Arkistot kuukauden mukaan: huhtikuu 2020

Juujärven, Räisälän, Ulkuniemen ja Misin hautuumaat

Suvus­ton hau­ta­ku­va­gal­le­ri­aan on lisät­ty lähes kah­dek­san­sa­taa uut­ta kuvaa. Uut­te­ra suku­tut­ki­muk­sen har­ras­ta­ja Heli Kin­nu­nen on ystä­väl­li­ses­ti anta­nut jul­kais­ta­vak­si Kemi­jär­ven Juu­jär­vel­lä, Räi­sä­läs­sä ja Ulku­nie­mel­lä sekä Rova­nie­men Misis­sä ja Lei­peen hau­tuu­maal­la 2017–2018 otta­man­sa kuvat. Vuon­na 2016 Suvus­tos­sa jul­kais­tui­hin, keh­nom­pi­laa­tui­siin Lei­peen-kuviin vie­vät artik­ke­lit on poistettu.