G. A. Andersson: Tietoja Sodankylän ja Kittilän pitäjien aikaisemmista ja myöhemmistä vaiheista

G. A. Andersson: Tietoja Sodankylän ja Kittilän pitäjien aikaisemmista ja myöhemmistä vaiheista

SISÄLTÖ

  • Lap­palaisas­u­tus
  • Taru­ja ja muisti- y. m. tieto­ja asu­tuk­sen lev­iämis­es­tä sekä muinais­esinelöytöjä
  • Sodankylän kap­peli­naoloai­ka vuo­teen 1747
  • Olo­jen kehi­tys Kit­tilän kap­pelin perus­tamiseen saak­ka
  • Sodankylän olot vuo­den 1830 seuduil­ta nykyaikaan asti
  • Kit­tilä vuodes­ta 1828 nykypäivi­in saak­ka
  • Loit­su- ja taikat­apo­ja
  • Hiukan mur­re­sanas­toa
  • Lop­pu­sana­nen

Vastaa