Arkistot kuukauden mukaan: huhtikuu 2020

Juujärven, Räisälän, Ulkuniemen ja Misin hautuumaat

Suvuston hauta­ku­va­gal­le­riaan on lisätty lähes kahdek­san­sataa uutta kuvaa. Uuttera suku­tut­ki­muksen harras­taja Heli Kinnunen on ystä­väl­li­sesti antanut julkais­ta­vaksi Kemi­järven Juujär­vellä, Räisä­lässä ja Ulku­nie­mellä sekä Rova­niemen Misissä ja Leipeen hautuu­maalla 2017–2018 otta­mansa kuvat. Vuonna 2016 Suvus­tossa julkais­tuihin, kehnom­pi­laa­tui­siin Leipeen-kuviin vievät artik­kelit on pois­tettu.