Palvelukatkos ja SSL-salaus

Suvusto oli viime viikolla muutaman päivän tavoit­ta­mat­to­missa, mistä pahoit­te­luni. Kävi­jöitä oli maalis­kuussa niin paljon, että palve­lun­tar­joajan aset­tama liiken­ne­kiintiö ylittyi, ja suku­luet­te­loiden sijaan suvusto.fi näytti vain tylyn viestin ”Bandwidth Limit Exceeded”. Tästä syystä siirsin sivus­toni loppu­vii­kosta toisen tarjoajan palve­li­mille, joilla moisia kiin­tiöitä ei tunneta, ja joka toi muka­naan toisenkin paran­nuksen: kaikki sivuston osoit­teet ovat nyt https-alkuisia, eli liikenne kulkee SSL-serti­fi­kaa­tilla turvattua yhteyttä pitkin.

Vastaa