Arkistot kuukauden mukaan: lokakuu 2016

Rovaniemen, Unarin ja Vuojärven hautuumaat

Kaik­ki Sodankylän seu­rakun­nan neljä hau­tu­umaa­ta ovat nyt mukana Suvus­ton hau­takivikuvablo­gis­sa. Unar­in ja Vuo­jär­ven hau­tu­umail­ta on julka­istu noin 450 kuvaa, joiden toivon ole­van lähdeaineis­tona hyödyk­si kaikille sodankyläläisiä suku­ja tutkiville. Myös Suomen suku­tutkimusseu­ran hau­tati­etokan­taan 2003 kuvat­tu­ja Rovaniemen hau­takiviä voi nyt sela­ta Suvus­ton kaut­ta, mut­ta suosit­te­len silti lämpimästi alku­peräistä palvelua, joka tar­joaa etsivälle muitakin hakue­hto­ja kuin suku­ni­men.