Arkistot kuukauden mukaan: lokakuu 2016

Rovaniemen, Unarin ja Vuojärven hautuumaat

Kaikki Sodan­kylän seura­kunnan neljä hautuu­maata ovat nyt mukana Suvuston hauta­ki­vi­ku­va­blo­gissa. Unarin ja Vuojärven hautuu­mailta on julkaistu noin 450 kuvaa, joiden toivon olevan lähde­ai­neis­tona hyödyksi kaikille sodan­ky­lä­läisiä sukuja tutki­ville. Myös Suomen suku­tut­ki­mus­seuran hauta­tie­to­kan­taan 2003 kuvat­tuja Rova­niemen hauta­kiviä voi nyt selata Suvuston kautta, mutta suosit­telen silti lämpi­mästi alku­pe­räistä palvelua, joka tarjoaa etsi­välle muitakin hakueh­toja kuin suku­nimen.