Arkistot kuukauden mukaan: lokakuu 2014

Hautakivikuvia

Selma Uusitalo e. Räisänen (1902–1987)Suvus­tossa avau­tuu tänään osio, jos­ta toivon ole­van iloa alku­un ainakin koil­lis­lap­pi­laisia suku­ja tutkiville. Olemme val­oku­vaa­ja-suku­tutk­i­ja Rai­ja Suopa­jär­ven kanssa vuodes­ta 2005 kol­un­neet kotiseu­tumme hau­tu­umai­ta kam­era kädessä ja kerän­neet liki kuu­den tuhan­nen kuvan lähdeaineis­ton, joka olisi sääli jät­tää pölyt­tymään vain omi­in ark­istoi­himme. Tieto­suo­jalau­takun­nan taan­noista määräys­tä säikähtäneenä joku olisi ehkä niin tehnyt, vaik­ka korkeampi oikeusaste myöhem­min kumosikin tuon oudon lin­janve­don, jol­la vaina­jia yritet­ti­in saat­taa henkilöti­eto­suo­jalain piiri­in. (Toisen uutisen alku­peräis­lähde on mak­sumuurin takana.)

Tar­joan Hau­dat-kuvablo­giani alus­tak­si myös muiden tutk­i­joiden vas­taav­ille kokoelmille. Kuvat saa­vat olla mis­tä päin Suomea tahansa, eikä albu­min for­maatinkaan suh­teen ole niin nuukaa, kun­han tiedos­tonimet ja suku­nimet on taval­la tai toisel­la yhdis­tet­ty valmi­ik­si ja kuvaushet­ki (aikaleima) tal­lel­la kuvan metatiedois­sa.