­ko­sen­nie­men uusin hau­tuu­maa.